КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА ЖАНА ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ ЖӨНГӨ САЛУУ МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН БУЙРУГУ

2021-жылдын 21-декабры № 37

"Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын Автотранспорттук ишканасы" Мамлекеттик мекемеси тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын баасынын прейскурантын макулдашуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 1-апрелиндеги № 128 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобонун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндөгү" токтомунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы № 637 токтому менен бекитилген "Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо" тартибине ылайык,

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. "Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын Автотранспорттук ишканасы" Мамлекеттик мекемеси тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын тарифтеринин прейскуранты (мындан ары - Прейскурант) берилген материалдардын негизинде тиркемеге ылайык макулдашылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 2021-жылдын 3-августундагы № 24 буйругу менен макулдашылган "Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм акысы Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын Автотранспорттук ишканасы" Мамлекеттик мекемеси" баалар прейскуранты жокко чыгарылсын.

3. Берилген маалыматтардын толуктугу жана аныктыгы үчүн жоопкерчилик "Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын Автотранспорттук ишканасы" Мамлекеттик мекемесинин жетекчисине жүктөлсүн.

4. "Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын Автотранспорттук ишканасы" Мамлекеттик мекемеси:

- Прейскурантты белгиленген тартипте бекитсин жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине берсин;

- мамлекеттик жана расмий тилдердеги Прейскурантты керектөөчүлөр үчүн көрүнүктүү жерге жайгаштырсын.

5. Прейскурант бекитилген күндөн тартып күчүнө кирет.

6. Акы төлөнүүчү кызматтарды жөнгө салуу сектору (Кокошеров):

- бул буйруктун мамлекеттик жана расмий тилдердеги биринчи нускасын адамдык ресурстарды башкаруу, документтер менен камсыздоо жана мамлекеттик тил бөлүмүнө сактоого өткөрүп берсин;

- бул буйруктун мамлекеттик жана расмий тилдердеги экинчи нускасын "Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын Автотранспорттук ишканасы" Мамлекеттик мекемесине жиберсин;

- бул буйрук менен кабыл алынган чечим тууралуу маалыматты Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин расмий сайтына жайгаштырсын.

7. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары И.А.Ташбаевге жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору

 

К.Тайлаков

 

МАКУЛДАШУУ

 

БЕКИТҮҮ

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкаруучусу

К.Тайлаков

 

Т.Батырканов

2021-жылдын 21-декабры № 37

 

"__" ______________ 2021-ж.

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр үчүн
ТӨЛӨМ АКЫСЫ
"Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын алдындагы ''Автотранспорттук ишканасы" мамлекеттик мекемеси

сом

Багыты

Шаар боюнча жүрүүнү эске алуу менен белгиленген аралык
(км)

Брондолгон

Өкүлчүлүктүү унаа

Жеңил автоунаалары

Кичиавтобустар

Автобустар

Жүк ташуучу

БМВ 760 Li

Мерседес-Бенц-222 куз

Кадиллак-ХТС 28 Т, Форд Мандео

Тойота Королла, Форд фокус

Мерседес-Бенц (19 орундуу),
Датум (13 орундуу)

Форд-Транзит (18 орундуу)

КАВЗ (35 орундуу)

Голден Драгон (35 орундуу)

Фотон (39 орундуу)

Газель

1

Бишкек ш. жана Чүй обл.
1 сааты үчүн

 

2253,00

2624,00

775,00

884,00

762,00

760,00

558,00

549,00

550,00

530,00

2

Чолпон-Ата ш.

508

21870,00

26652,00

7874,00

7478,00

7742,00

7720,00

9445,00

9282,00

9301,00

7686,00

3

Каракол ш.

800

34441,00

41971,00

12400,00

11776,00

12191,00

12158,00

14873,00

14617,00

14648,00

 

4

Нарын ш.

704

30308,00

36934,00

10912,00

10363,00

10728,00

10699,00

13088,00

12863,00

12890,00

 

5

Талас ш.

