2017-жылдын 1-2-майында № 1 мамлекеттик резиденцияда “2040-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясынын” долбоорун даярдоо боюнча координациялоочу топтун мүчөлөрүнүн катышуусу менен семинар болуп өттү.

 


 

  • 01_0105
  • 02_0105
  • 03_0105