КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2012-жылдын 11-апрели N 32

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө

(КР 2013-жылдын 23-январындагы N 7, 2016-жылдын 22-мартындагы N 22, 2016-жылдын 24-мартындагы N 27 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколунун укуктук негизин белгилейт, анын максаттарын жана милдеттерин, мамлекеттик маанидеги иш-чараларды даярдоонун жана өткөрүүнүн тартибин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу калыптанган эл аралык тажрыйбага ылайык Кыргыз Республикасында расмий иш-чараларды өткөрүүнүн жол-жобо эрежелерин жөнгө салат.

1-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу терминдер жана түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй терминдер жана түшүнүктөр колдонулат:

Мамлекеттик протокол - бул Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик деңгээлде башка мамлекеттер менен расмий иш-чараларда сакталуучу жалпы кабыл алынган эрежелердин, салттардын жана шарттуулуктардын жыйындысы.

Протоколдук улуктук - бул ички мамлекеттик жана эл аралык иш-чараларды өткөрүүдө колдонулуучу Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын улуктук тизмеги.

Мамлекеттик визит - чет мамлекет менен жетишилген эки тараптуу мамилелердин жогорку саясий деңгээлин белгилөө максатында Кыргыз Республикасына жүргүзүлүүчү визиттин жогорку түрү, ал чет мамлекет башчысынын бийликтеги ыйгарым укуктарын үзгүлтүксүз аткарып жаткан мезгилинде бир жолу гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Ушул Мыйзамда каралган аземдик сый көрсөтүүнүн көлөмү боюнча мамлекеттик визит кыйла толук болуп эсептелет.

Расмий визит - чет мамлекеттер менен расмий дипломатиялык мамилелерди чагылдырган визиттин негизги түрү, чет мамлекеттин башчылары үчүн Кыргыз Республикасына визиттин статусу боюнча экинчи түрү жана өкмөттөрдүн, тышкы саясат ведомстволорунун башчылары, ошондой эле чет мамлекеттин парламенттеринин спикерлери үчүн Кыргыз Республикасына визиттин жогорку түрү.

Жумушчу визит - белгилүү максаттуу мааниси бар визит: сүйлөшүүлөргө, консультациялар, келишимдерге жана макулдашууларга кол коюу, улуттук көргөзмөлөрдү, маданият күндөрүн ачуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри менен жумушчу жолугушууларды өткөрүү үчүн чет мамлекеттердин башчыларынын, өкмөт башчыларынын, тышкы иштер министрлеринин Кыргыз Республикасына келиши.

Жеке визит - коомдук багыт боюнча конференцияларга жана кеңешмелерге катышуу, спорттук мелдештерге катышуу үчүн, ошондой эле өз өлкөсүнүн элчисинин мейманы катары же туризм максатында жеке иштери боюнча чет мамлекеттердин башчыларынын, өкмөт башчыларынын Кыргыз Республикасына визити.

Жол ара визит - анын аймагы аркылуу өтүп бара жаткан чет өлкөлүк өкүлчүлүктүн Кыргыз Республикасында кыска болушу.

Жогорку деңгээлдеги визит - мамлекет башчыларынын, өкмөт башчыларынын, парламенттердин спикерлеринин деңгээлинде чет өлкөлүк делегациялардын Кыргыз Республикасына визити жана алардын статусуна ылайык аземдик сый көрсөтүү.

Бийик деңгээлдеги визит - чет мамлекеттердин тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын, чет мамлекеттердин мамлекет башчыларынын жана өкмөт башчыларынын атайын өкүлдөрүнүн, эл аралык уюмдардын жетекчилеринин жана аларга теңештирилген адамдардын Кыргыз Республикасына визити.

Визиттин форматы - визиттин программасында чагылдырылган иштиктүү жана протоколдук мүнөздөгү иш-чаралардын жыйындысы, алардын каадалары жана аларга катышкан адамдардын жеке катышууларынын деңгээли.

Расмий кабыл алуу - делегация башчысынын келишине арналган иш-чаралар.

Эстелик белектер - визиттин жүрүшүндө расмий делегациянын башчысына жана мүчөлөрүнө тапшырылуучу, Кыргыз Республикасын символдоштуруучу сувенирлер жана белектер.

2-берене. Мамлекеттик протоколду жүзөгө ашыруунун укуктук негиздери

Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзам, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер Мамлекеттик протоколду жүзөгө ашыруунун укуктук негизин түзөт.

3-берене. Мамлекеттик протоколдун максаттары жана милдеттери

Мамлекеттик протоколдун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен болгон мамилелерде Кыргыз Республикасынын бирдиктүү протоколдук практикасын жүргүзүү максатында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин координациялоо;

- Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилигинин чет мамлекеттерге визиттерин, ошондой эле жогорку жана бийик деңгээлдердеги чет өлкөлүк делегациялардын Кыргыз Республикасына визиттерин протоколдук камсыз кылуу;

- республиканын региондору боюнча биринчи адамдардын жумушчу сапарларын даярдоо жана уюштуруучулук жактан камсыз кылуу;

- сүйлөшүүлөрдү даярдоо жана уюштуруу, көп тараптуу форматтагы иш-чараларды өткөрүү, эл аралык келишимдерге кол коюу;

- чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним жана кайра чакыртып алуу грамоталарын Кыргыз Республикасынын Президентине тапшыруусун уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка милдеттерди жүзөгө ашыруу.

4-берене. Мамлекеттик протоколду жүзөгө ашыруу

1. Мамлекеттик протокол Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын протоколдук кызматтары менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан жүзөгө ашырылат.

2. Кыргыз Республикасынын аймагында бирдей протоколдук практиканы жалпы координациялоо Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти тарабынан жүзөгө ашырылат.

3. Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилеринин чет мамлекеттерге визиттерин, ошондой эле чет өлкөлүк делегациялардын Кыргыз Республикасына жогорку жана бийик деңгээлдеги визиттерин дайындоо жана өткөрүү боюнча уюштуруучулук-протоколдук мүнөздөгү маселелерди чечүү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин координациялоочу ролунун алдында Кыргыз Республикасынын кызыкдар ведомстволору тарабынан камсыз кылынат.

5-берене. Координациялоону жана өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу

1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тышкы саясий курсту ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын биримдигин камсыз кылуу максатында эл аралык ишмердүүлүк маселелеринде бийлик бутактарынын аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу органдарынын координациясын жана өз ара аракеттенүүлөрүн камсыз кылат.

2. Кыргыз Республикасынын министрликтери, администрациялык ведомстволору, жергиликтүү мамлекеттик администрациялары Кыргыз Республикасында аккредитацияланган дипломатиялык корпустун катышуусу менен ички республикалык иш-чараларды уюштурууда, аны өткөрүүгө 30 күн калганга чейин бул маселени Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен милдеттүү түрдө макулдашуусу тийиш.

6-берене. Кыргыз Республикасына чет өлкөлүк делегациялардын визиттери

1. Тараптар жогорку даражалуу меймандын (делегациянын) алдыда турган визитинин мөөнөттөрү, мүнөзү жана форматы жөнүндө алдын ала макулдашышат. Маарекелик, майрамдык жана салтанаттуу иш-чараларга чакырууларды кошпогондо, жогорку даражалуу меймандын (делегациянын) Кыргыз Республикасына дем алыш жана майрам күндөрү келиши практикаланбайт. Визиттин мөөнөттөрүн макулдашууда бул жагдай чет өлкөлүк тарапка жеткирилет.

2. Жогорку даражалуу мейман дем алыш жана майрам күндөрү, ошондой эле жумуш убактысынан тышкары келген учурда, протоколдук иш-чаралардын деңгээли төмөндөйт.

3. Протоколдук каада жана урмат-сый чет өлкөлүк делегацияларга визиттин форматына, делегацияны жетектеген адамдын (мамлекеттин, өкмөттүн, парламенттин, тышкы саясат ведомствонун башчысынын же башка бийик даражалуу адамдын) статусуна, эки тараптуу мамилелердин деңгээлине жараша, ошондой эле өз ара принциптерди эске алуу менен көрсөтүлөт.

4. Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн, парламенттердин башчыларынын жана аларга теңештирилген адамдардын Кыргыз Республикасына визиттерин пландаштыруу, даярдоо жана жүзөгө ашыруу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын компетенциясында, тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын визиттери Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу.

5. Визиттер мүнөзү боюнча мамлекеттик, расмий, жумушчу, жеке жана жол ара визит болуп бөлүнөт. Кыргыз Республикасына визит Кыргыз Республикасынын борборунун аэропортуна жогорку даражадагы меймандын (делегациянын) учагы (атайын учагы) конгон учурдан башталат.

7-берене. Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк делегациялардын катышуусундагы протоколдук иш-чаралар

1. Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк делегациялардын катышуусундагы протоколдук иш-чараларга жогорку/бийик деңгээлде расмий жолугушуулар жана меймандарды жөнөтүү, биргелешкен эл аралык келишимдерге кол коюу, басма сөз конференциялары, расмий кабыл алуулар, Кыргыз Республикасынын тарыхый жерлерине (Жеңиш аянты же "Ата-Бейит" тарыхый-мемориалдык комплекси) гүлчамбарларды коюу кирет.

2. Эл аралык тажрыйбага ылайык, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты менен бирдикте протоколдук иш-чараларды иштеп чыгат.

3. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин тиешелүү бөлүмү макулдашууну, даярдоону, эл аралык келишимдердин аутенттүүлүгүн аныктоону жана кол коюуну уюштурат.

8-берене. Кыргыз Республикасына чет өлкөлүк делегациялардын визиттеринин программалары

1. Кыргыз Республикасына жогорку/бийик деңгээлдеги чет өлкөлүк делегациялардын визиттеринин программалары Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү менен бирдикте, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан иштелип чыгат жана делегациялардын келишине байланышкан жолугушуу аземдерин жана башка протоколдук иш-чараларды карайт. Программаларды иштеп чыгуу убагында дипломатиялык каналдар боюнча жогорку даражалуу меймандын каалоосу такталат.

2. Убактысын, өтүүчү жерин, катышуучулардын курамын жана визитти уюштуруу жана жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды көрсөтүү менен иш-чаралардын ырааттуулугун сактоо программанын милдеттүү шарты болуп саналат.

3. Жогорку/бийик деңгээлдеги чет өлкөлүк делегациянын визитинин программасы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан киргизилет жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетекчилери тарабынан бекитилет же болбосо тиешелүү аппараттардын тышкы саясий иштерди тейлеген орун басарлары тарабынан бекитилет. Визиттин программасы бекитилген учурдан тартып расмий документ болуп саналат.

4. Эгерде жогорку даражалуу мейманды жубайы коштоп келатса, ал үчүн өзүнчө программа түзүлөт жана макулдашылат.

9-берене. Мамлекет жана өкмөт башчыларынын атайын өкүлдөрүнүн, эл аралык уюмдардын жетекчилеринин визиттери

Мамлекет, өкмөт башчыларынын атайын өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын жетекчилери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн меймандары катары кабыл алынат.

10-берене. Такты мураскорлорунун жана королдун үй-бүлөлөрүнүн башка мүчөлөрүнүн визиттери

Такты мураскорлорунун жана королдун үй-бүлөлөрүнүн башка мүчөлөрүнүн визиттери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн меймандары катары кабыл алынат.

11-берене. Чет өлкөлүк делегациялардын өлкө боюнча кыдыруусу

Визиттин программасында чет өлкөлүк делегациянын башчысынын Кыргыз Республикасынын региондору боюнча кыдыруусу каралышы мүмкүн.

12-берене. Протоколдук иш-чараларды камсыз кылуу

1. Кыргыз Республикасына чет өлкөлүк делегациялардын визиттеринде белектерди алмашуу, автотранспорт менен камсыз кылуу, тууларды жана чакырыктарды илүү каралат.

2. Мамлекеттик органдын жетекчилиги тарабынан чет өлкөлүк делегациялар менен жолугушуунун жүрүшүндө алынган белектер мамлекеттик мүлк болуп саналат, көпчүлүктүн көрүүсү үчүн тиешелүү органдын имаратынын бул үчүн арналган ордунда, же болбосо Кыргыз Республикасынын музей фондунда, ал эми өзгөчө баалуу белектер - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына коюлат.

13-берене. Чет мамлекеттердин элчилеринин Кыргыз Республикасынын Президентине ишеним жана кайра чакыртып алуу грамоталарын тапшыруусу

1. Чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним жана кайра чакыртып алуу грамоталары Кыргыз Республикасынын Президентине тапшырылат.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын тиешелүү (протоколдук) кызматы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен бирдикте ишеним грамоталарын тапшыруу аземин даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылат. Ишеним грамоталарын тапшыруу датасы дипломатиялык каналдар боюнча бир айдан кем эмес мурда макулдашылат. Ишеним грамотасын тапшыруу күнү кыргыз тарап чет мамлекеттин элчисине резиденциядан тапшырылуучу жерге чейин жана кайра кайтуу үчүн транспорт берет.

14-берене. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу Элчилеринин ишеним жана кайра чакыртып алуу грамоталарын тапшырууларын даярдоо

1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу Элчисин, эл аралык уюмдардагы Кыргыз Республикасынын Туруктуу Өкүлүн дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы чыккандан кийин, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ишеним жана кайра чакыртып алуу грамоталарын даярдайт.

2. Ишеним жана кайра чакыртып алуу грамоталары мамлекеттик тилде герб түшүрүлгөн кагазга расмий котормосун тиркөө менен даярдалат.

15-берене. Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилигинин чет өлкөлүк визиттери

1. Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилигинин чет өлкөлүк визиттеринин мөөнөттөрү дипломатиялык каналдар боюнча макулдашылат. Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилигинин чет өлкөлүк визитин даярдоо жана өткөрүү үчүн визит өтүүчү өлкөгө алдыңкы топ жөнөтүлөт. Кыргыз Республикасынын тиешелүү элчилиги алдыңкы топтун ишине зарыл көмөктөшүүнү камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилиги чет өлкөгө визит менен жөнөп жатканда жана чет өлкөдөн кайтып келгенде, эреже катары, аларды Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетекчилери жана башка расмий адамдар жөнөтүшөт жана тосуп алышат.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чет өлкөлөргө визиттеринин бир учурда болуусуна жол берилбейт.