600

25831,00

31478,00

9300,00

8832,00

9144,00

9118,00

11155,00

10963,00

10986,00

 

6

Ош ш.

1414

60874,00

74183,00

21917,00

20813,00

21548,00

21489,00

26288,00

25835,00

25889,00

 

7

Джалал-Абад ш.

1160

49939,00

60857,00

17980,00

17074,00

17677,00

17629,00

21566,00

21194,00

21239,00

 

8

Баткен ш.

1870

80505,00

98106,00

28984,00

27525,00

28497,00

28418,00

34765,00

34166,00

34238,00

 

9

Алма-Ата ш. - аэропорт

550

23678,00

28855,00

8525,00

8096,00

8382,00

8359,00

10225,00

10049,00

10070,00

 

10

Санаторий (Аврора)

560

24109,00

29380,00

8680,00

8243,00

8534,00

8511,00

10411,00

10232,00

10254,00

 

11

1 км(*)

1

43,05

52,46

15,50

14,72

15,24

15,20

18,59

18,27

18,31

15,13

Эскертме:

Күйүүчү майлоочу материалдардын накталай чыгашасы транспорттук кызмат көрсөтүүчү мезгилиндеги камсыздоочунун бааларынын негизинде тейлөө акысына кошулуп төлөнөт;

Бишкек ш. сырткы аймагынан төлөм акылары барган жана келген багытына эсептелет;

(*) мөөнөттөн ашыгы жүрүм үчүн ар бир чаргы километрге акы төлөмү эсептөөнүн негизинде жүргүзүлөт;

иш сапар чыгымдарын төлөө фактуу түрдө жана 26.08.2008-ж № 471 КР Өкмөтүнүн токтомунун негизинде;

прейскуранта катталбаган шаарлар, айыл аймактарга индивидуалдуу эсеп жүргүзүлөт.

 

Директор

 

Б.Асанов

 

 

 

Башкы бухгалтер

 

М.Бегалиева

 

 

 

Экономист

 

З.Бекмуратова

 

КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 12-январындагы №3 токтому

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 21-декабрындагы № 571 «Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекцияны түзүү жөнүндө» Жарлыгын аткаруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы белгиленген тартипте:

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекцияны юстиция органдарында мамлекеттик каттоону жүргүзсүн;

– ушул токтомдон келип чыгуучу уюштуруучулук-техникалык жана башка чараларды көрсүн.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция жөнүндө жобо

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция (мындан ары – Мамлекеттик дирекция) заманбап технологиялык жетишкендиктердин деңгээлинде өнүккөн инфратүзүмгө ээ социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу маселелери боюнча ишти жүзөгө ашыруучу мамлекеттик мекеме болуп саналат.

2. Мамлекеттик дирекция өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Мамлекеттик дирекция юридикалык жак болуп саналат, мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган мөөргө, штамптарга жана белгиленген үлгүдөгү бланктарга, эмблемага, ошондой эле Борбордук казыналыкта жана банктарда эсептешүү жана башка эсептерге ээ. Мамлекеттик дирекциянын уюштуруу-укук формасы – мекеме.

4. Мамлекеттик дирекциянын фирмалык аталышы:

– мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция» мекемеси;

– расмий тилде:

учреждение «Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами Президента Кыргызской Республики».

5. Мамлекеттик дирекциянын жайгашкан жери: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 194.

2. Негизги милдеттери

6. Мамлекеттик дирекциянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– Кыргыз Республикасынын аймагында бюджеттик жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каражаттардын эсебинен каржылануучу социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу;

– долбоордук уюмдарды тартуу менен социалдык-экономикалык жана административдик объекттердин шаар куруу жана долбоордук документтерин иштеп чыгууну жүзөгө ашыруу;

– Кыргыз Республикасынын аймагында долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвестицияларды тартуу;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди курууда энергияны үнөмдөөчү заманбап технологияларды киргизүүнү, ошондой эле жогорку технологиялык материалдарды жана буюмдарды натыйжалуу колдонууну камсыз кылуу.

