Бөлүм башчысы

 

тел. +996(312) 960344
e-mail:

 

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

- иш башкаруучунун башкаруунун сапатын баалоо боюнча ишин, ошондой эле Иш башкармасынын жана анын ведомстволук уюмдарынын ишин жалпы өнүктүрүүнү жана өркүндөтүүнү камсыз кылуу;

- Иш башкармасынын жана анын ведомстволук уюмдарынын ишин пландоо, пландарды ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү боюнча иш-чараларды уюштуруу;

- иш башкаруучунун ишин, анын ичинде Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук уюмдары менен өз ара мамилелерде натыйжалуу уюштуруучулук жана функционалдык камсыз кылуу;

-иш башкаруучунун тапшырмасы боюнча иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү.

 Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

- Иш башкармасыны нведомстволук уюмдарында башкаруунуна балына жана сапатына мониторинг жүргүзөт, анализдейт, иш башкаруучуга жана анын орун басарларына тиешелүү сунуштарды киргизет;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн сунуштарынын негизинде Иш башкармасынын жылдык иш планын түзөт жана аны ишке ашырууну контролдойт;

- иш башкаруучу тарабынан бекитилген бөлүмдүн карамагына таандык болгон иш-чаралардын пландарынын аткарылышына контроль жүргүзөт, алардын аткарылышы боюнча материалдарды жалпылайт;

- жогору турган органдар тарабынан бекитилген Иш башкармасына тиешелүү жана бөлүмдүн карамагына таандык болгон жааттагы иш-чаралардын пландарын ишке ашыруу боюнча сунуштарды даярдайт;

- ведомстволук уюмдарда башкаруунун абалынын жана сапатынын мониторингинин жыйынтыктары боюнча аткарылган иш-чаралар тууралуу квартал сайын отчет даярдайт;

- иш башкаруучунун күндөлүк ишин уюштуруучулук-техникалык камсыздоону, анын ичинде иш графигин пландоону, координациялоону жана жүргүзүүнү, жарандарды кабыл алууну уюштурууну жүргүзөт;

- иш башкаруучунун аймактарга баруулары боюнча даярдоо иштерин жүргүзөт;

- иш башкаруучуну ведомстволук уюмдардагы иштин абалы тууралуу маалымат менен камсыз кылат;

- иш башкаруучунун чечимдеринин жана тапшырмаларынын сапаттуу аткарылышын контролдоону камсыз кылат;

- бөлүмдүн карамагына таандык болгон иш башкаруучунун башка тапшырмаларын аткарат.

Уюштуруу иштери бөлүмүнүн милдеттерине жана функцияларына тиешелүү жоболор менен белгиленген укуктук иштер секторунун жана кадрдык иштер секторунун милдеттери жана функциялары кирет.

 

 

Бөлүм башчысы
НАРБЕК уулу Жаныбек
Телефон. +996(312) 625045
+996(312) 961465

e-mail:

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Президенттин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Өкмөттүн Аппаратынын, Иш башкармасынын ишин материалдык-техникалык жактан камсыздоону уюштуруу;
 • мамлекеттик административдик имараттарды (жайларды) эксплуатациялоого коюлган эрежелерге жана талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, Кыргыз Республикасынын Президентин, Президенттин Аппаратын жайгаштыруу үчүн пайдаланылуучу административдик имараттардагы кызматтык жайларды эксплуатациялык-техникалык жактан тейлөөнү камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы инженердик-техникалык коммуникацияларды, желдетүү-сантехникалык, электр-кубаттуу, насостук, муздаткыч жабдууларды кошкондо өз убагында алдын-ала оңдоону камсыз кылуу;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын өтүнмөлөрү боюнча мамлекеттик деңгээлдеги расмий кабыл алууларды жана башка иш-чараларды өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин имаратындагы жыйындар залдарын жана жайларды өз убагында даярдоону камсыз кылуу;
 • Иш башкармасынын профилдик бөлүмдөрү менен бирдикте тейленүүчү мамлекеттик башкаруунун органдарынын талаптагыдай иштөөсү үчүн Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын кызматтык жайларында талаптагыдай шарттарды түзүү.