3. Пландаштырылган көп тараптуу иш-чара учурларын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин кыска мезгилдин ичинде бир эле чет өлкөгө визиттерине жол берилбейт.

16-берене. Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилигинин чет мамлекеттердеги иш-чараларга катышуусу

1. Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилигинин чет мамлекеттердин майрамдык иш-чараларына, чет мамлекеттердин башчыларынын инаугурацияларына, эл аралык конференцияларга жана симпозиумдарга катышуусу чет мамлекеттердин же эл аралык уюмдардын чакыруусу боюнча жана Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилигинин тиешелүү чечими боюнча жүргүзүлөт.

2. Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердин башчыларынын көзү өткөндүгүнө байланыштуу аза күтүү иш-чараларына, чет мамлекеттердеги эскерүү иш-чараларына катышуусунун тартиби жана деңгээли Кыргыз Республикасынын жогорку бийлигинин тиешелүү чечими боюнча аныкталат.

17-берене. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик иш-чараларына жогорку даражалуу меймандардын катышуусу

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик иш-чараларына, эл аралык конференцияларга жана симпозиумдарга жогорку даражалуу меймандардын же алардын өкүлдөрүнүн катышуусу Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чакыруусу боюнча жүзөгө ашырылат.

18-берене. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорун пайдалануу

1. Мамлекеттик протоколду жүзөгө ашыруу учурунда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик желегинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин штандартынын сүрөттөрү пайдаланылат жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни аткарылат.

2. Ушул Мыйзамда каралган учурларда, ошондой эле эстелик гүлчамбарлары жана гүл себеттери үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилигинин атынан сөз жазылган сызмалар, эстелик сувенирлери үчүн визиттик карточкалар колдонулушу мүмкүн.

19-берене. Эл аралык келишимдер

Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде ушул Мыйзамда камтылгандардан башка ченемдер каралса, анда эл аралык келишимдердин ченемдери колдонулат.

20-берене. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколунун негизги жоболору, Кыргыз Республикасынын кызмат адамдарынын протоколдук улуктугу

Чет мамлекеттердин, өкмөттөрдүн, парламенттердин башчыларын жана аларга теңештирилген адамдарды, ошондой эле өлкөнүн жогорку жетекчилигинин чет өлкөлүк визиттерин кабыл алуу тартибин регламенттөө максатында "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколунун негизги жоболору" (1-тиркеме) жана "Кыргыз Республикасынын кызмат адамдарынын протоколдук улуктугу" (2-тиркеме) белгиленет.

21-берене. Корутунду жоболор

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2012-жылдын 17-апрелинде N 31-32 жарыяланды

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

1) алты айлык мөөнөттөн кечиктирбестен ушул Мыйзамдан келип чыгуучу зарыл чараларды кабыл алсын;

2) зарыл болгон учурда мыйзам актыларын ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык келтирүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш киргизсин.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

А.Атамбаев

 

2012-жылдын 2-мартында

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколунун

НЕГИЗГИ ЖОБОЛОРУ

Эл аралык тажрыйбага жана Кыргызстандын элинин калыптанган салттарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколунун негизги жоболору мамлекеттердин, өкмөттөрдүн, парламенттердин башчыларынын, тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын жана аларга теңештирилген чет мамлекеттердин адамдарынын Кыргыз Республикасына визиттеринде, Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилеринин чет өлкөлөргө визиттерин, ошондой эле дипломатиялык корпустун катышуусу менен өлкө ичиндеги иш-чараларды, негизги иш-чараларды өткөрүүнү жөнгө салган протоколдун элементтерин өзүнө камтыйт.

Мында кабыл алынган уюштуруу-протоколдук ченемдерди жүзөгө ашырууда бирдей мамиле жасоо принциби өзүнүн мааниси боюнча өз ара түшүнүшүү принцибинен (б.а. мейман өзүнүн өлкөсүндө башка эрежелер колдоно тургандыгына негизденип, Кыргыз Республикасында кабыл алынган протоколдун эрежелерин өзгөртүүнү талап кыла албайт) жогору турат.

I.Визиттердин мүнөзү жана форматы

Бардык визиттер кабыл алуу мүнөзү боюнча төмөнкүдөй бөлүнөт:

- мамлекеттик;

- расмий;

- жумушчу;

- жеке;

- жол ара визиттерге.

Визиттин программасына киргизилген иштиктүү жана протоколдук мүнөздөгү иш-чаралардын жыйындысы, анын аземдик сый көрсөтүүсү жана ага кыргыз тараптын жеке катышуусунун деңгээли визиттин форматы деп түшүнүлөт.

Тараптар жогору даражалуу меймандын (делегациянын) алдыда болуучу визитинин мөөнөттөрү, мүнөзү жана форматы жөнүндө алдын ала макулдашат. Жогорку даражалуу меймандын (делегациянын) дем алыш жана майрам күндөрү Кыргыз Республикасына келүүсү тажрыйбаланбайт. Дем алыш же майрам күндөрү, ошондой эле жумушчу эмес убакта келген учурда протоколдук иш-чаралардын деңгээли төмөндөйт. Визиттин мөөнөттөрү макулдашылганда бул жобо чет өлкөлүк тарапка кабарланат.

Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн башчыларынын жана аларга теңештирилген адамдардын Кыргыз Республикасына визиттерин пландаштыруу, даярдоо жана жүзөгө ашыруу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин компетенциясында, чет мамлекеттердин парламенттеринин башчыларынын визиттери Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен макулдашуу боюнча, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин компетенциясында болот.

Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн, чет мамлекеттердин тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын жана аларга теңештирилген адамдардын визиттерин даярдоо боюнча чет мамлекеттердин тышкы саясат ведомстволору, алардын элчиликтери (өкүлчүлүктөрү), Кыргыз Республикасынын кызыкдар министрликтери жана ведомстволору, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен байланыштарды сактоо, протоколдук иш-чараларды жүзөгө ашыруу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жүктөлөт.

II.Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин башчыларынын визиттери

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин башчыларынын мамлекеттик, расмий жана жумушчу визиттеринин графигин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан даярдалат жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты менен макулдашуу боюнча бекитүү жана андан ары Кыргыз Республикасынын Президентинин жылдык графигине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине киргизилет (календардык жылдын башталышына чейин бир айдан кеч эмес).

1. Мамлекеттик визиттер

Чет мамлекеттердин башчыларынын мамлекеттик визити Кыргыз Республикасына визиттердин эң жогорку категориясына кирет жана жогорку урмат-сый көрсөтүүсү менен айырмаланат. Чет мамлекеттин башчысынын Кыргыз Республикасына мамлекеттик визитин уюштуруу тууралуу сунуш Кыргыз Республикасынын Президентине Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан киргизилет жана Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет (бир жылда экиден ашык эмес мамлекеттик визиттер).

Мындай учурда Кыргыз Республикасынын Президенти чакыруучу адам болуп саналат.

Мамлекеттик визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин чет мамлекеттин башчысына чакыруусу;

- аэропортто, жогорку даражалуу мейман өтүүчү башкы көчөлөрдө жана аянттарда тууларды, ошондой эле жогорку даражалуу мейман жашай турган резиденцияда меймандын өлкөсүнүн туусун илүү;

- аэропортто жана жогорку даражалуу мейман өтүүчү жолдор боюнча транспаранттарды илүү;

- мотоциклисттердин эскорту (7 адам);

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталуучу Кыргыз Республикасынын расмий адамынын жогорку даражалуу мейманды дайыма коштоп жүрүүсү;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча визиттин программасы менен аныкталуучу расмий адамдын жогорку даражалуу меймандын жубайын дайыма коштоп жүрүүсү;

- гүлчамбар коюу (Жеңиш аянты же "Ата-Бейит" тарыхый-мемориалдык комплекси);

- Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан расмий кабыл алуу;

- визит башталганга чейин алты айдан кеч эмес визиттин мөөнөтүн макулдашуу.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү) аземи

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарынын аэропортунда (чек арада) өтөт, анда чет мамлекеттин башчысын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директору, ошондой эле меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси тосуп алышат.

Жолугушуучу жерге Кыргыз Республикасынын жана меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик үчтөн туусу илинет. Ардактуу күзөт катарга тизилет. Аэропортто мамлекеттик гимндерди аткаруу каралбайт. Жогорку даражалуу мейман өтүүчү башкы көчөлөрдө жана аянттарда транспаранттар жана эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинет.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу адамды ошол эле адамдар жөнөтүшөт.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Жогорку даражалуу мейман жана расмий делегациянын мүчөлөрү, эреже катары, "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясына жайгаштырылат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу (штандарты) көтөрүлүп турат.

Жолугушуунун расмий аземи

Жолугушуунун расмий аземи Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үйүнүн имаратынын алдында өткөрүлөт. Чет мамлекеттин башчысын (жубайы менен) автомобилден чыгып жатканда Кыргыз Республикасынын Президенти (жубайы менен) тосуп алат.

Кыргыз тараптан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри, Кыргыз Республикасынын Өкмөт мүчөлөрү жана Бишкек шаарынын мэри катышат.

Тосуп алуу аземине, резиденциясы Бишкек шаарында жайгашкан, Кыргыз Республикасында аккредитацияланган чет өлкөлүк дипломатиялык миссияларынын башчылары чакырылат. Меймандын өлкөсүнүн жергиликтүү диаспораларынын өкүлдөрүнүн катышуусуна жол берилет.

Ошондой эле аземге меймандын өлкөсүнүн расмий делегациясынын мүчөлөрү жана ЖМКнын өкүлдөрү чакырылат. Жолугушууда ардактуу күзөт тизилип турат, мамлекеттик туулар илинет жана меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимндери аткарылат.

Тар жана кеңири курамдарда сүйлөшүүлөр

Мамлекеттик визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин башчысы менен тар жана кеңири курамдарда негизги сүйлөшүүлөрдү Кыргыз Республикасынын Президенти жүргүзөт.

Визиттин программасында чет мамлекеттин башчысы менен Кыргыз Республикасынын Президентинин тар чөйрөдөгү "1+1" форматтагы аңгемелешүүсү каралышы мүмкүн. Мында аңгемелешүүнү жазып алуу үчүн ар бир тараптан бирден өкүл катышат.

Кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрдө жолугушуунун форматы, эреже катары, тараптардын делегацияларынын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине жараша аныкталат.

Сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби, аңгемелешүү үчүн эскертмелер, маалыматтык-талдоочулук маалымдамалар, сүйлөшүүлөрдүн жана аңгемелешүүлөрдүн катышуучуларынын курамы боюнча сунуштар визитке чейин эки жума мурда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентине киргизилет.

Документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы

Биргелешкен документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн Ак залында өткөрүлөт. Документтерге кол коюуда эки тараптын расмий делегацияларынын мүчөлөрү, ЖМКнын өкүлдөрү жана визиттин программасын камсыз кылган башка расмий адамдар катышат.

Документтерге кол коюу каадасы бүткөндөн кийин, ошол эле залда басма сөз конференциясы өткөрүлөт. Басма сөз конференциясына катышуучу адамдар эки тараптын протоколдук кызматтары тарабынан аныкталат.

Гүлчамбар коюу аземи

Жеңиш аянтына ("Ата-Бейит" тарыхый-мемориалдык комплексине) Ардактуу күзөттүн ротасы жана Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскердик оркестри тизилип турат. Жогорку даражалуу мейман жана расмий делегациянын мүчөлөрү гүлчамбардын артында жайынча турушат.

ЖМКнын өкүлдөрү атайын бөлүнгөн жерде турушат.

Салтанаттуу-азем музыкасы ойнолот. Баштоочу офицер жана гүлчамбар көтөргөндөр Түбөлүк отту карай жөнөшөт жана гүлчамбарды коюшат. Жогорку даражалуу мейман гүлчамбарга келет жана тасманы түзөп оңдойт.

Бир мүнөттүк тымтырс туруу.

Бир мүнөттүк тымтырс туруудан кийин жогорку даражалуу мейман кортежди карай бет алат жана жөнөп кетет.

Гүлчамбарды коюу аземине кыргыз тараптан Бишкек шаарынын мэри жана Ардактуу күзөттүн командири, чет өлкөлүк тараптан жогорку даражалуу мейман жана расмий делегациянын мүчөлөрү катышат.

Расмий кабыл алуу

Чет мамлекеттин башчысынын урматына расмий кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан жүргүзүлөт.

Расмий кабыл алуу эртең мененки тамак (11.00дөн 15.00 саатка чейин) же түшкү тамак (18.00дөн 22.00 саатка чейин) түрүндө өткөрүлүшү мүмкүн.

Мамлекет башчысынын урматына түшкү тамак (эртең мененки тамак) берүү "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында өткөрүлөт.

Түшкү тамакта (эртең мененки тамакта) сөз сүйлөөлөр каралат. Мында сөздөрдүн жазуу жүзүндөгү котормолору жана меню меймандар отурган столдорго коюлат.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) мейман тарабынан расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат. Айрым учурларда чет өлкөлүк делегациянын башчысынын өтүнүчү боюнча делегациянын башка мүчөлөрү да чакырылышы мүмкүн. Кыргыз тараптан чакырылуучу адамдардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан киргизилет жана бир жумалык мөөнөттөн кеч эмес Кыргыз Республикасынын Президентине бекитүү үчүн жөнөтүлөт.

Кабыл алууга чакыруулар Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик протокол департаменти тарабынан жөнөтүлөт.

Кабыл алуу форматы "1+25" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине жараша кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Театрга баруу

Мамлекеттик визит учурунда театрга расмий баруу уюштурулушу мүмкүн. Мындай учурларда чет мамлекеттин башчысы (жубайы менен) ложада (атайын бөлүнгөн орунда) Кыргыз Республикасынын Президенти жубайы менен болот.

Ложанын эки тарабына мамлекеттик туулар илинет. Концерт башталар алдында жогорку даражалуу меймандардын катышып жаткандыгы жөнүндө кулактандыруу кылынат. Оркестр меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимндерин аткарат.

Спектакль аяктагандан кийин сахнага эки себет гүл (жогорку даражалуу меймандын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин визиттик карточкасы коюлган) алып чыгып коюлат.

Өлкө боюнча кыдыруу

Мамлекеттик визиттин программасы менен чет мамлекеттин башчысынын Кыргыз Республикасынын региондору боюнча кыдыруусу каралышы мүмкүн.

