Бөлүмүнүн башчысы
ЧОКОЕВА Раиса Айткуловна

телефон: +996 (312) 960249

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын

оперативдүү полиграфия бөлүмү жөнүндө жобо

 

I. Жалпы жоболор

II. Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

III. Бөлүмдүн укуктары

IV. Бөлүмдүн ишин уюштуруу

 

I. Жалпы жоболор

 

1.1. Оперативдүү полиграфия бөлүмү бөлүмү (мындан ары - бөлүм) Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын (мындан ары – Иш башкармасы) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Иш башкармасынын  ишин камсыз кылат.

1.2. Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук актыларын, Иш башкармасы жөнүндө жобону, Иш башкармасынын кесиптик бирлик уюмунун жамааттык келишимин, Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкаруучусунун буйруктарын жана тескемелерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

1.3. Бөлүм өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрацисынын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин,  Иш башкармасынын  түзүмдүк бөлүмдөрү, ведомстволук уюмдар,  министрликтер, ведомстволор, юридикалык жана жеке жактар менен өз ара аракеттенүүдө өз компетенциясынын чегинде жүзөгө ашырат.

 

 

II. Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

 

2.1. Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүлөр:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин катышуусу менен өткөрүлүүчү иш-чараларды, ошондой эле Президенттин Администрациясы, Министрлер Кабинети жана Иш башкармасы тарабынан өткөрүлүүчү кеңешмелерди, конференцияларды жана башка иш-чараларды камсыз кылуу үчүн Президенттин Администрациясынын, Министрлер Кабинетинин жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн арыздары боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жана башка документтерди (материалдарды) көп нускада чыгаруу;

- көчүрүү жана көбөйтүү иштерин өз убагында жана сапаттуу аткаруу жана пайдаланылган материалдардын чыгымын эсепке алуу;

- көчүрүүчү-көбөйтүүчү техниканын бүтүндүгүн, сакталышын жана функционалдуулугун камсыз кылуу;

- бөлүмдүн көчүрүүчү-көбөйтүүчү техникасын, анын ичинде Президенттин Администрациясынын, Министрлер Кабинетинин жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүн,  ошондой эле көчмө иш-чараларды тейлөөчү мобилдик алып жүрмө аппараттарды эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана оңдоо;

- жумуш ордунда өрт эрежелерин жана коопсуздук техникасын сактоо.

- көп нускада чыгарууга келип түшкөн документтердин, мыйзамдардын, жарлыктардын, тескемелердин, токтомдордун, каттардын жана башка кызматтык  корреспонденциянын топтомунун ыкчам сапаттуу көп нускада чыгарылышын жана тууралыгын текшерүүнү жүзөгө ашыруу, ошондой эле көп нускада чыгарууга кабыл алынган документтердин сакталышын камсыз кылуу;

- көчүрүүчү-көбөйтүүчү техниканы, чыгымдалуучу материалдарды жана запастык бөлүктөрдү сатып алууга конкурс өткөрүү боюнча сунуштарды даярдоо;

- көчүрүүчү-көбөйтүүчү техниканы эсепке алууну уюштуруу.

2.2. Негизги милдеттерге ылайык бөлүмгө төмөнкүдөй функциялар жүктөлөт:

- документтерди көчүрүү жана көп нускада чыгаруу үчүн кабыл алуу; 

- ишке кабыл алынган документтердин сакталышын камсыз кылуу;

-  көчүрүү жана көбөйтүү иштерин өз убагында жана сапаттуу аткаруу жана пайдаланылган материалдардын чыгымдарын эсепке алуу;

- бөлүмгө келип түшкөн жазуу жүзүндөгү кайрылуулар боюнча өз убагында чара көрүү;

- бөлүмдүн жабдууларга, чыгымдоо материалдарына, запастык бөлүктөргө болгон муктаждыгын аныктоо жана аларды алуу үчүн табыштамаларды түзүү;

- тиешелүү грифи бар документтер менен иштөөдө жашыруундук режиминин талаптарын сактоо.

2.3. Бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Иш башкармасынын буйруктарынын долбоорлорун жана башка документтерди иштеп чыгуу;

2.4. Иш башкармасынын негизги милдеттерине ылайык өз компетенциясынын чегинде башка функцияларды жүзөгө ашыруу.

