Иштөө тариби:

саат 09.00 – 18.00 дем алыш жана майрам күндөрдөн тышкары

Адрес:

720003, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Абдумомунов 207 көчөсу

Телефон:

+966 (312) 66-03-54 (Факс)
+996 (312) 96-14-43 (Жалпы бөлүм)

+996 (312) 66-20-76 (Кабыл алуу)

E-mail:

ud@mail.gov.kg