Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы “Ала-Арча” Кыргыз мамлекеттик жаратылыш паркы” мамлекеттик мекемеси

724306, Кашка-Суу айылы
телефон/факс (0312) 650885

сайт http://ala-archa.kg/

 

Директор
КАСЫМБАЕВ Марат Ашырбекович

 

Башкы бухгалтери

СУЛТАМАМЫТОВА Элеонора Айтмуханбетовна

 

   

 


 

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы “Ала-Арча” Кыргыз мамлекеттик жаратылыш паркы” мамлекеттик мекемесинин 2016-жылга айыл чарба участогунда көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөргө болгон баалардын прейскуранты

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы

Ченем бирдиги

Баасы

1

Жылкынын сүтүн сатуу

1 литр

200

2

Кымыс сатуу

1 литр

100

3

Чатырда жашоо

1 койка/орун

180

4

Кардарлардын чатырларын, боз үйлөрүн, чатырчаларын орнотуу

1 сутка

400

   

Эскертүү:  

 • Чатырда жашап туруу учурунда кирүү убакыты тариздөө жана төлөө фактысы боюнча аныкталат.
 • Төлөгөндөн кийин дүмүрчөк берилет, уруксат төлөгөндөн жана эсепке алуу китебинде катталгандан кийин гана номерлерге жайгашууга уруксат берилет.
 • Алдын ала кылынган табыштама учурунда тапшырыктын толук баасынан 50% өлчөмүндө уюмдун кассасына төлөнөт, ал кайра кайтарылбайт.

   Мекеменин негизги милдеттери төмөнкүдөй:

 • жаратылыш комплекстерди, уникалдуу жана кайталангыс жаратылыш участокторду жана объекттерди сактап калуу;
 • ландшафтарды жана тарыхый-маданий объекттерди сактап калуу;
 • экологиялык билим берүү жана калктын агартуу деңгээлин жогорулатуу;
 • жөнгө салынуучу туризм жана эс алуу үчүн шарттарды түзүү

Мекеме, өзүнүн милдеттерине ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо мыйзамдарында, колдонуудагы нормаларда жана эрежелерде белгиленген талаптардын парктын аймагында сакталышына мамлекеттик контролду жана көзөмөлдү камсыз кылуу;
 • парктын флорасын жана фаунасын сактоону жана байытууну камсыздоочу иш-чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;
 • туризм, альпинизм жана спорттун башка түрлөрүн, ошондой эле элдин эс алуусун өнүктүрүү масштабдарын жөнгө салуу;

Төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

 • өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоону, токойду кароону камсыз кылуу, биотехникалык иш-чараларды аткаруу боюнча жаратылышты коргоо ишмердикти;
 • имараттарды жана курулмаларды, автоунааларда, жолдорду, инженердик тармактарды жана курулмаларды күтүү жана оңдоо, Мекеменин аймагын жакшыртуу боюнча чарбалык ишмердикти;
 • токой жана жер-жемиш бактарынын көчөттөрүн, жемиштерди, бадалдарды, айыл чарба өсүмдүктөр продукцияларын өстүрүү жана сатуу, туристтерди, альпинисттерди, Мекемеге келгендерди кабыл алуу жана тейлөө үчүн шарттарды (тоо лыжа жолдору, аттракциондор, ат турлары, тамактануу пункттары, мейманканалар, конок үйлөр, боз үйлөр, жабдууларды жана шаймандарды убактылуу алуу ж.б. ) түзүү боюнча  ишмердикти; 
 • Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердин жарандары үчүн эс алууну уюштуруу, ошондой эле спорт жаатында кызматтарды көрсөтүү;
 • экскурсиялык, туристтик-дарылоо тейлөөнү уюштуруу, туристтик багыттарды иштеп чыгуу;
 • альпинисттик жана тоо лыжа ишин жүзөгө ашыруу;
 • туризм жана спорт тармагында Кыргыз Республикасына чет элдик инвестицияларды тартуу;
 • коомдук тамактанууну жана мал чарбасынын, өсүмдүк өстүрүү продукцияларын өндүрүүнү уюштуруу ;
 • мейманканалык тейлөөнү уюштуруу;
 • курулуш-монтаждык, кооздоо жана башка жумуштарды өз күчү менен дагы, субподрядчыларды жалдоо менен дагы жүргүзүү;
 • жапайы өскөн дары чөптөрүн чогултуу, алардын негизинде дары-дармектерди өндүрүү, аларды сатуу;
 • жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузгандарга айып салуу жана күнөөлүүлөр жазасын алуу жана келтирилген чыгымдын ордун толтуруу үчүн укук коргоо жана сот органдарына доо арыз менен кайрылуу.

Мекеме Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка ишмердүүлүктү да ишке ашырат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы “Ала-Арча” Кыргыз мамлекеттик жаратылыш паркы” мамлекеттик мекемеси жөнүндө жобо