Бөлүмдүн негизги функциялары:

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, Президенттин Аппаратын, Өкмөттүн Аппаратын жана Иш башкармасын жайгаштыруу үчүн пайдаланылуучу кызматтык жайларды, техникалык жайларды, ошондой эле жабдууларды, шаймандарды жана товардык-материалдык баалуулуктарды талаптагыдай санитардык-гигиеналык жана техникалык жактан оң абалда күтүү;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, анын ичинде кызматтык жана техникалык жайларды күндөлүк жана капиталдык оңдоого даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын катышуусу менен өтүүчү жыйналыштарды, чогулуштарды жана башка иш-чараларды өткөрүү үчүн жыйындар залдарын даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы кызматтык жайларга Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын кызматкерлерин жайгаштыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы жайларды, инженердик-коммуникациялык тармактарды, кондиционерлөө системасын натыйжалуу пайдаланууну жана сарамжалдуу эксплуатациялоону, ошондой эле сууну, электр жана жылуулук энергиясын пайдаланууну камсыз кылуу;
 • протоколдук жана башка иш-чараларды материалдык-техникалык каражаттар менен камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратынын техникалык абалын аныктоо жана аны эксплуатациялоону жакшыртууга өбөлгө түзүүчү чараларды кабыл алуу боюнча сунуштарды жетекчиликке киргизүү;
 • Бишкек шаарынын мэриясынын кызматтары жана тиешелүү коммуналдык-тирчилик кызматтар менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратынын жанындагы жанаша аймакты абаттоону камсыздоо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратында жайгашкан мамлекеттик органдардын товардык-материалдык баалуулуктарын оңдоо жана түзөө боюнча иштерди жүргүзүү;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын өтүнмөлөрүнө ылайык жүктөө жана жүк түшүрүү иштерин жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратында электр, жылуулук энергиясын жана суу менен жабдууну пайдалануу жөнүндө кварталдык жана жылдык отчётторду түзүү;
 • Бишкек шаарынын Өрткө каршы кызматы менен бирдикте өрткө кооптуу бардык участоктор, кампалар жана жайлар үчүн өрт коопсуздугунун чаралары жөнүндө нускамаларды иштеп чыгуу;
 • Иш башкармасынын кызматкерлери тарабынан өрткө каршы коопсуздук техникасынын эрежелерин, ошондой эле жумуш аткаруу учурунда коопсуз эмгек шарттарын сактоону камсыз кылуу жана бекитилген нускамага ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратында жалпы өрткө каршы абалга ВПЧ-11 менен бирдикте жоопкерчилик тартуу;
 • кыйроолорун, өндүрүш ишинде кырсык жана жаракат алуу учурунда коопсуздук техникасынын бузулуу себептерин белгиленген тартипте териштирүүнү жүргүзүү;
 • кенже тейлөөчү персоналдын жана техникалык кызматтын кызматкерлерине инструктаж өткөрүү;
 • Иш башкармасынын профилдик түзүмдүк бөлүмдөрү менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, жайларды, имараттын конструкцияларын, инженердик коммуникацияларды жана жабдууларды, желдетүү-сантехникалык системаларды, энергия чарбасын жазгы, күзгү жана кышкы кароону жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын күз-кыш мезгилине ишке даярдоо үчүн алдын алуу жана оңдоо иштерин жүргүзүү боюнча Иш башкармасынын жетекчилигине жыл сайын маалымат берүү;
 • Иш башкармасынын профсоюздук комитетинин катышуусу менен бөлүмдүн кызматкерлеринин эмгегин коргоо жана коопсуздук техникасын жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрү менен бирдикте чарбалык, жуугуч каражаттарга, канцелярдык товарларга жана башка муктаждыктарынын ченемин иштеп чыгуу;
 • КР УКМК 9-кызматы менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы товардык-материалдык баалуулуктарды которууну, киргизүүнү жана чыгарууну контролдоо жана каттоо;
 • Иш башкармасынын профилдик түзүмдүк бөлүмү менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы, ошондой эле Иш башкармасы тейлөөчү мамлекеттик органдардын жайларындагы товардык материалдык баалуулуктарды жыл сайын инвентаризациялоо;
 • кызматтын кызматкерлеринин эмгегинин коопсуздугун камсыздоо үчүн бөлүмдүн кызматкерлерин материалдар, инструменттер, атайын кийимдер, аптечкалар жана башка коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу;
 • Өкмөт Үйүнүн имаратын гүл жана декоративдүү өсүмдүктөр менен кооздоо жана - жыл сайын Бишкек шаарынын мэриясынын “Бишкек жашыл чарба” МИ менен бирдикте жанаша аймакты жашылдандыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы кызматтык, техникалык жайларда жана жалпы пайдалануудагы жерлерде системалуу кургак жана нымдуу тазалоону уюштуруу;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн чечимдеринин, Иш башкармасынын буйруктарынын долбоорлорун иштеп чыгуу;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Иш башкармасына келип түшкөн каттар жана кайрылуулар боюнча өз убагында кароону жана корутундуларды даярдоону камсыз кылуу;
 • Иш башкармасынын жетекчилиги бекиткен тизмеге ылайык Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын ишине кураторлук кылуу.

