КЕСИПТИК МЫЙЗАМДАР

Жалпы мыйзамдар жана мамлекеттик кызмат жаатындагы мыйзамдар (бардык түзүмдүк бөлүмдөр үчүн)

Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү:

Экономикалык бөлүмү:

Укуктук иштер бөлүмү:

Мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү:

Протоколдук иш-чаралар бөлүмү:

Маалыматташтыруу жана телекоммуникация бөлүмү:

Адам ресуртсарын башкаруу бөлүмү:

Иш кагаздарын жүргүзүү сектору:

  • “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”,
  • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”,
  • “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары жана Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Иш кагаздарын жүргүзүү секторунун референти - котормочусу үчүн:

  • “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”,
  • “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
  • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 2-июнундагы № 119 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы.