КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2012-жылдын 10-февралы N 85

Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 , 2013-жылдын 27-августундагы N 468, 2014-жылдын 10-февралындагы № 80 , 2014-жылдын 17-мартындагы № 144, 2014-жылдын 15-майындагы № 259, 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 , 201 5 -жылдын 26 - мартындагы № 160 , 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191, 2016-жылдын 4- августундагы № 430, 2017-жылдын 16-январындагы № 20, 201 7 -жылдын 3 - февралындагы № 63 , 2017-жылдын 10-майындагы № 258, 2017-жылдын 15-майындагы № 279, 201 7 -жылдын 23 - июнундагы № 406 , 201 7 -жылдын 2 - октябрындагы № 639 , 201 7 -жылдын 23 - ноябрындагы № 769 , 2018-жылдын 2-апрелиндеги № 177, 2018-жылдын 23-ноябрындагы № 552, 2019-жылдын 29-июлундагы № 372, 2019-жылдын 18-октябрындагы № 559 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги) (мындан ары - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестри) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери:

- ушул токтомдун 1-пункту менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин 2012-жылдын 1-июнунан тартып жетекчиликке алышсын;

- Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине киргизилбеген акы төлөмө мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө жол беришпесин.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомунун редакциясына ылайык)

2-1. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлөөрү жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу монополияга каршы мамлекеттик органы менен макулдашкандан кийин бекитилээри белгиленсин. Акы төлөөнүн негизиндеги билим берүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленет жана бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

"Токтом" МБ эскертүүсү: Берилген токтомдун 2- 1-пунктундагы абзацтарынын саны расмий тилдеги тексттин 2- 1-пунктундагы абзацтарынын санына дал келбейт.

2-2. Бланктык продукциялардын, документтерди тираждоонун, сатылуучу маалымат материалдарынын наркы иш жүзүндөгү сарптоолорго жараша наркты көбөйүү жагына сомго чейин тегеректөө менен белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 201 5 -жылдын 26 - мартындагы № 160 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Мамлекеттик органдарынын, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана ведомстволук мекемелеринин жетекчилери Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине кирбеген мамлекеттик акы төлөмө кызматтарды көрсөткөн учурда жеке жоопкерчилик тартышат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз категориядан акы төлөмө категорияга которуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы N 191-б буйругу менен түзүлгөн Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системаланган реестрин (тизмегин) түзүү боюнча ведомстволор аралык комиссия тарабынан милдеттүү түрдө каралууга жатат.

5. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги эки айлык мөөнөттө белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын типтүү стандартынын долбоорун киргизсин.

(КР Ө км ө т ү н ү н 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 токтому нун редакциясына ылайык )

6. Мамлекеттик органдары жана алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү үч айлык мөөнөттө белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ушул токтомдун 1-пункту менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине кирбеген кызматтарды алып салууну караган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун киргизишсин.

6-1. Бул токтомду колдонуу төмөнкүлөргө таркатылбайт:

- мамлекеттик ишканаларга;

- өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын мекемелерине (ишканаларына);

- белгиленген функцияларды түздөн-түз аткаруу боюнча мамлекеттик органдарынын, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана ведомстволук мекемелеринин ортосундагы ведомстволор аралык жана ведомстволор ичиндеги өз ара аракеттенүүсүнө;

- жалпыга маалымдоо каражаттары катары катталган, менчигинин түрү мамлекеттик болгон юридикалык жактар;

- театралдык оюн-зоок мекемелерине жана музей коллекцияларын көрсөтүүгө.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6-2. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө киргизүү критерийлерине шайкеш келбегендиктен Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине кызмат көрсөтүүлөрү кирбей калган мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери 2012-жылдын 31-декабрына чейин мурда түзүлгөн келишимдер боюнча милдеттерин бүтүрүшсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомунун редакциясына ылайык)

6-3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2012-жылдын 1-ноябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө чарбалык эсептин негизинде иштешкен жана акы алып кызматтарды көрсөтүүчү мамлекеттик органдарынын ведомстволук мекемелерин республикалык бюджетте каржылоого которуунун максаттуулугу жана мүмкүнчүлүгү жөнүндө сунуш киргизсин.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомунун редакциясына ылайык)

7. 2012-жылдын 1-июлунан тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-декабрындагы N 848 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 27-августундагы N 377 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө" токтомунун 78-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-майындагы N 327 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-июлундагы N 430 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 12-августундагы N 515 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтомунун 3-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 17-сентябрындагы N 586 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 15-январындагы N 8 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-февралындагы N 85 "Кыргыз Республикасынын Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору жөнүндө" токтомунун 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 7-сентябрындагы N 193 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-апрелиндеги N 168 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жүктөлсүн.

9. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ө.Бабанов

 

 

 

Тиркеме

Мамлекеттик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган
РЕЕСТРИ (ТИЗМЕГИ)

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 , 2013-жылдын 27-августундагы N 468, 2014-жылдын 10-февралындагы № 80 , 2014-жылдын 17-мартындагы № 144, 2014-жылдын 15-майындагы № 259, 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 , 2016-жылдын 4- августундагы № 430, 2017-жылдын 16-январындагы № 20, 201 7 -жылдын 3 - февралындагы № 63 , 2017-жылдын 10-майындагы № 258, 2017-жылдын 15-майындагы № 279, 201 7 -жылдын 23 - июнундагы № 406 , 201 7 -жылдын 2 - октябрындагы № 639 , 201 7 -жылдын 23 - ноябрындагы № 769 , 2018-жылдын 2-апрелиндеги № 177, 2018-жылдын 23-ноябрындагы № 552, 2019-жылдын 29-июлундагы № 372, 2019-жылдын 18-октябрындагы № 559 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

N к/б

Мамлекеттик тейлөөнүн аталышы

Мамлекеттик тейлөөнү стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган

Бул тейлөөлөрдү көрсөтүүчү мамлекеттик органдар жана уюмдар

Мамлекеттик (акы төлөнүүчү же акысыз) тейлөө көрсөтүүнүн шарттары

1. Билим берүүчү жана маданий тейлөөлөр

1

Мектепке чейинки билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

2

Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мектепке чейинки билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

3

Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга мектепке чейин жана мектепте билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

4

Балдарды мектепке чейин мектепке даярдоо курстарын берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

5

Мектепке чейинки балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кошумча билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

6

Мектепке чейинки балдарга квотадан тышкары жана/же мектепке чейинки билим берүү боюнча мамлекеттик стандартта белгиленгенден тышкары кошумча билим берүү

БИМ

БИМ , Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына караштуу "Наристе" мектепке чейинки билим берүү уюму, КРЖК ИБ, КРПӨИБ

Акы төлөнөт

7

Башталгыч билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

8

Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

9

Акыл-эстин өнүгүүсү мандемдүү балдарга жалпы башталгыч билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

10

Акыл-эстин өнүгүүсү мандемдүү балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

11

Психикалык жетилиши кечеңдеген балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

12

Дене-боюнун өсүшүндө мандеми бар (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты начар) балдарга жалпы башталгыч билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

13

Дене-боюнунун өсүшүндө мандеми бар (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты мандемдүү) балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

14

Экстернат формасында жалпы башталгыч билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

15

Жалпы негизги билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

16

Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

17

Акыл-эсинде мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

18

Акыл-эсинде мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

19

Дене-бой өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

20

Дене-бой өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

21

Жакшы эмес жүрүм-турумдагы балдарга жалпы негизги билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

22

Экстернат формасында жалпы негизги билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

23

Жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

24

Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы орто билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

25

Дене-боюнун өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

26

Дене-боюнун өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы орто билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

27

Экстернат формасында жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

28

Мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кошумча билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

