Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын
коллегиясынын жыйналышы

2017-жылдын 10-март айы                               Өкмөт үйү

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери, ведомстволук уюмдарынын директорлору, башкы бухгалтерлери.

Күн тартиби

1. 2016-жылдын жыйынтыктары боюнча ведомстволук уюмдардын финансылык-чарбалык ишинин натыйжасы жөнүндө. 
Баяндамачы: Рыскулова Ж.А. – экономикалык бөлүмүнүн башчысы.

2. Ведомстволук уюмдардын түзүмүн жана штаттык санын оптималдаштыруу жана бошогон каражаттарды жаңылоого жана өнүктүрүүгө бөлүштүрүү жөнүндө. 
Баяндамачы: Рыскулова Ж.А. – экономикалык бөлүмүнүн башчысы.

3. Ведомстволук уюмдарда бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды максаттуу жана майнаптуу пайдаланууга жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары жөнүндө. 2015-жылдын 1-январынан тартып 31-декабрына чейинки мезгилде жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма эскертүүсүнүн аткарылышы жөнүндө. 
Баяндамачы: Мамырова Н.А. – бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмүнүн башчысы.

4. Ведомстволук уюмдарда дебитордук жана кредитордук бересенин жана финансылык тартиптин абалы жөнүндө.
Баяндамачы: Мамырова Н.А. – бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмүнүн башчысы.

5. Ведомстволук уюмдарда мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы мыйзамдын сакталышы жөнүндө. 
Баяндамачы: Сыдыкова Ж.Ж. – мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы.

6. Ар түрдүү маселелер: Квалификациялык талаптарды бекитүү жөнүндө. 
Баяндамачы: Бекенова Г.А. – адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнүн башчысы. 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө Жобо