 

 

Бөлүм башчысы
АТКАНОВ Нургазы Анаркулович

телефон. 961464
факс. 660354

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • Иш башкармасын жана ведомстволук уюмдардын жетекчилик курамын квалификациялуу кадрлар менен камсыз кылуу;
 • уюмдун максаттарына жана милдеттерине, күндөлүк пландарга жана адам ресурстарын башкаруунун заманбап концепцияларына ылайык Иш башкармасынын бирдиктүү кадр саясатын жүзөгө ашыруу;
 • эмгек мыйзамдарынын жана мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдардын ченемдерин сактоону камсыз кылуу;
 • сектордун карамагына таандык болгон ченемдик укуктук актылардын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу;
 • өздүк курамды эсепке алуу жана аны системалуу талдоо, кадрдык резервди түзүү;
 • ишти баалоо системасын түзүү жана өнүктүрүү, кызматкерлердин профессионалдык компетенциясын баалоо;
 • окутууга муктаждыкты аныктоо, кызматкерлерди окутуу жана өнүктүртүү, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу процессин уюштуруу жана камсыз кылуу;
 • карьералык пландоо жана кадрдык курамды өнүктүрүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу;
 • кадрларды башкаруу маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн маалыматтык-аналитикалык базаны түзүү жана колдоо;
 • Иш башкармасынын кызматкерлеринин эмгек тартибин сактоосун камсыз кылуу;
 • кадрдык иштер маселелери боюнча ведомстволук уюмдарга методикалык жардам көрсөтүү;
 • ведомстволук уюмдарда кадрдык иштерге мониторинг жүргүзүү.

Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

 • кадрдык потенциалды, ошондой эле Иш башкармасынын максаттарын жана милдеттерин эске алуу менен учурдагы жана келечектеги кадрларга болгон муктаждыктарды пландоо;
 • кызматкерлерди тандоонун бирдиктүү критерийлерин аныктоо жана иштеп чыгуу: квалификациялык мүнөздөмөлөрдү талдоо жана кызмат орундарына квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу;
 • бош кызмат орундарын ээлөөгө тандоону уюштуруу жана өткөрүү;
 • мамлекеттик кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун баалоону уюштуруу жана жүргүзүү;
 • Иш башкармасынын кадрдык резервин түзүү, кесипкөй жана лидерлик потенциалга ээ кызматкерлерди өнүктүрүү;
 • кадрлардын туура жайгашуусун, Иш башкармасынын учурдагы уюштуруучулук түзүмүн талдоо, Иш башкармасынын түзүмүн жана штаттык санын оптималдаштыруу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу;
 • кызматкерлерди окутууга муктаждыктарды талдоо;
 • кызматкерлердин кызматтык нускамаларын иштеп чыгуу, Иш башкармасында этикалык стандарттарды өнүктүрүүгө шарт түзүүчү ченемдерди жана эрежелерди, жаңыдан кабыл алынган кызматкерлерди адаптациялоо системасын киргизүү;
 • мамлекеттик кызматчылардын декларацияларды тапшыруу процессин координациялоо;
 • кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу, аныктоо жана чечүү боюнча чараларды жүзөгө ашыруу;
 • иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык кызматкерлерди кабыл алууну, которууну жана бошотууну, ошондой эле кадр боюнча башка белгиленген документацияны өз убагында тариздөөнү камсыз кылуу;
 • эмгек келишимдерин түзүүнү жана тариздөөнү уюштуруу;
 • эмгек китепчелерин жүргүзүүнү жана сактоону уюштуруу;
 • Иш башкармасынын өздүк курамын, ведомстволук уюмдардын жетекчилигин эсепке алуу;
 • “Адам ресурстарын эсепке алуу жана башкаруу” автоматташтырылган маалымат системасы программалык камсыздоосун колдонуу менен кадрлардын сандык жана сапаттык курамы жөнүндө маалыматтардын банкын түзүү жана жүргүзүү;
 • табелдик эсепти жүргүзүүнү уюштуруу;
 • Иш башкармасынын кызматкерлеринин жана ведомстволук уюмдардын жетекчилик курамынын өргүүлөрүнүн графигин түзүү, бекитилген графиктерге ылайык өргүүлөрүн тариздөө, кезектеги өргүүлөрүн пайдаланууларын эсепке алуу;
 • иш-сапарларды тариздөө жана эсепке алуу;
 • кадр боюнча документ жүгүртүүнү системалаштыруу, кадрдык иш кагаздардын бирдиктүү стандарттарын жүргүзүү;
 • өзүнүн компетенциясынын чегинде кадрлар менен иштөө боюнча буйруктардын долбоорлорун, ошондой эле маалым каттарды жана башка аналитикалык документтерди даярдоо;
 • ведомстволук, өкмөттүк жана мамлекеттик сыйлыктарга сунушталуучу кызматкерлерге документтерди даярдоо;
 • Иш башкармасынын кызматкерлеринин ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоолорун, анын ичинде Киргизүүлөрдү башкарууну контролдоо системасынын (КБКС) маалыматтарын колдонуу менен контролдоо;
 • белгиленген кадрдык отчеттуулукту жүргүзүү, Иш башкармасынын жетекчилиги үчүн кадрдык иштер секторунун иши тууралуу отчетторду даярдоо;
 • ведомстволук уюмдарда кадрдык иш кагаздарды жүргүзүүнүн тууралыгын контролдоо;
 • ведомстволук уюмдардын кадрдык кызматтарынын кызматкерлерине кадрдык иш кагаздарды жүргүзүү маселелери боюнча методикалык жардам көрсөтүү жана консультация берүү;
 • Иш башкармасынын жетекчилиги тарабынан бекитилген тизмекке ылайык Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын ишине кураторлук кылуу.

