Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин буйругу

Бишкек шаары, 2016-жылдын 2-марты № 32-п

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясын жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясын колдонуу боюнча көрсөтмөлөрдү бекитүү тууралуу

Эсепке алуу тартибинин өзгөргөндүгүнө байланыштуу, "Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын негизги жоболору жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Кирешелер классификациясы (1-тиркеме),

- Чыгымдардын экономикалык классификациясы (2-тиркеме),

- Активдер жана милдеттенмелер менен операциялардын классификациясы (3-тиркеме),

- Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы (4-тиркеме),

- Ведомстволук классификация (5-тиркеме),

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясын колдонуу боюнча көрсөтмөлөр (6-тиркеме).

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин төмөнкү буйруктары күчүн жоготту деп таанылсын: 30.03.2012-ж. № 62-б; 16.04.2012-ж. № 71-б; 29.12.2012-ж. № 230-б; 24.08.2012-ж. № 167-б; 20.03.2013-ж. № 46-б; 5.04.2013-ж. № 56-б; 15.05.2013-ж. № 77-б; 28.06.2013-ж. № 107-б; 22.07.2013-ж. № 124-б; 18.10.2013-ж. № 177-б; 23.12.2013-ж. № 212-б; 24.12.2013-ж. № 214-б; 27.03.2014-ж. № 45-б; 27.03.2014-ж. № 46-б; 01.04.2014-ж. № 56-б; 22.04.2014-ж. № 65-б; 07.08.2014-ж. № 133-б; 16.09.2014-ж. № 152-б.

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бюджеттик саясат башкармалыгы жана Борбордук казыналыгы эсепке алууну жана отчеттуулукту Кыргыз Республикасынын бекитилген Бюджеттик классификациясына ылайык келтирсин.

4. Иш кагаздарын жүргүзүү жана документтерди электрондук жүгүртүү бөлүмү ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнө билдирсин.

5. Ведомстволук классификацияга өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерине ылайык ишке ашырыла тургандыгы белгиленсин.

6. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басары - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын директору А.К.Бакетаевге жана Бюджеттик саясат башкармалыгынын начальниги К.К.Асангуловго жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

А.Касымалиев

 

1-тиркеме

Бюджеттик классификация

I. Кирешелердин классификациясы

 

Кирешелердин аталышы

1

Кирешелер

11

Салыктык кирешелер

111

Кирешеге жана пайдага салык

1111

Кирешеге жана пайдага салык

11111

Кыргыз Республикасынын резиденттери - жеке жактардан алынуучу киреше салыгы

11111100

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

11111200

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

11112

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык

11112100

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык

11113

Пайдага салык

11113100

Пайдага салык

11113200

Пайыздарга салык

11113300

Алтын өндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык

1112

Атайын режимдер боюнча салыктар

11121

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр

11121100

Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык

11122

Патенттин негизинде салык

11122100

Милдеттүү патенттин негизинде салык

11122200

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

1113

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар

11131

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык

11131100

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык

113

Менчикке салык

1131

Мүлккө салык

11311

Кыймылсыз мүлккө салык

11311100

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык

11311200

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык

11311300

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык

11312

Кыймылдуу мүлккө салык

113121

Транспорттук каражаттарга салык

11312110

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык

11312120

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык

1132

Жер салыгы

11321

Жер салыгы

11321100

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

11321200

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы

11321300

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

114

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар

1141

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар

11411

Кошумча нарк салыгы (КНС)

