КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН УКАЗЫ

2001-жылдын 3-майы ПУ N 155

Мамлекеттик компьютердик тармакты түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 5-декабрындагы ПУ N 354 Жарлыгынын

редакциясына ылайык

Кыргыз Республикасында маалыматташтырууну өнүктүрүү Концепциясына ылайык, ошондой эле мамлекеттик натыйжалуу башкаруу үчүн оптималдуу шарт түзүү максатында токтом кылам:

1. "Шайлоо" Мамлекеттик автоматташтырылган системасынын жана Мамлекеттик башкаруунун маалыматтык системасынын программалык-техникалык комплекстеринин негизинде Мамлекеттик компьютердик тармак (мындан ары МКТ) түзүлсүн.

2. МКТны эксплуатациялоо, техникалык жана технологиялык жактан коштоо жана тийиштүү программа менен камсыз кылууну иштеп чыгуу Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын маалыматташтыруу жана телекоммуникация бөлүмүнө жүктөлсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнүн Комплекстүү негиздерин жүзөгө ашырууну жана мониторинг жүргүзүүнү башкаруу үчүн маалыматтык-коммуникациялык чөйрө катары МКТны пайдаланууну камсыз кылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү эки айлык мөөнөттө:

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы менен макулдашуу боюнча мамлекеттик башкаруу органдарынын МКТда иштөө регламентин иштеп чыксын жана бекитсин;

- ушул Указдан келип чыккан уюштуруу, финансылык жана башка маселелерди чечсин.

5. (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 5-декабрындагы ПУ N 354 Жарлыгына ылайык күчүн жоготкон)

6. (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 5-декабрындагы ПУ N 354 Жарлыгына ылайык күчүн жоготкон)

7. Бул Указ кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев