КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН БУЙРУГУ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2010-жылдын 3-февралы ПБ N 46

(КР Президентинин 2010-жылдын 28-сентябрындагы N 97-П, 2011-жылдын 14-майындагы ПБ N 65 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 28-декабрындагы N 607 "Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө" Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө Жобонун 17-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Иш башкармасынын ишин андан ары жөнгө салуу максатында:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө тиркелген Жобо бекитилсин.
(КР Президентинин 2011-жылдын 14-майындагы ПБ N 65 буйругунун редакциясына ылайык)

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

  • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 22-мартындагы N 56 буйругу;
  • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 21-июлундагы N 144 буйругу.

Кыргыз Республикасынын Президенти
К.Бакиев