29

Мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары, мектепте билим берүүнүн мамлекеттик стандартында белгиленгенден тышкары кошумча билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

30

Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде мектептен тышкары билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

31

Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары мектептен тышкары билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

32

Ден соолугу начар балдарды үйдөн окутууну уюштуруп, жалпы негизги орто билим берүү программалары боюнча белгиленген окуу милдетинин чегинде башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

33

Ден соолугу начар балдарды үйдөн окутууну уюштуруп, жалпы негизги орто билим берүү программалары боюнча белгиленген окуу милдетинин чегинен тышкары башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

34

Акыл-эси боюнча оор кесели бар же татаал бузулуусу бар (2 же андан ашык) балдарды үйдөн окутууну уюштуруу

БИМ

БИМ

Акысыз

35

Узак мөөнөттүү дарылоого муктаж балдарга санаториялык типтеги ден соолукту чыңдап-билим берүү мекемелеринде жалпы башталгыч, жалпы негизги жана орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

36

Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына , Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу билим берүү мекемелеринде жалпы негизги жана жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ , Жаштар жана спорт агенттиги

Акысыз

37

Мектепте билим берүүнүн белгиленген мамлекеттик стандартынан тышкары белгиленген окуу сааттарынын чегинде (мамлекеттин заказ) профилдик билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

38

Мектепте билим берүүнүн белгиленген мамлекеттик стандартынан тышкары белгиленген окуу сааттарынан тышкары (мамлекеттин заказ) профилдик билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

38-1

Жогорку окуу профилдик тереңдетип окутуу менен жалпы орто билим берүү

жайларында предметтерди

БИМ, ТЖМ

БИМ, ССМ

39

Окутуунун кечки (сменалык) жана сырттан окуу формалары боюнча жалпы негизги жана орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

40

Жалпы негизги билимдин базасында (мамлекеттик заказ) белгиленген квотанын чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

41

Жалпы негизги билимдин базасында (мамлекеттик заказ) белгиленген квотадан тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ КРПМБА

Акы төлөнөт

42

Жалпы негизги билимдин базасында белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ССМ, Жаштар жана спорт агенттиги

Акысыз

43

Жалпы негизги билимдин базасында белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ , КРПМБА, ТЖМ, ССМ, Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

44

Жалпы негизги билимдин базасында (окутуунун сырттан окуу формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ССМ

Акы төлөнөт

45

Жалпы орто билимдин базасында (окутуунун кечки формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

46

(КР Ө км ө т ү н ү н 2013-жылдын 27-августундагы N 468 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

47

Бакалавр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билмм берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА

Акысыз

48

Бакалавр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

49

Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун сырттан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

50

Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун кечки окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

51

Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, КРПМБА, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

52

Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

53

Адис даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ССМ

Акысыз

54

Адис даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ССМ ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

55

Адис даярдоо программалары боюнча сырттан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

56

Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун кечки формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

57

Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

58

Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

59

Магистр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА

Акысыз

60

Магистр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

61

Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун сырттан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

62

Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

63

Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

64

Жогорку окуу жайынан кийин белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кесиптик билим берүү (изденүүчүлүк, аспирантура, адъюнктура, докторантура)

БИМ

БИМ , УИА, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы ССМ

Акысыз

65

Жогорку окуу жайынан кийин белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары кесиптик билим берүү (изденүүчүлүк, аспирантура, адъюнктура, докторантура)

БИМ

БИМ , ТЖМ, УИА, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ССМ ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

66

Кошумча кесиптик билим берүү

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы , ЭМ, ФМ

Акы төлөнөт

67

Алган кесиптин базасында жогорку билимге кошумча квалификация ыйгаруу менен кошумча кесипке кайра даярдоо

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ССМ, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

68

Студенттердин кызыкчылыктарын жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган факультативдик жана башка сабактардын түрлөрүн өткөрүү

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы

Акы төлөнөт

69

Жогорку окуу жайына чейин даярдоо программаларын турмушка ашыруу (абитуриенттер үчүн даярдоо курстары)

БИМ

БИМ , КРПМБА

Акы төлөнөт

70

Чет өлкөлүк жарандар үчүн кыргыз, орус тилдерин үйрөнүү курстары

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы

Акы төлөнөт

71

Мугалимдердин квалификацияларын белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде 72 саат көлөмүндө жогорулатуу курстары

БИМ

БИМ

Акысыз

72

72 саат көлөмүндө мугалимдердин квалификацияларын жогорулатуу курстары

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

73

Кесиптик-техникалык билим берүү кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштуруу

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

74

Педагогикалык кошумча билим алууну каалаган адистик боюнча дипломго ээ эмес педагогикалык кадрларды, адистерди кайра даярдоо

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

75

Тест алуунун натыйжалары боюнча аппеляция өткөрүү

БИМ

БИМ

Акысыз

76

Жалпы билим берүүчү уюмдар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлары үчүн тесттин тапшырмаларынын варианттарынын түп нускаларын даярдоо

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

77

Тесттин тапшырмаларынын жыйнактарын иштеп чыгуу жана даярдоо

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

78

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифин окуу китептерине, окуу-методикалык колдонмолорго, окуу-методикалык комплекстерге, окутуу программаларына ж.б. ыйгаруу

БИМ

БИМ

Акысыз

79

Декреттештирилген контингентти гигиеналык окутуу

СМ

СМ

Акысыз

80

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

81

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

82

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

83

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

84

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

85

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

86

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

87

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

88

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

89

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) сырткары, медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу курстары

СМ

СМ

Акы төлөнөт

90

М.Абдраев атындагы республикалык орто атайын мектеп-интернатынын окуучуларын багуу

ММТМ

ММТМ

Акысыз

91

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары хореографиялык башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

92

Музыкалык башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

93

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары музыкалык башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

94

Көркөм сүрөт башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

95

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары көркөм сүрөт башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

96

Өнөр жаатында башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

97

Өнөр жаатында белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

98

Жалпы негизги билимдин базасында маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдын) белгиленген квотанын чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

99

Маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдан) белгиленген квотадан тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

100

Маданият жана өнөр жаатында (окутуунун сырттан окуу формасында) кесиптик орто билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

101

Маданият жана өнөр жаатында белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кесиптик жогорку билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

102

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

103

Маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдын) белгиленген квотадан тышкары кесиптик жогорку билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

104

Театр-оюн зоок ишканаларынын өнөрү жаатында кошумча билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

105

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

106

Ар түрдүү багыттагы кызыкчылыктар боюнча:
- ышкыбоз чыгармачыл жамааттардын;
- ийримдердин;
- студиялардын;
- театр сүйүүчүлөр бирикмелеринин;
- клубдардын иштерин уюштуруу

ММТМ

ММТМ

Акысыз

107

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

108

Залдарды жана жайларды, ошондой эле маданият, искусство жана маданият жаатындагы билим берүү мекемелеринин, жаштар, дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мекемелердин жабдууларын, инвентарларын берүү

ММТМ

ММТМ , Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

108-1

Медицина мекемелери тарабынан залдарды жана бөлмө-жайларды, ошондой эле жабдууларды, инвентарларды (профилдик жабдуулар менен инвентарлардан тышкары) берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

109

Кесиптик окутууга, кайра окууга, квалификациясын жогорулатууга жолдомо берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

110

Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге жарандарды республикалык бюджеттин эсебинен окутуу (бюджеттик окутуу)

БИМ

БИМ

Акысыз

111

Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге ишкананын жана жеке каражатынын эсебинен жарандарды окутуу (контракттык окутуу)

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

112

Жарандык коргоо жаатында ӨЭУнун, мекемелердин, уюмдардын, коммерциялык структуралардын адистерин жана жеке адамдарды даярдоо жана кайра даярдоо

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөнөт

113

Суучул, сууга чөккөндөрдү куткаруучу иши, дайвинг адистерин окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, квалификацияларын жогорулатуу

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөнөт

114

Өрт коопсуздугунун чаралары боюнча адистерди даярдоо жана кайра даярдоо, жумушчуларды, кызматкерлерди, студенттерди, окуучуларды үйрөтүү

ӨКМ

ӨКМ

Акысыз

115

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

116

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

117

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

118

Авиация персоналын баштапкы даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча кошумча кесиптик билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

119

Авиация персоналына зарыл болгон мамлекеттик, расмий, чет тилдерди, компьютердик техниканы үйрөнүү боюнча курстар

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

120

Архив иши жана иш-кагаздары боюнча сабактарды өтүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

121

Балдарды жана жаштарды спорттун түрлөрү боюнча машыктыруу

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акысыз

122

Мамлекеттик эмес (штаттан тышкаркы) авариялык-куткаруучу түзүлүштөрдүн куткаруучуларын даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияларын жогорулатуу

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөмө

123

Дене тарбия жана спорт боюнча секцияларда чоң адамдар үчүн сабактарды өткөрүү

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

124

Ден соолукту чыңдоо жана спорттук максаттарда сууда сүзүүчү бассейндердин кызматтарын көрсөтүү

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

2. Медициналык тейлөөлөр

1

Аскердик-дарыгерлер комиссиясы тарабынан жарандарды медициналык күбөлөндүрүү

ССМ

БИМ, ИИМ

Акы төлөнөт

2

( КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтому на ылайык күчүн жоготту)

3

Эпидемиялык көрсөткүчтөр боюнча алдын алуучу эмдөөлөр жана алдын алуучу эмдөөлөрдүн улуттук календарына киргизилген алдын алуучу эмдөөлөрдү жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акысыз

4

Алдын алуучу эмдөөлөрдүн улуттук календарына киргизилбеген алдын алуучу эмдөөлөрдү өткөрүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

5

Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акысыз

6

Кыргыз Республикасынын жарандарын медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн жогору амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү медициналык кароо жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

7

( КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтому на ылайык күчүн жоготту)

8

( КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтому на ылайык күчүн жоготту)

9

Тез медициналык жардамдын бөлүмдөрү жана пункттары-станциялары кечиктирилгис (тез) медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

10

Стационарларда өмүргө коркунуч келтирген абалдан чыкканга чейин кечиктирилгис медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

11

Жарандарга медициналык-санитардык жардамды камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралбаган медициналык жардамды стационар ордуна болуучу бөлүмдөрдө көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

12

Өмүрүнө коркунуч келтирген абалдан чыгаргандан кийин кечиктирилгис көрсөткүчтөр жана пландуу көрсөткүчтөр боюнча стационарларда мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө дарылоо

ССМ

ССМ

Акысыз

13

Өмүрүнө коркунуч келтирген абалдан чыгаргандан кийин кечиктирилгис көрсөткүчтөр жана пландуу көрсөткүчтөр боюнча стационарларда мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары дарылоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

14

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө адистештирилген стационарларда (терапиялык, педиатриялык, хирургиялык, акушердик-гинекологиялык ж.б. профилдеги) медициналык жардам көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

15

Биринчи деңгээлде жана адистештирилген стационарларда (терапиялык, педиатриялык, хирургиялык, акушердик-гинекологиялык профилдеги ж.б.) медициналык жардам көрсөтүү, анын ичинде жогорку ыңгайлуулуктагы палаталарда (бейтаптын жогорку ыңгайлуулуктагы шартта болуусу, оорулууларды жеке медициналык жана тиричилик жактан тейлөө, каалоосуна жараша тамактануу)

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

16

Белгиленген квотанын алкагында медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрүн көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

17

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрүн көрсөтүү (белгиленген квотадан сырткары)

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

18

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

19

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

20

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө стоматологиялык амбулаториялык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

21

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары стоматологиялык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

21-1

Бюджеттик каржылоо көлөмүнөн сырткары стоматологиялык жардам көрсөтүү

ССМ

ИИМ

Акы төлөнөт

22

( КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтому на ылайык күчүн жоготту)

23

Пациентти ооруканага чейин жеткирүү, пландуу көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчиге ташып баруу

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

24

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинсекциялык, дезинфекциялык жана дератизациялык иш-чараларды жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

25

Мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын патологоанатомиялык бюросунун өлүкканасынын же бөлүмдөрүнүн муздаткычында каза болгондордун денесин сактоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

26

Мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын патологоанатомиялык бюросунун өлүкканасынын же бөлүмдөрүнүн муздаткычында биологиялык калдыктарды сактоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

27

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү, медициналык кароо жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

28

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү, медициналык кароо жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

29

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке адистештирилген стационарларда медициналык жардам көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

30

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке адистештирилген стационарларда медициналык жардам көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

31

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке медициналык жардамдын жогорку технологиялык түрлөрүн көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

32

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке медициналык жардамдын жогорку технологиялык түрлөрүн көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

33

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

34

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

35

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке стоматологиялык жардамды көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

36

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке стоматологиялык жардамды көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

37

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке стоматологиялык жардамды көрсөтүү (кымбат баалуу жана жаңы муундагы препараттар жана медикаменттер)

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

38

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке пациентти ооруканага чейин жеткирүү, кечиктирилгис көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчиге ташып баруу

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

39

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке пациентти ооруканага чейин жеткирүү, кечиктирилгис көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчиге ташып баруу (Бишкек шаарынын чегинде)

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

3. Социалдык тейлөөлөр

1

Жумушсуздук боюнча жөлөк пулдарды белгилөө жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

2

Ишкердик баштоону уюштуруу максатында жумушсуз жарандарга чакан кредит берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

3

Акы төлөнүүчү коомдук иштерди уюштуруу боюнча программанын алкагында жарандарды убактылуу жумуш орундары менен камсыз кылуу

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

4

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

4-1

Мамлекеттик программалардын, өкмөттөр аралык жана башка расмий макулдашуулардын алкагында жумуш издеген Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орношууга көмөк көрсөтүү

Миграция кызматы

Миграция кызматы

Акы төлөмө

5

Чет мамлекетте эмгектенип жүрүп каза болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн мекенине алып келүүгө байланышкан чыгымдардын ордун төлөп берүү

Миграция кызматы

Миграция кызматы

Акысыз

6

Ыктыярдуу негизде камсыздандыруу мүчөлүк акысын төлөгөн адамдарга, анын ичинде жеке эмгектенген адамдарга социалдык камсыздандыруу кызматтары

Соцфонд

Соцфонд

Акысыз

7

Чет элдик жумушчу күчтөрүн тартууга жана аларды иштетүүгө уруксат берүү

Миграция кызматы

Миграция кызматы

Акы төлөнөт

8

Улуттук номерлөө ресурсун бөлүп берүү

МТБМК

МТБМК

Акысыз

9

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жогорку аттестациялык комиссиянын Интернет-журналында илимий макалаларды жарыялоо

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

10

Жолугушуу бөлмөлөрүн берүү

ЖАМК

ЖАМК

Акысыз

11

Жогорку ыңгайлуулуктагы жолугушуу бөлмөлөрүн берүү

ЖАМК

ЖАМК

Акы төлөнөт

12

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кыймылдоого жардамчы каражаттарга болгон керектөөлөрүн аныктоо, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, майыптык кресло-коляскаларды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды (таяк жана балдактарды) даярдоо жана берүү (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

13

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды оңдоо (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

14

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоонун жекече программаларын иштеп чыгуу

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

15

Таяныч-кыймылдоочу аппаратында кемчилдиги бар ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоо

