Бөлүм башчысы

СУЛАЙМАНБЕКОВ Айбек Таалайбекович

тел. +996(312) 961451

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

  • Иш башкармасынын жана анын ведомстволук уюмдарынын ыкчам башкаруусуна өткөрүп берилген мамлекеттик административдик имараттарды, объекттерди жана жайларды эсепке алууну жана эксплуатациялык-техникалык тейлөөнү камсыз кылуу, ошондой эле көрсөтүлгөн имараттарды, объекттерди жана жайларды натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдаланууга контроль жүргүзүү;
  • министрликтердин жана ведомстволордун сунушу боюнча Бишкек шаарында жайгашкан мамлекеттик имараттарда жана жайларда мамлекеттик органдарды, мекемелерди жана ишканаларды жайгаштырууну уюштуруу;

Бөлүм төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

  • мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу орган менен бирдикте мамлекеттик башкаруу органдарын жайгаштырууга пайдаланылган Бишкек шаары боюнча мамлекеттик имараттардын реестрин (мындан ары - Реестр) түзөт;
  • Реестрге киргизилген мамлекеттик имараттардын сарамжалдуу жана максаттуу пайдаланылышына контроль жүргүзөт;
  • мамлекеттик административдик имараттарды, курулмаларды жана жайларды мамлекеттик органдар, мекемелер жана ишканалар ортосунда, ошондой эле Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын ортосунда кабыл алуу-өткөрүп берүүнү уюштурат;
  • Иш башкармасына жана анын ведомстволук уюмдарына бекитилип берилген мүлктү мыйзамдарда белгиленген тартипте ижарага берүү боюнча ишти уюштурат;
  • социалдык-тиричиликтик жана өндүрүштүк багыттагы объекттер, административдик имараттар жана жайлар үчүн, анын ичинде үлүштүк катышуу иретинде инвестицияларды тартуу боюнча иштерге катышат;
  • сектордун компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн чечимдеринин, Иш башкармасынын буйруктарынын долбоорлорун иштеп чыгат;
  • сектордун компетенциясына кирген маселелер боюнча Иш башкармасына келип түшкөн каттар жана кайрылуулар боюнча өз убагында кароону жана корутундуларды даярдоону камсыз кылат;
  • мамлекеттик органдарды жайгаштыруу, мамлекеттик имараттарды жана жайларды пайдалануу, ошондой эле мамлекеттик объекттерди мамлекеттен ажыратуу жана менчиктештирүү маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиялардын ишине, жыйналыштарга катышат.