Бөлүм башчысы


тел. +996(312) 961461
E-mail:

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • сатып алуулардын максималдуу натыйжалуулугун жана үнөмдүүлүгүн камсыз кылуу;
 • сатып алуу процессинде жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) ортосундакатышууну кеңейтүү жана атаандаштыкты күчөтүү;
 • сынактык тоорукка катышкан жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) бардыгына адилеттүү мамилени камсыз кылуу;
 • сатып алуулар жол-жобосунун ачыктыгын камсыз кылуу.

Жүктөлгөн милдеттерине ылайык бөлүм
төмөнкү функцияларды аткарат:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын жана башка мамлекеттик органдарынын бөлүнгөн бюджеттик каражаттарына ылайык мамлекеттик сатып алуулар планын иштеп чыгуу жана түзүү, аларды камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын иши тийиштүү функцияланышы үчүн сатып алууларды өз убагында уюштуруу жана материалдык-техникалык каражаттар менен камсыз кылуу;
 • мамлекеттик деңгээлде өткөрүлүүчү Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин расмий чет өлкөгө болгон визиттерин жана башка иш-чараларын, расмий чет өлкөлүк делегациялардын келүүсүнө байланышкан иш-чараларды уюштурууну камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрү менен биргеликте катышат;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрү менен Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин жана расмий мамлекеттик чет өлкөлүк делегациялар үчүн сувенирлерди, белектерди, гүл жана гүлдөр композицияларынмакулдаштыруу жана сатып алуу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүтарабынан бекитилген чектик суммаларын колдонуу менен ар бир өткөрүлүүчү тендерге сатып алуу ыкмаларын тандап алууну ишке ашырат;
 • сатып алуулар жол-жобосун өткөрүү боюнча тендердик документтерди жана башка документтерди иштеп чыгат;
 • массалык маалымат каражаттарына жана мамлекеттик сатып алуулар бюллетенине боло турган тооруктар жөнүндө маалымат чыгарат, ал эми зарыл болгон учурларда потенциалдуу жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) тендерге катышууга чакыруу жиберет;
 • түзүлгөн эсептерге же сметага ылайык басууга кеткен чыгымдарды жабуу жана документтерди таратуу үчүн тендер документтеринин баасын белгилейт;
 • тендердик табыштамаларды тапшыруу үчүн акыркы мөөнөтүн белгилейт;
 • сатып алуу жол-жобосуна катышууга көңүлдөнгөн, тендер документтерин алган бардык талапкерлерди атайын журналда каттайт;
 • тендер документтери берилген бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) сурамдын булагын ачыкка чыгарбай туруп талапкерлердин бардык сурамдарына аларды алгандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде жооп берет жана түшүндүрмөлөрдү билдирет;
 • мындай жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) үчүн милдеттүү түрдө күчүнө ээ болгон тендер документтерине өзгөртүүлөр киргизилген учурда, толуктоолор ошол замат бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) кат түрүндө билдирилет;
 • эгерде бөлүм кандайдыр бир маселелерди түшүндүрүү үчүн тендер документтери боюнча жолугушууларды өткөрө турган болсо, анда протокол түзүлөт, анда ошол жолугушуулардын учурунда көрсөтүлгөн тендер документтерин түшүндүрүү жөнүндө сурамдарды, ошондой эле ошол сурамдарга булактардын көрсөтүлбөгөн жооптору камтылат, тендер документтерин алган бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) протокол берилет;
 • тендер комиссиясынын мүчөлөрү үчүн ачылышынын башында сатып алуу жол-жоболорун өткөрүү боюнча консультация жана нускамаларын өткөрөт;
 • тендер комиссиясынын сунушунун негизинде сатып алуучу уюмдун атынан жеңүүчүгө келишимди берүү жөнүндө чечимин чыгарат;
 • мамлекеттик органга үч жумушчу күндүн ичинде түзүлгөн күндөн мындан ары маалымат жана отчеттуулук үчүн сатып алуулар жол-жобосунун протоколун көрсөтөт;
 • болуп өткөн тандоодон кийин үч күндүн ичинде тендерлик табыштаманы жеңип алгандыгы жөнүндө жеңүүчүгө кат түрүндө билдирет;
 • мамлекеттик сатып алуулар боюнча башка талапкерлердин тандоосу, жеңип алган талапкердин аталышы жана жайланышкан жери жана анын табыштамада көрсөткөн баасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сайтына маалымат жайгаштыруу жолу менен үч күндүк мөөнөттө бидирет;
 • мамлекеттик сатып алууларга тийешелүү болгон тендер документтерин, жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) тендерлик табыштамаларын жана башка документтерин үч жыл аралыгында топтолушун жана сакталышын камсыз кылат;
 • бекитилген формаларга ылайык сатып алуулар жол-жобосунун жыйынтыктарынын отчетторун түзөт жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сайтына жайгаштырат;
 • мамлекеттик органдарынын талабы боюнча сатып алуулар жол-жоболоруна тиешелүү зарыл болгон документтерди Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын жоболорунун сакталышын текшерүү үчүн көрсөтөт;
 • материалдардын архивин жүргүзүү, товардык-материалдык баалуулуктардын тийиштүү сакталышын контролдоону ишке ашыруу, аларды колдонуу жана андан ары эсептен чыгарып салуу;
 • сатып алынуучу товарлар, жумуштар жана кызматтар боюнча маркетингдик изилдөөлөрдү жана мониторинг жүргүзүү.