 

 

Бөлүм башчысы
АНДАБАСОВ
Акылбек Жакутович


тел. +996(312) 960337
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Курулуш жана мамлекеттик мүлк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Бөлүмдүн түзүмүндө мамлекеттик мүлк сектору бар.

Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүдөй:

 • капиталдык оңдоону жана курулушту уюштуруу, мамлекеттик имараттарды башкаруу жана мамлекеттик башкаруу органдарын кызматтык жайлар менен камсыз кылуу;
 • колдонуудагы мыйзамдарга ылайык Иш башкармасынын объекттерин куруу долбоорлорунун, чиймелеринин жана сметаларынын, учурдагы жана капиталдык оңдоолорунун сапатына контролду жана техникалык көзөмөлдү жүзөгө ашыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын 2013-жылдын 25-декабрындагы № 226 “Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасында имараттарды жана курулмаларды пландык-алдын алуу оңдоо иштерин жүргүзүү жөнүндө” Жобонун сакталышына контролду жүзөгө ашыруу;
 • Иш башкармасынын объекттерин куруу жана оңдоо-курулуш иштерине титулдук тизмени түзүү;
 • Иш башкармасынын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча оңдоо-курулуш иштери жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча подрядчы уюмдардын берген төлөө документтерине текшерүүнү жүргүзүү (зарыл учурда);
 • оңдоо-курулуш иштерин уюштуруу маселелери боюнча нормативдик-укуктук актылар жана курулуш-техникалык документтер менен Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарын камсыз кылууга көмөктөшүү;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы оңдоо-курулуш иштерин, долбоордук-сметалык документтерди жүргүзүү жана аткарылган жумуштарды кабыл алууга зарыл кемтик актыларын даярдоо;
 • Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын күз-кыш мезгилине даярдыгы, ошондой эле өрт коопсуздугу боюнча иш-чаралар планынын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты даярдоо;
 • мамлекеттик имараттарды бирдиктүү башкаруу жагындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу;
 • Бишкек шаарында жайгашкан мамлекеттик имараттарды жана жайларды эсепке алууну уюштуруу;
 • Бишкек шаарында жайгашкан мамлекеттик имараттардын жайларын сарамжалдуу жана максаттуу пайдалануусуна контролду жүргүзүү жана аларда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын өз убагында жайгаштыруу.

