Бөлүм башчысы
МАМЫРОВА Нурия Акматкановна

тел. +996(312) 960336
e-mail: 

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

 Бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкарманын ишин финансылык камсыздоо;
 • бухгалтердик эсепти Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан мыйзамдарынын талаптарына, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 37 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын бюджеттик уюмдарында бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча жобого жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык жүргүзүү;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын, Иш башкармасынын, Иш башкармасынын атайын эсебинин, Президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунун, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү фондунун (мындан ары – Билим берүү фонду) финансылык-чарбалык ишин (негизги фонддорду, товардык-материалдык баалуулуктарды, акча каражаттарын, эмгек акысы боюнча эсептөөлөрдү эсепке алуу, баланстарды, бухгалтердик жана статистикалык отчетторду түзүү) эсепке алууну уюштуруу;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын, Иш башкармасынын, Иш башкармасынын атайын эсебинин, Президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунун жана Билим берүү фондунун чыгымдар сметаларын аткаруу;
 • чарбалык операцияларды жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын контролдоо үчүн зарыл болгон маалыматтар менен камсыз кылуу;
 • эсептөөлөр менен байланышкан эсептердеги акча каражаттарынын кыймылын жана калдыгын ырастоо максатында чарбакер субъекттер менен салыштырып текшерүүлөрдү мезгил-мезгили менен жүргүзүп туруу үчүн жетекчиге бардык зарыл болгон маалыматтарды даярдоо;
 • архив ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга, Иш башкармасынын ички жоболоруна ылайык иш кагаздарын жүргүзүү;
 • эсепке алуу жана салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик документтердин реестрин жүргүзүү.

 Бөлүм төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • бухгалтердик эсептерде акча каражаттарынын, негизги фонддордун, товардык-материалдык баалуулуктардын кыймылы менен байланышкан операцияларды туура документтик чагылдыруу, эмгек акыдан салыктарды өз убагында кармоо жана аларды бюджетке, Социалдык фондго которуу ж.б.;
 • акча каражаттарын жана товардык-материалдык баалуулуктарды инвентаризациялоону өз убагында жүргүзүү, Президенттин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жалпы чарбалык ишинин (мындан ары – мамкепилдик), Кыргыз Республикасынын Президентинин резервдик фондунун (мындан ары - Президенттин резервдик фонду), Өкмөттүн Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин резервдик фондунун (мындан ары – Премьер-министрдин резервдик фонду), Иш башкармасынын атайын эсебинин, Президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунун жана Билим берүү фондунун чыгымдар сметаларын аткаруу процессинде келип чыгуучуэсептерди жүргүзүү;
 • кем чыгууларды, коротууларды жана башка финансылык бузууларды жана кыянаттык менен пайдаланууларды алдын алуу боюнча чараларды көрүү;
 • акча каражаттарын жана товардык-материалдык баалуулуктарды кабыл алууну жана чыгымдоону өз убагында тариздөө.