Эгерде жогорку даражалуу мейман барган региондон мекенине жөнөй турган болсо, жөнөтүүнүн салтанаттуу аземи өлкө боюнча кыдырууга Бишкек шаарынан жөнөп жаткан учурда жүргүзүлүшү мүмкүн.

Чет мамлекеттин башчысын региондор боюнча кыдырууда визиттин программасы менен аныкталган расмий адам, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси (эгер ал бар болсо) жана башка адамдар коштоп жүрүшөт.

Эстелик белектери

Мамлекеттик визитте чет мамлекеттин башчысына жана башка расмий адамдарга Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан эстелик белектерин тапшыруу каралат. Белектерди берүү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти аркылуу жүзөгө ашырылат.

Меймандостуктун форматы

Кыргыз тарап чет мамлекеттин башчысынын Кыргыз Республикасына расмий визитинин алкагында "1+10" формуласы боюнча меймандостуктун форматын белгилейт.

Меймандостуктун башка форматы өз ара түшүнүшүү принциптеринин негизинде белгилениши мүмкүн.

Туулар

Жогорку даражалуу мейманды Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуу аземи убагында жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын үчтөн мамлекеттик туулары илинет.

Жогорку даражалуу мейман кетип бара жаткан башкы көчөлөрдө жана аянттарда эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип турат.

Башкы меймандын автомашинасында анын өлкөсүнүн туусу (же анын штандарты) орнотулат.

Резиденциясынын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу (же анын штандарты) көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын үчтөн мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин башчыларынын мамлекеттик визиттеринин убагында, меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөндөгүдөй автотранспорттор бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы + резерв;

- жубайы үчүн (ал катышкан учурда) VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 3 автомашина же 1 чакан автобус (тандоосу боюнча);

- протокол үчүн 1 автомашина;

- күзөтчүлөр үчүн 3 автомашина;

- жогорку даражалуу меймандын жүктөрү үчүн 1 чакан автобус;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 3 автомашина;

- жогорку даражалуу мейманды тосуу жана жөнөтүү үчүн мотоциклисттердин эскорту.

Автотранспорт каражаттарынын башка саны кыргыз тарабынан өз ара мамиле принциптеринин негизинде бөлүнүшү мүмкүн.

Лозунгдар

Жогорку даражалуу мейманды тосуп алган жерге (аэропортко же вокзалга), ошондой эле жогорку даражалуу мейман өтүүчү башкы көчөлөргө жана аянттарга транспаранттар илинет. Куттуктоо транспаранттары меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилдеринде жазылат жана илинет.

2. Расмий визиттер

Мамлекеттердин башчыларынын расмий визити Кыргыз Республикасына жасалган визиттердин жогорку категориясына кирет жана чоң маанилүүлүгү жана салтанаттуулугу менен айырмаланат. Расмий визиттерде саясий сүйлөшүүлөр көңүлдүн борборунда болот.

Мындай учурда Кыргыз Республикасынын Президенти чакыруучу адам болуп саналат.

Расмий визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин чет мамлекеттин башчысын чакыруусу;

- аэропортто тууларды, ошондой эле Жогорку даражалуу мейман жашай турган резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн туусун илүү;

- аэропортто жана жогорку даражалуу мейман өтүүчү жолдордо транспаранттарды илүү;

- жогорку даражалуу мейманды Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти аныкталуучу Кыргыз Республикасынын расмий адамы тарабынан дайыма коштоп жүрүүсү;

- жогорку даражалуу меймандын жубайын атайын адам (визиттин программасы менен аныкталуучу) тарабынан дайыма коштоп жүрүүсү;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан расмий кабыл алуу;

- визит башталганга чейин 2 айдан кеч эмес визиттин мөөнөтүн макулдашуу.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү) аземи

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарынын аэропортунда (чек арада) өтөт, анда чет мамлекеттин башчысын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директору, ошондой эле меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси тосуп алышат.

Жолугушуучу жерге Кыргыз Республикасынын жана меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик үчтөн туусу илинет. Ардактуу күзөт катарга тизилет. Аэропортто мамлекеттик гимндерди аткаруу каралбайт. Жогорку даражалуу мейман өтүүчү башкы көчөлөрдө жана аянттарда транспаранттар жана эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинет.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу адамды ошол эле адамдар жөнөтүшөт.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Жогорку даражалуу мейман жана расмий делегациянын мүчөлөрү, эреже катары, "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясына жайгаштырылат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу (же анын штандарты) көтөрүлүп турат.

Жолугушуунун расмий аземи

Жолугушуунун расмий аземи Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн имаратынын алдында өткөрүлөт. Чет мамлекеттин башчысын (жубайы менен) автомобилден чыгып жатканда Кыргыз Республикасынын Президенти (жубайы менен) тосуп алат.

Кыргыз тараптан каадага Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын өкүлдөрү катышат.

Ошондой эле каадага меймандын өлкөсүнүн расмий делегациясынын мүчөлөрү жана ЖМКнын өкүлдөрү чакырылат.

Жолугушууда Ардактуу күзөт тизилип турат, мамлекеттик туулар илинет жана меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимндери аткарылат.

Тар жана кеңири курамдарда сүйлөшүүлөр

Расмий визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин башчысы менен тар жана кеңири курамдарда негизги сүйлөшүүлөрдү Кыргыз Республикасынын Президенти жүргүзөт.

Визиттин программасында чет мамлекеттин башчысы менен Кыргыз Республикасынын Президентинин тар чөйрөдөгү "1+1" форматтагы аңгемелешүүсү каралышы мүмкүн. Мында аңгемелешүүнү жазып алуу үчүн ар бир тараптан бирден өкүл катышат.

Кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрдө жолугушуунун форматы, эреже катары, тараптардын делегацияларынын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине жараша аныкталат.

Сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби, аңгемелешүү үчүн эскертмелер, маалыматтык-талдоочулук маалымдамалар, сүйлөшүүлөрдүн жана аңгемелешүүлөрдүн катышуучуларынын курамы боюнча сунуштар визитке чейин эки жума мурда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентине киргизилет. Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилген жолугушууга катышуучулардын курамы, чет өлкөлүк тарапка маалымдалат.

Документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы

Биргелешкен документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн Ак залында өткөрүлөт. Документтерге кол коюуда эки тараптын расмий делегацияларынын мүчөлөрү, ЖМКнын өкүлдөрү жана визиттин программасын камсыз кылган башка расмий адамдар катышат.

Документтерге кол коюу каадасы бүткөндөн кийин, ошол эле залда басма сөз конференциясы өткөрүлөт. Басма сөз конференциясына катышуучу адамдар эки тараптын протоколдук кызматтары тарабынан аныкталат.

Гүлчамбар коюу аземи

Жеңиш аянтына ("Ата-Бейит" тарыхый-мемориалдык комплексине) Ардактуу күзөттүн ротасы жана Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскердик оркестри тизилип турат. Жогорку даражалуу мейман жана расмий делегациянын мүчөлөрү гүлчамбардын артында жайынча турушат.

ЖМКнын өкүлдөрү атайын бөлүнгөн жерде турушат.

Салтанаттуу-азем музыкасы ойнолот. Баштоочу офицер жана гүлчамбар көтөргөндөр түбөлүк отту карай жөнөшөт жана гүлчамбарды коюшат. Жогорку даражалуу мейман гүлчамбарга келет жана тасманы түзөп оңдойт.

Бир мүнөттүк тымтырс туруу.

Бир мүнөттүк тымтырс туруудан кийин жогорку даражалуу мейман кортежди карай бет алат жана жөнөп кетет.

Гүлчамбарды коюу аземине кыргыз тараптан Бишкек шаарынын мэри жана ардактуу күзөттүн ротасынын командири, чет өлкөлүк тараптан жогорку даражалуу мейман жана расмий делегациянын мүчөлөрү катышат.

Расмий кабыл алуу

Чет мамлекеттин башчысынын урматына расмий кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан жүргүзүлөт.

Мамлекет башчысынын урматына түшкү тамак (эртең мененки тамак) берүү "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында өткөрүлөт.

Түшкү тамакта (эртең мененки тамакта) сөз сүйлөөлөр каралат. Мында сөздөрдүн жазуу жүзүндөгү котормолору жана меню меймандар отурган столдорго коюлат.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) мейман тарабынан расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат. Айрым учурларда чет өлкөлүк делегациянын башчысынын өтүнүчү боюнча делегациянын башка мүчөлөрү да чакырылышы мүмкүн. Кыргыз тараптан чакырылуучу адамдардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан киргизилет жана бир жумалык мөөнөттөн кеч эмес Кыргыз Республикасынын Президентине макулдашуу жана бекитүү үчүн жөнөтүлөт.

Кабыл алууга чакыруулар Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти тарабынан жөнөтүлөт.

Кабыл алуу форматы "1+20" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине жараша кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Театрга баруу

Расмий визит учурунда театрга расмий баруу уюштурулушу мүмкүн. Мындай учурларда чет мамлекеттин башчысы (жубайы менен) менен (атайын бөлүнгөн орунда) Кыргыз Республикасынын Президенти (жубайы менен) ложада болот.

Ложанын эки тарабына мамлекеттик туулар илинет. Концерт башталар алдында жогорку даражалуу меймандардын катышып жаткандыгы жөнүндө жарыяланат.

Спектакль аяктагандан кийин сахнага эки себет гүл (жогорку даражалуу меймандын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин визиттик карточкасы коюлган) алып чыгып коюлат.

Өлкө боюнча кыдыруу

Расмий визиттин программасы менен чет мамлекеттин башчысынын Кыргыз Республикасынын региондору боюнча кыдыруусу каралышы мүмкүн.

Эгерде жогорку даражалуу мейман өзү барган региондон мекенине жөнөй турган болсо, жөнөтүүнүн салтанаттуу аземи Бишкек шаарынан жөнөп жаткан учурда жүргүзүлүшү мүмкүн.

Чет мамлекеттин башчысын региондор боюнча кыдырууда расмий адам (Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ыйгарым укук берилген), Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси жана визиттин программасы менен аныкталуучу башка расмий адамдар коштоп жүрүшөт.

Эстелик белектери

Мамлекеттик визит учурунда, чет мамлекеттин башчысына жана башка расмий адамдарга Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан эстелик белектерин тапшыруу каралган. Белектерди берүү, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик протокол департаменти аркылуу ишке ашырылат.

Меймандостуктун форматы

Кыргыз тарап чет мамлекеттин башчысынын Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик визитинин алкагында "1+7" меймандостуктун форматын белгилейт.

Меймандостуктун башка форматы өз ара түшүнүшүү принциптерине негизденүү менен белгилениши мүмкүн.

Туулар

Жогорку даражалуу мейманды Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуу аземи убагында жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын үчтөн мамлекеттик туулары илинет.

Жогорку даражалуу мейман кетип бара жаткан башкы көчөлөрдө жана аянттарда эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип турат.

Башкы меймандын автомашинасында анын өлкөсүнүн туусу (же анын штандарты) орнотулат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу (же анын штандарты) көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын үчтөн мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин башчыларынын мамлекеттик визиттеринин убагында, меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөндөгүдөй автотранспорттор бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы + резерв;

- жубайы үчүн (ал катышкан учурда) VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 2 автомашина же 1 чакан автобус (тандоосу боюнча);

- протокол үчүн 1 автомашина;

- күзөтчүлөр үчүн 2 автомашина;

- жогорку даражалуу меймандын жүктөрү үчүн 1 чакан автобус;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 3 автомашина.

Автотранспорт каражаттарынын башка саны кыргыз тарабынан өз ара мамиле принциптеринин негизинде бөлүнүшү мүмкүн.

Лозунгдар

Жогорку даражалуу мейманды тосуп алган жерге (аэропортко же вокзалга), ошондой эле жогорку даражалуу мейман өтүүчү башкы көчөлөргө жана аянттарга транспаранттар илинет. Куттуктоо транспаранттары меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилдеринде жазылат жана илинет.

3. Жумушчу визиттер

Чет мамлекеттин башчысынын өз ара кызыкчылыкты жараткан маселелер боюнча консультацияларды жүргүзүү жана пикир алмашуу, келишимдерге жана макулдашууларга кол коюу үчүн келиши жумушчу визит деп түшүнүлөт.

Мындай учурда Кыргыз Республикасынын Президенти чакыруучу адам болуп саналат.

Мамлекеттердин башчыларынын көп тараптуу жолугушуулары алкагында, чет мамлекеттердин башчыларынын Кыргыз Республикасына келиши да жумушчу визитке кирет.

Жумушчу визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин чет мамлекеттин башчысын чакыруусу (көп тараптуу жолугушуулар алкагында - мамлекеттердин башчыларынын биргелешкен чечими);

- аэропортто, ошондой эле жогорку даражалуу мейман жашай турган резиденциянын үстүнө меймандын өлкөсүнүн туусун илүү;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында түшкү (эртең мененки же кечки) тамак берүү;

- визит башталганга чейин кеминде бир жарым ай калгандан мурда визиттин мөөнөттөрүн макулдашуу.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү)

Бишкек шаарынын аэропортунда (чек арада) чет мамлекеттин башчысын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директорунун орун басары, ошондой эле меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси тосуп алышат.

Жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бирден туусу илинет. Аэропортто Ардактуу күзөт жана мамлекеттик гимндерди аткаруу каралбайт. Жогорку даражалуу мейман өтүүчү башкы көчөлөрдө жана аянттарда транспаранттар илинбейт.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу адамды ошол эле адамдар жөнөтүшөт.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Мамлекеттин башчысы жана расмий делегациянын мүчөлөрү "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу (же анын штандарты) көтөрүлүп турат.

Келген делегациянын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштырылышы мүмкүн. Мейманканада меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлүп турат.

Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнө чет мамлекеттин башчысынын келиши.

Чет мамлекет башчысын Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн имаратынын кире беришинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчиси тосуп алат.

Парламент үйүнүн имаратынын алдында эки мамлекеттин туулары илинет.

Кыргыз Республикасынын жана меймандын өлкөсүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрү Парламент үйүнүн имаратына эртерээк (жолугушуу башталганга чейин 30 мүнөттөн кеч эмес) келишет.