Бөлүмдүн негизги иш-милдеттери:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарынын, буйруктарынын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чечимдеринин, бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Иш башкармасынын буйруктарынын долбоорлорун белгиленген тартипте даярдоо;
 • министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден, административдик ведомстволордон жана аткаруу бийлигинин башка органдарынан, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан келип түшкөн кураторлук кылуучу маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Өкмөтүнүн Аппараттарына, Иш башкармасына даректелген каттарды жана кайрылууларды кароо;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча уюмдардын жана мекемелердин менчигинин формасына көз карандысыз кызматтык кат алышууну жүргүзүү;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча келишимдерди жана макулдашууларды түзүү жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте даярдоо;
 • Иш башкармасынын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын долбоордук-сметалык документтерин белгиленген тартипте текшерүүнү жүргүзүү;
 • Иш башкармасынын объекттерине оңдоо-курулуш иштерин жүргүзүү пландарын түзүү;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, административдик ведомстволорго жана аткаруу бийлигинин башка органдарына премьер-министрдин, вице-премьер-министрлердин, Өкмөттүн Аппаратынын жетекчисинин жана анын орун басарларынын, иш башкаруучунун жана анын орун басарларынын сунуштарды, тапшырмалардын, резолюциялардын долбоорлорун белгиленген тартипте даярдоо;
 • нормативдик-укуктук актылардын жана башка документтердин долбоорлоруна эксперттик корутундуларды, бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча талдоо жана маалымдамалык маалыматтарды даярдоо;
 • Бишкек шаарынын мамлекеттик имараттарында (жайларында) мамлекеттик органдарды жана башка уюмдарды жайгаштыруу боюнча Иш башкармасынын жетекчилигинин кароосуна сунуштарды даярдоо;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин, Жогорку Кеңештин жана Өкмөттүн актыларын, Премьер-министрдин, вице-премьер-министрлердин, Аппарат жетекчисинин жана анын орун басарларынын, иш башкаруучунун жана анын орун басарларынын тапшырмаларын өз убагында аткаруу боюнча контролду жүзөгө ашыруу;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын, Президенттин Жарлыктарынын, Өкмөттүн чечимдеринин жана Иш бакшармасынын буйруктарынын долбоорлорун даярдоо;
 • мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдар менен бирдикте мамлекеттик башкаруу органдарын жайгаштырууга пайдаланылган Бишкек шаары боюнча мамлекеттик имараттардын реестрин (мындан ары - Реестр) түзүү;
 • Реестрге кирген мамлекеттик имараттарды Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы «Мамлекеттик имараттар департаменти» мамлекеттик мекемесинин (мындан ары – Мамимараттар департаменти) ыкчам башкаруусуна кабыл алуу-өткөрүп берүү;
 • Бишкек шаарында турган мамлекеттик имараттарды натыйжасыз пайдалануу жана сарамжалдуу эмес колдонуу фактыларын таап чыгуу, алардын техникалык абалын, физикалык эскиришин аныктоо жана Иш башкармасынын жетекчилигине аларды натыйжалуу пайдалануу жана техникалык абалын жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү;
 • Мамлекеттик имараттар департаментинин карамагында турган мамлекеттик имараттарды пайдалануу жана күтүү боюнча “Ысык-Көл” мейманкана-соода комплекси” мамлекеттик ишканасынын, “Кыргызкурулушсервис” мамлекеттик ишканасынын жана “Мамлекеттик имараттар департаменти” мамлекеттик мекемесинин ишине кураторлук кылуу;
 • Реестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды даярдоо;
 • Бишкек шаарындагы мамлекеттик имараттардын реестрине киргизилген мамлекеттик имараттарды сарамжалдуу жана максаттуу пайдаланууга контролду жүзөгө ашыруу;
 • үлүштүк катышуу шарттарында жаңы административдик жана турак жай имараттарды курууга инвестицияларды тартуу үчүн мүмкүн болуучу инвесторлор менен иштөө;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин жана Өкмөттүн мыйзамдарынын, нормативдик актыларынын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу;
 • оңдоо-курулуш иштерине, мамлекеттик имараттарга жана жайларга тиешелүү, ошондой эле мамлекеттен ажыратуу жана мамлекеттик объекттерди менчиктештирүү маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссияларга, жыйналыштарга катышуу;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча аткаруу бийлик органдарынын ишин координациялоо;
 • иш кагаздарын жүргүзүүнү, купуялуулук режимин жана кызматтык сырды сактоону камсыз кылуу;
 • Иш башкармасынын жетекчилигинин учурдагы тапшырмаларын өз убагында аткаруу.