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

16

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

17

Ай сайын социалдык жөлөк пулдарды белгилөө жана берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

18

Балдары бар, аз камсыз үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

19

Жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация дайындоо жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

20

Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдарды 11-иш күнүнөн баштап төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

21

Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде зыйнаттык (сөөк коюуга) жөлөк пулдарды төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

22

2010-жылдын апрель-июнь айларындагы окуялардын натыйжасында каза болгон жана жоголгон адамдардын үй-бүлөлөрүнө ай сайын кошумча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

23

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

24

Социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын социалдык стационардык мекемелерине жана социалдык тейлөөгө жолдомолорду берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

25

социалдык стационардык мекемелерде социалдык тейлөө

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

26

жалгыз бой жашаган картаң кишилерди жана ден соолугу чектелген кишилерди үйүндө социалдык тейлөө

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

27

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген I топтогу майыптарга 5 жылда бир жолу ден соолугун чыңдоого санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

27-1

(КР Өкмөтүнүн 201 7 -жылдын 23 - ноябрындагы № 769 токтомуна ылайык күчүн жоготту )

28

Врачтын жолдомосу боюнча майыптуулук тобу жок муктаж болгон жарандарга, белгиленген тизмектен сырткары протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акы төлөнөт

4. Каттоо, маалымат кат, күбөлүк жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана дубликаттарын берүү тейлөөлөр

1

Жумушсуз катары каттоо жана тийиштүү маалымдама берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

2

Кайрылмандарга күбөлүк берүү

Миграция кызматы

Миграция кызматы

Акысыз

3

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

5

( КР Өкмөтүнүн 201 7 -жылдын 3 - февралындагы № 63 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

6

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

7

Байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө жана жабдууларына, ошондой эле радио жыштыктагы нурланууну берүүчү же электр магниттик толкундардын булагы болуп саналган башка радио электрондук каражаттарга шайкештик сертификатын берүү

МТБМК

МТБМК

Акы төлөнөт

8

Аскерге милдеттүүлөргө, мөөнөттүү жана контракттык кызматтагы аскер кызматчыларына, прапорщиктерге жана офицерлерге аскердик каттоо документтерин берүү

Коргоо комитети

Коргоо комитети

Акысыз

9

Аскерге милдеттүүлөргө, мөөнөттүү жана контракттык кызматтагы аскер кызматчыларына, прапорщиктерге жана офицерлерге аскердик каттоо документтеринин дубликаттарын берүү

Коргоо комитети

Коргоо комитети

Акы төлөнөт

10

Окумуштуулук даража ыйгарылганы жөнүндө диплом берүү

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

11

Окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө аттестат берүү

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

12

Чет өлкөлөр тарабынан берилген окумуштуулук даража ыйгаруу жөнүндө жана окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо жана илимий, илимий-педагогикалык кадрларды кайра аттестациялоо

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

13

Окумуштуулук даража ыйгаруу жөнүндө дипломду жана окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө аттестатты толтуруу жана калыбына келтирүү (дубликатын берүү)

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

14

Бошотуу жөнүндө маалымкатты кайталап берүү

ЖАМК

ЖАМК

Акы төлөнөт

15

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринен Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун алуу (2006-жылдагы үлгүсү)

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

16

Чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине виза берүү жөнүндө ноталарды тариздөө, мамлекеттик кызматкерлерден - Кыргыз Республикасынын жарандарынан башкаларга

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

17

Чет өлкөлүк жарандарга виза берүү жана визанын мөөнөтүн узартуу, кызматтык иштер боюнча визалык колдоону тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

18

Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн мекенине кайтып келүүгө күбөлүк берүү (МКК)

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

19

Чет өлкөгө жеке иштери менен кеткен Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет өлкөдө туруктуу жашоого калууга уруксат берүү жөнүндө расмий өтүнүчтөрүн кабыл алуу жана тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

20

Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу тууралуу документтерин тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

21

Баланын жарандыгын тандоо жөнүндө документтерди тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

22

Кыргыз Республикасынын жарандыгын белгилөө (Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигинин фактысын аныктоо)

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

23

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жарандык абалдын актыларын жазууну каттоо:
- никеге турууну каттоо жана никеге тургандыгы тууралуу күбөлүктү берүү;
- соттон тышкаркы тартипте ажырашуу жана ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк берүү (тараптардын ар бирине);
- фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөрткөндүгү тууралуу материалды каттоо жана тариздөө;
- туулгандыгын каттоо жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктү берүү

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

24

Чет өлкөгө убактылуу же туруктуу жашоого келген Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алууга коюу

ТИМ

ТИМ

Акысыз

25

Кыргыз Республикасынын жана чет өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары тарабынан берилген документтерди легалдаштыруу

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

26

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери тарабынан жүргүзүлүүчү нотариалдык аракеттер

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

27

Мүлктү пайдалануу жана тескөө укугуна ишеним кат берүү:
- авто транспорт каражаттарын;
- кредиттик операцияларды жүргүзүүгө;
- акча каражаттарын жана башка материалдык баалуулуктарды алууга ишеним кат

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

28

Камкорчулук, мураскордук жана башка мүлктүк иштерди жүргүзүү жана алар менен байланышкан нотариалдык аракеттерди жүргүзүү

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

29

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30

Келген өлкөдө туулгандыгы тууралуу күбөлүккө Кыргыз Республикасынын жарандыгын тастыктоо тууралуу кошумча баракты Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жана Казакстан Республикасындагы чет өлкөлүк мекемелери тарабынан тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акысыз

31

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

32

Өлгөндүгүн каттоо жана өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү берүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

33

Жарандын белгилүү бир жерде тирүү жүргөн фактысын күбөлөндүрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

34

Фотографиялык карточкада түшүрүлгөн адам менен жарандын бир экендигин күбөлөндүрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

35

Документтерди көрсөткөн убакытты күбөлөндүрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

36

КРнын чет өлкөлүк мекемесинде келген өлкөдө камкорчунун дайындалганы тууралуу актыны түзүү жана камкордукка алынган мүлктү башкаруу боюнча отчетту бекитүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

37

Мураска берүүчүнүн өтүнүчү боюнча мурас кагазына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

38

Мурастык мүлктүн тизимин түзүү жана бул мүлктү коргоо боюнча чараларды көрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

39

Кызыкдар жактардын өтүнүчүнүн негизинде берилген тизим боюнча мүлктү текшерүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

40

Мураска укук тууралуу күбөлүк берүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

41

Жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүшкө менчик укугу тууралуу күбөлүк берүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

42

Кол коюунун, документтердин көчүрмөсү жана алардын көчүрмөлөрү нак өзү экендигин күбөлөндүрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

43

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 279 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

44

Апостил коюу

ЮМ

ЮМ, ИИМ

Акы төлөнөт

45

Интеллектуалдык менчиктин корголуучу объекттерин реестрге киргизүү

МБК

МБК

Акы төлөнөт

46

Аккредиттелген лабораториялардын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык лабораториялардын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

47

Продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сертификациялоо боюнча аккредиттелген органдын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сертификациялоо боюнча органдын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

эм

Акы төлөнөт

48

Менеджмент системасын сертификациялоо боюнча аккредиттелген органдын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык менеджмент системасын сертификациялоо боюнча органдын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

49

Персоналды сертификациялоо боюнча аккредиттелген органдын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык персоналды сертификациялоо боюнча органдын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

50

Контролдоонун аккредиттелген органынын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык контролдоо органынын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

51

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы № 559 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

52

Кыргыз Республикасында берилген негизги жана жалпы билим тууралуу документтердин нак өзү экендигин тастыктоо

БИМ

БИМ

Акысыз

53

Жогорку окуу жайлардын жана кесиптик орто окуу жайлардын студенттеринин студенттик белеттеринин, сынак китепчесинин дубликатын берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

