Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештиги

Мурунку СССРдин союздук республикаларынын көпчүлүгүнөн турган мамлекет аралык бирлик.

КМШ РСФСР, Белорус жана Украинанын башчылары тарабынан 1991-жылдын 8-декабрында Вискулиде (Беловеж пущасы) келишимге кол коюу жолу менен түзүлгөн.

1991-жылдын 21-декабрында Алма-Ата шаарында бул өлкөлөргө мамлекеттер кызматташтыгынын көпчүлүгү кошулган. КМШнын курамына Азербайжан, Армения Республикасы, Белорус Республикасы, Казахстан Республикасы, Кыргыз Республикасы, Молдова Республикасы, Россия Федерациясы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы кирет.

Шериктештиктин мүчөсү болуп анын максаттарын жана принциптерин тең бөлүшүүчү жана КМШнын Уставында камтылган милдеттенмелерди кабыл алуучу мамлекеттер саналат. Алар Шериктештиктин бардык мүчө-мамлекеттердин макулдугу менен ага кошула алат.

Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин ишин жөнгө салуучу негизги укуктук актыларынын бири бул КМШнын Уставы, ал 1993-жылы 22-январда КМШ мамлекеттеринин башчыларынын кеңеши тарабынан кабыл алынган. Бул документ менен Шериктештиктин максаттары жана милдеттери аныкталган. КМШ мамлекет болуп саналбайт, улуттардан жогору туруучу ыйгарым укуктары жок жана өз ыктыярлуу негизде иш алып барат. Эң маанилүү милдетти бул жалпы экономикалык мейкиндиктин алкагында мамлекеттерди ар тараптуу жана бир баланста экономикалык жана социалдык өнүктүрүү, ошондой эле мамлекет аралык кызматташтык жана биригүү.

КМШнын алкагында мамлекет аралык мамиленин укуктук базасы катары Шериктештикке катышуучу мамлекеттердин ар түрдүү өз ара аракеттенүү жаатындагы көп тараптуу эл аралык келишимдер саналат. Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин уставдык органдарына КМШ мамлекет башчыларынын кеңеши, КМШ Өкмөт башчыларынын кеңеши, Тышкы иштер министрлеринин кеңеши, КМШ Коргоо министрлеринин кеңеши, КМШ Чек ара аскерлеринин командирлеринин кеңеши, КМШга катышуучу мамлекеттердин Пармент аралык Ассамблеясы, КМШнын Экономикалык соту, КМШнын аткаруу комитети, кызматташтыктын тармактык органдары кирет.

 

   
Азербайжан   Армения   Беларусь
   
Казакстан   Кыргызстан   Молдова
   
Россия   Тажикистан   Өзбекистан

 

Аткаруу катчы Сергей Лебедев

Уюмдун сайты   http://www.e-cis.info/