 

III. Бөлүмдүн укуктары

3.1. Бөлүм ага жүктөлгөн функцияларды жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнөн белгиленген тартипте документтерди, маалыматтарды, маалымкаттарды, эсептерди жана өз милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды суратууга;

- белгиленген тартипте Иш башкармасы тарабынан өткөрүлгөн сүйлөшүүлөргө катышууга жана бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдар жана менчигинин түрүнө карабастан башка чарба субъекттери менен кат алышууга;

- бөлүмдүн ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды жетекчиликке киргизүүгө:

- зарыл болгон учурда көчүрүүчү-көбөйтүүчү техникасын оңдоо боюнча көз карандысыз адистерди келишимдик негизде тартууга.

3.2. Бөлүмдүн ишин уюштурууну жакшыртуу максатында:

- Иш башкармасы тарабынан өткөрүлүүчү жумушчу топтордун, коллегиялардын жыйындарына, кеңешмелерге катышууга;

Иш башкармасы тарабынан өткөрүлгөн тооруктарга, тендерлерге жана аларды өткөрүү үчүн документтерди даярдоого катышууга;

- Иш башкармасынын жана ведомстволук уюмдардын түзүмүн жана штаттык санын өркүндөтүү боюнча сунуштарды Иш башкармасынын жетекчилигине киргизүүгө;

- бөлүмгө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон документтерди, маалыматтарды жана башка материалдарды суратууга;

- Иш башкармасынын жетекчилиги тарабынан жана ушул Жобо менен бөлүмгө берилген башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга.

3.3. Бөлүм өзүнүн милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон башка укуктарга ээ.

 

 

IV. Бөлүмдүн ишин уюштуруу

 

4.1. Бөлүмдүн түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкаруучусунун (мындан ары – иш башкаруучу) буйругу менен бекитилет.

Бөлүмгө  оперативдүү полиграфия бөлүмүнүн башчысы (мындан ары – бөлүм башчы) башчылык кылат, ал бөлүмдүн бардык ишин жетектейт, Иш башкармасынын жетекчилиги жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү менен мамилелерде анын атынан чыгат, анын ишин уюштурат жана бөлүмгө жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

4.2. Бөлүмдүн башчысы жана бөлүмдүн башка кызматкерлери Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык иш башкаруучу тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

4.3. Бөлүм башчынын жана бөлүмдүн башка кызматкерлеринин кызмат орундарына квалификациялык талаптар, функционалдык милдеттер, укуктары жана жоопкерчиликтери Иш башкармасынын ички локалдык ченемдик актылары менен белгиленет.

4.4. Бөлүм башчы бөлүмдүн ишин жетектейт жана бөлүмгө жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы, эмгек тартибинин абалы үчүн жеке жоопкерчилик тартат. Бөлүм башчы жок болгон учурда анын функционалдык милдеттери бөлүмдүн кызматчыларынын бирине жүктөлөт.

4.5. Иш башкармасынын жетекчилигине кызматтык каттар, корутундулар бөлүм башчынын колу менен даярдалат.

4.6. Бөлүмгө ишенип берилген көчүрүүчү-көбөйтүүчү техниканы, чыгымдоо материалдарын жана алардын запастык бөлүктөрүн контролдоо, эсепке алуу, өз убагында сатып алуу жана эсептен чыгаруу максатында Иш башкармасынын буйругу менен бөлүмдүн кызматчыларынын бири материалдык жооптуу адам болуп дайындалат

4.7. Бөлүм башчынын, референттердин кызмат орундарына квалификациялык талаптар, функционалдык милдеттери, укуктары жана жоопкерчиликтери Иш башкармасынын өзүнчө локалдык  ченемдик-укуктук актылары менен белгиленет.

4.1. Бөлүмгө милдеттерди аткарууда жана ага берилген укуктарды колдонууда бөлүмгө тоскоолдук кылган жактар, анын натыйжасында юридикалык жана жеке жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын кемсинткен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушу мүмкүн болсо, алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

4.9. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш орду сакталып турган убактылуу жок кызматкерди алмаштыруу үчүн кабыл алынган бөлүмдүн кызматкерлери, ээлеген кызмат ордуна коюлуучу бекитилген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш.