"Кыргыз Республикасынын
Президентинин Иш башкармасынын алдындагы
Автотранспорттук ишканасы”
мамлекеттик мекемеси

 

720011, Бишкек ш.,
Фрунзе көч., 421
тел. 434848,
факс 435353

 

 

 

Директор
АСАНОВ Бакытбек Абдуллаевич

   

Байланыш маалыматтары:

Аты-жөнү

Кызмат орду

 Телефон номерлери

1

АСАНОВ Бакытбек Абдуллаевич

Директор

(0312) 434848

2

БОЛОТБЕКОВ Абзел Талантбекович

Директордун орун басары

680911 

3

 САРИЕВ Раушан Айтикулович

Башкы инженер

435353

4

 БЕГАЛИЕВА Мира Айдаровна

Башкы бухгалтер

 436060

  

Транспорттук тейлөөнү жүргүзөт

 Бишкек ш. сырткы аймагынан толом акылары барган жана келген багытына эсептелет.

*моонотон ашыгы журум учун ар бир чаргы километрге акы толому эсептоонун негизинде жургузулот

иш сапар чыгымдарын толоо фактуу турдо жана КР Окмотунун токтомунун №471 26.08.2008ж. негизинде прейскурантта катталбаган шаарлар , айыл аймактарга индивидуалдуу эсеп жургузулот.

  

1. *- 2 саат үчүн минималдуу төлөм;

  • аргасыздан токтоо – суткасына 2000 сом;
  • шаардын сыртына чыгуу баасына барып-келүү аралыгын төлөө каралат.

2. - бул прейскурантта көрсөтүлбөгөн багыттоо пункттары жеке түрдө эсептелинет.