КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАНА ӨКМӨТҮНҮН ИШ БАШКАРМАСЫНЫН ВЕДОМСТВОЛУК УЮМДАРЫ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентинин № 1 мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Кыргыз Республикасынын Президентинин № 2 мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Кыргыз Республикасынын Президентинин түштүк резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Жалал-Абад” мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Автотранспорттук бирикмеси” мамлекеттик ишканасы

“Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы” мамлекеттик мекемеси

“Нооруз Спорттук комплекс” мамлекеттик ишканасы

“Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы” мамлекеттик ишканасы

“Ала-Арча” Кыргыз мамлекеттик жаратылыш паркы” мамлекеттик мекемеси

“Мамлекеттик имараттар департаменти” мамлекеттик мекемеси

“Кыргызкурулушсервис” мамлекеттик ишканасы

“Президенттин “Манас” камералык оркестри” мамлекеттик мекемеси

“Типография” мамлекеттик ишканасы

“№ 144 балдар бакчасы” мамлекеттик мекемеси

МИ "Кыял"

“Ысык-Көл” мейманкана-соода комплекси” мамлекеттик ишканасы