11411100

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС

11411200

ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС

11411300

ЕАЭСке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС

11411400

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС

11412

Сатуудан салык

11412100

Сатуудан салык

1142

Акциз салыгы

11421

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы

114211

Алкоголдук продукция

11421110

Этил спирти

11421120

Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11421130

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11421140

Шараптар

11421150

Коньяктар

11421160

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап

11421170

Идишке куюлган пиво

11421180

Идишке куюлбаган пиво

11421190

Шарап материалдары

114212

Тамеки буюмдары

11421210

Чыпкалуу тамеки чылымдары

11421220

Чыпкасыз тамеки чылымдары

11421230

Сигаралар жана сигариллалар

11421290

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар

114213

Мунай продуктулары

11421310

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер

11421320

Реактивдүү отун

11421330

Дизель отуну

11421340

Мазут

11421350

Май жана газ конденсаты

11421360

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары

114214

Башка акциздик товарлар

11421410

Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар

11421420

Башка акциздик товарлар

11422

ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

114221

Алкоголдук продукция

11422110

Этил спирти

11422120

Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11422130

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11422140

Шараптар

11422150

Коньяктар

11422160

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап

11422170

Идишке куюлган пиво

11422180

Идишке куюлбаган пиво

11422190

Шарап материалдары

114222

Тамеки буюмдары

11422210

Чыпкалуу тамеки чылымдары

11422220

Чыпкасыз тамеки чылымдары

11422230

Сигаралар жана сигариллалар

11422290

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар

114223

Мунай поодуктулары

11422310

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер

11422320

Реактивдүү отун

11422330

Дизель отуну

11422340

Мазут

11422350

Май жана газ конденсаты

11422360

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары

114224

Башка акциздик товарлар

11422410

Башка акциздик товарлар

11423

ЕАЭСке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

114231

Алкоголдук продукция

11423110

Этил спирти

11423120

Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11423130

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11423140

Шараптар

11423150

Коньяктар

11423160

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап

11423170

Идишке куюлган пиво

11423180

Идишке куюлбаган пиво

11423190

Шарап материалдары

114232

Тамеки буюмдары

11423210

Чыпкалуу тамеки чылымдары

11423220

Чыпкасыз тамеки чылымдары

11423230

Сигаралар жана сигариллалар

11423290

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар

114233

Мунай продуктулары

11423310

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер

11423320

Реактивдүү отун

11423330

Дизель отуну

11423340

Мазут

11423350

Май жана газ конденсаты

11423360

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары

114234

Башка акциздик товарлар

11423410

Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар

11423420

Башка акциздик товарлар

11424

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

114241

Алкоголдук продукция

11424110

Этил спирти

11424120

Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11424130

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11424140

Шараптар

11424150

Коньяктар

11424160

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап

11424170

Идишке куюлган пиво

11424180

Идишке куюлбаган пиво

11424190

Шарап материалдары

114242

Тамеки буюмдары

11424210

Чыпкалуу тамеки чылымдары

11424220

Чыпкасыз тамеки чылымдары

11424230

Сигаралар жана сигариллалар

11424290

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар

114243

Мунай продуктулары

11424310

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер

11424320

Реактивдүү отун

11424330

Дизель отуну

11424340

Мазут

11424350

Май жана газ конденсаты

11424360

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары

114244

Башка акциздик товарлар

11424410

Башка акциздик товарлар

1144

Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык

11441

Бонустар

114411

Күйүүчү пайдалуу кендер

11441110

Мунай

11441120

Күйүүчү газдар

11441130

Көмүр

11441190

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер

114412

Металл пайдалуу кендер

11441210

Асыл металлдар

11441220

Сымап

11441230

Сурьма

11441240

Калай, вольфрам

11441290

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар

114413

Металл эмес пайдалуу кендер

11441310

Беттегич таштар

11441320

Курулуш куму

11441330

Гипс

11441340

Акиташ, курулуш ташы

11441350

Түстүү таштар (самоцветы)

11441390

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер

114414

Жер алдындагы суулар

11441410

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар

11441420

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар

11441430

Жылытуу үчүн ысык суулар

11441440

Ичүүчү жана техникалык суулар

11442

Роялти

114421

Күйүүчү пайдалуу кендер

11442110

Мунай

11442120

Күйүүчү газ

11442130

Көмүр

11442190

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер

114422

Металл пайдалуу кендер

11442210

Асыл металлдар

11442220

Сымап

11442230

Сурьма

11442240

Калай, вольфрам

11442290

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар

114423

Металл эмес пайдалуу кендер

11442310

Беттегич таштар

11442320

Курулуш куму

11442330

Гипс

11442340

Акиташ, курулуш ташы

11442350

Түстүү таштар (самоцветы)

