Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү

Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин  Иш башкармасынын түзүмүндө Кыргыз Республикасынын Президенттин Администрациянын, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын ишин финансылык камсыздоо милдетин аткарат...

 


  Экономика жана пландаштыруу бөлүмү

Экономика жана пландаштыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын түзүмүндө бюджеттик жана атайын сметалык каражаттарды түзүү жана жүргүзүү ишин алып барат...

 

 


 Укуктук иштер бөлүмү

Укуктук иштер бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын түзүмүндө Иш башкармасынын милдеттеринин ишке ашышын жана койгон максаттарына жетүүнү камсыз кылуу үчүн ченемдик укуктук базанын үстүнөн иш жүргүзөт...

  

 


Оперативдүү полиграфия бөлүмү

Бөлүмдүн негизги милдеттери:... 

 

 

 


 Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү

Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын максаттары менен милдеттерине, адам ресурстарын башкаруунун пландарына жана заманбап концепцияларына ылайык кадрдык саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу муктаждыгын пландайт...

 

 


  Мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү

Мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнө Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын түзүмүндө мамлекеттик сатып алуулардын планын иштеп чыгуу, түзүү жана максималдуу натыйжалуулугун камсыз кылуу милдети жүктөлгөн...

 


Протоколдук иш-чараларды уюштуруу жана тышкы байланыштар бөлүмү

Протоколдук иш-чараларды уюштуруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети мамлекеттик протоколунун чарбалык-техникалык жагынан камсыз кылуу иш аракетин жүргүзөт...

 

 


Маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар бөлүмү

Маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын түзүмүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин, Министрлер Кабинетинин төрагасынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациянын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын ишин маалыматтык-технологиялык жактан камсыз кылуу милдетин аткарат...

Мамлекеттик компьютердик тармакты эксплуатациялоо боюнча сектор

 

 


Капиталдык курулуш бөлүмү

Капиталдык курулуш бөлүмү материалдык-техникалык камсыздоону Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жүргүзгөн мамлекеттик административдик имараттарды, социалдык-тиричиликтик багыттагы объекттерди, ден соолукту чыңдоочу мекемелердин жана мамлекеттик органдардын долбоорлоону, курууну, реконструкциялоону жана оңдоону уюштурууну жүзөгө ашыруучу Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.... 


Мамлекеттик мүлктү башкаруу бөлүмү

Мамлекеттик мүлктү башкаруу  бөлүмү мамлекеттик органдарды, мекемелерди жана ишканаларды мамлекеттик имараттарга жана жайларга жайгаштырууну эсепке алууну жана уюштурууну жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын Президентинин  Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат...  

Ижаралык мамилелер сектору

 

 


Материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмү

Материалдык-камсыздоо бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын түзүмүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин, Министрлер Кабинетинин төрагасынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациянын, Иш башкармасынын ишин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу милдетин аткарат...

 

Материалдык камсыздоо сектору


Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү

Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүдөй:  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага ылайы Иш башкармасында жана анын ведомстволук уюмдарында бирдиктүү иш кагаздарын жүргүзүү системасын уюштуруу жана камсыздоо; документтердин жана тапшырмалардын аткарылышын контролдоону уюштуруу....