3. Мамлекеттик дирекциянын функциялары

7. Мамлекеттик дирекция жүктөлгөн милдеттерине ылайык төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө ашырат:

– бюджеттик жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каражаттардын эсебинен каржылануучу социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузууну, долбоорлоону, реконструкциялоону жана курууну жүзөгө ашыруу боюнча заказчынын функцияларын аткаруу;

– инвесторлор, финансылык институттар жана эл аралык уюмдар менен социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди реконструкциялоо жана куруу менен байланышкан макулдашууларды жана келишимдерди белгиленген тартипте түзүү, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана аларды ишке ашырууну камсыз кылуу;

– долбоордук уюмдар менен долбоордук-сметалык документтерди даярдоо жана берүү графигин макулдашуу;

– курууда техникалык регламенттердин талаптарын жана сейсмикалык ченемдерди сактоо менен долбоордук-сметалык документтерге ылайык социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруунун, реконструкциялоонун жана капиталдык оңдоонун мөөнөттөрүн жана сапатын камсыз кылуу, жумуш чиймелери, жумуштун көлөмдөрү өзгөргөн учурда долбоордук-сметалык документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жана тиешелүү органдар менен макулдашуу;

– куруу-монтаждоо өндүрүшүн жана иштин башка түрлөрүн башкарууну уюштуруу жана камсыз кылуу, социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди эксплуатацияга киргизүүгө даярдоо;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди реконструкциялоо жана куруу менен байланышкан тышкы жана ички инвестицияларды, финансылык, техникалык жана башка ресурстарды тартуу;

– Кыргыз Республикасынын аймагында социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди реконструкциялоо жана куруу маселелери боюнча өкмөттүк эмес уюмдар жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды жүзөгө ашыруу.

4. Мамлекеттик дирекциянын укуктары

8. Мамлекеттик дирекция ага жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды ишке ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

– Кыргыз Республикасынын аймагында социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузууда, долбоорлоодо, реконструкциялоодо жана курууда министрликтер, административдик ведомстволор, башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүгө;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузуу, долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу боюнча иштерди аткаруу үчүн мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес ишканалардын жана уюмдардын өкүлдөрүн, ата мекендик жана чет өлкөлүк эксперттерди тартууга;

– Кыргыз Республикасынын аймагында социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузуу, долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу менен байланышкан товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды белгиленген тартипте жүргүзүүгө;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузуу, долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу менен байланышкан маселелерди чечүү үчүн илимий жана башка уюмдарды, окумуштууларды жана адистерди тартууга;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузуу, долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу боюнча иштерди аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматты жана документтерди мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, башка органдардан суроого жана алууга;

– Кыргыз Республикасынын аймагында социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузууга, долбоорлоого, реконструкциялоого жана курууга тышкы жана ички финансылык, техникалык жана башка ресурстарды тартуу боюнча иштерди уюштурууга;

– куруу-монтаждоо иштерин жүргүзүүдө жана объекттерди эксплуатациялоодо инвесторлордун, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулардын белгиленген өрт жана техникалык коопсуздук эрежелерин, куруу жана шаар куруу ченемдерин жана эрежелерин сактоосун техникалык көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырууга;

– жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүүгө;

– жеке өзүнүн атынан жарандык-укуктук мамилелерди түзүүгө, Мамлекеттик дирекциянын менчигиндеги жана (же) оперативдүү башкаруусундагы мүлккө карата жарандык-укуктук мамилелердин тарабы болууга.

9. Мамлекеттик дирекциянын кызматкерлеринин иштөө жана эс алуу режимдери, ар жылдык акы төлөнүүчү өргүүлөрдү берүү тартиби, аларды социалдык камсыздоо, социалдык камсыздандыруу маселелери Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарынын ченемдери менен жөнгө салынат.

