КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2011-жылдын 30-декабры N 767

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-майындагы N 308, 2012-жылдын 6-августундагы N 551, 2013-жылдын 18-октябрындагы N 565, 2013-жылдын 21-октябрындагы N 575, 2014-жылдын 14-февралындагы N 92, 2015-жылдын 5-июнундагы № 343, 2016-жылдын 21-ноябрындагы № 601 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинен каржылануучу мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын күтүүгө бөлүнүүчү бюджеттик каражаттарды тартипке келтирүү жана сарамжалдуу пайдалануу, кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту пайдаланууну катуу чектөө режимин киргизүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Персоналдык кызматтык автотранспорттун кызматын пайдалануу укугуна ээ кызмат адамдарынын тизмеси N 1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- мамлекеттик органдарды тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорттун санынын лимити (атайын автомашиналардан башкасы), 2-тиркемеге ылайык;

- жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автомашиналардын санынын лимити 3-тиркемеге ылайык;

- мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана бюджеттик мекемелердин кызматтык жеңил автотранспортту эксплуатациялашынын максимум мөөнөтү - автотранспортту алган күндөн баштап 7 жылга чейин.

3. Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту:

- мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын тикелей функциялык милдеттерин аткарууга байланышпаган максаттарга, анын ичинде дем алыш жана майрам күндөрү, ошондой эле жумуштан тышкары убакта пайдаланууга;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин үй-бүлө мүчөлөрүн тейлөө үчүн пайдаланууга тыюу салынсын.

4. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- ушул токтомдун 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн кызмат адамдарын тейлөө үчүн кызматтык автомашиналардан башка, пайдаланылуучу кызматтык жана нөөмөттүк жеңил автомашиналардын кыймылдаткычынын көлөмү 2700 куб.см ашпоого тийиш;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жетекчилигине, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасына, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасына бекитип берилгенден башка кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттун майынын сарпталышы айына 240 литрден ашпоого тийиш, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар үчүн - айына 500 литрден ашпоого тийиш, ал эми алыскы калктуу конуштары бар жергиликтүү мамлекеттик администрациялар үчүн - айына 550 литрден ашпоого тийиш;

- "KG" сериясындагы номердик белгилер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрү үчүн кызматтык автомобилдерге гана берилет;

- чыккан күндөн баштап 10 жылдан ашык убакыт пайдаланылган автотранспортту алууга тыюу салынат;

- 1-тиркемеде көрсөтүлгөн кызмат адамдарынан башка кызматтагы адамдарды тейлөө үчүн баасы 750000 сомдон ашпаган жеңил автотранспорт каражаттар алынат;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын Автотранспорт бирикмесинен жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иш башкармасынын Автотранспорт ишканасынан башка мамлекеттик органдарда жана бюджеттик уюмдарда транспорттук кызмат көрсөтүүдөн алынган кирешенин эсебинен атайын каражаттарды түзүүгө болбойт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы N 565 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына төмөнкүлөргө уруксат берилсин:

- белгиленген лимиттин чегинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын Автотранспорт бирикмеси же жеке ишканалар менен келишимдерди түзүү аркылуу транспорттук кызмат көрсөтүүнү жалдоого;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген нормалар боюнча компенсация төлөө менен жеке менчиктеги автотранспортту пайдаланууга.

6. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасына ушул токтомдун 2-пункту менен белгиленген автотранспорттук каражаттардын лимитинин чегинде анын оперативдик башкаруусунда, ведомстволук уюмдарынын чарбалык карамагында турган кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорт каражаттарын мамлекеттик органдардын, ошондой эле мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын оперативдик башкаруусуна, чарбалык карамагына жана ыкчам пайдалануусуна өткөрүп берүү укугу берилсин.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-февралындагы N 92 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы менен бирдикте белгиленген тартипте:

- ушул токтомдун 2 жана 3-тиркемелерине ылайык мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бошотулган автомашиналары боюнча сунуш киргизсин;

- мамлекеттик органдар менен бирдикте бюджеттик мекемелердин кызматтык автотранспортуна, ошондой эле атайын автомашиналарга инвентаризация жүргүзсүн.

8. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен бирдикте Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык мекемелерин жана өкүлчүлүктөрүн тейлөө үчүн кызматтык жана нөөмөттүк автомашиналардын санынын лимитин жана баасын аларды кыскартууну эсепке алуу менен белгилөө боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун эки айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизсин.

9. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына, соттук бийликтин органдарына жана башка мамлекеттик органдарга автотранспорт каражат менен камсыздоонун тартибин жана шарттарын бекитүүдө ушул токтомду жетекчиликке алуу сунушталсын.

10. Бул токтомдун күчү Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн органдарына жана мекемелерине, башка аскердик түзүмдөргө , укук коргоо органдары, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Сот экспертизасынын мамлекеттик борбору, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык мекемелерине жана өкүлчүлүктөрүнө карата колдонулбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-майындагы N 308 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп эсептелсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 9-декабрындагы N 908 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 1-июнундагы N 198 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-февралындагы N 109 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 14-июнундагы N 429 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 23-октябрындагы N 747 "Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине кызматтык автотранспорттун лимитин белгилөө тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-августундагы N 371 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-ноябрындагы N 561 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 14-декабрындагы N 591 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 4-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 28-апрелиндеги N 189 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 10-июлундагы N 371 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринде, мамлекеттик комитеттеринде, администрациялык ведомстволорунда жана аткаруу бийлигинин башка органдарында кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 22-июлундагы N 393 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 14-августундагы N 443 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 11-декабрындагы N 689 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 5-мартындагы N 149 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы N 797 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 25-декабрындагы N 813 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 15-январындагы N 12 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-октябрындагы N 668 "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк министрлиги жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомунун 3-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-мартындагы N 140 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтомунун 2-пункту.

12. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын финансы жана кредиттик саясат бөлүмүнө, экономика жана инвестициялар бөлүмүнө, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгына жүктөлсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-июнундагы № 343 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ө.Бабанов

 

 

 

1-тиркеме

Персоналдык кызматтык автотранспорттун кызматын пайдалануу укугуна ээ кызмат адамдарынын
ТИЗМЕСИ

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы N 565 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министри;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басарлары;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасынын орун басары;

мамлекеттик органдын жетекчиси;

жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары;

республикалык маанидеги шаарлардын мэрлери.

 

 

 

2-тиркеме

Мамлекеттик органдарды тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорттун (атайын автотранспорттон башкасы) санынын
ЛИМИТИ

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 6-августундагы N 551, 2016-жылдын 21-ноябрындагы № 601 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Негизги персоналдагы кызматкерлердин саны (адам)

Нөөмөттүк автотранспорттун саны (бирдик)

Борбордук аппарат

 

50гө чейин

1

51ден 100гө чейин

3

101ден 175ке чейин

4

176дан 250гө чейин

6

251ден ашык

9

Ведомствого караштуу бөлүктөр

 

50гө чейин

1

51ден 100гө чейин

2

101ден ашык

3

Аймактык бөлүктөр

 

-

1

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде нөөмөттүк автотранспорттун 3 бирдигине чейин уруксат берилет.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин аймактык бөлүнүштөрүн тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорт каралбайт.

 

 

 

3-тиркеме

Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорттун санынын
ЛИМИТИ

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

Нөөмөттүк автотранспорттун саны (бирдик)

Облустук мамлекеттик администрациялар, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары

5

Райондук мамлекеттик администрациялар

3

Облустук жана райондук маанидеги шаарлардын мэриялары

3

Айылдык аймактар

1

Эскертүү: Жергиликтүү кеңештердин депутаттардын транспорттук тейлөө райондук мамлекеттик администрациялардын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, облустук жана райондук маанидеги шаарлардын мэрияларынын эсебинен, нөөмөттүк автотранспорттун бекитилген лимитинин чегинде ишке ашырылат.