54

Чет өлкөлүк окуу жайларда окуп жаткан адамдардын билим деңгээлин жана мазмунун тастыктоо тууралуу маалымкаттарды берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

55

Кыргызстандын студент - жарандарын чет мамлекеттердин билим берүү мекемелерине окууга жиберүү боюнча маалымкат берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

56

Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет өлкөлүк окуу жайларда окуп жаткандыгын тастыктоо тууралуу маалымкат берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

57

Кыргыз Республикасында берилген орто жана/же жогорку кесиптик билим тууралуу документтин нукура экендиги тууралуу маалымкат берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

58

Билим жөнүндө жеке документтердин дубликатын берүү: жалпы орто билим тууралуу аттестаттын дубликаты жана негизги жалпы билим тууралуу күбөлүктүн дубликаты

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

59

Билим берүү ишин жүргүзүүгө укук берүүчү лицензиялардын жана сертификаттардын дубликаттарын берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

60

Тестирлөөнүн бардык түрлөрүнөн өтүүнүн жыйынтыгы боюнча сертификат берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

61

Ведомстволук сыйлыктарды мурда алган жеке адамдарга жоготкон ведомстволук сыйлыктардын дубликаттарын берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

62

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту )

63

Ченемдик укуктук документтердин жана мезгилдүү басылмалардын ведомстводон тышкаркы программаларын чыгаруу

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

64

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4- августундагы № 430 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

65

Китепканалар аралык абонемент боюнча башка китепканаларда турган документтерди убактылуу пайдаланууга берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

66

Ысык-Көл, Соң-Көл жана башка балык чарба көлмөлөрүндө балык кармоо үчүн балык уулоо белетинин дубликатын, өндүрүш журналын берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

67

Шайкештик сертификатын берүү (айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жана тигүүчү материалдарынын үрөнчүлүк сапатын лабораториялык аныктоонун натыйжалары боюнча республика ичинде берилет), Эл аралык Кызгылт сары сертификатты берүү (OISLS) (экспорттоло турган үрөн продукциясына берилет)

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

68

Юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) тууралуу күбөлүктүн дубликатын берүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

69

Нотариалдык ишти аткаруу үчүн жеке жана юридикалык жактардын чакыруусу боюнча нотариустун баруусу

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

70

Юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо үчүн аталыштарды алдын ала текшерүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

71

Нотариалдык күбөлөндүрүүнү жүргүзүү үчүн типтүү эмес документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

72

Туулгандыгын каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

73

Никеге турууну каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

74

Никеден ажырашууну каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

75

Өлүмдү каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

76

Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын өзгөртүлүшүн каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

76-1

Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын өзгөртүлүшүн тезинен каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

77

Атасы экендигин аныктоону каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

78

Бала (кыз) багып алууну каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

79

Нике бекитүүнү салтанаттуу каттоону жүргүзүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

80

Жаңы төрөлгөн балдарды салтанаттуу каттоону жүргүзүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

81

Жерге орноштуруу иштерин тариздөө жана жер участокторуна укугун күбөлөндүрүүчү документтерди берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

82

Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана оорлотууларды (чектөөлөрдү) мамлекеттик каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

82-1

Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуу келишиминин негизинде кыймылсыз мүлккө болгон укугун мамлекеттик каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

83

Жарандык абалдын актыларын каттоо тууралуу кайталап күбөлүк берүү, жарандык абалдын актыларынын маалымкатын, билдирүүлөрүн, көчүрмөлөрүн берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

84

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту )

85

Транспорт каражаттарын башкаруу укугуна айдоочунун күбөлүгүн берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

86

Өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды башкаруу укугуна тракторист-машинисттин күбөлүгүн берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

87

Укукту күбөлөндүрүүчү документтерди, катталуунун номердик белгилерин берүү менен автомототранспорт каражаттарына менчик укукту каттоо (кайра каттоо)

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

88

Укукту күбөлөндүрүүчү документтерди, катталуунун номердик белгилерин берүү менен тракторлорго, трактордук чиркегичтерге, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарга, ичинен күйүүчү кыймылдаткычы бар (опурталдуу өндүрүш объекттеринде колдонулуучу техникалык түзүлүштөрдөн башка) стационардык технологиялык түзүлүштөргө менчик укугун каттоо (кайра каттоо)

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

89

Транспорт каражаттар жана айдоочунун күбөлүктөрү тууралуу маалыматтарды тастыктоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

90

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга өз алдынча мүчөлүк акы төлөөчү адамдар үчүн полистерди тариздөө жана берүү

ММКФ

ММКФ

Акы төлөнөт

91

Табыштама жана келишимдер боюнча шайкештиги милдеттүү ырасталууга жаткан, адамдардын өмүрү жана ден соолугу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр, айлана-чөйрө үчүн коопсуз тамак-аш продукциясына, эл керектөөчү товарларга, күйүүчү-майлоочу майларга, машина куруучу, электр-техникалык продукцияларга шайкештик тастыктамаларын берүү

ЭМ

ЭМ

Акы төлөмө

92

"Кыргыз Республикасынын спорт чебери", "Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери", "Кыргыз Республикасынын спортуна эмгек сиңирген чебер" күбөлүктөрүнүн жуп нускаларын берүү

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

93

"Бирдиктүү терезе" принциби боюнча катталган юридикалык жактарга, филиалдарга (өкүлчүлүктөргө) күбөлүк берүү, Кыргыз Республикасынын "Юридикалык жактарды филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Мыйзамынын 24-беренесинде белгиленгенден башка учурларда

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

94

Соттун чечими боюнча мажбурлап жоюлгандан башка учурларда юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) ишин токтотконун каттоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсүн юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн), электрондук маалымат базаларына маалыматтарды киргизүү жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга кабарлоо менен берүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

95

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоо.

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун өзгөртүү жөнүндө жазууларды күрөө кабарлоосуна киргизүү.

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун токтотуу тууралуу жазууларды күрөө кабарлоосуна киргизүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

96

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө берүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

97

Дары-дармек каражатына же медициналык буюмга каттоо күбөлүгүнүн дубликатын берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

98

Дары-дармек каражатынын сапаты жөнүндө корутунду/ медициналык буюмдун сапаты жана коопсуздугу жөнүндө корутунду берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

99

Дары-дармек каражатынын сапаты жөнүндө корутундунун/медициналык буюмдун сапаты жана коопсуздугу жөнүндө корутундунун көчүрмөсүн берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

100

Дары-дармек каражатынын сапаты жөнүндө корутундунун/ медициналык буюмдун сапаты жана коопсуздугу жөнүндө корутундунун дубликатын берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

5. Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза кызматын көрсөтүү

1

Баалуу металлдардан жасалган зергер жана башка тиричилик буюмдарын сынап көрүү жана белги коюу

ФМ

ФМ

Акы төлөнөт

2

Майыптыгын, тобун, себебин, мөөнөтүн аныктоо боюнча күбөлөндүрүү/кайра күбөлөндүрүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

3

Майыптык белгилеринин болушуна сырттан жана каза болгондон кийин экспертиза жүргүзүү жана майыптык боюнча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

4

Бала асырап алуу, камкорчу жана көзөмөлчү, асырап алуучу ата-эне болуу мүмкүндүгү жөнүндө корутундуларды, бала (кыз) асырап алуунун, камкорчу жана көзөмөлчү болуунун негиздүүлүгү жөнүндө корутундуларды берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

5

Өнөр жай калдыктарына, саркынды сууларга жана жер ресурстарын булганышына пландан тышкары лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү

