Бөлүм башчысы
КАРАГУЛОВ
Аманат Нурдинович


тел. +996(0312)625176
тел. +996(0312)960105
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүлөр:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынжана Иш башкармасынын ишин маалыматтык-технологиялык тейлөө;
 • натыйжалуу жана ишеничтүү маалыматтык камсыздоону жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өз ара жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуучу бирдиктүү технологиялык, программалык жана коммуникациялык чөйрөнү киргизүү, коштоо жана өнүктүрүү;
 • Мамлекеттик компьютердик тармакты эксплуатациялоо, техникалык жана технологиялык коштоо жана тийиштүү программалык камсыздоону иштеп чыгуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусу менен өткөрүлгөн иш- чараларды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты жана Иш башкармасы тарабынан өткөрүлгөн жыйналыштарды, конференцияларды жана башка иш-чараларды камсыз кылуу үчүн Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өтүнмөлөрү боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жанабашка документтерди (материалдарды) көбөйтүү;
 • тиешелүү грифти камтыган документтер менен иштөөдө жашыруундук режимининталаптарын сактоо;
 • көчүрүү жана көбөйтүү иштерин өз убагында жана сапаттуу аткаруу жана пайдаланылган материалдардын чыгымын эсепке алуу;
 • көчүрүүчү-көбөйтүүчү техникалардын бүтүндүгүн, сакталышын жана функционалдуулугун камсыз кылуу;
 • оперативдүү полиграфия секторунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Өкмөтүнүн жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн көчүрүүчү-көбөйтүүчү техникаларын эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана оңдоо;
 • мамлекеттик башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлүүчү маалыматташтыруу боюнча иштерди координациялоо, маалыматтык технологиялар жана телекоммуникациялар жаатында экспертизаларды, консультацияларды жүргүзүү жана сунуштамаларды иштеп чыгуу.

Негизги милдеттерге ылайык бөлүмгө төмөнкүдөй функциялар жүктөлөт:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынажана Иш башкармасына келип түшкөн маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар маселелери боюнча материалдарды жана документтерди ыкчам даярдоону жүзөгө ашыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин маалыматташтыруу, компьютердик техника жана телекоммуникациялар боюнча чечимдерин жүзөгө ашыруу боюнча сунуштарды даярдоо;
 • маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү маселелери боюнча талдоо каттарынын долбоорлорун ыкчам даярдоо жана берүү;
 • маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар (байланыш) чөйрө сүндөгү ченемдик документтердин долбоорлорун, узак мөөнөттүү программаларды, ыкчамиш пландарды белгиленген тартипте даярдоо;
 • маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүү;
 • маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар чөйрө сүндөгү программаларды түзүүдө мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтүү;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынжана Иш башкармасынын бириккен локалдык компьютердик тармагын администрациялоо жана өнүктүрүү, серверлердин туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу жана глобалдуу Интернет тармагына кошуу;
 • колдонулуучу маалыматтар базасынын сакталышын камсыз кылуу, маалыматка мыйзамсыз жетүүдөнкоргоо жана болтурбоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруужана координациялоо; - маалыматтык-коммуникациялык жабдууларды жана уюштуруу техникасын сатып алууга сынак өткөрүү боюнча сунуштарды даярдоо;
 • Мамлекеттик Интернет Порталын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын сайттарын техникалык колдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын ченемдик актыларынын, кадрлардыбашкаруунун маалыматтык системасынын, иш кагаздарын жүргүзүүнүн (иш кагаздарын жүгүртүү), документтерди аткарууну контролдоонун (“Документтердин аткарылышын контролдоонун автоматташтырылган системасы - ДАКАС”) маалыматтар базасын түзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынжана Иш башкармасынын компьютердик-коммуникациялык каражаттарын, программалык-техникалык комплексин, телекоммуникациялык жана аудио-видео жабдууларын жана уюштуруу-техникалык каражаттарын коштоожана модернизациялоо;
 • маалыматтык системаларды, компьютердик техникаларды жана телекоммуникациялык жабдууларды эсепке алууну уюштуруу.