Бөлүм башчысы
БОСКЕБЕЕВА Айнура
Калычбековна


тел. +996(312) 960336
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын ишин финансылык камсыздоо;
 • бухгалтердик эсеп Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы № 224 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын бюджеттик уюмдарында бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча жобого жана башка ченемдик-укуктук актыларга ылайык жүргүзүлөт;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын, Иш башкармасынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын фондунун, Президенттик социалдык коргоо жана колдоо фондунун, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча комиссиянын Катчылыгынын финансылык-чарбалык ишин (негизги фонддорду, товардык-материалдык баалуулуктарды, акча каражаттарын, эмгек акысы боюнча эсептөөлөрдү эсепке алуу, баланстарды, бухгалтердик жана статистикалык отчетторду түзүү) эсепке алууну уюштуруу;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын, Иш башкармасынын, Иш башкармасынын Фондунун, Президенттик фонддун жана Билим берүү фондунун чыгымдар сметаларын аткаруу;
 • чарбалык операцияларды жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын контролдоо үчүн зарыл маалыматтар менен камсыз кылуу;
 • эсептер менен байланышкан эсептердеги акча каражаттарынын жүгүртүлүшүн жана калдыктарын ырастоо максатында чарбачыл субъектер менен салыштырып текшерүүлөрдү мезгил-мезгили менен жүргүзүү үчүн жетекчиге бардык зарыл маалыматтарды даярдоо;
 • архив ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга, мекеменин ички жоболоруна ылайык иш кагаздарын жүгүртүүнү жүргүзүү;
 • эсепке алуу жана салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик документтердин реестрин жүргүзүү.

Бөлүм төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • бухгалтердик эсепте акча каражаттарынын жүгүртүлүшү, негизги фонддор, товардык-материалдык баалуулуктар менен байланышкан операцияларды туура документалдык чагылдыруу, эмгек акыдан салыктарды өз убагында кармоо жана аларды бюджетке, Социалдык фондго которуу ж.б.;
 • акча каражаттарынын жана товардык-материалдык баалуулуктарды инвентаризациялоону өз убагында жүргүзүү, Президенттин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин кепилдигинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Резервдик фондунун, Өкмөттүн Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Резервдик фондунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн Аппаратынын атайын Жүгүртүү фондунун, Иш башкармасынын, Иш башкармасынын Фондунун, Президенттик фонддун жана Билим берүү фондунун чыгымдарынын сметаларын аткаруу процессинде келип чыгуучу эсептерди жүргүзүү;
 • кем чыгуулардын, сарп кылуулардын жана башка финансылык бузуулардын жана кыянаттык менен пайдалануулардын алдын алууга чараларды көрүү;
 • акча каражаттарын жана товардык-материалдык баалуулуктарды кабыл алууну жана коротууну өз убагында тариздөө.