КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШ БАШКАРМАСЫНЫН ВЕДОМСТВОЛУК УЮМДАРЫ

 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН № 1 МАМЛЕКЕТТИК РЕЗИДЕНЦИЯСЫ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН № 2 МАМЛЕКЕТТИК РЕЗИДЕНЦИЯСЫ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ТYШТYК РЕЗИДЕНЦИЯСЫ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


«ЖАЛАЛ-АБАД» МАМЛЕКЕТТИК РЕЗИДЕНЦИЯСЫ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


«АВТОТРАНСПОРТТУК БИРИКМЕСИ» МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ


«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШ БАШКАРМАСЫНЫН КЛИНИКАЛЫК ООРУКАНАСЫ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


«СПОРТТУК КОМПЛЕКС» МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ


«КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК АⱧЧЫЛЫК ЧАРБАСЫ» МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ


«АЛА-АРЧА» КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


«МАМЛЕКЕТТИК ИМАРАТТАР ДЕПАРТАМЕНТИ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


«КЫРГЫЗКУРУЛУШСЕРВИС» МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ


«ПРЕЗИДЕНТТИН «МАНАС» КАМЕРАЛЫК ОРКЕСТРИ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


«ТИПОГРАФИЯ» МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ


«№ 144 БАЛДАР БАКЧАСЫ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ


МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ «КЫЯЛ»


МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ «ЫСЫК-КӨЛ АВРОРА САНАТОРИЙ»


«СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА АДМИНИСТРАТИВДИК ОБЪЕКТТЕРДИ КУРУУ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ДИРЕКЦИЯ» МЕКЕМЕСИ


«ЫСЫК-КӨЛ» МЕЙМАНКАНА-СООДА КОМПЛЕКСИ МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