Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү

Бөлүм башчысы
МАМЫРОВА Нурия Акматкановна

тел. +996(312) 960336

e-mail: n.mamyrova@mail.gov.kg

Экономика жана пландаштыруу бөлүмү

Бөлүм башчысы
 ЖАНЧАРОВ Чингизбек Ырызалиевич

тел. +996(312) 961469

e-mail:

Укуктук иштер бөлүмү

Бөлүм башчысы

ТАЛИПОВ Чынгызбек Насирбекович

тел. +996(312) 960335

e-mail: ch.talipov@mail.gov.kg

Оперативдүү полиграфия бөлүмү

Бөлүм башчысы
ЧОКОЕВА Раиса Айткуловна

телефон: +996 (312) 960249

e-mail: raisa@mail.gov.kg

 Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү

Бөлүм башчысы

АТКАНОВ Нургазы Анаркулович


телефон: +996 (312) 961464
факс. +996 (312) 660354

e-mail: n.atkanov@mail.gov.kg

Мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү

Бөлүм башчысы

ТАПАЕВ Ильгиз Канатбекович

тел. +996(312) 96-14-67

e-mail: i.tapaev@mail.gov.kg

Протоколдук иш-чараларды уюштуруу жана тышкы байланыштар бөлүмү

Бөлүм башчысы
МАМАТОВ Адылбек Самаганович

тел.: +996 (312) 961460

e-mail: a.mamatov@mail.gov.kg

Маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар бөлүмү

Бөлүм башчысы
КУДАЙКУЛОВ Нурлан Абдымажитович

тел: +996 (312) 625176
тел: +996 (312) 960105
e-mail: nurlan.kudakulov@mail.ru

Капиталдык курулуш бөлүмү

Бөлүм башчысы

АРАПБАЕВ Нурлан Эркинович

тел. +996(312) 960337

e-mail: n.arapbaev@mail.gov.kg

Кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөр менен иштөө бөлүмү

Бөлүм башчысы

ЗАРНАЕВ Эрнисбек Жакшылыкович

тел. +996(312) 961451

e-mail: e.zarnaev@mail.gov.kg

Материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмү

Бөлүм башчысы

НАРБЕК уулу Жаныбек

тел. +996(312) 625045
+996(312) 961465

e-mail: zh.narbek@mail.gov.kg

Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү

Бөлүм башчысы

ДЖАПАРОВА Мира Дилденбаевна

тел. +996(312) 961443
e-mail: miraji@mail.gov.kg