Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын
Профсоюз комитети
 

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын кызматкерлеринин профсоюз уюмунун ишинин негизги багыты бул Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын администрациясынын жана профсоюз комитетинин рынок экономикасынын шарттарында профсоюздун мүчөлөрүн социалдык-экономикалык жана укуктук жактан коргоодо бирдиктүү мамиле кылууну жана макулдашууну камсыз кылуу саналат. Бул үчүн кызматкерлерин социалдык кепилдиктерин жана компенсацияларын аныктоо, аларга татыктуу эмгек акы төлөө жана эмгегин ченемдөө боюнча иш жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө профсоюз комитети Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын кызматкерлеринин кызыкчылыктарын көрсөтүүгө жана укуктарын коргоого иш-жүзүндө укукка ээ болгон жалгыз уюм болуп саналат.       

Профсоюз комитетинин рынок экономикасынын шарттарында башкы милдети бул профсоюз мүчөлөрүнүн эмгегин, социалдык-тиричилик, руханий укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо саналат. Профсоюз комитетинин эмгек жамаатынын атынан жумуш берүүчү менен Жамааттык келишимди түзөт, анын аткарылышына системдик контролду жүзөгө ашырат. Профкомдун макулдашуусу боюнча эмгек акы төлөө жана материалдык жактан кызыктыруу формасынын системасы белгиленет, сыйлоо жөнүндө жобо бекитилет. 

Профсоюз иш алып баруучу көйгөйлөр эң жогору масштабды түзөт. Эң негизгиси бул Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын администрациясы тарабынан кызматкерлердин укугун кемсинтүүгө, мыйзамсыз кызматтан бошотууга, эмгек шарттарынын начарлашына каршы эмгек мыйзамын, башка социалдык колдоо жана коргоо функцияларды сактоо. Алдыда турган милдеттерди чечүү үчүн профсоюз ар дайым юристтердин, эмгекти коргоо жаатындагы адистердин жана экономисттердин жардамына кайрылууга муктаж. Алар эмгек мыйзамынын сакталышына, коопсуздук техникасынын сакталышына көз салышат, социалдык-тиричилик жана маданий арналыштагы объекттердин ишин уюштурат. Эгерде кызматкер эмгек мыйзамын бузуп жатса, Жамааттык келишим боюнча милдеттерди аткарбаса бир гана профсоюз органы аны менен эмгек келишимин жоюуга же жетекчилик кызмат ордундагы кызматкерди жумуштан алуу укуктуу.  

Ошондуктан, профком жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын администрациясынын ишинин жалпы максаты бул Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын Жамааттык келишиминде жазылгандай натыйжалуу жана үзгүлтүксүз ишти камсыз кылуу, кызматкердин жана алардын үй-бүлөлөрүнүн социалдык кепилдиктерин жана бакубатчылыгынын өсүүсүн камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын аброюн жогорулатуу болуп саналат. Бүгүн ал профкомдун негизги жетектөөчү документи болуп эсептелет.

Жамааттык келишим бул негиз салуучу документ, ал жеке кызматкердин да, барды эмгек жамаатынын дагы негизги укуктарын жана кепилдиктерин мыйзамдаштырат. Кызматкерлер үчүн максималдуу пайдалуу шарттарында жамааттык келишимди түзүү, анын аткарылышын жана сакталышын контролдоо бүгүн профсоюздун эң башкы милдеттеринин бири. 

Жамааттык келишимге ылайык профсоюздун мүчөсү төмөнкүлөргө таянууга укуктуу:

  • эмгек укугу, эмгек акы төлөө, салык мыйзамынын жагында бекер юридикалык консультация алууга, соттук доо арыз учурунда адвокаттын жардамына;
  • жумушка орношууга, кайра окуудан өтүүгө, квалификациясын жогорулатууга, профсоюздун эсебинен жарым-жартылай төлөө менен башка адистикти алууга көмөктөшүүгө;
  • эмгекти коргоо, эмгек милдеттерин аткарууда ден соолугуна келтирилген залалдын ордун толтуруу менен байланышкан маселелерди чечүүдө көмөктөшүүгө;
  • жумуш берүүчүлөрдүн мыйзамдарды жана башка нормативдик актыларды сактоосуна туруктуу контролду жүргүзүүгө;
  • эс алуу үйлөрүнө жана санаторияларга, балдар ден соолугун чыңдоо лагерлерине жолдомо алууга профсоюздук бюджеттин эсебинен финансылык жардам, дотация алууга;
  • убактылуу жумушсуз калганда, табигый кырсыктарда жана материалдык абал начарлаганда профсоюздун каражаттарынан материалдык жардам алууга;
  • профсоюз мүчөсү анын союзда турбаган кесиптешинен администрациянын демилгеси боюнча иштен бошотуу коркунучунан көбүрөөк деңгээлде корголгон;
  • эгерде администрация сиздерге адилетсиз тартип чарасын көрсө, кызматтык нускамада каралбаган ишти жасатып жатса, же коопсуздук техникасын буздуруп жатса, сиздер профкомго кайрылсаңыздар болот, ал сиздердин кызыкчылыгыңыздарды коргойт.        

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын профсоюз уюму профсоюз комитетинин башчысы менен 8 профсоюздук топтон турат.

Профсоюз комитети  курамда тандалган: 

 


п/п
Аты-жөнү Кызмат орду Бөлүмү Профкомдо шайлануучу кызмат орду
1

ДЖУМАГУЛОВ Илимбек Ташбооевич

референт Протоколдук иш-чараларды уюштуруу бөлүмү Профкомдун төрагасы
2 ТААЛАЙБЕКОВА
Гулнура Таалайбековна
референт

Кадрдык иштер сектору, Уюштуруу иштери бөлүмү

Профкомдун төраганын  орун басары
3 АЖЫМАТОВ Калыгүл Шаукатович референт Маркетинг жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү Профкомдун мүчөсү
4 ИСАЕВА Малика Исаевна референт Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү Профкомдун мүчөсү
 5 ХАНБУТАЕВ Элдияр Махмуджанович  референт  Маалыматташтыруу жана телекоммуникация бөлүмү  Профкомдун мүчөсү
6 БЕРДИБАЕВА Назира Джусупбековна башкы адис КР Президентинин Аппаратынын ишин камсыз кылуу боюнча тобу  Профкомдун мүчөсү
7 ОРОЗМАМАТОВА Алтынай Болотбековна башкы адис КР Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин камсыз кылуу боюнча тобу Профкомдун мүчөсү
8 МАМБЕТАЛИЕВА
Жылдыз Махмуджановна
башкы адис материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмү Профкомдун мүчөсү

 

Профсоюз комитетинин алдында төмөнкүдөй түзүмдө ревизиялык комиссия дайындалган:

 


п/п
Фамилия, имя,
отчество
Должность Отдел Выборная должность
в профкоме
1 СЫДЫКОВА Асылгуль Саламатовна Референт Экономика сектору Комиссиянын төрагасы
2 АЖЫБАЕВА Жылдыз Жакшимбековна Референт Жетекчилигин ишин камсыз кылуу боюнча тобу Комиссия мүчөсү
3        

 

Профкомдун астында ашкананын ишин контродоо боюнча комиссия иш алып барат жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын администрациясы менен бирдикте турак жай-тиричилик комиссиясы түзүлгөн. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын администрациясы жана профсоюз комитетенен ортосунда Жамааттык келишим түзүлгөн, анын аткарылышына Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын кызматкерлеринин эмгек жамаатынын жалпы жыйналышында жыл сайын жыйынтыктар берилет.