Токой агенттиги

Токой агенттиги

Акы төлөнөт

6

Өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактарда, аң уулоочу жерлерде жана мамлекеттик токой фондунан тышкары жерлерде пландан тышкары токой өстүрүү жана илимий-изилдөө иштерин аткаруу

Токой агенттиги

Токой агенттиги

Акы төлөнөт

7

Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарынын, стандартташтыруу эрежелеринин жана стандартташтыруу чөйрөсүндөгү сунуштардын, мекемелердин стандарттарынын долбоорлоруна экспертизаларды жүргүзүү

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

8

Интеллектуалдык менчик объекттерин баалоо

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

9

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде бекитилген Тематикалык пландан тышкары окуу китептеринин, окуу-методикалык куралдардын жана дидактикалык материалдардын кол жазмаларын экспертизадан өткөрүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

10

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мекемелеринин окуучуларынын башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто (толук) жалпы билим деңгээлин тестирлөө

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

11

Жеке адамдардын кыргыз тили боюнча билим деңгээлдерине баалоо жүргүзүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

12

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитиле турган эпизоотияга каршы иш-чаралардын тизмегине ылайык ветеринардык-санитардык иш-чараларды өткөрүү

АЧТММ

АЧТММ

Акысыз

13

Ветеринардык-санитардык иш-чараларды өткөрүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

14

Жаныбарлардын, канаттуулардын, балыктардын, аарылардын ооруларын лабораториялык диагностикалоо (тирүүсүндө жана өлгөндө)

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

15

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сорттуу айдоолоруна талаа инспекциясын жүргүзүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

16

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жана тигүүчү материалдарынын сапатын лабораториялык аныктоо

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

17

Өсүмдүктөргө, жер кыртышына, сугат сууларына пестициддер менен агрохимикаттардын калдыктарына, ошондой эле алардын стандарттарга жана техникалык шарттарга туура келүүсүнө жана а/ч товар өндүрүүчүлөрүнүн билдирмелери боюнча жер кыртышында аш болуучу заттардын жана гумустун болушуна анализ жүргүзүү

АЧТММ

АЧТММ АЧТММ

Акы төлөнөт

18

Квалификациялык экзамендерди өткөрүү тракторист-машинисттин

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

19

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту )

19- 1

Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча карантиндик объекттерди аныктоого айыл чарба жерлерин, көчөттөрдү, иши өсүмдүктөрдөн алынуучу продукциялар, үлгүлөрдү алуу жана лабораториялык экспертизаларды жүргүзүү менен байланышкан ишканаларды жана ага жанаша жайгашкан аймактарды пландуу изилдөө (энтомологиялык экспертиза, гербологиялык экспертиза, фитопатологиялык экспертиза

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөмө

20

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту )

21

Экспорттоо учурунда клиникалык кароо жана ветеринардык коштоп жүрүүчү документтерди берүү менен термометрия

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

22

Экспорттоодо мал чарба азыктарына, сырьелоруна, тоюттарга, тоют кошулмаларына, ветеринардык дары каражаттарга жана препараттарга ветеринардык кароо жүргүзүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

23

Экспорттоо максатында карантинге алынчу продукциянын карантиндик фитосанитардык абалын аныктоо, анын ичинде бардык фитосанитардык анализдердин жана экспертизалардын бардык түрлөрү менен аныктоо, карантинге алынчу продукциянын карантиндик фитосанитардык карантин абалы жөнүндө корутунду/фитосанитардык документтерди берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

24

Пенсионерлер, майыптар жана аларга теңештирилген жарандардын категориялары үчүн пенсияларды жана жөлөк пулдарды дайындоого байланышкан криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

25

Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөмө

26

Табыштамалар жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү (тамак-аш продукциясы, ичүүчү суу, эл керектеген товарлар, курулуш материалдар ж.б.):
 - санитардык-химиялык, токсикологиялык изилдөөлөр;
- микробиологиялык изилдөөлөр;
- радиометриялык изилдөөлөр

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

27

Жеке жана юридикалык жактардын социалдык-укуктук мүнөздөгү сурамдары боюнча маалымат, табыштама жана келишим боюнча жумуш зонанын абасын изилдөө (санитардык-химиялык изилдөөлөр)

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

28

Табыштамалар жана келишимдер боюнча тамак-аш продукциянын генетикалык модификацияланган булактарын табуу үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

29

Ионсуз нурдун булактары жана башка физикалык факторлордун адам ден соолугуна таасирин табыштамалар жана келишимдер боюнча изилдөө:
- ЭМП; - жарыгын өлчөө;
- электростатикалык талааны өлчөө;
- шуулдоону өлчөө;
- вибрация деңгээлин өлчөө;
- микроклиматтын параметрлерин өлчөө

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

30

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

31

Табыштамалар жана келишимдер боюнча микробиологиялык контролдоо (дарылоо-алдын алуу уюмдары, ДДУ, тамак-аш ишканалары ж.б.):
- төгүндүлөр;
- архивдик мекеменин аймагынын абасы

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

32

Табыштамалар жана келишимдер боюнча инфекциянын диагностикалоо үчүн бейтаптардан клиникалык материалды микробиологиялык изилдөө

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

33

Табыштамалар жана келишимдер боюнча инфекцияга серологиялык жана молекулярдык-генетикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү (вирустук гепатиттер, бруцеллез)

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

34

Табыштамалар жана келишимдер боюнча паразитологиялык изилдөөлөр:
- биоматериалды;
- тамак-аш продуктуларын;
- айлана-чөйрөнүн объектилерин ж.б.

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

35

Табыштамалар жана келишимдер боюнча АИВге антителолорду аныктоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

36

Мамлекеттик органдардыкынан башка, жеке жана юридикалык жактардын сурамы боюнча соттук-медициналык, соттук-психиатриялык, соттук-психологиялык жана соттук-наркологиялык экспертизаларды жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

37

Кыймылсыз мүлк бирдиктерин техникалык текшерүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

38

Жеке жана юридикалык жактардын билдирүүсү боюнча ветеринардык дары-дармек каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөмө

39

Корутунду (сыноо протоколу) берүү менен сатып алынуучу, тапшырылуучу жана ташылып келинген эгиндин жана андан кайра иштетилген продуктулардын сапатын лабораториялык аныктоо

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөмө

40

Топография-геодезиялык, сүрөткө тартуу жана картографиялык иштер боюнча материалдарды берүү

ӨЭЖМК

ӨЭЖМК

Акы төлөмө

41

Химиялык зыяндуу заттарды камтыган инженердик курулмаларды текшерүү жана мындай курулмаларды пайдаланган жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча корутундуларды берүү

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөмө

42

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча шахталардын жана кендердин атайын жабдууларын сыноо

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөмө

43

Табыштамалар жана келишимдер боюнча шайкештиги милдеттүү ырасталууга жаткан, адамдардын өмүрү жана ден соолугу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр, айлана-чөйрө үчүн кооптуу тамак-аш продукциясын, эл керектөөчү товарларды, күйүүчү-майлоочу майларды, машина куруучу, электр-техникалык продукцияларды аныктоо үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЭМ

ЭМ

Акы төлөмө

44

Табыштамалар жана келишимдер боюнча тийиштүү түрдөгү документ берүү менен ченөө каражаттарын текшерүү жана калибрлөө

ЭМ

ЭМ

Акы төлөмө

45

Кардарлардын табыштамасы боюнча белгиленген түрдөгү документ берүү менен ченөө каражаттарынын тибин бекитүү же метрологиялык аттестациялоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөмө

46-1

Жаратылыш сууларын, ылайды, чополорду, туздуу породаларды дарылоо катары пайдалануу ыкмаларын аныктоо үчүн физикалык-химиялык жана органолептикалык изилдөө

СМ

СМ

Акы төлөнөт

47

Дары-дармек каражатына жана медициналык буюмга каттоо күбөлүгүн берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