Тар жана кеңири курамдарда сүйлөшүүлөр

Жумушчу визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин башчысы менен тар жана кеңири курамдарда негизги сүйлөшүүлөрдү Кыргыз Республикасынын Президенти жүргүзөт.

Визиттин программасында чет мамлекеттин башчысы менен Кыргыз Республикасынын Президентинин тар чөйрөдөгү "1+1" форматтагы аңгемелешүүсү каралат. Аңгемелешүүнү жазып алуу үчүн ар бир тараптан бирден өкүлдүн кирүүсүнө жол берилет.

Кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрдө жолугушуунун форматы, эреже катары, тараптардын делегацияларынын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине жараша аныкталат.

Документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы

Биргелешкен документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн Ак залында өткөрүлөт. Документтерге кол коюуга эки тараптын расмий делегацияларынын мүчөлөрү, басма сөз өкүлдөрү жана визиттин программасын камсыз кылган адамдар катышат.

Документтерге кол коюу каадасы бүткөндөн кийин, ошол эле залда басма сөз конференциясы өткөрүлөт. Басма сөз конференциясына катышуучу адамдар эки тараптын протоколдук кызматтары тарабынан аныкталат.

Түшкү тамак (эртең мененки тамак)

Чет мамлекеттин башчысынын урматына "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында түшкү тамак (эртең мененки тамак) берүү жүргүзүлөт.

Түшкү тамакта (эртең мененки тамакта) сөз сүйлөөлөр каралат. Мында сөздөрдүн жазуу жүзүндөгү котормолору жана меню меймандар отурган столдорго коюлат.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) мейман тарабынан расмий делегациялардын мүчөлөрү чакырылат.

Кабыл алуу форматы "1+15" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Эстелик белектери, театрларга баруу, өлкө боюнча кыдыруу

Жумушчу визиттерде мамлекет башчысына Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан эстелик белектерин тапшыруу каралышы мүмкүн. Белектер менен алмашуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти аркылуу жүзөгө ашырылат.

Меймандын каалоосу боюнча визиттин программасына башка иш-чаралар да киргизилиши мүмкүн (театрларга расмий эмес баруу, өлкө боюнча кыдыруу ж.б.).

Меймандостуктун форматы

Жумушчу визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринин негизинде меймандостуктун форматы аныкталат. Кыргыз тарап чет мамлекеттердин башчыларынын Кыргыз Республикасындагы жумушчу визитинин алкагында "1+5" формуласы боюнча меймандостуктун форматын белгилейт.

Туулар

Жогорку даражалуу мейманды Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуу аземи убагында жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Резиденциянын үстүнө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу (же анын штандарты) көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин башчыларынын жумушчу визиттеринде эреже катары, меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы + резерв;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 2 автомашина же бир чакан автобус (тандоосу боюнча);

- протокол үчүн 1 автомашина;

- күзөтчүлөр үчүн 1 автомашина;

- жогорку даражалуу меймандын жүктөрү үчүн 1 чакан автобус;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 2 автомашина.

Автотранспорт каражаттарынын башка саны кыргыз тарабынан өз ара мамиле принциптерине негизденүү менен бөлүнүшү мүмкүн.

Эскертүү: чет мамлекет башчысы Кыргыз Республикасында көп тараптуу форматтагы иш-чараларга катышып жаткан учурда, Кыргыз Республикасына чет мамлекеттин башчысынын жумушчу визитиндегидей эле меймандостук форматы колдонулат.

4. Жол ара визиттер

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү)

Чет мамлекеттин башчысы Бишкек шаары аркылуу өтүп бара жатканда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары тосуп алат.

Аңгемелешүү

Өзгөчө учурларда чет мамлекеттин башчысы менен Кыргыз Республикасынын Президентинин жолугушуусу уюштурулат. Эреже катары, мындай жолугушуулар "Манас" эл аралык аэропортунун расмий делегациялар залында же Кыргыз Республикасынын Парламент үйүндө уюштурулат.

Расмий эмес түшкү тамак

Жогорку даражалуу мейман (делегация) үчүн расмий эмес түшкү тамак (эртең мененки тамак) берилиши мүмкүн, ага кыргыз тарабынан чет өлкөлүк делегацияны тосуп алган адамдар катышат.

Туулар

Аэропортто (чек арада) мамлекеттик желектер илинбейт.

5. Жеке визиттер

Жеке визиттерге чет мамлекет башчысынын Кыргыз Республикасына эс алууга (туризм, аңчылык) Кыргыз Республикасынын Президентинин жеке мейманы катары келиши кирет. Мындай учурда тосуп алуу жана жөнөтүү тартиби, ошондой эле визитти протоколдук-уюштуруучулук жактан камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат.

Меймандостуктун форматы

Жеке визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринде меймандостуктун форматы аныкталат. Чет мамлекеттердин башчыларынын Кыргыз Республикасына жеке визиттеринин учурунда кыргыз тарап "1+1" формуласы боюнча меймандостук форматын белгилейт.

Туулар

Мамлекеттик туулар аэропортто илинбейт.

Автотранспорт

Чет мамлекеттердин башчыларынын Кыргыз Республикасына жеке визиттеринде меймандостук форматынын негизденүү менен кыргыз тараптан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- күзөтчүлөр үчүн 1 автомашина;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 2 автомашина.

Автотранспорт каражаттарынын башка саны кыргыз тарабынан өз ара мамиле принциптерине негизденүү менен бөлүнүшү мүмкүн.

III. Кыргыз Республикасынын Президентинин чет өлкөлүк визиттери

1. Чет өлкөлүк визиттерди пландаштыруу жана даярдоо

Кыргыз Республикасынын Президентинин чет өлкөгө мамлекеттик, расмий жана жумушчу визиттеринин графиги Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан даярдалат жана бекитүү жана андан кийин Кыргыз Республикасынын Президентинин жылдык графигине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине (календардык жыл башталганга чейин бир айдан кеч эмес) киргизилет.

Өлкө боюнча маалымат-талдоочулук маалымкатты, Кыргыз Республикасынын Президентинин чет өлкөлүк визитинин убагындагы сүйлөөчү сөзүн, ошондой эле кол коюуга макулдашууларды даярдоо Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин компетенциясына болот. Расмий делегациянын курамы жана коштоп жүрүүчү адамдар боюнча сунуштар визит башталганга чейин бир ай мурда Кыргыз Республикасынын Президентине макулдашуу үчүн киргизилет.

Визитти даярдоо үчүн алдыңкы топ чыгат, анын курамына Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (протокол, басма сөз-кызматы), Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармалыгынын жана Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү жана зарылчылык болгондо Кыргыз Республикасынын тиешелүү министрликтери менен ведомстволорунун өкүлдөрү киргизилет.

2. Кыргыз Республикасынын Президентин чет өлкөгө кетип жатканда жөнөтүү, чет өлкөдөн келгенде тосуп алуу тартиби

Кыргыз Республикасынын Президентин чет өлкөгө кетип жатканда жөнөтүү, чет өлкөдөн келгенде тосуп алуу визиттин форматына карабастан, Бишкек шаарынын аэропортунда жөнөтүүгө (тосуп алууга) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчиси катышат.

Тиешелүү өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн башчысын кошкондо, башка расмий адамдардын катышуусу ар бир конкреттүү учурда Кыргыз Республикасынын Президентинин Протокол кызматы тарабынан аныкталат.

Жөнөтүү (тосуп алуу) жүргүзүлгөн жерге Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу күн мурунтан көтөрүлөт.

IV. Чет мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Кыргыз Республикасына визиттери

1. Расмий визиттер

Конституциялык түзүлүшүнө ылайык өкмөт башчысы мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарына ээ болгон өлкөлөрдө, чет мамлекеттердин өкмөт башчыларынын визиттеринде протоколдук иш-чаралар мамлекет башчысынын визитинин форматында жүзөгө ашырылат.

Расмий визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чет мамлекеттин өкмөт башчысын чакыруусу;

- аэропортто тууларды, ошондой эле жогорку даражалуу мейман жашай турган резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн туусун илүү;

- аэропортто жана жогорку даражалуу мейман өтүүчү жолдордо транспаранттарды илүү;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри аныктаган расмий адамдын жогорку даражалуу мейманды дайыма коштоп жүрүүсү;

- "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин атынан расмий кабыл алуу;

- визит башталганга чейин эки айдан кеч эмес визиттин мөөнөттөрүн макулдашуу.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү)

Чет мамлекеттин өкмөт башчысын (жубайы менен) Кыргыз Республикасынын министри, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директору, ошондой эле меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси учактын трабынан тосуп алышат.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Чет мамлекеттин өкмөт башчысы жана расмий делегациянын мүчөлөрү "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясына жайгаштырылат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлүп турат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйүнүн алдында тосуп алуу

Чет мамлекеттин өкмөт башчысын (жубайы менен) Өкмөт үйүнүн алдында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (жубайы менен) тосуп алат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйүнүн алдында мамлекеттик туулар илинет. Ардактуу күзөт ротасы катарга тизилет. Эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерди аткарылат.

Кыргыз Республикасынын жана меймандын өлкөсүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнө эртерээк (жолугушуу башталганга чейин 30 мүнөттөн кеч эмес) келишет жана сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүчү жерге коштолуп барылат.

Тар жана кеңири курамдарда сүйлөшүүлөр

Расмий визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин өкмөт башчысы менен тар жана кеңири курамдарда негизги сүйлөшүүлөрдү Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жүргүзөт.

Визиттин программасы менен чет мамлекеттин өкмөт башчысы менен Кыргыз Республикасынын Президенти жана Кыргыз Республикасынын башка расмий адамдары менен жолугушуусу каралышы мүмкүн.

Расмий визиттин программасы ошондой эле чет мамлекеттин өкмөт башчысы менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тар чөйрөдөгү "1+1" форматтагы аңгемелешүүсү каралышы мүмкүн. Аңгемелешүүнү жазып алуу үчүн ар бир тараптан бирден өкүлдүн кирүүсүнө жол берилет.

Кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрдө жолугушуунун форматы, эреже катары, тараптардын делегацияларынын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине негизденүү менен аныкталат.

Сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби, аңгемелешүү үчүн эскертмелер, маалыматтык-талдоочулук маалымкаттар, сүйлөшүүлөрдүн жана аңгемелешүүлөрдүн катышуучуларынын курамы боюнча сунуштар Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан визит башталганга чейин эки жума мурда Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизилет.

Документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы

Биргелешкен документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн Чакан залында өткөрүлөт. Документтерге кол коюуга эки тараптын расмий делегацияларынын мүчөлөрү, басма сөз өкүлдөрү жана визиттин программасын камсыз кылган адамдар катышат.

Документтерге кол коюу каадасы бүткөндөн кийин, ошол эле залда басма сөз конференциясы өткөрүлөт. Басма сөз конференциясына катышуучу адамдар эки тараптын протоколдук кызматтары тарабынан аныкталат.

Расмий кабыл алуу

Чет мамлекеттин өкмөт башчысынын урматына расмий кабыл алуу "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин атынан жүргүзүлөт.

Түшкү тамакта (эртең мененки тамакта) сөз сүйлөөлөр каралат. Мында сөздөрдүн жазуу жүзүндөгү котормолору жана меню меймандар отурган столдорго коюлат.

Расмий кабыл алууга мейман тарабынан чет мамлекеттин өкмөт башчысын коштоп жүргөн расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат.

Кыргыз тараптын катышуучуларынын тизмеси визиттин программасы менен аныкталат.

Кабыл алуу форматы "1+20" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Театрга баруу

Расмий визиттин убагында театрга расмий баруу уюштурулушу мүмкүн. Мындай учурда чет мамлекеттин өкмөт башчысы менен ложада (атайын бөлүнгөн орунда) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри болот.

Ложанын эки тарабына меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары илинет.

Спектакль аяктагандан кийин сахнага эки себет гүл (жогорку даражалуу меймандын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин визиттик карточкасы коюлган) алып чыгып коюлат.

Өлкө боюнча кыдыруу

Расмий визиттин программасы менен (алдын ала макулдашуу боюнча) Кыргыз Республикасынын бир регионуна баруусу каралышы мүмкүн.

Эгерде визит Бишкек шаарында башталбаса, визиттин программасы менен аныкталуучу Кыргыз Республикасынын расмий адамдары тосуп алуу жана коштоп жүрүү үчүн келүүчү пунктка жөнөтүлөт.

Кыдырууда чет мамлекеттин өкмөт башчысын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлү, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси жана башка расмий адамдар коштоп жүрүшөт.

Эстелик белектери

Расмий визиттерде чет мамлекеттин өкмөт башчысына жана расмий делегациянын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин атынан эстелик белектерди тапшыруу каралат. Белектерди берүү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти аркылуу же башка формада жүзөгө ашырылат.

Меймандостуктун форматы

Расмий визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринде меймандостуктун форматы аныкталат. Кыргыз тарап чет мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Кыргыз Республикасындагы расмий визитинин алкагында "1+5" формуласы боюнча меймандостуктун форматын белгилейт.

Туулар

Чет мамлекеттин өкмөт башчысын Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуу каадасы убагында жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын экиден мамлекеттик туулары илинет.

Жогорку даражалуу мейман өтүп бара жаткан башкы көчөлөрдө жана аянттарда эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинет.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасына анын өлкөсүнүн туусу орнотулат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын экиден мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин өкмөт башчыларынын расмий визиттеринин убагында меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIР автомашинасы + резерв;

- жубайы үчүн (ал катышкан учурда) VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 2 автомашина же 1 чакан автобус (тандоосу боюнча);

- протокол үчүн 1 автомашина;

- күзөтчүлөр үчүн 2 автомашина;

- жогорку даражалуу меймандын жүктөрү үчүн 1 чакан автобус;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 3 автомашина.

Лозунгдар

Чет мамлекеттин өкмөт башчысын тосуп алган жерге (аэропортко же вокзалга), ошондой эле жогорку даражалуу мейман өтүүчү башкы көчөлөргө жана аянттарга транспаранттар илинет. Эреже катары, куттуктоо транспаранттары меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилдеринде жазылат жана илинет.

2. Жумушчу визиттер

Чет мамлекеттин өкмөт башчысынын сүйлөшүүлөрдү, консультацияларды жүргүзүү, келишимдерге жана макулдашууларга кол коюу үчүн келиши жумушчу визит деп түшүнүлөт.