11442390

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер

114424

Жер алдындагы суулар

11442410

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар

11442420

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар

11442430

Жылытуу үчүн ысык суулар

11442440

Ичүүчү жана техникалык суулар

11442490

Дагы башка жер астындагы суулар

115

Эл аралык соода жана тышкы операция үчүн салыктар

1151

Бажы төлөмдөрү

11511

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү

11511100

Кыргыз Республикасы ЕАЭСге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11511200

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11511300

Кыргыз Республикасын ЕАЭСке кошулганга чейин төлөөгө тийиш болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11511400

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары

11511500

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары боюнча бажылык төлөмдөр

11511600

Бажылык жыйынды төлөм

11512

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү

11512100

Экспорттук бажы алымы

11512200

Экспорттук мезгилдик бажы алымы

11513

Бажылык жыйымдар

11513100

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым

11513200

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар

11514

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр

11514100

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр

11515

ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары токтотулган

11515100

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11515200

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11515300

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11515400

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516

ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516100

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516200

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516300

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516400

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516500

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11517

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго ылайык чет өлкөлүк валютада эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517100

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517200

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517300

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517400

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517500

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11518

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма

11518100

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма

1152

Ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521100

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521200

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521300

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521400

Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11522

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11522100

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11522200

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11522300

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11522400

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11523

ЕАЭСтин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты

11523100

Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты

11523200

Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты

11523300

Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты

11523400

Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты

11524

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11524100

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11524200

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11524300

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11524400

Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

116

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

1161

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11611

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11611100

Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары

11611200

Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары

12

Социалдык мүктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

121

Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр

1211

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12110100

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12110200

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна негизги карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12110300

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна мөөнөтү узартылган карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12110400

Мамлекетгик топтомо пенсиялык фондуна өтүүчү карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

1212

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү

12120100

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү

12120200

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин негизги карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

12120300

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин мөөнөтү узартылган боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

12120400

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин өтүүчү карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

1213

Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү

12130100

Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү

12130200

Полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдорү (Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонддон башка)

12130300

Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү

12130400

Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү (ГНПФдан тышкары)

12130500

Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү (ГНПФ боюнча)

1214

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү

12140100

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү

1215

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү

12150100

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү

122

Социалдык муктаждыкка дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр

1221

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12210100

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

1222

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12220100

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

1223

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр

12230100

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр

123

Социалдык фонддун башка кирешелери

1231

Социалдык фонддун башка кирешелери

12310100

Социалдык фонддун башка кирешелери

12310200

Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча төлөө

12310300

Регресс доолор боюнча төлөө

12310400

Берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар

1232

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

12320100

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

13

Алынган расмий трансферттер

131

Чет өлкөдөн алынган трансферттер

1311

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн

13111

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн

13111100

Учурдагы

13111200

Капиталдык

1312

Эл аралык уюмдардан

13121

Эл аралык уюмдардан

13121100

Учурдагы

13121200

Капиталдык

133

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери

1331

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

13311

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

13311100

Категориялык гранттар

13311200

Теңөөчү гранттар

1332

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321100

Айлык акыны жогорулатууга өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321200

1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусуна өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321300

Республикалык бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү дагы башка каражаттар