 

Бөлүм башчысы
КАРАГУЛОВ
Аманат Нурдинович


тел. +996(0312)625176
тел. +996(0312)960105
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүлөр:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынжана Иш башкармасынын ишин маалыматтык-технологиялык тейлөө;
 • натыйжалуу жана ишеничтүү маалыматтык камсыздоону жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өз ара жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуучу бирдиктүү технологиялык, программалык жана коммуникациялык чөйрөнү киргизүү, коштоо жана өнүктүрүү;
 • Мамлекеттик компьютердик тармакты эксплуатациялоо, техникалык жана технологиялык коштоо жана тийиштүү программалык камсыздоону иштеп чыгуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусу менен өткөрүлгөн иш- чараларды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты жана Иш башкармасы тарабынан өткөрүлгөн жыйналыштарды, конференцияларды жана башка иш-чараларды камсыз кылуу үчүн Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өтүнмөлөрү боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жанабашка документтерди (материалдарды) көбөйтүү;
 • тиешелүү грифти камтыган документтер менен иштөөдө жашыруундук режимининталаптарын сактоо;
 • көчүрүү жана көбөйтүү иштерин өз убагында жана сапаттуу аткаруу жана пайдаланылган материалдардын чыгымын эсепке алуу;
 • көчүрүүчү-көбөйтүүчү техникалардын бүтүндүгүн, сакталышын жана функционалдуулугун камсыз кылуу;
 • оперативдүү полиграфия секторунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Өкмөтүнүн жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн көчүрүүчү-көбөйтүүчү техникаларын эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана оңдоо;
 • мамлекеттик башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлүүчү маалыматташтыруу боюнча иштерди координациялоо, маалыматтык технологиялар жана телекоммуникациялар жаатында экспертизаларды, консультацияларды жүргүзүү жана сунуштамаларды иштеп чыгуу.

Негизги милдеттерге ылайык бөлүмгө төмөнкүдөй функциялар жүктөлөт:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынажана Иш башкармасына келип түшкөн маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар маселелери боюнча материалдарды жана документтерди ыкчам даярдоону жүзөгө ашыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин маалыматташтыруу, компьютердик техника жана телекоммуникациялар боюнча чечимдерин жүзөгө ашыруу боюнча сунуштарды даярдоо;
 • маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү маселелери боюнча талдоо каттарынын долбоорлорун ыкчам даярдоо жана берүү;
 • маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар (байланыш) чөйрө сүндөгү ченемдик документтердин долбоорлорун, узак мөөнөттүү программаларды, ыкчамиш пландарды белгиленген тартипте даярдоо;
 • маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүү;
 • маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар чөйрө сүндөгү программаларды түзүүдө мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтүү;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынжана Иш башкармасынын бириккен локалдык компьютердик тармагын администрациялоо жана өнүктүрүү, серверлердин туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу жана глобалдуу Интернет тармагына кошуу;
 • колдонулуучу маалыматтар базасынын сакталышын камсыз кылуу, маалыматка мыйзамсыз жетүүдөнкоргоо жана болтурбоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруужана координациялоо; - маалыматтык-коммуникациялык жабдууларды жана уюштуруу техникасын сатып алууга сынак өткөрүү боюнча сунуштарды даярдоо;
 • Мамлекеттик Интернет Порталын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын сайттарын техникалык колдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын ченемдик актыларынын, кадрлардыбашкаруунун маалыматтык системасынын, иш кагаздарын жүргүзүүнүн (иш кагаздарын жүгүртүү), документтерди аткарууну контролдоонун (“Документтердин аткарылышын контролдоонун автоматташтырылган системасы - ДАКАС”) маалыматтар базасын түзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынынжана Иш башкармасынын компьютердик-коммуникациялык каражаттарын, программалык-техникалык комплексин, телекоммуникациялык жана аудио-видео жабдууларын жана уюштуруу-техникалык каражаттарын коштоожана модернизациялоо;
 • маалыматтык системаларды, компьютердик техникаларды жана телекоммуникациялык жабдууларды эсепке алууну уюштуруу.