48

Дары-дармек каражатынын жана медициналык буюмдун каттоо досьесине өзгөртүүлөрдү киргизүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

49

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

50

Табигый, техникалык, гуманитардык, прикладдык жана коомдук илимдер жаатындагы пландан тышкаркы (мамлекеттик заказдан тышкары) илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү (мониторингди кошкондо)

УИА

УИА

Акы төлөнөт

51

Техниканын, технологиялардын, материалдардын, заттардын, приборлордун жана жабдуулардын жаңы үлгүлөрүн түзүү жана киргизүү боюнча пландан тышкаркы (мамлекеттик заказдан тышкары) тажрыйбалоо-конструктордук жана долбоорлоо-технологиялык иштерди жүргүзүү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

52

Пландан тышкаркы илимий, илимий-техникалык, экономикалык, социалдык жана экологиялык экспертизаларды жүргүзүү (идентификацияны кошкондо)

УИА

УИА

Акы төлөнөт

53

Материалдык жана материалдык эмес объектилерге жана процесстерге пландан тышкаркы илимий талдоо жүргүзүү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

54

Материалдык жана материалдык эмес объектилерге жана процесстерге пландан тышкаркы илимий баалоо жүргүзүү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

55

Жабдуулардын, конструкциялардын, буюмдардын, заттардын жана материалдардын үлгүлөрүнө пландан тышкаркы сыноо жүргүзүү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

56

Профилдик адистин көчмө экспедициялык жана практикалык кызмат көрсөтүүлөрү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

6. Маалымат менен камсыздоо тейлөөлөрү

1

Ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

2

КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту

3

Жарандарга жеке камсыздандыруу эсебинен маалымат берүү

Соцфонд

Соцфонд

Акысыз

4

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалымат берүү

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

5

Ата-эненин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкынан маалымат берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

6

КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту

7

Жер казынасын пайдалануу субъекттеринин геологиялык изилдөө же кен казуу иштерин жүргүзүү үчүн чечим кабыл алуусуна жетиштүү кыскача геологиялык маалыматты кызыккан жактардын суроолору боюнча берүү

ӨЭЖМК

ӨЭЖМК

Акысыз

8

Статистикалык иштердин программасында каралбаган статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматтарды берүү, ошондой эле компьютер пайдалануучуларды маалыматтык тейлөө

Улутстатком

Улутстатком

Акы төлөнөт

9

Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары турган жарандардан 5 бетке чейинки көлөмдөгү документтерди суратып алдыруу

ТИМ

ТИМ

Акысыз

10

Адистештирилген метеорологиялык, агрометеорологиялык, гидрологиялык маалымат берүү

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөнөт

11

Стандартташтыруу боюнча кагаз же электрондук түрдөгү документтерди издөө, ылгоо жана көчүрмөсүн берүү жана керектөөчүлөрдү информациялык абонент боюнча тейлөө

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

12

Илимий-техникалык информацияны тематикалык бөлүштүрүү

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

13

Тематикалык библиографиялык тизмек түзүү

Кыргызпатент

Кыргызпатент , ССМ

Акы төлөнөт

14

Кыргыз Республикасынын фонддору боюнча ойлоп табуулар боюнча патенттик издөөлөр

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

15

Микросактагычтарда илимий-техникалык документацияны кароо

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

16

КР Ө км ө т ү н ү н 2013-жылдын 27-августундагы N 468 токтомуна ылайык күчүн жоготту

17

Маалымат базаларынан пайдаланууну камсыздоо

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акысыз

18

Интеллектуалдык менчик жана анын коммерциялаштыруу маселеси боюнча маалымат берүү

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акысыз

19

Китепканалардын фонддорунда сакталып турган документтерди убактылуу пайдаланууга берүү

М ММТМ

ММТМ

Акысыз

20

Илимий-техникалык адабияттардын көчмө көргөзмөлөрүн уюштуруу

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

21

Адабий
- көргөзмөлөрдү;
- чыгармачылык кечелерди;
- презентацияларды;
- конференцияларды өткөрүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

22

Китепканалардын фонддорунда сакталып турган документтерди белгиленген стандарттардан тышкары артыкча ыңгайлуу шартта убактылуу пайдаланууга берүү

ММТМ

ММТМ , ССМ

Акы төлөнөт

23

Библиографиялык маалыматтарды берүү

ММТМ

ММТМ , ССМ

Акы төлөнөт

24

Ойлоп табуулар боюнча патенттик изденүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

25

Рефераттык обзорлорду, дайджесттерди, маалыматтык-анализдик справкаларды түзүү

ММТМ

ММТМ , УИА

Акы төлөнөт

26

КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту

27

Экскурсиячы менен экспозициялар жана көргөзмөлөр боюнча экскурсия жасоо

ММТМ

ММТМ , УИА

Акы төлөнөт

28

Видео/фотосъемкаларды тартуу үчүн музей фонддоруна кирүүгө мүмкүндүк берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

29

Экскурсиячы менен китепканаларга экскурсия жасоо

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

30

Маданий-ышкыбоздук иш-чараларды даярдоого жана өткөрүүгө консультациялык, методикалык жана чыгармачыл-уюштуруучу жардамдарды көрсөтүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

31

Жалпы билим берүүчү уюмдар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлар үчүн тест тапшырмаларын даярдап берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

32

Жеке жана юридикалык жактарга билим берүү жана илим системасы жөнүндө статистикалык, информациялык жана башка маалыматтарды берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

33

Балдары бар үй-бүлөлөргө баланын өнүгүү деңгээлин аныктоо маселеси боюнча консультация берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

34

Көлмөлөрдө жана алардын участокторунда ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону өткөрүү үчүн маалымат берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

35

Балык уулоо, балыкчылык жана балык запастарын өстүрүү максатында көлмө-сууларды, балык уулоочу участокторду жана көлмөлөрдү пайдаланууга берүү үчүн документтердин тобун даярдоо

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

36

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин архивдеринен юридикалык жактардын каттоо документтерин издөө

ЮМ

ЮМ

Акысыз

37

ММКнын Мамлекеттик реестринен маалыматтарды даярдап берүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

38

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) мамлекеттик бирдиктүү реестринен көчүрмөлөрдү берүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

39

Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы, соттуулугунун бар же жоктугу тууралуу маалымдама берүү

ИИМ

ИИМ

Акысыз

39- 1

Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы, соттуулугунун бар же жоктугу тууралуу маалымдаманы тез аранын ичинде акы төлөмө негизде берүү

ИИМ

ИИМ

Акы төлөмө

40

Жеке жана юридикалык жактардын суроолору боюнча социалдык-укуктук жана тематикалык мүнөздөгү маалыматтарды берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

41

Архивдик фонддон документтердин көчүрмөлөрүн берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо , УИА

Акы төлөнөт

42

Документтерди архивдик мекеменин аймагында убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

43

Документтерди архивдик мекеменин аймагынан сыртта убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

44

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

45

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

46

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 279 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

47

Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жашоо үчүн туруктуу жана убактылуу уруксатты узартууну тариздөө

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

48

Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга чек ара зонасына аз убакытка келүүсү үчүн уруксаттарды тариздөө

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

49

ID-card формасындагы паспорттор менен Кыргыз Республикасынын жарандарын документтештирүү: алмаштыруу боюнча, бузулгандыгы боюнча, жоголгон паспортту калыбына келтирүү боюнча, эркинен ажыратуучу жайдан бошогондугу боюнча, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу боюнча

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

50

Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпы жарандык паспорттор түрүндө документтештирүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

51

ID-card жана жалпы жарандык паспорттор түрүндөгү паспорттор менен Кыргыз Республикасынын жарандарын шашылыш документтештирүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

52

Жарандардын, анын ичинде жашы жете элек балдардын, Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигин аныктоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

