Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын алдындагы “№ 144 балдар бакчасы” мамлекеттик мекемеси

 

 

Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Чокморов көч. 162.
Тел.: 0(312) 303-267; 303-296

сайт www.ds144.gov.kg

Директор

АЙТАЛИЕВА Назгуль Абдыашымовна

 

Аты-жөнү Кызмат орду  Телефон номери
1 АЙТАЛИЕВА Назгуль Абдыашымовна Директор +996 312 303267
2 ИШЕМБАЕВА Жылдыз Эркимбековна Башкы бухгалтер +996 312 303296

 

Мекеме төмөнкүдөй мектепке чейинки билим берүүнүн негизги максаттарын жана милдеттерин ишке ашырат:

 • ар баланын сапаттуу мектепке чейинки билим алуусуна шарт түзүү;
 • балдардын физикалык жана психологиялык ден соолугун сактоо жана чыңдоо;
 • ар бир баланын жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен аларды физикалык, интеллектуалдык жана инсандык жактан өстүрүү;
 • мамлекет тарабынан кепилденген балдарды тарбиялоодо үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү.

Мекеменин милдеттери бул Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациянын кызматкерлеринин, Уюмдаштыруучунун жана анын ведомстволук уюмдарынын кызматкерлеринин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын балдарына мектепке чейинки билим берүү болуп саналат.

Мектепке чейинки билим берүүнүн жана балдарды кароонун мазмуну төмөнкүлөргө багытталган:

 • баланын таанып билүү жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө;
 • баланын эмоционалдык бакубатчылыгына, балдарды жалпы адамдык баалуулуктарга, элдик салт-санааларга үйрөтүүгө;
 • баланын социалдык жактан көнүшүнө;
 • атайын муктаждыктагы (ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген) балдар менен түзөтүү-педагогикалык ишти жүргүзүүгө;
 • балдарды мектепке даярдоого.

Кыргыз Республикасынын Президентинин  Иш башкармасынын алдындагы “№ 144 балдар бакчасы” мамлекеттик мекемесинин уставы

 • ds_01
 • ds_02
 • ds_03
 • ds_032
 • ds_04
 • ds_05
 • ds_06
 • ds_07
 • ds_08
 • ds_09
 • ds_10
 • ds_11
 • ds_12
 • ds_13
 • ds_14
 • ds_15
 • ds_16
 • ds_17
 • ds_18
 • ds_19
 • ds_20
 • ds_21
 • ds_22
 • ds_23
 • ds_24
 • ds_25
 • ds_26
 • ds_27
 • ds_28
 • ds_29
 • ds_30
 • ds_31
 • ds_32
 • ds_33
 • ds_34
 • ds_35
 • ds_36
 • ds_37
 • ds_38
 • ds_39
 • ds_40
 • ds_41
 • ds_42
 • ds_43
 • ds_44
 • ds_45
 • ds_46
 • ds_47
 • ds_48
 • ds_49
 • ds_50
 • ds_51
 • ds_52
 • ds_53
 • ds_54
 • ds_55
 • ds_56
 • ds_57
 • ds_58
 • ds_59
 • ds_60
 • ds_61
 • ds_62
 • ds_63
 • ds_64