Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын ишине кызыгуу жаратканыңыздар үчүн Сиздерге ыраазычылык билдирем!

Иш башкармасы – Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын ишин финансылык, материалдык-техникалык, транспорттук, социалдык-тиричиликтик жана медициналык жактан камсыз кылуучу өз алдынча мамлекеттик орган.

Бүгүнкү күндө Иш башкармасы ири, көп тармактуумекеме катары түзүлгөн жана өзүнүн потенциалын олуттуу түрдө бекемдеген. Бул борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүн бириктирген чоң ынтымактуу эмгек жамааты жана 16 ведомстволук уюм, ошондой эле түрдүү тармактардагы эки миңден ашык адистер.

Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жана Өкмөттүн Аппараты менен бирдикте мамлекеттик маанидеги масштабдуу иш-чараларды даярдоону жана жогорку деңгээлде өткөрүүнү камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүүдө.

Ведомстволук уюмдардын карамагында мамлекеттик административдик имараттар, мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана, автотранспорттук ишкана жана иштин натыйжалуулугун, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын дайыма жогорулатып турууга багытталган башка мекемелер бар.

Сөзүмдүн соңунда Кыргызстан экономикалык жактан күчтүү, демократиялык мамлекетти куруу жолунда экенин белгилеп кетким келет. Жарандардын бакубаттыгын бекемдөөгө, коррупция менен күрөшүүгө, ачык коомду түзүүгө багытталган реформалар жүргүзүлүүдө. Бул Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын жана анын ведомстволук уюмдарынын ишине кошумча талаптарды белгилейт, алдыбызга жаңы максаттарды жана милдеттерди коет.

Кыргыз Республикасынын
Президентинин жана Өкмөтүнүн
иш башкаруучусу