КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

2012-жылдын 25-июну ПЖ N 122
Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө
(КР Президентинин 2013-жылдын 30-декабрындагы ПЖ N 237 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын кайра уюшулгандыгына байланыштуу, ошондой эле мамлекеттик мүлктү пайдалануунун натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында токтом кылам.

1. (КР Президентинин 2013-жылдын 30-декабрындагы ПЖ N 237 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту).

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 13-майындагы N 111 "Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө" Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 • 4-пункт күчүн жоготту деп табылсын;
 • жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө Жободо:
  17-пункттагы "эки" деген сөз "үч" деген сөз менен алмаштырылсын;
  19-пункттун 2-пунктчасындагы "жана Иш башкармасынын аппарат жетекчисинин" деген сөздөр алып салынсын;
  21-пункттагы ", аппарат жетекчиси" деген сөздөр алып салынсын.

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 15-февралындагы N 43 "Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасын кайра уюштуруу жөнүндө" Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

 • 2-пунктта:
  экинчи абзацтагы "мекемелер" деген сөз "мекеме" деген сөз менен алмаштырылсын;
  төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
  "- "Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын N 172 "Арген" бакча-яслиси мектепке чейинки мекемеси" мамлекеттик мекемеси Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине;
  "Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын N 27 "Звездочка" балдар бакчасы" мамлекеттик мекемеси Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын карамагына.";
 • 3 жана 4-пункттар күчүн жоготту деп табылсын;
 • 6-пунктта: "ишканалар менен мекемелерди" деген сөздөр "ишканалар менен мекемени" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
  "Бишкек шаарынын жана Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы Кумбел айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине өткөрүп бериле турган мектепке чейинки мекемелерден тышкары" деген сөздөр алып салынсын;
 • аталган Жарлыктын тиркемесинде:
  "ишканалардын жана мекемелердин" деген сөздөр "ишканалардын жана мекеменин" деген сөздөргө алмаштырылсын.
  8- жана 9-пункттар алып салынсын.

4. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 28-декабрындагы N 606 "Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасын реформалоого байланышкан кээ бир маселелер жөнүндө" Жарлыгы күчүн жоготту деп табылсын.

5. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.
"Эркин Тоо" газетасынын 2012-жылдын 29-июнунда N 57 жарыяланды


Кыргыз Республикасынын Президенти
А.Атамбаев