Бөлүм башчысы
ОРОЗАЛИЕВ Султан Садыкович

Телефон. +996(312) 625045
+996(312) 961465

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

-       Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары – Президенттин Аппараты), Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын (мындан ары – Өкмөттүн Аппараты), иш башкаруучунун жана анын орун басарларынын ишин камсыз кылуу, курулуштарды уюштуруу, мамлекеттик имараттарды башкаруу жана мамлекеттик органдарына кызматтык жайлар менен камсыз кылуу;

-       Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын Кыргыз Республикасынын Президентин, Президенттин Аппаратынын кызматкерлерин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жетекчилигин, Иш башкармасынын кызматкерлерин жайгаштыруу үчүн колдонулуучу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кабинеттерин мамлекеттик администрациялык имараттарды (жайларды) пайдаланууга коюлган эрежелерге жана талаптарга ылайык, кармоо;

-       колдонуудагы мыйзамдарга ылайык Иш башкармасынын объектилерин учурдагы жана капиталдык оңдоо, жаңы курулуштардын жүрүүсүн техникалык контролдоосун ишке ашыруу;

-       Бишкек шаарында жайланышкан мамлекеттик имараттардын жана жайлардын болушун эсепке алууну уюштуруу;

-       Бишкек шаарында жайгашкан мамлекеттик имараттардын жайларын максаттуу жана сарамжалдуу пайдаланылышын контролдоо жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарын аларга өз убагында жайгаштырууну ишке ашыруу;

-       Иш башкармасынын ведомстволук түзүмдүк уюмдарын курулуш жана оңдоо маселелери боюнча уюштуруу жана координациялоо;

-       Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын имараттардын жайларын кайра конструкциялоонун негиздүүлүгүнө техникалык контролдоону ишке ашыруу;

-       Иш башкармасынын тутумундагы жаңы объектилерди куруунун жүрүшүнө контролдоону ишке ашыруу;

-       “Иш башкармасында имараттарды жана курулмаларды пландык-алдын алуучу оңдоону жүргүзүү жөнүндө” жобонун аткарылышын сакталышын контролдоону ишке ашыруу;

-       Иш башкармасынын объектилерин курууга жана оңдоого титулдук тизме түзүү;

-       Иш башкармасынын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча зарыл учурларда оңдоо-курулуш иштерин аткарылышы жана көрсөтүлгөн кызматтар боюнча подрядчы уюмдардын төлөөгө берген документтерин текшерүүнү жүргүзүү;

-       Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарын курулуш-оңдоо иштерин уюштуруу маселелери боюнча ченемдик-укуктук актылар жана техникалык документтер менен камсыз кылууга көмөктөшүү;

-       Иш башкармасынын тийиштүү бөлүмдөрү менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отурумдар залын жана жайларын өз убагында мамлекеттик деңгээлдеги расмий кабыл алууларды жана башка иш-чараларды өткөрүүгө Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын табыштамасы боюнча даярдоо;

-       Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратынын инженерлик-техникалык коммуникацияларын жана ашкананы кошкондо (желдетүү-сантехникалык, электр күч, насостук, муздаткыч жабдууларын жана кондиционерлерин) пайдаланууну жана өз убагында профилактикалык оңдоону камсыз кылуу;

-       зарыл болгон кентик актыларын, оңдоо-курулуш жумуштарын жүргүзүүгө долбоорлук-сметалык документтерди даярдоо, техникалык көзөмөлдү ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратынын жайларынын аткарылган жумуштарын кабыл алуу;

-       өзүнүн компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүн пайдалануучулук-техникалык тейлөөнү камсыз кылуу;

-       тейленүүчү мамлекеттик башкаруу органдарынын тийиштүү иштеши үчүн Иш башкармасынын тийиштүү бөлүмдөрү менен биргеликте Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын кызматтык жайларында тийиштүү шарттарды түзүү.

