КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

 2021-жылдын 17 майы ПЖ N 186

Кыргыз Республикасынын Президентинин  Иш башкармасы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана ишмердүүлүгүн өркүндөтүү, ошондой эле анын ишин андан ары регламенттөө максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70, 71-беренелерин жетекчиликке алып, токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы деп кайра аталсын.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын укук мурастоочусу деп эсептелсин.

3. Тиркелген Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө жобо бекитилсин.

4. Төмөнкүлөр белгиленсин:

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын чектик штаттык саны 266 бирдик санында;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын ведомстволук мекемелеринин чектик штаттык саны 1555 бирдик санында.

5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы:

– өзүнүн чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин;

– ушул Жарлыктан келип чыгуучу уюштуруучулук жана башка чараларды көрсүн.

6. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 13-майындагы № 111 «Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө» Жарлыгы;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 15-февралындагы № 43 «Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасын кайра уюштуруу жөнүндө» Жарлыгы;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 9-апрелиндеги № 81 «Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Жарлыгы;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 25-июнундагы № 122 «Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө» Жарлыгы;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 8-ноябрындагы № 246 «Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 13-майындагы «Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө» Жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралу» Жарлыгы;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 4-июлундагы № 157 «Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын кээ бир маселелери жөнүндө» Жарлыгы;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 26-апрелиндеги № 82 «Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 13-майындагы «Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө» Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Жарлыгы;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 30-мартындагы № 64 «Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 13-майындагы «Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө» Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Жарлыгы.

7. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти           С.Н. Жапаров

 

Бишкек ш.

2021-жылдын 17-майы

ПЖ № 186