13321400

Жергиликтүү бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321500

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

14

Салыктык эмес кирешелер

141

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер

1411

Пайыздар

14111

Депозиттер боюнча пайыздар

14111100

КР Улуттук банкында турган Өкмөттүн депозиттери боюнча пайыздар

14112

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар

14112100

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар

1412

Дивиденддер жана пайда

14121

Дивиденддер

14121100

Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер

14122

Пайда

14122100

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы

14122200

Мамлекеттик ишканалардын пайдасы

1415

Ижара акысы

14151

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы

14151100

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн акы

14151200

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы

14152

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы

14152100

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

14152200

Жайыт ижарасы үчүн акы

14152300

Айыл четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы

14152400

Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы үчүн акы

14152500

Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы

14152600

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы

14152700

Токой ресурстарын пайдалануу акысы

14152800

Суу ресурстарын пайдалануу акысы

14152900

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр

14153

Мүлк ижарасы үчүн акы

14153100

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы

14153200

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы

14153900

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы

14154

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы

14154100

Радиочастоттук полос тилкелерин колдонуу укугун өткөзүүдөгү түшүүлөр

142

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

1422

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр

14221

Төлөмдөр

14221100

Лицензия берүү акысы

14221200

Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү акысы

14221300

Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн акы

14221400

Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо акысы

14221500

Альтернативдүү кызмат өтөө жана чакыруу мобилизациялык резерв үчүн акы

14221600

Байланыш тармактарын өнүктүрүү үчүн акы

14221700

Радио жыштык спектрин жана/же номиналдарын берүү, тандоо, узартуу жана колдонуу үчүн акы

14221900

Дагы башка төлөмдөр

14222

Мамлекеттик алымдар

14222100

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым

14222200

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым

14222300

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым

14222400

Дагы башка мамлекеттик алымдар

14222500

Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу мамлекеттик алым

14223

Бир жолку декларациялык төлөм

14223100

Бир жолку декларациялык төлөм

14224

Жыйымдар

14224100

Жол жүрүүгө катышкан айдоочуларга жана автомототранспортко кирүү укугуна берилген жыйымдар

14224200

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым

14224300

Автотранспорту токтотуу үчүн жыйым

14224900

Дагы башка жыйымдар

1423

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр

14231

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр

14231100

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн акы

14231200

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү үчүн акы

14231300

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы

14231400

Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы

14231500

Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн кош төлөм

14231600

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы

14231700

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы

14231800

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык)

14231900

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы

14232

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр

14232100

Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ)

14232200

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы

14232300

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда,  мейманканаларда жашоо акысы

14232400

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы

14232500

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы

14232600

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон кийин жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы

14232700

Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы

14232800

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы

14232900

Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы

14233

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр

14233100

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы

14233200

Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат берүү үчүн акы

14233300

Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн акы

14233400

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы

14233500

Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чыңдоо үчүн санатордук-курорттук жолдомолорду көрсөтүү үчүн акы

14233600

Протездик-ортопедиалык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн акы

14233900

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы

14234

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары

14234100

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн акы

14234200

Тез жана контракттык кызматтын аскер милдеттүүлөрүнө, аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүүгө акы

14234300

Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы

14234400

Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана полистин дубликатын берүү акысы

14234500

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы

14234600

Сертификаттарды берүү акысы

14234700

Мамлекеттик каттоо акысы

14234900

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы

14235

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр

14235100

Баалуу металлдардан зергер жана башка тиричилик буюмдарын пробирлөө жана эн тамгалоо акысы

14235200

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы

14235300

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы

14235400

Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү акысы

14235500

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы

14235600

Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы

14235900

Классификацияланбаган изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы

14236

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү

14236100

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты көрсөтүү акысы

14236200

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү акысы

14236300

Маалыматты издөө, тандоо жана берүүнү жүргүзүү акысы

14236400

Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы

14236500

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы

14236600

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы

14236900

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы

14237

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу

14237100

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы

14237200

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана имараттарды зыянсыздандыруу

14237300

Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы

14237400

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү акысы

14237500

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы

14237600

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы

14237700

Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы

14237900

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы

14238

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү

14238100

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы

14238200

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы

14238300

Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы

14238400

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо акысы

14238500

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы

14238600

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы

14238700

Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү акысы

14238900

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы

14239

Дагы башка түшүүлөр

14239100

Менчиктештирүүдө сатуудан жогорку баалардан алынган чегерүүлөр

14239200

Мамматрезервди брондон чыгаруудан алынган чегерүүлөр

14239300

Мурда берилген бюджеттик ссудалардан чегерүүлөр

14239400

Мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын келишимдин негизинде ведомстволор аралык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө акысы

14239500

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр

14239900

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга таандык дагы башка түшүүлөр

143

Айыптар, санкциялар, конфискациялар

1431

Административдик айыптар, санкциялар, конфискациялар

14311

Административдик айыптар, санкциялар, конфискациялар

14311100

Административдик айыптар

14311200

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр

14311300

Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр

14311400

Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр

14311500

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу акысы

14311600

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы

1432

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар, санкциялар, конфискациялар

