Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы “Ысык-Көл” мейманкана-соода комплекси” мамлекеттик ишканасы “Бишкек шаарында “Ысык-Көл” мейманкана-соода комплексин кайра конструкциялоо” мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоору боюнча тендерге бардык кызыкдар жактарды катышууга чакырат.

Долбоор боюнча мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн алкагында жеке инвестицияларды тартуу жолу менен мейманкана жана башка тиешелүү кызматтарды көрсөтүү үчүн “Ысык-Көл” мейманкана-соода комплексин кайра конструкциялоо каралат.

Тендер өткөрүүнүн эрежелери жана тендердик документтер менен Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын (www.ud.gov.kg) жана Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин (www.mineconom.gov.kg) расмий сайттарынан танышууга болот.

 

 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 15-декабры 16:00 чейин кабыл алынат. Толук маалыматты Бишкек ш., Чүй проспекти 114, 433-кабинеттен алууга болот. Жооптуу адамдар: Жумагазиев Н.О., тел.: 622480, +996 558 183 535, Карасартова Г.А., +996 555 773 678, вэб-сайт: www.ud.gov.kg.»