Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы “Ысык-Көл” мейманкана-соода комплекси” мамлекеттик ишканасы

 

Кыргыз Республикасы,

720016, Бишкек ш., Тынчтык проспекти 301

тел.: 0(312) 554340

 

 

 

 

Аты-жөнү Кызмат орду Телефон номерлери
1  ДУЙШЕБАЕВ Эшмамбет Кененсариевич Башкы инженер  554340
2 СОЛОМАТИНА Вера Дмитриевна Башкы бухгалтер  554396

 

Азыркы учурда ишкананын ишмердиги токтоп турууда.

Ишкананын ишмердигинин предмети:

 • чет мамлекеттердин делегацияларын, Кыргыз Республикасынын жарандарын, чет өлкөлүк бизнесмендерди, туристтерди кабыл алуу жана тейлөө, аларга эл арылык деңгээлде мейманканалык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү;
 • жарандардын, чет өлкөлүк бизнесмендердин, туристтердин жайгаштыруу, тейлөө жана мейманканалык кызмат көрсөтүүлөр боюнча талаптарды эң жогорку деңгээлде, толук өлчөмдө канааттандыруу;
 • мейманканалык кызмат көрсөтүүлөр (сауна, номер, тиричилик);
 • конференц-зал кызмат көрсөтүүлөрү;
 • соода-сатык кызмат көрсөтүүлөрү (бар, дүкөн, киоск);
 • тамактануу кызмат көрсөтүүлөрү (ресторан, ашкана, буфет);
 • медициналык кызмат көрсөтүүлөр (медпункт, дарыкана);
 • жалпы ден соолукту чыңдоо кызмат көрсөтүүлөрү (фитнес, аэробика ж.б.);
 • авиа жана унаа менен ташуу кызмат көрсөтүүлөрү (автобус, авиакасса);
 • автомашиналарды акы төлөп токтотуу жеринин кызмат көрсөтүүлөрү;
 • оргтехника, интернет жана эл аралык, шаар аралык телефон байланышуу кызмат көрсөтүүлөрү;
 • мейманканалык чарба, туризм тармагындагы эл аралык байланыштарды өнүктүрүү, ошондой эле чет өлкөлүк өнөктөштөр менен иштиктүү байланышты жакшыртуу;
 • валюта сатып алуу жана сатуу, валюта алмаштыруу менен байланышкан операцияларды жүргүзүү (акча алмаштыруу бюролорду жана пункттарды ачуу);
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка да иштин түрү.