Мындай учурда Кыргыз Республикасынын Премьер-министри чакыруучу адам болуп саналат.

Жумушчу визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чет мамлекеттин өкмөт башчысын чакыруусу;

- аэропортто, ошондой эле жогорку даражалуу мейман жашай турган резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн туусун илүү;

- жогорку даражалуу мейманды Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри аныкталуучу расмий адамдын дайыма коштоп жүрүүсү;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин атынан "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында түшкү тамак берүү;

- визит башталганга чейин бир жарым айдан кеч эмес визиттин мөөнөттөрүн макулдашуу.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү)

Бишкек шаарынын аэропортунда (чек арада) чет мамлекеттин өкмөт башчысын, эреже катары, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директорунун орун басары, меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси (эгер элчилик болсо) тосуп алышат.

Жолугушууга катышуучу Кыргыз Республикасынын башка расмий адамдарынын курамы келген расмий делегациянын деңгээлине жана курамына жараша аныкталат.

Жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бирден туусу илинет.

Ардактуу күзөттү тизүү жана мамлекеттик гимндерди аткаруу каралбайт. Аэропортто жана өтө турган жолдордо транспаранттар илинбейт.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуу тартибиндей эле болот.

Айрым учурларда тосуп алуу (жөнөтүү) коңшу мамлекеттин чек арасында жүргүзүлүшү мүмкүн.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Чет мамлекеттин өкмөт башчысы жана расмий делегациянын мүчөлөрү "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлүп турат.

Келген делегациянын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштыруу мүмкүн. Мейманканада меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр

Жумушчу визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин башчысы менен тар жана кеңири курамдарда негизги сүйлөшүүлөрдү Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жүргүзөт.

Визиттин программасы менен өкмөт башчысынын Кыргыз Республикасынын Президенти жана Кыргыз Республикасынын башка расмий адамдары менен жолугушуусу каралышы мүмкүн.

Визиттин программасы ошондой эле чет мамлекеттин өкмөт башчысы менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тар чөйрөдөгү "1+1" форматтагы аңгемелешүүсүн карашы мүмкүн. Аңгемелешүүнү жазып алуу үчүн ар бир тараптан бирден өкүлдүн кирүүсүнө жол берилет.

Кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрдө жолугушуунун форматы, эреже катары, тараптардын делегацияларынын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине негизденүү менен аныкталат.

Сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинин долбоору, аңгемелешүү үчүн эскертмелер, маалыматтык-талдоочулук маалымкаттар, сүйлөшүүлөрдүн жана аңгемелешүүлөрдүн катышуучуларынын курамы боюнча сунуштар Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан бир жумадан кеч эмес мөөнөттө, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине берилет. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилген жолугушууга катышуучулардын курамы чет өлкөлүк делегацияга маалымдалат.

Документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы

Биргелешкен документтерге кол коюу жана басма сөз конференциясы, эреже катары, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн Чакан залында өткөрүлөт. Документтерге кол коюуга эки тараптын расмий делегацияларынын мүчөлөрү, басма сөз өкүлдөрү жана визиттин программасын камсыз кылган адамдар катышат.

Документтерге кол коюу каадасы бүткөндөн кийин, ошол эле залда басма сөз конференциясы өткөрүлөт. Басма сөз конференциясына катышуучу адамдар эки тараптын протоколдук кызматтары тарабынан аныкталат.

Түшкү тамак (эртең мененки тамак)

Чет мамлекеттин өкмөт башчысынын урматына "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында түшкү тамак (эртең мененки тамак) берүү жүргүзүлөт.

Эки тараптан сөз сүйлөө каралбайт.

Түшкү тамакка расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат.

Кыргыз тараптан катышуучулардын тизмеси визиттин программасы менен аныкталат.

Кабыл алуу форматы "1+15" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Эстелик белектери

Жумушчу визиттерде чет мамлекеттин өкмөт башчысына жана расмий делегациянын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин атынан эстелик белектерди тапшыруу каралат. Белектерди берүү макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти аркылуу же башка формаларда жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Меймандостуктун форматы

Жумушчу визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринин негизинде меймандостуктун форматы аныкталат. Кыргыз тарап чет мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Кыргыз Республикасындагы жумушчу визитинин алкагында "1+3" формуласы боюнча меймандостуктун форматын белгилейт.

Туулар

Чет мамлекеттин өкмөт башчысын Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуу аземи убагында жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Башкы меймандын автомашинасына анын өлкөсүнүн туусу орнотулат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын экиден мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин өкмөт башчыларынын расмий визиттеринин убагында меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- жубайы үчүн (ал катышкан учурда) VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 1 автомашина;

- протокол үчүн 1 автомашина;

- күзөтчүлөр үчүн 1 автомашина;

- жогорку даражалуу меймандын жүктөрү үчүн 1 чакан автобус;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 2 автомашина.

Эскертүү: чет мамлекеттин өкмөт башчысы Кыргыз Республикасында көп тараптуу форматтагы иш-чараларга катышкан учурда, Кыргыз Республикасына чет мамлекеттин өкмөт башчысынын жумушчу визитиндегидей эле меймандостук форматы колдонулат.

3. Жол ара визиттер

Чет мамлекеттин өкмөт башчысы Бишкек шаары аркылуу өтүп бара жатканда аны Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жеке өкүлү катарында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары тосуп алат.

Аңгемелешүү

Өзгөчө учурларда чет мамлекеттин өкмөт башчысы менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жолугушуусу уюштурулат. Эреже катары, мындай жолугушуулар "Манас" эл аралык аэропортунун расмий делегациялар залында же Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүндө уюштурулат.

Расмий эмес түшкү тамак

Жогорку даражалуу мейман (делегация) үчүн расмий эмес түшкү тамак (эртең мененки тамак) берилиши мүмкүн, ага кыргыз тарабынан чет өлкөлүк делегацияны тосуп алган адамдар катышат.

Туулар

Аэропортто мамлекеттик туулар илинбейт.

4. Жеке визиттер

Жеке визиттерге чет мамлекеттин өкмөт башчысынын Кыргыз Республикасына эс алууга (туризм, аңчылык) Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жеке мейманы катары келиши кирет. Мындай учурларда тосуп алуу жана жөнөтүү тартиби, ошондой эле визиттерди протоколдук-уюштуруучулук жактан камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан аныкталат.

Меймандостуктун форматы

Жеке визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринде меймандостуктун форматы аныкталат. Чет мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Кыргыз Республикасына жеке визиттеринде кыргыз тарап "1+1" формуласы боюнча меймандостук форматын белгилейт.

Туулар

Аэропортто мамлекеттик туулар көтөрүлбөйт.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жеке визиттеринин убагында меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- жубайы үчүн (ал катышкан учурда) VIP автомашинасы;

- күзөтчүлөр үчүн 1 автомашина;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 2 автомашина.

V. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чет өлкөгө (чет өлкөдөн) кетип жаткандыгына (кайтып келгендигине) байланыштуу протоколдук иш-чаралар

Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин чет өлкөгө (чет өлкөдөн) кетип жатканда (кайтып келгенде) аэропортто (чек арада) жөнөтүүгө (тосуп алууга) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетекчиси Кыргыз Республикасынын Министри катышат.

VI. Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин парламенттеринин башчыларынын визиттери

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттин парламентинин башчысынын визитин өткөрүү, ага расмий кызмат адамдарынын катышуусунун даражасы, Кыргыз Республикасында жогорку даражалуу чет өлкөлүк меймандарды кабыл алууга байланыштуу иш-чаралардын мүнөзүн жана азем жагын аныктоочу критерийлер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан аныкталат.

1. Расмий визиттер

Расмий визит Кыргыз Республикасына чет мамлекеттин парламентинин башчысынын визитинин жогорку түрү болуп саналат.

Мындай учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы чакыруучу адам болуп саналат.

Расмий визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын чет мамлекеттин парламентинин башчысын чакыруусу;

- аэропортто тууларды, ошондой эле жогорку даражалуу мейман жашай турган резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн туусун илүү;

- жогорку даражалуу мейманды расмий адамдын (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы аныктаган) дайыма коштоп жүрүүсү;

- жогорку даражалуу меймандын жубайын расмий адамдын (визиттин программасы менен аныкталган) дайыма коштоп жүрүүсү;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын атынан расмий кабыл алуу (эртең мененки же түшкү тамак);

- визит башталганга чейин эки айдан кеч эмес визиттин мөөнөттөрүн макулдашуу.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү) каадасы

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарындагы аэропортто (чек арада) өтөт, анда чет мамлекеттин парламентинин башчысын (жубайы менен) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын орун басары (жубайы менен), меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси (эгер элчилик болсо) жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин башка расмий адамдары тосуп алышат.

Жолугушуу өтүүчү жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын экиден мамлекеттик туулары илинет. Аэропортто мамлекеттик гимндерди аткаруу каралбайт.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасында анын өлкөсүнүн туусу орнотулат.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу мейманды ошол эле адамдар узатышат.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Чет мамлекеттин парламентинин башчысы жана расмий делегациянын мүчөлөрү "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Келген делегациянын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштыруу мүмкүн. Мейманканада меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Жолугушуунун расмий аземи

Жолугушуунун расмий каадасы Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн имаратынын алдында өткөрүлөт. Чет мамлекеттин парламентинин башчысын (жубайы менен) автомобилден чыгып жатканда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы (жубайы менен) тосуп алат.

Кыргыз Республикасынын жана меймандын өлкөсүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнө эртерээк (жолугушуу башталганга чейин 30 мүнөттөн кеч эмес) келишет жана сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүчү жерге коштолуп барат.

Сүйлөшүүлөр, аңгемелешүүлөр, документтерге кол коюу, басма сөз конференциясы

Расмий визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин парламентинин башчысы менен негизги сүйлөшүүлөрдү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы жүргүзөт. Сүйлөшүүлөрдө жолугушуунун форматы, эреже катары, тараптардын делегацияларынын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине жараша аныкталат.

Сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинин долбоору, аңгемелешүү үчүн эскертмелер, маалыматтык-талдоочулук маалымкаттар, сүйлөшүүлөрдүн жана аңгемелешүүлөрдүн катышуучуларынын курамы боюнча сунуштар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын тиешелүү бөлүмү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен бирдикте даярдайт.

Делегациялардын сүйлөшүүлөрү жана биргелешкен документтерге кол коюу, эреже катары, Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн имаратында өткөрүлөт. Документке кол коюуда эки тараптын расмий делегацияларынын мүчөлөрү, визиттин программасын камсыз кылган адамдар катышат.

Расмий кабыл алуу

Чет мамлекеттин парламентинин башчысынын урматына расмий кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын атынан жүргүзүлөт.

Түшкү тамакта (эртең мененки тамакта) сөз сүйлөөлөр каралат. Мында сүйлөнүүчү сөздөрдүн жазуу жүзүндөгү котормосу жана меню меймандар отурган столго коюлат.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) мейман тарабынан расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат. Айрым учурларда чет мамлекеттин парламентинин башчысынын өтүнүчү боюнча, делегациянын башка мүчөлөрү да чакырылышы мүмкүн. Кыргыз тараптан чакырылуучу адамдардын тизмеси Жогорку Кеңештин Аппаратынын тиешелүү бөлүмү тарабынан киргизилет жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына макулдашууга 2 жумадан кеч эмес мөөнөттө берилет.

Кабыл алуунун форматы "1+20" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Театрга баруу

Расмий визиттин убагында театрга баруу уюштурулушу мүмкүн. Мындай учурда чет мамлекеттин парламентинин башчысы (жубайы менен) менен атайын бөлүнгөн жерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы (жубайы менен) болот.

Оюн башталаар алдында жогорку даражалуу меймандын катышып жаткандыгы жөнүндө кулактандыруу кылынат. Ложанын эки тарабына меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулар илинет.

Спектакль бүткөндөн кийин сахнага эки себет гүл (жогорку даражалуу меймандын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын визиттик карточкалары коюлган) алып чыгып коюлат.

Өлкө боюнча кыдыруу

Расмий визиттин программасы менен чет мамлекеттин парламентинин башчысынын Кыргыз Республикасынын региондору боюнча кыдыруусу каралышы мүмкүн.

Эгерде жогорку даражалуу мейман өзү барган региондон мекенине жөнөй турган болсо, жөнөтүүнүн салтанаттуу аземи Бишкек шаарынан жөнөп жаткан учурда жүргүзүлүшү мүмкүн.

Региондор боюнча кыдырууда чет мамлекеттин парламентинин башчысын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын меймандын өлкөсүндөгү Өзгөчө Ыйгарым укуктуу элчиси (эгер ал бар болсо) жана визиттин программасы менен аныкталуучу башка расмий адамдар коштоп жүрүшөт.

Эстелик белектери

Расмий визитте, протоколдук тажрыйбада чет мамлекеттин парламентинин башчысына жана расмий делегациянын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын атынан эстелик белектерин тапшыруу каралат. Белектерди берүү макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Протокол кызматы аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Меймандостуктун форматы

Расмий визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринде меймандостуктун форматы аныкталат. Кыргыз тарап чет мамлекеттин парламентинин башчысынын Кыргыз Республикасындагы расмий визитинде "1+5" формуласы боюнча меймандостуктун форматын белгилейт.

Туулар

Чет мамлекеттин парламентинин башчысын Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуу каадасы убагында жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын экиден мамлекеттик туулары илинет.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасында анын өлкөсүнүн туусу орнотулат.

Резиденцияны үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын экиден мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин парламенттеринин башчыларынын расмий визиттеринин убагында меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы + резерв;

- жубайы үчүн (ал катышкан учурда) VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 2 автомашина;

- протокол үчүн 1 автомашина;

- күзөтчүлөр үчүн 2 автомашина;

- жогорку даражалуу меймандын жүктөрү үчүн 1 чакан автобус;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 2 автомашина.

2. Жумушчу визиттер

Сүйлөшүүлөрдү, консультацияларды жүргүзүү, келишимдерге жана макулдашууларга кол коюу үчүн чет мамлекеттин парламент башчысынын келиши жумушчу визит деп түшүнүлөт.

