КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШ БАШКАРМАСЫНЫН ВЕДОМСТВОЛУК УЮМДАР

“Кыргыз Республикасынын Президентинин №1 мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Кыргыз Республикасынын Президентинин №2 мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Кыргыз Республикасынын Президентинин түштүк резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Жалал-Абад мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Автотранспорттук бирикмеси” мамлекеттик ишканасы

“Клиникалык ооруканасы” мамлекеттик ишканасы

“Спорттук комплекс” мамлекеттик ишканасы

“Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы” мамлекеттик ишканасы

“Ала-Арча кыргыз мамлекеттик жаратылыш паркы” мамлекеттик мекемеси

“Мамлекеттик имараттар департаменти” мамлекеттик мекемеси

“Кыргызкурулушсервис” мамлекеттик ишканасы

“Президенттик Манас камералык оркестри” мамлекеттик мекемеси

“Типография” мамлекеттик ишканасы

“№144 Балдар бакчасы” мамлекеттик мекемеси

“Кыял” мамлекеттик ишканасы

“Ысык-Көл Аврора санаторий” мамлекеттик ишканасы

“Витязь” мамлекеттик ишканасы

“Кыргыздипсервис” мамлекеттик дипломатиялык сервис ишканасы

“Алтын-Көл” мамлекеттик ишканасы

“Учкун” ААК

“№172 “Арген балдар бакчасы” мамлекеттик мекемеси

“Мамбелги” ЖЧК