Бөлүмдүн башчысы
МАМАТОВ  Адылбек Самаганович

тел.: 961460

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин чет өлкөгө болгон визиттери жана республика ичиндеги иш сапарлары учурунда социалдык-тиричиликтик, финансылык, материалдык-техникалык, транспорттук жана чарбалык жагынан камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасын Президентинин протокол сектору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик протокол департаменти менен биргеликте чет элдик мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн визиттеринин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин катышуусундагы иш-чараларды протоколдук-уюштуруу жагынан камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү өткөрүүчү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусундагы иш-чараларын камсыз кылууну уюштурууга катышуу;
 • Иш башкармасынын жакынкы жана алыскы чет өлкөлүк шериктештери менен эл аралык байланыштарын өнүктүрүү;
 • протоколдук иш-чараларды уюштуруу бөлүгүндө ведомстволук уюмдардын ишин координациялоо.

Бөлүмдүн негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

 • мамлекеттин жогорку кызмат адамдарынын катышуусундагы протоколдук иш-чараларды материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусундагы иш-чараларды камсыз кылуу үчүн зарыл болгон чыгымдар сметаларын жана башка документтерин даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусундагы протоколдук иш-чаралардын өткөрүү жери жана программасы жөнүндө маселелерди макулдаштырууга катышуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин визиттерин уюштуруу үчүн чет өлкөгө кызматтык иш сапарга жибериле турган Иш башкармасынын жумушчуларын паспорттук-визалык камсыз кылуу;
 • протоколдук иш-чараларды өткөрүү үчүн ведомстволук уюмдардагы бөлмөлөрдү бөлүштүрүү;
 • литердик учууларды даярдоо боюнча контролдоону ишке ашыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйругу жана Иш башкармасынын чечими боюнча Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин жана башка адамдарын авиациялык ташуу менен камсыз кылуу;
 • ага жүктөлгөн функцияларынын бөлүгүндө пландалган жылга бюджеттик өтүнмөлөрдү түзүүнү уюштуруу;
 • эл аралык кызматташуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен өз ара аракеттешүүнү ишке ашыруу;
 • Иш башкармасынын жакынкы жана алыскы чет өлкөлүк шериктештери менен эл аралык байланыштарын өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • чет өлкөлүк мамлекеттердин башчыларын, өкмөттүк делегацияларын жана айрым адамдарын жайлаштырууну жана тейлөөнү камсыз кылуу;
 • делегацияларды жайлаштыруу учурунда мейманканалардын ишин, Иш башкармасына караштуу ведомстволук турмуш-тиричилик тейлөө уюмдарынын ишин уюштуруу жана координациялоо;
 • мейманканалык тейлөөнү жүргүзүүнүн экономикалык натыйжалуу ыкмаларын киргизүү, сервистин жана көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Иш башкармасы тарабынан тейленүүчү түрдүү иш-чараларга келген делегациялар жана адамдар үчүн мейманканаларда жана учактарда орун брондоону ишке ашыруу;
 • чет өлкөлүк мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын визиттерин уюштуруучу жана камсыз кылуучу алдыңкы тобун кабыл алууга катышуу, ушул программалардын аткарылышы боюнча ишти координациялоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чет өлкөгө болгон визиттерин алдыңкы топтордун жана негизги делегациянын курамында даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин республиканын региондору боюнча жумушчу иш сапарларын даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусу менен болгон иш-чараларга тийешелүү материалдарынын архивин жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чет өлкөгө болгон визиттеринин, чет өлкөлүк мамлекеттердин башчыларынын, өкмөт башчыларынын Кыргыз Республикасына болгон визиттерин жана расмий иш-чараларын даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдар сметаларын түзүү, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү буйруктарын даярдоо;
 • эсептерди топтоо, чыгымдарды эсептен чыгарып салуу үчүн алардын ырастыгын текшерүү жана аларды бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмүнө чыгымдарды каржылоону камсыз кылуу жана бухгалтердик операцияларды жүргүзүү үчүн өткөрүп берүү;
 • “Манас” Эл аралык аэропорту” ААКнын расмий делегациялар залында расмий делегацияларды жана адамдарды тейлөө боюнча ишин уюштуруу;
 • көрсөтүлүүчү кызматтарга бааларды жана тарифтерди аныктоону макулдаштыруу;
 • - мамлекеттик бийлик органдарын белгиленген тартипте автотранспорт менен камсыз кылуу, кызматтык автотранспорттордун эсебин уюштуруу, бөлүштүрүү, эсептен чыгарып салуу жана сатып алууну ишке ашыруу;
 • кызматтык автомашиналарды, “KG” жана “BG” мамлекеттик сериясындагы номерлерди колдонуунун, берүү тартибин, пайдаланышын жана кайтарып алынышын эсепке алуу жана контролдоо;
 • Автотранспорттук бирикмесинин жетекчилиги менен биргеликте айдоочулар тарабынан жүрүү лимитин, күйүүчү майлоочу майлардын сарпталышын жана кызматтык автомашиналардын гаражга коюу тартибин сактоосун контролдойт;
 • расмий делегацияларды кортеж менен коштоону камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Улуттук коопсуздук комитетинин 9 Кызматынын, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол-кайгуул кызматынын жетекчилиги менен биргеликте учурдагы маселелерди чечүү.