Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы мамлекеттик административдик имараттар (жайлар) фондун толуктоо максатында Бишкек ш., Раззаков көч. 56 дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлк объекттерин сатуу боюнча ачык аукцион өткөрөт.

Менчиктештирүү ыкмасы – ачык аукцион.

Төлөө каражаттары – Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы (сом).

Төлөө формасы – алдын ала сатып алуу-сатуу келишимин түзгөнгө чейин накталай эмес формада, бирок аукциондун жыйынтыгы тууралуу протокол бекитилген күндөн тартып эки күндөн кеч эмес.

Аукционду өткөрүү датасы: 2017-жыл 25-июль.

Аукционду өткөрүү жери: Бишкек ш., Абдумомунов көч. 207.

Кыймылсыз мүлк объекттерин сатуу боюнча аукцион өткөрүү жөнүндө маалыматтык билдирме