53

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

54

Табылган буюмдар бюросунун маалымкатын берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

55

Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалыматтарды берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

56

Жарандык абалдын актыларынын жазуусуна оңдоолорду, толуктоолорду киргизүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

56-1

Жарандык абалдын актыларын жазууга оңдоолорду, толуктоолорду тезинен киргизүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

57

Транспорт каражаттарын башкага берүүгө чектөөлөрдү коюу (арестке алуу, күрөөгө коюу)

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

58

Геологиялык маалымат ресурстарын пайдаланууга берүү

ӨЭЖМК

ӨЭЖМК

Акы төлөнөт

59

Жарандык, каттоо, калкты документтештирүү жана жарандык абалдын актылары жөнүндө маалыматтарды ырастоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

60

Жарандык, каттоо, калкты документтештирүү жана жарандык абалдын актылары жөнүндө маалыматтарды тез арада ырастоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

61

Улуттук паспортторду жана жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрдү жеринде документтештирүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

62

Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик реестринен банктарга, банктык эмес финансы-кредиттик уюмдарга, нотариалдык контораларга жана жеке нотариустарга, мобилдүү уюлдук байланыш операторлоруна Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун жарактуулугу жана жараксыздыгы жөнүндө маалымат берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

63

Бөлүп берүүгө жеткиликтүү болгон радиожыштыктарды тандоо боюнча маалымат берүү

МТБМК

МТБМК

Акы төлөнөт

7. Басма, көчүрмөлөө жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү

1

Юридикалык жана жеке жактар үчүн статистикалык маалыматтардын (кагаздагы версиясы) тиражын көбөйтүү, мамлекеттик органдардын ведомстволук статистикалык отчетунун тиражын көбөйтүү

Улутстатком

Улутстатком

Акы төлөнөт

2

Илимий-техникалык адабияттарды жана документацияны сканерлөө жана көчүрмөлөө

Кыргызпатент

Кыргызпатент , ССМ

Акы төлөнөт

3

Жылдык пландан тышкары басма (профилдик) продукцияны басуу

Кыргызпатент

Кыргызпатент , ССМ

Акы төлөнөт

4

Китепкана документациясын жана басма продукциясын, анын ичинде методикалык, библиографиялык окуу куралдарды, проспекттерди иштеп чыгуу жана басып чыгаруу

ММТМ

ММТМ , ССМ

Акы төлөнөт

5

КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту

6

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын көчүрмөлөрүн кагаз бетине чыгаруу (ксерокопия)

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

8. Коопсуздукту жана сактоону камсыздоо

1

Зыянкечтерге каршы химиялык тазалоо (чегиртке жана ААК (америкалык ак көпөлөк)

АЧТММ

АЧТММ

Акысыз

2

Айыл чарбалык товар өндүрүүчүлөрдүн арыздары боюнча өсүмдүктөрдүн зыянкечтерине, илдеттерине жана отоо чөптөргө каршы химиялык иштетүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

3

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айдоолорунда өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, илдеттерден жана отоо чөптөрдөн, ошондой эле биостимуляторлордон биологиялык коргоо

АЧжММ

АЧжММ

Акы төлөнөт

4

Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча карантинге алынчу продукцияны, транспорт каражаттарын зыянсыздоо, кампа жайларды өсүмдүктөрдүн карантинин камсыздоо ченемдерине жана эрежелерине ылайык профилактикалык фитосанитардык зыянсыздоо жана зыянсыздалганын ырастоочу документти берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

5

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоо

МБК

МБК

Акы төлөнөт

7

Документтердин пакетин, мурас кагазын, акчаларды, баалуу кагаздарды жана башка баалуулуктарды (мурастардан башкаларын) сактоо. Акча суммаларын же мүлктү тиешелүүлүгүнө жараша берүү үчүн депозитке кабыл алуу

ТИМ

ТИМ

Акысыз

8

Жеке нотариустардын нотариалдык документтерин мамлекеттик нотариалдык конторанын архивине кабыл алуу жана сактоо

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

9

Келишим боюнча жеке жана юридикалык жактардын объекттерин кайтаруу жана коопсуздугун камсыздоо (милициялык, аскерлешкен жана кароолдук)

ИИМ

ИИМ

Акы төлөнөт

10

( КР Өкмөтүнүн 201 7 -жылдын 3 - февралындагы № 63 токтому на ылайык күчүн жоготту)

11

Тез от алуучу, катуу таасир этүүчү, уулуу, радиоактивдүү заттарды жана материалдарды коштоо

ИИМ

ИИМ

Акы төлөнөт

12

Жарандардын укуктары же эркиндиктери, же коомдук тартиптин бузулушун ички иштер органдары тарабынан токтотуу (болтурбоо) боюнча шашылыш жардам

ИИМ

ИИМ

Акысыз

13

Документтерди мамлекеттик сактоого тапшыруу үчүн даярдоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

14

Арыз ээсинин демилгеси боюнча документтерди сактоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

15

Архивдик фонддун бөлүгү болуп саналган документтерди сактоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

16

Мекемелер, уюмдар, ишканалар үчүн тармактык жана жеке иштердин номенклатурасын даярдоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

9. Башка кызмат көрсөтүүлөр

1

Суу пайдалануучуларга суу берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

2

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүүчү мекемелерине жакын жайгашкан калктуу конуштарды таза суу менен камсыздоо

ЖАМК

ЖАМК

Акы төлөнөт

3

Жаратылышты коргоо, рекреациялык, илимий, эстетикалык, тарыхый-маданий жана агартуучу маанидеги, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, мамлекеттик токой фондунун, жаратылыш музейлеринин, экологиялык визит борборлорунун,бекитилип берилген аң улоо жерлеринин объекттерине баруу

Токой агенттиги

Токой агенттиги , КРПӨИБ

Акы төлөнөт

4

Мамлекеттик токой питомниктеринде өстүрүлгөн жыгачтарды багып кыюудан, токойду калыбына келтирүүчү кыюудан, санитардык кыюудан кийин жана тигилүүчү материалдарды сатуу

Токой агенттиги

Токой агенттиги , КРПӨИБ

Акы төлөнөт

5

Эл аралык патенттик классификациялоо, универсалдуу ондук классификациялоо боюнча теманы классификациялоо

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

6

Универсалдуу ондук классификациялоо боюнча диссертациялардын (макалалардын) авторефераттарын индекстөө

ММТМ

ММТМ , ССМ

Акы төлөнөт

7

Садок курулмаларын орнотуу жана пайдалануунун карта-схемаларын иштеп чыгуу

АЧжММ

АЧжММ

Акы төлөнөт

8

Суу алдындагы - техникалык, суучулдук ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөнөт

9

Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн башчыларынын, эл аралык уюмдардын, башка расмий делегациялардын жана жеке жактардын деңгээлинде расмий визиттердин форматында протоколдук иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү

КРПӨИБ

КРПӨИБ

Акысыз

10

Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн башчыларынын, эл аралык уюмдардын, башка расмий делегациялардын жана жеке жактардын деңгээлинде расмий визиттердин форматынан тышкары иш-чараларды жана маданий-массалык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү

КРПӨИБ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

11

Жеке жана юридикалык жактардын өтүнмөлөрү боюнча милдеттүү пландагы оңдоп-калыбына келтирүү иштеринен тышкары гидротехникалык иштерди аткаруу

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

12

Спорт оюндарына катышуучу аттарга ветеринардык жана стационардык ветеринардык жардам көрсөтүү

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

13

Спорт оюндарына катышуучу аттарды үйрөтүү жана даярдоо

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

10. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтар

Глава КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 2-апрелиндеги № 177 токтомуна ылайык күчүн жоготту

Эскертүү: (*) Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик алым жөнүндө" Мыйзамынын 1-беренесине ылайык мамлекеттик алым алынат.