10. Мамлекеттик дирекция төмөнкүлөргө милдеттүү:

– оперативдүү башкаруу укугунда өткөрүлүп берилген мүлктү сактоо боюнча зарыл чараларды көрүүгө;

– бардык кызматкерлер үчүн эмгектин коопсуз шарттарын камсыз кылууга жана алардын ден соолугуна, эмгекке жарамдуулугуна келтирилген зыян үчүн белгиленген тартипте жоопкерчилик тартууга;

– түзүлгөн келишимдерге ылайык өзүнүн милдеттерин аткарууга;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык кызматкерлер менен толук эсептешүүгө;

– Мамлекеттик дирекциянын кызматкерлерин социалдык, медициналык, жана милдеттүү камсыздандыруунун башка түрлөрү менен камсыз кылууга;

– Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө салыктарды төлөөгө жана салык отчёттуулугун берүүгө.

5. Мамлекеттик дирекциянын ишин уюштуруу

11. Мамлекеттик дирекцияны Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкаруучусунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу директор жетектейт.

12. Директордун эки орун басары болот, алар Мамлекеттик дирекциянын директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат, түздөн-түз директорго баш иет жана ага жүктөлгөн милдеттердин чегинде Мамлекеттик дирекциянын ишин уюштурат. Директор жок учурда анын милдеттерин директордун орун басары аткарат.

13. Директор:

– Мамлекеттик дирекциянын ишине жалпы жетекчилик кылат жана Мамлекеттик дирекцияга жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

– артыкчылыктуу долбоорлордун тизмегине жана тиешелүү финансылык жылга Мамлекеттик дирекциянын алдында турган милдеттерге жараша Мамлекеттик дирекциянын түзүмүн, штаттык ырааттамасын жана штаттык санын Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына бекитүүгө киргизет;

– директордун орун басарына Мамлекеттик дирекциянын компетенциясына кирген оперативдүү, кадрдык, финансылык, өндүрүштүк-чарбалык жана башка маселелерди чечүү боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарынын бөлүгүн аткарууну тапшырат;

– Мамлекеттик дирекциянын кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот, аларга Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

– Мамлекеттик дирекциянын чыгымдар сметасынын чегинде финансылык каражаттарды белгиленген тартипте тескейт;

– өзүнүн компетенциясынын чегинде аткаруу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды жана тескемелерди чыгарат; – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

6. Эсепке алуу, пландоо, отчёттуулук

14. Мамлекеттик дирекция өз ишинин натыйжаларынын бухгалтердик эсебин жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте статистикалык отчёттуулукту жүргүзөт.

15. Мамлекеттик дирекциянын ишин контролдоону Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жүзөгө ашырат.

7. Мамлекеттик дирекциянын мүлкү

16. Мамлекеттик дирекция оперативдүү башкаруу укугунда негизделген. Мүлктү сатуу жана сатып алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

17. Мүлктү пайдалануунун негизи Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган эрежелерди жана жол-жоболорду сактоо менен кыймылсыз мүлктүн объекттерин, негизги каражаттарды жана мамлекеттик менчик болуп саналган жана Мамлекеттик дирекциянын балансына өткөрүлүп берилген башка мүлктү оперативдүү башкаруу укугу болуп саналат.

18. Мамлекеттик дирекциянын мүлкүн негизги фонддор жана жүгүртүүдөгү каражаттары, ошондой эле наркы Мамлекеттик дирекциянын өз алдынча балансында чагылдырылган башка материалдык баалуулуктар түзөт.

19. Мамлекеттик дирекциянын финансылык каражаттарынын булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

– Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттары;

– гранттык негизде жана юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрүнөн алынган каражаттар;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактар.