Мындай учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы чакыруучу адам болуп саналат.

Жумушчу визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын чет мамлекеттин парламент башчысын чакыруусу;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий өкүлдөрү тарабынан тосуп алуу жана узатуу;

- жогорку даражалуу мейман жашай турган резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн туусун көтөрүү;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын атынан "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында түшкү тамак (эртең мененки тамак) берүү;

- визит башталганга чейин бир айдан кеч эмес визиттин мөөнөттөрүн макулдашуу.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү)

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарындагы аэропортто (чек арада) өтөт, анда чет мамлекеттин парламентинин башчысын (жубайы менен) Жогорку Кеңештин Эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы, меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин башка расмий адамдары тосуп алышат.

Жолугушуу өтүүчү жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет. Аэропортто мамлекеттик гимндерди аткаруу каралбайт.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасында анын өлкөсүнүн туусу орнотулат.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу мейманды ошол эле адамдар узатышат.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Чет мамлекеттин парламентинин башчысы жана расмий делегациянын мүчөлөрү "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат.

Резиденциянын үстүндө жогорку даражалуу меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Келген делегациянын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштыруу мүмкүн. Мейманканада меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Сүйлөшүүлөр, аңгемелешүүлөр, документтерге кол коюу

Кыргыз тараптан расмий сүйлөшүүлөрдүн, аңгемелешүүлөрдүн катышуучуларынын курамы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы тарабынан аныкталат жана чет өлкөлүк делегацияга маалымдалат.

Сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинин долбоору, аңгемелешүү үчүн эскертмелер, маалыматтык-талдоочулук маалымкаттар, сүйлөшүүлөрдүн жана аңгемелешүүлөрдүн катышуучуларынын курамы боюнча сунуштар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын тиешелүү бөлүмү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен бирдикте даярдайт.

Делегациялардын сүйлөшүүлөрү жана биргелешкен документтерге кол коюу Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн имаратында өткөрүлөт. Документке кол коюуда эки тараптын расмий делегацияларынын мүчөлөрү, визиттин программасын камсыз кылган адамдар катышат.

Визиттин программасы менен чет мамлекеттин парламентинин башчысынын Кыргыз Республикасынын Президенти жана Премьер-министри менен жолугуусу каралышы мүмкүн.

Түшкү тамак (эртең мененки тамак)

Чет мамлекеттин парламентинин башчысынын урматына "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында түшкү тамак (эртең мененки тамак) берүү жүргүзүлөт.

Эки тараптан сөз сүйлөө каралбайт.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат.

Кыргыз тараптан катышуучулардын тизмеси визиттин программасы менен аныкталат.

Кабыл алуу форматы "1+15" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Эстелик белектери, театрга баруу, өлкө боюнча кыдыруу

Жумушчу визит убагында, протоколдук тажрыйба менен чет мамлекеттин парламент башчысына жана расмий делегациянын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын атынан эстелик белектерин тапшыруу каралат. Белектерди берүү макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Протокол кызматы аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Меймандын каалоосу боюнча визиттин программасына башка иш-чаралар да киргизилиши мүмкүн (театрга расмий эмес баруу, өлкө боюнча кыдыруу ж.б.).

Меймандостуктун форматы

Жумушчу визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринин негизинде меймандостуктун форматы аныкталат. Кыргыз тарап чет мамлекеттин парламент башчысынын Кыргыз Республикасындагы жумушчу визиттеринде "1+3" формуласы боюнча меймандостуктун форматын белгилейт.

Туулар

Чет мамлекеттин парламентинин башчысын Бишкек шаарынын аэропортунда тосуп алуу аземи убагында жолугушуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Резиденциянын үстүнө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин парламенттеринин башчыларынын жумушчу визиттеринин убагында меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 1 автомашина;

- протокол үчүн 1 автомашина;

- күзөтчүлөр үчүн 1 автомашина;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 1 автомашина.

Эскертүү: чет мамлекеттин парламент башчысы Кыргыз Республикасында көп тараптуу форматтагы иш-чараларга катышып жаткан учурда, Кыргыз Республикасына чет мамлекеттин парламент башчысынын жумушчу визитиндегидей эле меймандостук форматы колдонулат.

3. Жол ара визиттер

Чет мамлекеттин парламентинин башчысы (жубайы менен) Бишкек шаары аркылуу өтүп бара жатканда Бишкек шаарынын аэропортунда (чек арада) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы аныкталуучу расмий адам, меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин башка расмий адамдары тосуп алышат.

Аңгемелешүү

Өзгөчө учурларда чет мамлекеттин парламентинин башчысынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы менен жолугушуусу уюштурулат. Эреже катары, мындай жолугушуулар "Манас" эл аралык аэропортунун расмий делегациялар залында же Парламент үйүндө уюштурулат.

Расмий эмес түшкү тамак

Чет мамлекеттин парламентинин башчысы үчүн расмий эмес түшкү тамак (эртең мененки тамак) берилиши мүмкүн.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) чет мамлекеттин парламентинин башчысын коштоп жүргөн расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат, Кыргыз тараптан катышуучулардын тизмеси визиттин программасы менен аныкталат.

Туулар

Аэропортто (чек арада) мамлекеттик туулар илинбейт.

4. Жеке визиттер

Жеке визиттерге чет мамлекеттин парламентинин башчысынын Кыргыз Республикасына эс алууга (туризм, аңчылык) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жеке мейманы катары келиши (мындай учурларда тосуп алуу жана жөнөтүү тартиби, визитти протоколдук-уюштуруучулук жактан камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы тарабынан аныкталат) кирет.

Меймандостуктун форматы

Жеке визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринде меймандостуктун форматы аныкталат. Чет мамлекеттердин парламенттеринин башчыларынын Кыргыз Республикасына жеке визиттеринде кыргыз тарап "1+1" формуласы боюнча меймандостук форматын белгилейт.

Туулар

Аэропортто мамлекеттик туулар илинбейт.

Автотранспорт

Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин парламенттеринин башчыларынын жумушчу визиттеринин убагында меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- жубайы үчүн VIP автомашинасы (ал катышкан учурда);

- күзөтчүлөр үчүн 1 автомашина;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 1 автомашина.

VII. Жогорку Кеңештин Төрагасынын чет өлкөгө (чет өлкөдөн) жөнөп жатканына (кайтып келгенине) байланыштуу протоколдук иш-чаралар

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын чет өлкөгө (чет өлкөдөн) кетип жатканда (кайтып келгенде) аэропортто (чек арада) жөнөтүүгө (тосуп алууга) Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппарат жетекчиси катышат.

VIII. Чет мамлекеттердин тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын Кыргыз Республикасына визиттери

1. Расмий визиттер

Расмий визит чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын Кыргыз Республикасына визитинин эң жогорку түрү болуп саналат.

Расмий визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысын чакыруусу;

- аэропортто тууларды, ошондой эле жогорку даражалуу мейман жашай турган резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн туусун илүү;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басарынын тосуп алуусу жана жөнөтүүсү;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин кызматкеринин дайыма коштоп жүрүүсү;

- жогорку даражалуу меймандын жубайын расмий адамдын (визиттин программасы менен аныкталуучу) жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин кызматкеринин дайыма коштоп жүрүүсү;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин атынан расмий кабыл алуу (эртең мененки же түшкү тамак);

- визит башталганга чейин эки айдан кеч эмес визиттин мөөнөттөрүн макулдашуу.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү) каадасы

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарындагы аэропортто (чек арада) өтөт, анда чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысын (жубайы менен) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директору, ошондой эле меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси тосуп алышат.

Жолугушуу өтүүчү жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет. Аэропортто мамлекеттик гимндерди аткаруу каралбайт.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасында анын өлкөсүнүн туусу орнотулат.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу мейманды ошол эле адамдар узатышат.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысы, эреже катары, "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат. Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Келген делегациялардын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштырылышы мүмкүн. Мейманканада меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр

Расмий визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысы менен негизги сүйлөшүүлөрдү Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри жүргүзөт.

Визиттин программасы менен чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен жолугушуусу каралышы мүмкүн.

Кыргыз тараптан сүйлөшүүлөргө катышуучулардын курамы чет өлкөлүк делегациянын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине жараша визиттин программасы менен аныкталат.

Сүйлөшүүлөр, биргелешкен документтерге кол коюу жана басма сөз конференциялары, эреже катары, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин имаратында өткөрүлөт.

Расмий кабыл алуу

Чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын урматына расмий кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин атынан жүргүзүлөт.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) меймандостук форматына ылайык, мейман тарабынын расмий делегациясынын мүчөлөрү чакырылат.

Кабыл алуунун форматы "1+5" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Театрга баруу

Расмий визит убагында театрга баруу уюштурулушу мүмкүн. Мындай учурда чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысы (жубайы менен) менен бирге атайын бөлүнгөн жерде Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри (жубайы менен) болот.

Оюн башталаар алдында жогорку даражалуу меймандардын катышып жаткандыгы жөнүндө жарыяланат. Ложанын эки тарабына меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары илинет.

Спектакль бүткөндөн кийин сахнага жогорку даражалуу меймандын жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин визиттик карточкалары коюлган эки себет гүл алып чыгылат.

Өлкө боюнча кыдыруу

Расмий визиттин программасы менен чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын Кыргыз Республикасынын региондору боюнча кыдыруусу каралышы мүмкүн.

Эгерде жогорку даражалуу мейман кыдырууда жүргөн аймактан өз мекенине жөнөй турган болсо, анда салтанаттуу жөнөтүү аземи өлкө боюнча кыдырууга Бишкек шаарынан чыгып жаткан учурунда жүргүзүлүшү мүмкүн.

Региондор боюнча кыдырууда чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысын меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси жана визиттин программасы менен аныкталуучу башка расмий адамдар коштоп жүрүшөт.

Эстелик белектери

Расмий визиттерде чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысына жана расмий делегациянын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин атынан эстелик белектерин тапшыруу каралат.

Белектерди берүү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти тарабынан жүзөгө ашырылат.

Меймандостуктун форматы

Расмий визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринде меймандостуктун форматы аныкталат. Кыргыз тарап чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын Кыргыз Республикасындагы расмий визиттеринде "1+3" меймандостуктун форматын белгилейт.

Туулар

Бишкек шаарынын аэропортунда тосуп алуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасында анын өлкөсүнүн туусу орнотулат.

Резиденциянын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын экиден мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Эреже катары, Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин тышкы саясат ведомстволорунун башчысынын расмий визиттеринде меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- жубайы үчүн (ал катышкан учурда) VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 1 автомашина;

- протокол үчүн 1 автомашина;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 1 автомашина.

2. Жумушчу визит

Чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын сүйлөшүүлөргө, консультацияларга, биргелешкен документтерге кол коюуга келиши жумушчу визит деп түшүнүлөт.

Расмий визиттин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин чакыруусу;

- жолугушуу өтүүчү жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары көтөрүлөт;

- меймандын автомашинасына туулар орнотулбайт;

- "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясына жайгаштыруу (меймандын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштырылышы мүмкүн);

- визиттин программасы менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин атынан эртең мененки тамак берүү каралат;

- мейманга эстелик белегин тапшыруу каралат;

- жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот.

Аэропортто (вокзалда) тосуп алуу (жөнөтүү) аземи

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарындагы аэропортто (чек арада) өтөт, анда чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысын (жубайы менен) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин тийиштүү аймактык департаментинин директору, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директорунун орун басары, ошондой эле меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси тосуп алат.

Жолугушуу өтүүчү жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет. Аэропортто мамлекеттик гимндерди аткаруу каралбайт.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу мейманды ошол эле адамдар узатышат.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысы, эреже катары, "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат. Резиденциянын үстүнө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Келген делегациялардын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштырылышы мүмкүн. Мейманканада меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр

Жумушчу визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысы негизги сүйлөшүүлөрдү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри жүргүзөт.

Кыргыз тараптан сүйлөшүүлөргө катышуучулардын курамы чет өлкөлүк делегациянын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине жараша, визиттин программасы менен аныкталат.

Сүйлөшүүлөр, биргелешкен документтерге кол коюу жана басма сөз конференциялары, эреже катары, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинде өткөрүлөт.

Түшкү тамак (эртең мененки тамак)

Чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын урматына Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин атынан түшкү тамак (эртең мененки тамак) берилет.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) делегация башчысы тарабынан меймандостук форматына ылайык расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат.

Кабыл алуу форматы "1+3" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуу формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Өлкө боюнча кыдыруу

Жумушчу визиттин жүрүшүндө чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын Кыргыз Республикасынын региондору боюнча кыдыруусу каралышы мүмкүн.

Эгерде жогорку даражалуу мейман кыдырууда жүргөн аймактан өз мекенине жөнөй турган болсо, салтанаттуу жөнөтүү аземи өлкө боюнча кыдырууга Бишкек шаарынан чыгып жаткан учурунда жүргүзүлүшү мүмкүн.

Региондор боюнча кыдырууда чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин тийиштүү түзүмдүк департаментинин директорунун орун басары, меймандын өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси (эгерде андай бар болсо) жана визиттин программасы менен аныкталуучу башка расмий адамдар коштоп жүрүшөт.

Эстелик белектери

Жумушчу визиттерде чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысына жана расмий делегациянын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин атынан эстелик белектерин тапшыруу каралат.

Белектерди берүү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти тарабынан жүзөгө ашырылат.

Меймандостуктун форматы

Жумушчу визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринде меймандостуктун форматы аныкталат. Кыргыз тарап чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын Кыргыз Республикасындагы жумушчу визиттеринде "1+1" меймандостуктун форматын белгилейт.

Туулар

Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуучу жерге меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Жогорку меймандын автомашинасында анын өлкөсүнүн туусу орнотулбайт.

Резиденциясынын үстүндө меймандын өлкөсүнүн мамлекеттик туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында меймандын өлкөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Эреже катары, Кыргыз Республикасына чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын жумушчу визиттеринде меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- жубайы үчүн (ал катышкан учурда) VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 1 автомашина;

- протокол үчүн 1 автомашина;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 1 автомашина.

