Президенттин жана Өкмөттүн Иш башкармасынын Регламенти
 
Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө ЖОБО. КР Президентинин 2019-жылдын 29-мартындагы ПБ № 63 буйругуна
 
КР ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2017-жылдын 3-октябры № 641 "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасын КР Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын карамагына өткөрүп берүү жөнүндө
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2016-жылдын 6-майы № 232 Атайын багыттагы объекттерди долбоорлоо жана куруу боюнча чаралар жөнүндө
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2014-жылдын 25-мартындагы № 179 Айрым аңчылык участокторун жана мүлктүк комплекстерди өткөрүп берүү жөнүндө ТОКТОМУ
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2014-жылдын 3-февралы N 65 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы "Ысык-Көл" мейманкана-соода комплекси" мамлекеттик ишканасын өткөрүп берүү жөнү
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ 2013-жылдын 4-июлу ПЖ N 157 Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын кээ бир маселелери жөнүндө
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ 2012-жылдын 25-июну ПЖ N 122 Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө
 
  
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2012-жылдын 10-февралы N 85 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө"
 
 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ 2011-жылдын 13-майы ПЖ N 111