Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын “Кыял” Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси” мамлекеттик ишканасы

Индекс 720010,  Бишкек ш., Чүй Проспекти, 202

тел. +996 312 646240, +996 312 651622

сайт www.kiyal.gov.kg

 

  Директор АТТОКУРОВ Элдар Эртабылдыевич

 

Аты-жөнү Кызмат орду Телефон номерлери
1  АТТОКУРОВ Элдар Эртабылдыевич Директор +996 312 646240
2  АБДЫЛДАЕВ Айбек Сабырович Директордун орун басары +996 312 651622
3  МУСУРАЛИЕВ Суюнтбек Иратбекович Директордун орун басары +996 312 651622
4 КАЛЫКОВА Клара Кыдыкбековна Башкы бухгалтер  

 

Ишкананын максаттары жана ишмердигинин предметы

Ишкананын максаттары:

 • кыргыз элдик кол енерчулукту кайрадан кандандыруу, сактоо жана андан ары өнүктүрүү;
 • Уюмдаштыруучунун өтүнмөсүнө ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын жана мамлекеттик символдорун даярдоо жана аны менен Уюмдаштыруучу тейлөөчү жогорку кызмат адамдарды жана мамлекеттик органдарды, ошондой эле башка мекемелерди жана ишканаларды камсыздоо боюнча ишмердикти жүзөгө ашыруу;
 • медалдарды, ордендерди, артыкчылык белгилерди, теш белгилерди, сувенирдик буюмдарды, белек продукцияларды жана көркөм кол өнөрчүлүк буюмдарды даярдоо жана сатуу чейрөсүндө коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыруу.

Ишкананын ишмердигинин предмети:

 • элдик кол өнөрчүлөр союздары, ассоциациялар менен бирдикте келишимдик негизде элдик кол өнөрдүн айрым түрлөрүн кайра жандандыруу, сактоо жана өнүктүрүү;
 • Уюмдаштыруучу тейлөөчү Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын жана мамлекеттик органдарынын ишмердигин камсыз кылуу үчүн, анын ичинде расмий жана башка протоколдук иш-чараларды өткөрүү учурунда Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен бөлүнгөн каражаттардын белгиленген чегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын жана ага күбөлүктөрдү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорун жана протоколдук атрибуттарды даярдоо;
 • медалдарды, ордендерди, артыкчылык белгилерди жана теш белгилерди даярдоо жана сатуу;
 • Кыргыз Республикасынын мамлекеггик символдорун жана протоколдук атрибуттарды даярдоо жана сатуу;
 • көркөм кол өнөрчүлүк буюмдарды даярдоо жана сатуу; сувенирдик продуктыларды даярдоо жана сатуу;
 • элдик искусствонун ар түрдүү түрлөрүн өнүктүрүүгө салым кошкон талантуу адамдарды колдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Элдик чеберлер союзу, башка элдик кол енерчулук чеберлеринин союздары, ассоциациялары менен бирдикте илимий-изилдөөчүлүк жана өндүруштүк ишти уюштуруу;
 • элдик кол өнөрчүлүк искусствону жана көркөм кол өнөрчүлүк жаатында эл аралык мамилелерди өнүктүрүү, ошондой эле чет элдик өнөктөштөр менен иштиктүү байланышты жөнгө салуу;
 • Ишкана дүн, майда дүн жана чекене соодалашууну жана башка чарба субъекттерине берүүнү жүзөгө ашыруу үчүн тышкы экономикалык ишмердикти уюштуруу, Ишкананын иш алып баруусу жана анын өнөктөштүрүнүн муктаждыктары үчүн экспорттоо-импорттоо операцияларды жүргүзүү;
 • элге керектүү товарларды, өндүрүштүк-техникалык багыттагы продуктыларды өндүрүү жана аны башка чарба субъекттерине же аларды сатуучу бардык түрлөрүнө берүү;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка ишмердиктин түрлөрү.

Уруксат талап кылынган ишмердиктин түрлөрү боюнча Ишкана белгиленген тартипте ишмердиктин түрлөрүнө лицензия берилүүгө (уруксат берүүтө) тийиш болгон тиешелүү мамлекеттик органдар берген лицензиянын (уруксаттын) негизинде өзүнүн ишмердигин жүзөгө ашырат.