Эскертүү: Чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысы Кыргыз Республикасында көп тараптуу форматтагы иш-чараларга катышып жаткан учурда, Кыргыз Республикасына чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын жумушчу визитиндегидей эле меймандостук форматы колдонулат.

3. Жол ара визиттер

Чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысы (жубайы менен) Бишкек шаары аркылуу өтүп бара жатканда, Бишкек шаарынын аэропортунда (чек арада) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин тийиштүү аймактык департаментинин директорунун орун басары жана Мамлекеттик протокол департаментинин өкүлү тосуп алышат.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу мейманды ошол эле адамдар жөнөтүшөт.

Расмий эмес түшкү тамак

Чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын (жубайы менен) урматына расмий эмес түшкү тамак (эртең мененки тамак) берилиши мүмкүн.

Сөз сүйлөөлөр каралбайт.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысын коштоп жүргөн расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат.

Кыргыз тарабынан катышуучулардын тизмеси визиттин программасы менен аныкталат.

Туулар

Аэропортто (чек арада) мамлекеттик желектер илинбейт.

4. Жеке визиттер

Жеке визиттерге чет мамлекеттин тышкы саясат ведомствосунун башчысынын Кыргыз Республикасына эс алууга (туризм, аңчылык) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин жеке мейманы катары келиши кирет (мындай учурда визитти протоколдук-уюштуруучулук жактан камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин өзүнчө тескемеси менен камсыз кылынат).

Меймандостуктун форматы

Жеке визиттин алкагында, эреже катары, өз ара мамиле принциптеринде меймандостуктун форматы аныкталат. Чет мамлекеттердин тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын Кыргыз Республикасына жеке визиттеринде кыргыз тарап "1+1" меймандостук форматын белгилейт.

Туулар

Аэропортко мамлекеттик туулар илинбейт.

Автотранспорт

Эреже катары, чет мамлекеттердин тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын Кыргыз Республикасына жеке визиттеринде меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарап төмөнкүлөрдү бөлүп берет:

- VIP автомашинасы;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 1 автомашина.

IX. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин чет өлкөгө (чет өлкөдөн) жөнөп жатканына (кайтып келгенине) байланыштуу протоколдук иш-чаралар

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри чет өлкөгө (чет өлкөдөн) визит менен жөнөп жатканда (кайтып келгенде) аэропорттогу жөнөтүүгө (тосуп алууга) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин жардамчысы жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин кызматкери катышат.

Тышкы иштер министринин чет өлкөгө жөнөө (кайтып келүү) убактысы жана орду, тийиштүү өлкөнүн Бишкек шаарындагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнө, эгер ал бар болсо, кабарландырылат.

X. Эл аралык уюмдардын башчыларынын Кыргыз Республикасына визиттери

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү) аземи

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарындагы аэропортто (чек арада) өтөт, анда эл аралык уюмдардын башчысын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директору (директорунун орун басары), ошондой эле эл аралык уюмдун ыйгарым укуктуу өкүлү тосуп алышат.

Тосуп алуучу (жөнөтүүчү) жерге эл аралык уюмдун жана Кыргыз Республикасынын туулары илинет.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасына эл аралык уюмдун туусу орнотулат.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу мейманды ошол эле адамдар узатышат.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Эл аралык уюмдун башчысы "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат. Резиденциянын үстүндө эл аралык уюмдун туусу көтөрүлөт.

Жогорку даражалуу меймандын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштырылышы мүмкүн. Мейманканада эл аралык уюмдун туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр

Визиттин программасы менен эл аралык уюмдун башчысынын Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка мүчөлөрү менен жолугушуусу каралышы мүмкүн.

Кыргыз тараптан сүйлөшүүлөргө катышуучулардын курамы, эл аралык делегациянын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине жараша визиттин программасы менен аныкталат.

Расмий кабыл алуу

Эл аралык уюмдун башчысынын урматына расмий кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жүргүзүлөт.

Түшкү тамакта (эртең мененки тамакта) эки тараптан сөз сүйлөөлөр каралат. Мында сөздөрдүн жазуу жүзүндөгү котормосу жана меню меймандар отурган столдорго коюлат.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) меймандостук форматына ылайык мейман тарабынын расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат.

Кабыл алуунун форматы "1+5" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуунун формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Өлкө боюнча кыдыруу

Визиттин программасы менен эл аралык уюмдун башчысынын Кыргыз Республикасынын региондору боюнча кыдыруусу каралышы мүмкүн.

Эгерде жогорку даражалуу мейман кыдырууда жүргөн аймактан өз мекенине жөнөй турган болсо, салтанаттуу жөнөтүү аземи өлкө боюнча кыдырууга Бишкек шаарынан чыгып жаткан учурунда жүргүзүлүшү мүмкүн.

Региондор боюнча кыдырууда эл аралык уюмдун башчысын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин тийиштүү аймактык департаментинин директору, эл аралык уюмдун ыйгарым укуктуу өкүлү, визиттин программасы менен аныкталуучу башка расмий адамдар коштоп жүрүшөт.

Эстелик белектери

Визитте эл аралык уюмдун башчысына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан эстелик белектерин тапшыруу каралат.

Белектерди берүү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти аркылуу жүзөгө ашырылат.

Меймандостуктун форматы

Эл аралык уюмдардын башчыларынын визитинин алкагында "1+3" меймандостуктун форматы аныкталат.

Туулар

Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуучу жерге эл аралык уюмдун жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасында анын уюмунун туусу орнотулат.

Резиденциясынын үстүндө эл аралык уюмдун туусу көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр убагында, ошондой эле документтерге кол коюу каадаларында жана басма сөз конференцияларында эл аралык уюмдун жана Кыргыз Республикасынын бирден мамлекеттик туулары илинет.

Автотранспорт

Эреже катары, Кыргыз Республикасына эл аралык уюмдардын башчыларынын визиттеринде меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 1 автомашина;

- протокол үчүн 1 автомашина;

- күзөт үчүн 1 автомашина;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 1 автомашина.

XI. Кыргыз Республикасына такты мураскорлорунун жана башка королдук үй-бүлө мүчөлөрүнүн визиттери

Такты мураскорлорунун визиттеринин элементтери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин такты мураскорун жубайы менен чакыруусу;

- аэропортто тосуп алуу жана жөнөтүү, эреже катары, Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктуу атайын өкүлү тарабынан жүзөгө ашырылышы;

- Жогорку даражалуу мейман жашоочу резиденциянын үстүнө анын штандартын илүү;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктуу атайын өкүлүнүн жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин кызматкеринин дайыма коштоп жүрүүсү;

- "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясына жайгаштыруу;

- "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан түшкү тамак берүү;

- визиттин программасында Кыргыз Республикасынын Президенти менен аңгемелешүү каралат.

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү) аземи

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарындагы аэропортто (чек арада) өтөт, анда такты мураскорун Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктуу атайын өкүлү, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин тийиштүү аймактык департаментинин директору (директордун орун басары), Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директору (директорунун орун басары), ошондой эле меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси тосуп алышат.

Тосуп алуучу (жөнөтүүчү) жерге жогорку даражалуу меймандын штандарты жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу илинет.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасында анын штандарты орнотулат.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу мейманды ошол эле адамдар узатышат.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Такты мураскору жубайы менен "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат. Резиденциянын үстүндө жогорку даражалуу меймандын штандарты көтөрүлөт.

Жогорку даражалуу меймандын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштырылышы мүмкүн. Мейманканада жогорку даражалуу меймандын штандарты көтөрүлөт.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр

Визиттин программасы менен такты мураскорунун Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка мүчөлөрү менен жолугушуусу каралышы мүмкүн.

Кыргыз тарабынан сүйлөшүүлөргө катышуучулардын курамы, делегациянын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине жараша, визиттин программасы менен аныкталат.

Расмий кабыл алуу

Такты мураскорунун урматына расмий кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан жүргүзүлөт.

Түшкү тамакта (эртең мененки тамакта) сөз сүйлөөлөр каралат. Мында сөздөрдүн жазуу жүзүндөгү котормосу жана меню меймандар отурган столдорго коюлат.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) меймандостук форматына ылайык, мейман тарабынын расмий делегациянын мүчөлөрү чакырылат.

Кабыл алуунун форматы "1+5" формуласы боюнча аныкталат. Өз ара мамиле принциптерине же делегациянын сандык курамына негизденүү менен кабыл алуунун формуласы өзгөртүлүшү мүмкүн.

Өлкө боюнча кыдыруу

Визиттин программасы менен такты мураскорунун Кыргыз Республикасынын региондору боюнча кыдыруусу каралышы мүмкүн.

Эгерде жогорку даражалуу мейман кыдырууда жүргөн аймактан өз мекенине жөнөй турган болсо, салтанаттуу жөнөтүү аземи өлкө боюнча кыдырууга Бишкек шаарынан чыгып жаткан учурунда жүргүзүлүшү мүмкүн.

Региондор боюнча кыдырууда такты мураскорун Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктуу атайын өкүлү, жогорку даражалуу меймандын өлкөсүнүн Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу элчиси жана визиттин программасы менен аныкталуучу башка расмий адамдар коштоп жүрүшөт.

Эстелик белектери

Визитте такты мураскоруна Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан эстелик белектери тапшырылат.

Белектерди берүү, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти аркылуу жүзөгө ашырылат.

Меймандостуктун форматы

Такты мураскорунун визитинин алкагында, "1+2" меймандостуктун форматы аныкталат.

Туулар

Такты мураскорун Бишкек шаарынын аэропортунан тосуп алуу аземи убагында жолугушуучу жерге жогорку даражалуу меймандын штандарты жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу илинет.

Жогорку даражалуу меймандын автомашинасында анын штандарты орнотулат.

Резиденциясынын үстүндө такты мураскорунун штандарты көтөрүлөт.

Автотранспорт

Эреже катары, Кыргыз Республикасына такты мураскорунун визиттеринде меймандостук форматына негизденүү менен кыргыз тарабынан төмөнкүлөр бөлүнүп берилет:

- VIP автомашинасы;

- расмий делегациянын мүчөлөрү үчүн өкүлчүлүк классындагы 1 автомашина;

- протокол үчүн 1 автомашина;

- КР ИИМ ЖККББ ЖПК коштоосу үчүн 1 автомашина.

XII. Кыргыз Республикасына мамлекет башчыларынын жана өкмөт башчыларынын атайын өкүлдөрүнүн визиттери

Мамлекет башчыларынын атайын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Президентинин мейманы катары, ал эми өкмөт башчыларынын жана эл аралык уюмдардын жетекчилеринин атайын өкүлдөрү - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мейманы катары кабыл алынат. Мындай категориядагы адамдардын визиттеринин форматы ар бир конкреттүү учурда өзүнчө аныкталат. Мында кабыл алуу жөнүндө тиешелүү тескеме менен меймандарды жайгаштыруу, мейманды жана аны коштоочу адамдарды автотранспорт менен камсыз кылуу жөнүндө маселелер Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча чечилет.

XIII. Чет мамлекеттердин, парламенттердин, өкмөттөрдүн жана тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын (жубайлары менен) Кыргыз Республикасына келишине байланыштуу протоколдук иш-чаралар

Жогорку даражалуу мейманды жубайы менен коштоп жүрүү учурунда эл аралык тажрыйбага ылайык, кабыл алуучу тарап өзүнчө программаны иштеп чыгат.

Кыргыз тарап адамдын деңгээлине жараша, алардын Кыргыз Республикасында болушунун бардык мезгили үчүн, дайыма коштоп жүрүү максатында, Кыргыз Республикасынын расмий өкүлүн жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин кызматкерин аныктайт.

Визиттин программасында театрга, музейге, башка социалдык-маданият объекттерине баруу, өлкө боюнча кыдыруу ж.б.у.с. каралат.

Мындай категориядагы адамдардын визиттеринин форматы ар бир конкреттүү учурда өзүнчө аныкталат. Мында кабыл алуу жөнүндө тиешелүү тескеме менен жайгаштыруу, транспорт, кайтаруу, эстелик белектери жана д.у.с. маселелер чечилет.

XIV. Өкмөт аралык жана парламент аралык комиссиялардын отуруму

Аэропортто (чек арада) тосуп алуу (жөнөтүү) аземи

Тосуп алуу аземи Бишкек шаарындагы аэропортто (чек арада) өтөт, анда чет мамлекеттин өкмөт аралык жана парламент аралык комиссиясынын тең төрагасын Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдарынын жооптуу кызматкерлери тосуп алышат.

Жөнөтүү тартиби тосуп алуудагыдай эле болот. Жогорку даражалуу мейманды ошол эле адамдар узатышат.

Бишкек шаарында жайгаштыруу

Чет мамлекеттин өкмөт аралык жана парламент аралык комиссиясынын тең төрагасы "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясында жайгаштырылат.

Жогорку даражалуу меймандын каалоосу боюнча мейманканага жайгаштырылышы мүмкүн.

Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр

Өкмөт аралык жана парламент аралык комиссиянын жыйналышы, эреже катары, "Ала-Арча" мамлекеттик резиденциясынын аймагында же тараптардын макулдашуусу боюнча башка жерде өтүшү мүмкүн.

Кыргыз тарабынан сүйлөшүүлөргө катышуучулардын курамы, делегациянын курамына жана талкуулануучу маселелердин күн тартибине негизденүү менен визиттин программасы менен аныкталат.

Расмий кабыл алуу

Өкмөт аралык жана парламент аралык комиссиянын жыйналышынын жыйынтыгы боюнча, расмий кабыл алуу Кыргыз Республикасынын атынан жүргүзүлөт.

Түшкү тамакта (эртең мененки тамакта) сөз сүйлөөлөр каралат. Мында сөздөрдүн жазуу жүзүндөгү котормосу жана меню меймандар отурган столдорго коюлат.

Түшкү тамакка (эртең мененки тамакка) мейман тарабынан чет мамлекеттин расмий делегациясынын мүчөлөрү чакырылат.

XV. Коопсуздукту камсыз кылуу

Мамлекеттердин, парламенттердин, өкмөттөрдүн, тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын жана чет мамлекеттердин аларга теңештирилген адамдарынын Кыргыз Республикасына расмий, жумушчу жана жеке визиттеринин убагында коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети жооп берет.