Бөлүмдүн негизги функциялары:

-        бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча белгиленген тартипте Президенттин жарлыктарынын, буйруктарынын, Премьер-министринин чечимдеринин, Иш башкармасынын буйруктарынын долбоорлорун даярдоо;

-        Президентке, Президенттин Аппаратына, Өкмөткө, Өкмөттүн Аппаратына, Иш башкармасына тескөөчү маселелери боюнча даректелген министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден, административдик ведомстволордон жана аткаруу бийлигинин башка органдарынан, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан келип түшкөн каттарды жана кайрылууларды кароо;

-        бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча менчигинин түрүнө карабастан уюмдар жана мекемелер менен кызматтык кат алмашууну жүргүзүү;

-        Бишкек шаарындагы мамлекеттик имараттарга (жайларга) мамлекеттик органдарды жана башка уюмдарды жайгаштыруу боюнча Иш башкармасынын жетекчилигинин кароосуна сунуштарды даярдоо;

-        бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча белгиленген тартипте келишимдерди жана макулдашууларды түзүү жөнүндө сунуштарды даярдоо;

-        Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик башкаруу органдары пайдалануучу Мамлекеттик имараттардын реестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды даярдоо;

-        Иш башкармасынын жетекчилигин тапшырмасы боюнча Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын долбоорлук-сметалык документтерин белгиленген тартипте текшерүү;

-        мамлекеттик имараттарды, сууну, электр энергиясын сарамжалдуу эмес пайдалануу фактыларын табуу, имараттын техникалык абалын, табигый эскиришин аныктоо жана аларды натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча жетекчиликке сунуштарды киргизүү;

-        Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, Президенттин Аппаратына, Иш башкармасына караштуу залдарды жана кабинеттерди, кызматтык жайларды, жабдууларды, инвентарды жана товардык-материалдык баалуулуктарды тийиштүү санитардык-гигиеналык жана техникалык жакшы абалда кармоо, буга аларды өз убагында учурдагы жана капиталдык оңдоону уюштуруу кирет;

-        Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн кызматтык жайларына Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын кызматкерлерин жайгаштыруу боюнча иштерди жүргүзүү;

-        Бишкек шаарындагы Мамлекеттик имараттар реестрине, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн кызматтык жайларына кирген мамлекеттик имараттардын сарамжалдуу жана максаттуу пайдаланышын контролдоону ишке ашыруу;

-        Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратында коомдук тамактанууну уюштурууну контролдоо;

-        Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратына жанаша аймакты Бишкек шаарынын мэриясынын кызматтары жана тийиштүү коммуналдык-тиричилик кызматтары менен биргеликте абаттоону камсыз кылуу;

-        Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратына жанаша аймактагы убактылуу курулмаларды жана курулуштарды тийиштүү техникалык тейлөөнү камсыз кылуу;

-        Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратында жайгашкан мамлекеттик органдардын товардык-материалдык баалуулуктарын оңдоо  жана бөлүп коюу боюнча жумуштарды жүргүзүү;

-        Иш башкармасынын табыштамасына ылайык жүктөө-түшүрүү жумуштарын, ошондой эле дем алыш жана майрамдык иш эмес күндөрү жумуштарды ишке ашыруу;

-        Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетине кийин берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имараты боюнча оңдоо-курулуш жумуштарынын аткарылышы жана суу менен камсыз кылынышы, электр энергиясын жана жылуулукту керектегени тууралуу кварталдык жана жылдык отчетторду түзүү;

-        Бишкек шаарынын өрт өчүрүү кызматы менен биргеликте бардык өрт коркунучу бар участкаларда, кампаларда жана жайларда өрт коопсуздугу чаралары жөнүндө нускама иштеп чыгуу;

-        Иш башкармасынын кызматкерлеринин өрткө каршы коопсуздук эрежелеринин техникасын сактоосун, ошондой эле жалпы өрткө каршы абалга ВПЧ-11 менен бирге жумуштарды аткарууда жана жоопкерчилик тартууда эмгек шарттарынын коопсуздугун Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имараты боюнча колдонулуучу нускамага ылайык камсыз кылуу;

-        белгиленген тартипте авариялардын себебин, жумуш учурунда коопсуздук техникасын бузгандыгын териштирүү;

-        имаратка, жайларда, имараттын конструкцияларына, инженердик коммуникацияларга жана жабдууларга, желдетүүчү-сантехникалык системаларды, энергочарбаларга жаз, күз жана аралыктык кароолорду өткөрүү;

-        кыш мезгилинде имаратты даярдоо үчүн ар жылдык профилактикалык жана оңдоо жумуштарын жүргүзүү;

-        Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратынын жайларын оңдоо-курулуш жумуштарын жүргүзүүгө айлык жана жылдык пландарды түзүү;

-        Иш башкармасынын жетекчилигинин учурдагы тапшырмаларын өз убагында аткаруу.