8. Мамлекеттик дирекцияны кайра уюштуруу жана жоюу

20. Мамлекеттик дирекцияны кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

21. Мамлекеттик дирекциянын ишинин процессинде пайда болгон документтер «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2017-жылдын 3-октябры № 641

"Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасын Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын карамагына өткөрүп берүү жөнүндө

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасын (мындан ары - мамлекеттик ишкана) мүлктүк комплекси менен Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын карамагына өткөрүп берсин.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы:

- ушул токтомдун 1-пунктунда аталган мамлекеттик ишкананы өзүнүн карамагына кабыл алсын;

- мамлекеттик ишкананын уставын иштеп чыксын жана бекитсин;

- мамлекеттик ишкананын иш багытынын сакталышын жана кыргыз элдик кол өнөрчүлүк искусствосун өнүктүрүү милдеттеринин ишкана тарабынан аткарылышын камсыз кылсын;

- мамлекеттик ишкананын имараттарын, жайларын жана жер участокторун анын иш багытына ылайык пайдаланууну камсыз кылсын;

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик ишкананы кайра каттоо боюнча чараларды жана ушул токтомдон келип чыгуучу башка чараларды көрсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 134 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун маселелери" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун башкаруу схемасында:

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасы" позициясы алынып салынсын.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 5-мартындагы № 135 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасы жөнүндө" токтомунун 1 жана 2-пункттары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-сентябрындагы № 550 "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасынын ишин уюштуруу жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 595 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

С.Исаков

                

Тиркеме

(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 29-мартындагы ПБ № 63 буйругуна)

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын коллегиясынын (мындан ары - коллегия) ишин регламенттейт.

2. Коллегия Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын (мындан ары - Иш башкармасы) ишин камсыз кылуунун кыйла маанилүү маселелерин кароону жүзөгө ашыруучу Иш башкармасынын консультациялык-кеңешүүчү органы болуп саналат.

3. Коллегия Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө жободо аныкталган тартипте жана курамда түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрүнүн саны так, бирок 11 адамдан көп эмес болушу керек. Коллегияны Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу (мындан ары - иш башкаруучу) жетектейт.

4. Коллегия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

5. Коллегиянын жыйналыштары жылына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Коллегиянын кезексиз жыйналышы каралып жаткан маселелердин актуалдуулугуна жараша иш башкаруучунун чечими боюнча чакыртылышы мүмкүн.

2. Коллегиянын негизги функциялары жана ыйгарым укуктары

6. Коллегия жүктөлгөн милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү:

1) карайт:

- ведомстволук уюмдарынын экономикалык өнүгүү пландарын жана аларды аткаруу жөнүндө отчетторун;

- ведомстволук уюмдарынын финансы-чарбалык ишинин текшерүүлөрүнүн жыйынтыктарын;

- ведомстволук уюмдарга бекитилип берилген мүлктү сактоо жана багыты боюнча пайдалануу маселелерин;

- Иш башкармасынын башкаруу системасын өркүндөтүү жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүн жана ведомстволук уюмдарын түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу маселелерин;

- ведомстволук уюмдар тарабынан жеткирилүүчү товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин, ошондой эле товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө баалардын (тарифтердин) прейскурантын;

2) угат:

- ведомстволук уюмдардын жетекчилеринин аларга жүктөлгөн милдеттерин аткаруу боюнча отчетторун;

- Иш башкармасында түзүлгөн комиссиялардын ишинин жыйынтыктарын;

3) киргизет:

- тейленүүчү мамлекеттик органдардын ишин материалдык-техникалык, финансылык жана социалдык-тиричиликтик камсыздоо маселелери боюнча Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана анын ведомстволук уюмдарынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды;

- ведомстволук уюмдардын жетекчилерин тартип жоопкерчилигине тартуу жана алардын ээлеген кызмат ордуна ылайык келүүсүн кароо маселелери боюнча сунуштарды;

4) Иш башкармасына жүктөлгөн милдеттерге жана функцияларга ылайык башка маселелерди чечет.

7. Коллегиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

1) каралып жаткан маселелер боюнча сунуштарды киргизүүгө;

2) коллегиянын жыйналыштарындагы бардык маселелер боюнча талкууга катышууга;

3) коллегиянын жыйналышында кароо үчүн маселелерди киргизүү жөнүндө сунуштарды иш башкаруучуга киргизүүгө;

4) ыкчам чечүүнү талап кылган маселелер боюнча коллегиянын кезексиз жыйналышын өткөрүү жөнүндө сунуштарды иш башкаруучуга киргизүүгө.

3. Коллегиянын ишин уюштуруу

8. Коллегиянын жыйналышы анын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса ыйгарым укуктуу деп эсептелет.

9. Коллегиянын чечими коллегиянын мүчөлөрүнүн ачык добуш берген жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Коллегиянын чечими Иш башкармасынын буйругу менен ишке ашырылат.

10. Ишти пландаштыруу, жыйналыштарды уюштуруу жана коллегияда кароо үчүн материалдарды дайындоо тартиби Иш башкармасынын ишинин регламенти менен аныкталат.

11. Жыйналыштын протоколун жүргүзүү, коллегиянын мүчөлөрүнүн катышуусу, ошондой эле коллегиянын ишин башка жагынан камсыздоо коллегиянын катчысына жүктөлөт.

12. Коллегиянын чечимдеринин аткарылышын контролдоо Иш башкармасынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана иш башкаруучунун орун басарларына жүктөлөт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН БУЙРУГУ

2012-жылдын 27-марты N 356

(КР Премьер-министринин 2013-жылдын 6-сентябрындагы N 436, 2014-жылдын 27-январындагы N 41, 2014-жылдын 4-сентябрындагы № 374, 2015-жылдын 10-сентябрындагы № 420, 2016-жылдын 27-январындагы № 37, 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы N 767 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна ылайык:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратын тейлөө үчүн кызматтык жеңил жана нөөмөттүк автотранспорттун санынын лимити 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөт мүчөлөрүн, Кыргыз Республикасынын административдик ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдарынын жетекчилерин тейлөөчү кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортко "000 АС" сериясындагы мамлекеттик номердик белгилерди бекитүү тартиби 2-тиркемеге ылайык.

(КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругунун редакциясына ылайык)

2. Төмөнкүлөргө бекитип берилген кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттун майынын сарпталышы төмөнкүчө белгиленсин:

- командировкалык барууларды эсепке алуу менен ушул буйруктун 1-тиркемесиндеги алтынчы-он үчүнчү пунктунда аталган кызмат адамдары, түзүмдүк бөлүнүштөрү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты үчүн айына 300 литрден ашпоого тийиш;

- ушул буйруктун 3-тиркемесинин биринчи-үчүнчү абзацтарында аталган кызмат адамдары үчүн командировкалык барууларды эсепке албаганда айына 500 литрден ашпоого тийиш;

- ушул буйруктун 3-тиркемесинин төртүнчү жана бешинчи абзацтарында аталган кызмат адамдары үчүн командировкалык барууларды эсепке алуу менен айына 500 литрден ашпоого тийиш.

(КР Премьер-министринин 2014-жылдын 27-январындагы N 41, 2014-жылдын 4-сентябрындагы № 374, 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

3. (КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министр Т.Бековго жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ө.Бабанов

 

 

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратын тейлөө үнүн жеңил кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттордун санынын
ЛИМИТИ

(КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругунун редакциясына ылайык)

Кызмат адамы жана нөөмөттүк автотранспорт

Машиналардын саны

1

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер министри

1

2

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

3

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

4

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

5

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

1

6

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары(*)

1

7

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү(*)

1

8

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү(*)

1

9

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарлары(*)

2

10

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн протокол сектору

1

11

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кызматкерлеринин командировкага баруулары үчүн транспорт

1

12

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кат-кабарын жеткирүү үчүн транспорт

2

13

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын нөөмөттүк автомашинасы

3

Баардыгы:

17

Эскертүү:

(*) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларына бекитилген автотранспорт каражаттары түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан нөөмөттүк автотранспорт катары пайдаланылышы мүмкүн.