КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН БУЙРУГУ

2012-жылдын 27-марты N 356

(КР Премьер-министринин 2013-жылдын 6-сентябрындагы N 436, 2014-жылдын 27-январындагы N 41, 2014-жылдын 4-сентябрындагы № 374, 2015-жылдын 10-сентябрындагы № 420, 2016-жылдын 27-январындагы № 37, 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы N 767 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна ылайык:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратын тейлөө үчүн кызматтык жеңил жана нөөмөттүк автотранспорттун санынын лимити 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөт мүчөлөрүн, Кыргыз Республикасынын административдик ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдарынын жетекчилерин тейлөөчү кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортко "000 АС" сериясындагы мамлекеттик номердик белгилерди бекитүү тартиби 2-тиркемеге ылайык.

(КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругунун редакциясына ылайык)

2. Төмөнкүлөргө бекитип берилген кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттун майынын сарпталышы төмөнкүчө белгиленсин:

- командировкалык барууларды эсепке алуу менен ушул буйруктун 1-тиркемесиндеги алтынчы-он үчүнчү пунктунда аталган кызмат адамдары, түзүмдүк бөлүнүштөрү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты үчүн айына 300 литрден ашпоого тийиш;

- ушул буйруктун 3-тиркемесинин биринчи-үчүнчү абзацтарында аталган кызмат адамдары үчүн командировкалык барууларды эсепке албаганда айына 500 литрден ашпоого тийиш;

- ушул буйруктун 3-тиркемесинин төртүнчү жана бешинчи абзацтарында аталган кызмат адамдары үчүн командировкалык барууларды эсепке алуу менен айына 500 литрден ашпоого тийиш.

(КР Премьер-министринин 2014-жылдын 27-январындагы N 41, 2014-жылдын 4-сентябрындагы № 374, 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

3. (КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министр Т.Бековго жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ө.Бабанов

 

 

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратын тейлөө үнүн жеңил кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттордун санынын
ЛИМИТИ

(КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругунун редакциясына ылайык)

Кызмат адамы жана нөөмөттүк автотранспорт

Машиналардын саны

1

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер министри

1

2

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

3

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

4

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

5

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

1

6

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары(*)

1

7

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү(*)

1

8

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү(*)

1

9

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарлары(*)

2

10

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн протокол сектору

1

11

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кызматкерлеринин командировкага баруулары үчүн транспорт

1

12

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кат-кабарын жеткирүү үчүн транспорт

2

13

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын нөөмөттүк автомашинасы

3

Баардыгы:

17

Эскертүү:

(*) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларына бекитилген автотранспорт каражаттары түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан нөөмөттүк автотранспорт катары пайдаланылышы мүмкүн.