КЕСИПТИК МЫЙЗАМДАР

Жалпы мыйзамдар жана мамлекеттик кызмат жаатындагы мыйзамдар (бардык түзүмдүк бөлүмдөр үчүн)

Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү:

Экономика жана пландаштыруу бөлүмү:

Мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү :

Протоколдук иш-чараларды уюштуруу бөлүмү:

Маалыматташтыруу жана телекоммуникация бөлүмү:

Укуктук иштер бөлүмү:

Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү:

Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү:

Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмүнүн референти - котормочусу үчүн:

  • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 2-июнундагы № 119 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы.