Бөлүмдүн башчысы
МАМАТОВ  Адылбек Самаганович

тел.: 961460

 Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

 Бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин чет өлкөгө болгон иш-сапарлары жана республиканын региондорунабаруулары учурунда социалдык-тиричиликтик, финансылык, материалдык-техникалык, транспорттук жана чарбалык камсыз кылуу жана тейлөө;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараттарынын протокол секторлору жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик протокол департаменти менен биргеликте чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн иш-сапарларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусундагы иш-чараларды протоколдук-уюштуруучулук камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Аппараттарынын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан өткөрүлүүчү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусундагы иш-чараларды уюштуруу жагынан камсыз кылууга катышуу;
 • Иш башкармасынын жакынкы жана алыскы чет өлкөлүк өнөктөштөр менен эл аралык байланыштарын өнүктүрүү;
 • протоколдук иш-чараларды уюштуруу чөйрөсүндөгү ведомстволук уюмдардын ишин координациялоо.

Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

 • мамлекеттин жогорку кызмат адамдарынын катышуусундагы протоколдук иш-чараларды материалдык-техникалык камсыз кылуу;
 • Кыргыз РеспубликасынынПрезидентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусундагы иш-чараларды камсыз кылуу үчүн зарыл болгон чыгымдардын сметасын жана башка документтерди даярдоо;
 • Кыргыз РеспубликасынынПрезидентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусундагы иш-чараларды өткөрүү орду жана программасы жөнүндө маселелерди макулдашууга катышуу;
 • Кыргыз РеспубликасынынПрезидентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин иш-сапарларын уюштуруу жана камсыз кылуу үчүн чет өлкөлөргө кызматтык иш-сапарларга чыга турган Иш башкармасынын кызматкерлерин паспорттук-визалык камсыз кылуу;
 • ведомстволук уюмдарда протоколдук иш-чараларды өткөрүү үчүн жайларды бөлүштүрүү;
 • литердик учууларды даярдоо боюнча контроль жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйруктары жана Иш башкармасынын чечимдери боюнчаКыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин жана башка адамдарды авиациялык ташууну камсыз кылуу;
 • бөлүмгө жүктөлгөн функциялар бөлүгүндө пландалган жылга бюджеттик өтүнмөлөрдү түзүүнү уюштуруу;
 • эл аралык кызматташуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен өз ара аракеттенүүнү ишке ашыруу;
 • Иш башкармасынын жакынкы жана алыскы чет өлкөлүк өнөктөштөр менен эл аралык байланыштарын өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • чет мамлекеттердин башчыларын, өкмөттүк делегацияларды жана айрым адамдарды жайгаштырууну жана тейлөөнү камсыз кылуу;
 • делегацияларды жайгаштырууда мейманканалардын, Иш башкармасынын ведомстволук турмуш-тиричиликтиктейлөө уюмдарынын ишин уюштуруу жана координациялоо;
 • мейманканалык тейлөөнү жүргүзүүнүн экономикалык натыйжалуу ыкмаларын киргизүү, сервистин жана көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Иш башкармасынын катышуусунда тейленүүчү түрдүү иш-чараларга келген делегациялар жана адамдар үчүн мейманканаларда жана самолеттордо орундарды брондоо;
 • чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн иш-сапарларын уюштурууну жана камсыз кылууну жүзөгө ашыруучу алдыңкы топторду кабыл алууга катышуу;
 • алдыңкы топтордун жана негизги делегациянын курамында Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чет өлкөгө болгон иш-сапарларын даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин республиканын региондоруна жумушчу иш-сапарларын даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусундагы иш-чараларга тиешелүү материалдардын архивин жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чет өлкөлөргө иш-сапарларын, чет мамлекеттердин башчыларынын, өкмөт башчыларынын Кыргыз Республикасына болгон иш-сапарларын жана расмий иш-чараларын даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметаларын түзүү жанаКыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү буйруктарынын долбоорлорун даярдоо;
 • эсептерди топтоо, чыгымдарды эсептен чыгарып салуу үчүн алардын аныктыгын текшерүү жана аларды бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмүнө чыгымдарды каржылоону камсыз кылуу жана бухгалтердик операцияларды жүргүзүү үчүн өткөрүп берүү;
 • “Манас” Эл аралык аэропорту” ААКтын расмий делегациялар залында расмий делегацияларды жана адамдарды тейлөө боюнча ишти уюштуруу;
 • “Манас” Эл аралык аэропорту” ААКтын аэропортторунун расмий делегациялар залдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр боюнча нускамага ылайык расмий делегациялар залы аркылуу расмий адамдарды жана делегацияларды тосууну жана узатууну жүргүзүү тууралуу “Манас” Эл аралык аэропорту” ААКтын жетекчилигине тийиштүү каттарды даярдоо жана жөнөтүү;
 • мамлекеттик бийлик органдарын белгиленген тартипте автотранспорт менен камсыз кылуу, кызматтык автотранспорттордун эсебин жүргүзүүнү, бөлүштүрүүнү, эсептен чыгарып салууну жана сатып алууну уюштуруу;
 • кызматтык автомашиналарды, “АА” жана “АС” сериясындагы мамлекеттик номерлерди колдонуунуэсепке алууну жана контролдоону, аларды берүүнүн,пайдалануунун жана кайтарып алуунун тартибин камсыздоо;
 • “Автотранспорттук ишкана” мамлекеттик мекемесинин жетекчилиги менен биргеликте айдоочулар тарабынан жүрүү лимитинин, күйүүчү-майлоочу материалдардын сарпталышынын жана кызматтык автомашиналарды гаражга коюу эрежелеринин сакталышын контролдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-кызматынын, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчилиги менен биргеликте расмий делегациялардын кортежин коштоону камсыз кылуу боюнча күндөлүк маселелерди чечүү.