Мамлекеттик мүлкүн ижарага берүү тартиби жөнүндө убактылуу жобо