Бөлүм башчысы
КАРАГУЛОВ
Аманат Нурдинович


тел. +996(0312)625176
тел. +996(0312)960105
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын ишин маалыматтык-технологиялык жактан камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдары менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынтүзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын натыйжалуу жана ишеничтүү маалыматтык камсыздоону жана өз ара аракеттенишүүнү камсыз кылуучу бирдиктүү технологиялык, программдык жана коммуникациялык чөйрөнү киргизүү, коштоо жана өнүктүрүү;
 • мамлекеттик компьютердик тармакты (мындан ары - МКТ) пайдалануу, техникалык жана технологиялык коштоо жана тийиштүү программалык камсыздоону иштеп чыгуу;
 • мамлекеттик органдар жүргүзгөн маалыматташтыруу боюнча жумуштарды координациялоо, маалыматтык технология жана телекоммуникация тармагы боюнча экспертиза, консультация жүргүзүү, сунуштарды иштеп чыгуу.

Негизги милдеттерге ылайык
бөлүмгө төмөнкүдөй функциялар жүктөлгөн:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынажана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын келип түшүүчү маалыматташтыруу жана телекоммуникация маселелери боюнча документтерди жана материалдарды оперативдүү даярдоону ишке ашыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин маалыматташтыруу, компьютердик техника жана телекоммуникация боюнча чечимдерин ишке ашыруу боюнча сунуштарын даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине маалыматтык-коммуникациялык технологияларын өнүктүрүү маселелери боюнча талдоо каттарынын долбоорлорун оперативдүү даярдоо жана көрсөтүү;
 • ченемдик документтердин долбоорун, узак мөөнөттүү программалардын, маалыматташтыруу жана телекоммуникация (байланыш) тармагындагы жумуштардын оперативдүү пландарын белгиленген тартипте даярдоо;
 • маалыматтык-коммуникациялык технологиялар тармагы боюнча өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенишүү;
 • маалыматташтыруу жана телекоммуникация тармагында программаларды түзүү боюнча мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтүү;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынжана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын бириккен локалдык компьютердик тармагын администрациялоо жана өнүктүрүү, серверлердин туруктуу функцияланышын жана глобалдык Интернет тармагына кошулууну камсыз кылуу;
 • колдонулуучу маалыматтар базасынын сакталышын камсыз кылуу, маалыматка санкциясыз кийлигишүүнү болтурбоо жана коргоо боюнча иш-чараларды координациялоо жана ишке ашыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын маалыматташтыруу технологиялар тармагында окутууну жана квалификациясын жогорулатууну уюштурууну камсыз кылуу;
 • маалыматтык-коммуникациялык жабдууларды жана уюштуруу техникасын сатып алууга тендер өткөрүү боюнча сунуштарды даярдоо;
 • мамлекеттик Интернет-порталын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын сайттарын техникалык колдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын ченемдик актыларынын маалыматтар базасын түзүү, кадрлардыбашкаруу, иш кагаздарын жүргүзүү (иш кагаздарын жүгүртүү) маалыматтык системасын, (“Автоматташтырылган документтердин аткарылышын контролдоо системасы - АДАКС”) документтердин аткарылышын контролдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынжана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын компьютердик-коммуникациялык каражаттарын, программалык-техникалык комплексин, телекоммуникациялык жана угуу-көрүү жабдууларын жана уюштуруу каражаттарын модернизациялоо жана коштоо;
 • маалыматтык системаларды, компьютердик техникаларды жана телекоммуникациялык жабдууларды эсепке алууну уюштуруу.