XVI. Кийимдердин формасы

Протоколдук иш-чараларда бардык катышуучулар үчүн кийимдердин төмөнкү расмий формасы каралат:

- эркектер үчүн - смокинг же кара костюм;

- аялдар үчүн - кечки көйнөк же иш костюму;

- аскер кызматчылары үчүн параддык сый формасы.

Кийимдин формасы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти тарабынан аныкталат жана тиешелүү чакырууларда көрсөтүлөт.

XVII. Чыгымдар

Чет өлкөлүк расмий делегациялардын жайгаштыруу, тамактануу жана транспорт боюнча бардык чыгымдары макулдашуу боюнча же өз ара мамилелер шарттарында төлөнөт.

XVIII. Басма сөз

Мамлекеттердин, парламенттердин, өкмөттөрдүн, тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын жана аларга теңештирилген адамдардын расмий жана жумушчу визиттерин чагылдыруу үчүн аккредиттелген басма сөз өкүлдөрүнүн келүүсү боюнча бардык чыгымдарды жөнөткөн тарап тартат.

XIX. Алдыңкы топтор

Мамлекеттердин, парламенттердин, өкмөттөрдүн, тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын жана аларга теңештирилген адамдардын расмий жана жумушчу визиттерин даярдоо үчүн Кыргыз Республикасына келишкен алдыңкы топтор, Кыргыз Республикасында өздөрүнүн болуусун өздөрү төлөшөт (эгер өз ара мамиле шарттарында макулдашуулар болбосо).

XX. Кыргыз Республикасындагы дипломатиялык корпус

Дипломатиялык корпус Кыргыз Республикасында аккредиттелген чет өлкөлөрдүн элчиликтеринин жана аларга теңештирилген эл аралык уюмдардын дипломатиялык кызматкерлеринен турушат жана 1961-жылдагы дипломатиялык катнаштар жөнүндө Вена конвенциясында чагылдырылган бардык укуктарга жана артыкчылыктарга ээ болушат.

Кыргыз Республикасында өткөрүлгөн жана ушул Жободо чагылдырылбаган расмий иш-чараларга, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти менен макулдашуу боюнча гана чакырылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министри катышкан иш-чараларга, эреже катары дипломатиялык миссиялардын башчылары чакырылат. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары жок болгон учурда убактылуу ишеним берилген адамдардын катышуусуна жол берилет.

Расмий иш-чараларда дипломатиялык корпусту жайгаштыруу (отургузуу), чет өлкөлүк элчилердин ишеним грамоталарын тапшырган күндү жана убакытты эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаменти тарабынан жүзөгө ашырылат.

XXI. Ишеним грамоталарын тапшыруу каадасы

Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн борбордук (түштүк) эшигинин алдына килем шалчалары төшөлгөн, Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын Ардактуу күзөтүнүн ротасы коридор болуп тизилген.

Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн борбордук эшигинин кире беришинде Элчилерди Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин кызматкери тосуп алат. Андан кийин Элчи жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин кызматкери Ардактуу күзөттүн ротасынын командиринин рапортун угуу үчүн жанына келет, андан кийин борбордук тепкичтер менен Ардак күзөттүн ротасынын алдынан өтүп, лифт менен жетинчи кабатка Кыргыз Республикасынын Парламент үйүнүн Ак залынын холлуна көтөрүлөт.

Ак залдын холлуна келгенден кийин, элчи жана коштоочу адамдар Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директору менен Ак залга өтүшөт, ал жерде аларды Кыргыз Республикасынын Президенти күтүп турат.

Кыргыз тараптан каадага Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы - тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы катышат.

Элчи Кыргыз Республикасынын Президентинин тушундагы атайын белгилеген жерге келип турат. Анын сол жагында - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин директору, оң жагында - жубайы же коштогон адамы, арт жагында - котормочусу турат.

Кыргыз тарабынан катышуучу адамдарды тизүү төмөндөгүдөй түрдө жүзөгө ашырылат:

- Кыргыз Республикасынын Президенти - борбордо;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри - Кыргыз Республикасынын Президентинин оң тарабында;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы - тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Кыргыз Республикасынын Президентинин сол тарабында.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Мамлекеттик протокол департаментинин кызматкери элчини Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинде тааныштырат. Элчи өз өлкөсүнүн мамлекеттик тилинде же Кыргыз Республикасынын расмий тилинде кыскача куттуктоо сөз сүйлөйт, андан кийин бир кадам алдыга таштап Ишеним грамотасын Кыргыз Республикасынын Президентине тапшырат.

Кыргыз Республикасынын Президенти алдыга бир кадам таштап, ишеним грамотасын алып, ишеним грамотасын тапшыргандыгы менен Элчини куттуктайт, андан кийин протоколдук сүрөткө түшүүгө чакырат. Андан ары Кыргыз Республикасынын Президенти жана элчи аңгемелешүү өткөрүү үчүн атайын белгиленген жерден орун алышат.

Ушуну менен ишеним грамоталарды тапшыруу каадасы аяктайт.

Эскертүү:

1. Белектер менен алмашуу протоколдук тартипте жүргүзүлөт.

2. Чет мамлекеттин элчиси Кыргыз Республикасынын Президентине ишеним грамотасын тапшырган учурдан тартып аккредитациядан өттү жана Кыргыз Республикасында өз милдеттерине киришти деп эсептелинет.

XXII. Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын өлкө боюнча визиттерин протоколдук-уюштуруучулук жактан камсыз кылуу

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин өлкө боюнча кыдыруусу

Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин "Манас" эл аралык аэропортунан жөнөтүүгө (тосуп алууга) тиешелүүлүгүнө жараша Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараттарынын жетекчилери, ал эми региондордо - областтын губернатору, республикалык маанидеги шаардын мэри, ички иштердин жана улуттук коопсуздуктун региондук бөлүмдөрүнүн начальниктери жана тиешелүү райондун акимдери катышат.

Аэропортто жана барган жерлеринде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары илинет.

Учактын трабынын жанында улуттук кийимчен кыз Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине (макулдашуу боюнча) гүл тапшырат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жумушчу кыдырууларынын программасын даярдоо жана камсыз кылуу үчүн тиешелүү жерлерге Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараттарынын протокол кызматынын, уюштуруу иштери бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик коопсуздук комитетинин 9-Башкы башкармалыгынын кызматкерлери алдына-ала чыгышат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин өлкө боюнча жумушчу кыдырууларынын убагында бир катар протоколдук иш-чараларды (макулдашуу боюнча) өткөрүү каралышы мүмкүн.

2. Жаңы объектини ачуу

Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин кортежи объектинин аймагына келген учурда аларды объектинин жетекчиси жана чакырылган адамдар тосуп алышат (жетекчинин жана объектте иштеген кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана ээлеген кызматы жазылган бейджиктер сөзсүз түрдө болууга тийиш).

Улуттук кийимчен кыз Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине гүл тапшырат (макулдашуу боюнча).

Республикалык маанидеги ири объекттердин ачылышы болгон учурда Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, же Кыргыз Республикасынын Премьер-министри келгенде подиумга чакырылат. Кыргыз Республикасынын тиешелүү министрлигинин (агентствосунун, ведомствосунун) жетекчиси (мындан ары - министрлик) кыскача сөз сүйлөө менен аземди ачат жана Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сөз берет.

Андан кийин министрликтин жетекчиси Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасын же Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин сызманы кесүү аземине чакырат.

Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, же Кыргыз Республикасынын Премьер-министри мамлекеттик туунун түсүндөгү тартылган сызманын жанында турушкан улуттук кийимчен кыздарга келишет. Улуттук кийимчен кыз Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына же Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине, андан кийин министрликтин жетекчисине табакчадагы кайчыны алып келет (макулдашуу боюнча).

Сызманы кескенден кийин объектини көрүү болот, анын жүрүшүндө министрликтин же объектинин жетекчиси зарыл маалыматтарды айтып турат.

3. Объекттерге баруу

Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасын же Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин областтын губернатору, республикалык маанидеги шаардын мэри жана объектинин жетекчиси тосуп алышат (жетекчинин жана объектте иштеген кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана ээлеген кызматы жазылган бейджиктер сөзсүз түрдө болууга тийиш).

Улуттук кийимчен кыз Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына же Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине гүл тапшырат (макулдашуу боюнча).

Кыскача куттуктоолордон кийин объекттин жетекчиси Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасын же Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин объектини көрүүгө чакырат, анын жүрүшүндө зарыл маалыматтарды айтып турат.

Объекти көрүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын же Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин эмгек жамааты менен аңгемелешүүсү каралат (макулдашуу боюнча).

4. Гүлчамбар (себеттеги гүлдөрдү) коюу аземи

Гүлчамбар (себеттеги гүлдөр) "Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан", "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын атынан" же "Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин атынан" деген мамлекеттик тилдеги жазуулар менен кооздолот.

Гүлчамбар (себеттеги гүлдөр) коюу аземи өтүүчү жерге Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин Төрагасынын же Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин кортежи келгенде фанфарлар жаңырат.

Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы же Кыргыз Республикасынын Премьер-министри гүлчамбарга (себеттеги гүлдөргө) келет, ага удаа гүлчамбар (себеттеги гүлдү) көтөрүшкөн алдыда турган офицер менен эки аскер кызматкери эстелик жайды (эстеликти, мемориалды ж.б.у.) көздөй кадам таштайт. Шаңдуу азем музыкасы жаңырат. Аскер кызматкерлери гүлчамбарды (себеттеги гүлдү) эстелик жайдын түбүнө алып келип коюшат. Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, же Кыргыз Республикасынын Премьер-министри гүлчамбарга (себеттеги гүлгө) келишет да лентаны түздөп оңдошуп, андан кийин атайын бөлүнгөн жерге кайтып барышат.

Бир минута тымтырс болуу.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни ойнолот (сөзү жок кыска варианты).

Каада аяктайт.

5. Эстеликтин ачылышы

Эстеликтин алдындагы аянтта чакырылган адамдар, коомчулуктун өкүлдөрү турушат. Тематикалык музыка жаңырып турат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын же Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин кортежи эстелик ачуучу жерге келип токтойт. Аны областтын губернатору, республикалык маанидеги шаардын мэри жана башка чакырылган расмий адамдар тосуп алышат.

Диктор салтанаттуу ачылыш жөнүндө жарыялайт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырат (сөзү жок кыска варианты). Андан кийин Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына же Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сөз берилет.

Программага ылайык башка сөз сүйлөөлөр да болушу мүмкүн.

Областтын губернатору же республикалык маанидеги шаардын мэри Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасын же Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин эстеликти ачууга чакырат, андан кийин эстеликтин түбүнө себеттеги гүлдөрдү (гүлчамбарды) коюу болот.

Ачылыш аземи аяктайт.

 

 

quot;Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын кызмат адамдарынын

ПРОТОКОЛДУК УЛУКТУГУ

(КР 2013-жылдын 23-январындагы N 7, 2016-жылдын 22-мартындагы N 22, 2016-жылдын 24-мартындагы N 27 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1. Кыргыз Республикасынын Президенти.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы.

3. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы.

4-1. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы.

5. Кыргыз Республикасынын экс-президенттери.

5-1. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабынын начальниги.

6. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын орун басарлары (алфавиттик тартипте).

7. Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер-министри, вице-премьер-министрлер (кызматка дайындалуу датасы боюнча).

8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары (алфавиттик тартипте).

9. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат Жетекчиси(*), Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппарат Жетекчиси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси.

10. Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин катчысы.

11. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору.

12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы.

13. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасы.

14. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасы.

15. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени).

16. Мамлекеттик кадрлар кызматынын директору.

17. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри(**).

18. (КР 2016-жылдын 22-мартындагы N 22 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

19. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри.

20. Кыргыз Республикасынын министрлери (министрликтер мамлекеттик тилдеги алфавиттик тартипте).

21. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы.

21-1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы.

22. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараттарынын Жетекчисинин орун басарлары (кызматка дайындалуу датасы боюнча), Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин орун басары рангындагы - бөлүм башчылары(***), Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин кеңешчилери жана жардамчылары.

23. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик комитеттеринин жетекчилери.

24. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик агенттиктердин жетекчилери.

25. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик кызматтардын жетекчилери.

26. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери.

27. Областтардагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (областтардын жана шаарлардын мэрияларынын аталыштары мамлекеттик тилдеги алфавиттик тартипте).

28. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы фонддордун жетекчилери.

29. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик комиссиялардын жетекчилери.

30. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы башка мамлекеттик органдардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери.

31. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана Ыйгарым укуктуу Элчилери(****).

32. Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкаруучусу.

33. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин иш башкаруучусу.

34. Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын жетекчилери (жогоруда аты аталбаган).

35. Министрлердин жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарлары, Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудиторлору.

36. Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын башкы муфтийи, Бишкек жана Орто Азия архиепископу.

37. Ушул протоколдук улуктукта көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлебеген "Кыргыз Республикасынын Баатыры" наамына ээ болгон адамдар, I, II жана III даражадагы "Манас" орденинин кавалерлери; "Даңк" медалына ээ болгон адамдар.

38. Мамлекеттик ишканалардын жетекчилери (аталыштары мамлекеттик тилдеги алфавиттик тартипте).

39. Башка саясий мамлекеттик кызматчылар.

40. Саясий партиялардын жана башка коомдук бирикмелердин жетекчилери.

41. Ишкерлер чөйрөсүнүн көрүнүктүү өкүлдөрү, илим менен маданияттын ишмерлери (фамилиялары мамлекеттик тилде алфавиттик тартипте).

Эскертүү: Жубайлары өз жубайларына жараша улуктукка ээ болушат

(*) Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусу менен республиканын ичиндеги мааниге ээ иш-чараларга ылайык 3-пункттан кийинки позицияны ээлейт.

(**) Эл аралык байланышка тиешелүү иш-чараларга ылайык, 3-пункттан кийинки позицияны ээлейт.

(***) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы - Тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы эл аралык байланышка карата, Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусу менен тиешелүү иш-чараларга ылайык Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринен кийинки позицияны ээлейт.

(****) Эл аралык байланышка тиешелүү иш-чараларга ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы - тышкы саясат бөлүмүнүн башчысынан кийинки позицияны ээлейт.