14321

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар, санкциялар, конфискациялар

14321100

Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар

14321200

Узартылган карыз боюнча айыптык санкциялар

14321300

Өтүүчү карыз боюнча айыптык санкциялар

144

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар

1441

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар

14411

Учурдагы

14411100

Учурдагы жардам

14412

Капиталдык

14412100

Капиталдык жардам

145

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

1451

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511100

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер

14511200

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511300

Курстук пайда/чыгым

14511400

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

 

2-тиркеме

II. Чыгашалардын экономикалык классификациясы

Чыгашалардын экономикалык беренелери

Чыгашалардын аталышы

2

ЧЫГАШАЛАР

21

Кызматкерлердин эмгек акысы

211

Маяна

2111

Маяна

21111

Туруктуу кызматкерлердин маянасы

21111100

Негизги маяна

21111200

Үстөк акы

21111300

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар

21112

Убактылуу кызматкерлердин маянасы

21112100

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер

212

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

21211

Социалдык фондго төгүмдөр

21211100

Пенсиялык фондго төгүмдөр

21211200

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр

22

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

2211

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

22111

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары

22111100

Транспорттук чыгашалар

22111200

Мейманкана чыгашасы

22111300

Суткалык чыгаша

22112

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар

22112100

Транспорттук чыгашалар

22112200

Мейманкана чыгашасы

22112300

Суткалык чыгаша

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

22122

Байланыш кызматын көрсөтүү

22122100

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш

22122200

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү

22122300

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү

22122400

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү

22122500

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы

22122900

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү

2213

Ижара акысы

22131

Ижара акысы

22131100

Имараттардын жана жайлардын ижарасы

22131200

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы

22131300

Транспорт каражаттарынын ижарасы

22131900

Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

22141

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

22141100

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар

22141200

Запастык бөлүктөрдү алуу

22141300

Транспорт каражаттарын тейлөө

22141900

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү

2215

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу

22151

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу

22151100

Юридикалык кызмат көрсөтүү

22151200

Консультант кызматын көрсөтүү

22151400

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары

22152

Мүлк абалын күтүү кызматы

22152100

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы

22152200

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо

22152900

Имарат, жайларды жана мүлктөрдү күтүүнүн дагы башка кызматтары

22153

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу

22153100

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу

22153200

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу

22154

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар

22154100

Өкүлчүлүк чыгашалары

22154200

Бланктарды, медальдарды, значоктордү даярдоо үчүн чыгымдар

22154300

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы

22154900

Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

22161

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

22161100

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

2217

Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу

22171

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу

22171100

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу

22171200

Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу

22171300

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препараттарды алуу

22172

Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар

22172100

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн чыгымдар

2218

Тамак-аш азыктарын алуу

22181

Тамак-аш азыктарын алуу

22181100

Тамак-аш азыктарын алуу

22181200

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо

22181300

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык жаныбарларга жем алуу

222

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211100

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211200

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211300

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

22221

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

22221100

Камсыз кылууларды алуу

22221200

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу

2223

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22231

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22231100

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

2224

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу

22241

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу

22241100

Таш көмүрдү сатып алуу

22241200

Отундун башка түрлөрүн алуу

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

22251

Күзөт кызматтарын сатып алуу

22251100

Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу

22251900

Башка күзөт кызматтарын сатып алуу

2226

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

22261

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

22261100

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы кызматтары

22261200

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка кызматтары

22261300

Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин башка кызматтары

22261400

Казына системасын тейлөө боюнча акционердик-коммерциялык банктардын кызматтары

223

Коммуналдык кызматтар

2231

Коммуналдык кызматтар

22311

Коммуналдык кызматтар

22311100

Сууга акы

22311200

Электр энергиясына акы

22311300

Жылуулук энергиясына акы

22311400

Газга акы

2235

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

22351

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

22351100

Лифтти колдонуу үчүн акы

22351200

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы

24

Пайыздар

241

Резидент эместерге пайыздар

2411

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24111

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24111100

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

242

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар

2421

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

24211

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

24211100

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

24211200

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

2422

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

24221

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

24221100

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

243

