Бөлүм башчысы
УСУБАЛИЕВ Муратбек Алишерович

тел. +996(312) 961469

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

 Бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • Президенттин, экс-президенттин, Президенттин Аппаратынын, Президентке караштуу Билим берүү фондунун, Президенттин резервдик фондунун, Өкмөттүн Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынынчек араларды делимитациялоо маселелери боюнча, Өкмөттүн резервдик фондунун, Иш башкармасынын, Мамлекеттик компьютердик тармактын (мындан ары - МКТ), мамлекеттик маанидеги иш-чаралардын (саммиттер, жыйналыштар, ж.б.),ведомстволук уюмдардын бюджеттик сметаларын түзүү жана жүргүзүү;
 • ведомстволук уюмдардын атайын каражаттары боюнча сметаларын түзүү жана жүргүзүү;
 • ведомстволук уюмдардын экономикалык өнүгүүпландарынын түзүү, бекитүү жана аткарылышын контролдоо;
 • бөлүмдүн компетенциясында кирген маселелер боюна чечимдердин долбоорун даярдоого катышуу.

Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

 • Иш башкармасынын профилдик түзүмдүк бөлүмдөрү менен биргеликте Иш башкармасы тарабынан иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоого катышат;
 • Иш башкармасынын финансы-экономикалык чөйрөдөгү буйруктарынын, нускамаларынын жана башка документтеринин долбоорлорун макулдашат;
 • бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча чыгымдардын сметасын жана ай сайын каржылоо пландарын түзөт;
 • кредиттерин ачууну, Президенттин, экс-президенттин, Президенттин Аппаратынын, Президентке караштуу Билим берүү фондунун, Президенттин резервдик фондунун, Өкмөттүн Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын чек араларды делимитациялоо маселелери боюнча, Өкмөттүн резервдик фондунун, Иш башкармасынын, МКТнын, мамлекеттик маанидеги иш-чаралардын (саммиттер, жыйналыштар ж.б.), ведомстволук уюмдардын бюджеттик сметаларынын аткарылышын жүргүзөт жана салыштырат;
 • ведомстволук уюмдардын өндүрүштүк-чарбалыкишине контроль жүргүзөт жана текшерет, анын жыйынтыктары боюнча кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана жетекчиликке берет;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын, Иш башкармасынын штаттык ырааттамасын түзөт;
 • ведомстволук уюмдар тарабынан берилген штаттык ырааттамалардын, баалардын прейскуранттарынын, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин туура түзүлүшүн текшерет;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Иш башкармасынын жетекчилигинин чечимдерди кабыл алуусу үчүн аналитикалык мүнөздөгү маалыматтарды даярдайт.