КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАНА ӨКМӨТҮНҮН ИШ БАШКАРМАСЫНЫН ВЕДОМСТВОЛУК УЮМДАРЫ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентинин № 1 мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Кыргыз Республикасынын Президентинин № 2 мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Кыргыз Республикасынын Президентинин түштүк резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Жалал-Абад” мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекемеси

“Автотранспорттук бирикмеси” мамлекеттик ишканасы

“Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы” мамлекеттик мекемеси

“Спорттук комплекс” мамлекеттик ишканасы

“Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы” мамлекеттик ишканасы

“Ала-Арча” Кыргыз мамлекеттик жаратылыш паркы” мамлекеттик мекемеси

“Мамлекеттик имараттар департаменти” мамлекеттик мекемеси

“Кыргызкурулушсервис” мамлекеттик ишканасы

“Президенттин “Манас” камералык оркестри” мамлекеттик мекемеси

“Типография” мамлекеттик ишканасы

“№ 144 балдар бакчасы” мамлекеттик мекемеси

МИ "Кыял"

“Ысык-Көл” мейманкана-соода комплекси” мамлекеттик ишканасы