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар

2431

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө

24311

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө

24311100

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө

25

Субсидиялар

251

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

2511

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25111

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25111100

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

2512

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121100

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

252

Менчик ишканаларга субсидиялар

2521

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211100

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

2522

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

25221

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

25221100

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

26

Гранттар

261

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар

2611

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26111

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26111100

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

2612

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

26121

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

26121100

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

262

Эл аралык уюмдарга гранттар

2621

Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар

26211

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр

26211100

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр

26211200

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр

26211900

Дагы башка кайтарымсыз которуулар

2622

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221100

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

263

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар

2631

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар

26311

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

26311100

Категориялык гранттар

26311200

Теңештирүү гранттары

26312

Өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар

26312100

Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

26312200

Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

26312400

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

26313

Субвенциялар

26313100

Социалдык фондго субвенциялар

2632

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар

26321

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар

26321100

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар

27

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр

271

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

2711

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111100

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү

27111200

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы

27111300

Аскер кызматчыларына пенсиялар

27111400

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялар

27111500

Калктын айрым категорияларына пенсиялар

27111600

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы

27112

Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу

27112100

Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү өздүк камсыздандыруу

27113

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр

27113100

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр

27113200

Иште жаракат алганы үчүн компенсациялык төлөөлөр

27113300

Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр

27114

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк акы

27114100

Майыптар пенсиясына үстөк акы

27114200

Өзгөчө эмгек сиңиргендиги үчүн пенсияга үстөк акы

27115

Калкты медициналык камсыздандыруу

27115100

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу

27115200

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу

27115300

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу

272

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

2721

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211100

Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул

27211200

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул

27211300

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул

27211400

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул

27211500

Калкка социалдык төлөөлөр

27211600

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр

27212

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр

27212100

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул

27212200

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул

27212300

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө

27213

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер

27213100

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер

27214

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар

27214100

Кесиптик окутууга чыгашалар

27214200

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар

27214300

Чакан кредиттөөгө чыгашалар

27214400

Жумуш орунуна чек

27215

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27215100

Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27216

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам

27216100

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам

28

Башка чыгашалар

282

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар

2821

Стипендиялар

28211

Стипендиялар

28211100

Стипендиялар

2822

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28221

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28221100

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

2823

Соттун чечимдердин аткаруу

28231

Соттун чечимдердин аткаруу

28231100

Соттун чечимдердин аткаруу

28231200

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар

2824

Резервдик фонддор

28241

Резервдик фонддор

28241100

Резервдик фонддор

 

3-тиркеме

III. Активдер жана милдеттенмелер менен аткарымдар классификациясы

Чыгашалардын экономикалык беренелери

Чыгашалардын аталышы

3

Активдер жана милдеттенмелер

31

Финансылык эмес активдер

311

Негизги фонддор

3111

Имараттар жана курулуштар

31111

Турак-жай имараттары жана имарат-жайлары

311111

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу

31111110

Батирлерди сатуу

31111120

Үйлөрдү сатуу

31111190

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу

311112

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу

31111210

Батирлерди сатып алуу жана куруу

31111220

Үйлөрдү сатып алуу жана куруу

31111290

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу

311113

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо

31111310

Батирлерди капиталдык оңдоо

31111320

Үйлөрдү капиталдык оңдоо

31111390

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо

31112

Турак-жай эмес имараттар

311121

Турак-жай эмес имараттарды сатуу

31112110

Өндүрүштүк имараттарды сатуу

31112120

Институттук имараттарды сатуу

31112130

Аскердик имараттарды сатуу

31112190

Башка имараттарды сатуу

311122

Турак-жай эмес имараттарды сатып алуу жана куруу

31112210

Өндүрүштүк имараттарды сатып алуу жана куруу

31112220

Институттук имараттарды сатып алуу жана куруу

31112230

Аскердик имараттарды сатып алуу жана куруу

31112290

Башка имараттарды сатып алуу жана куруу

311123

Турак-жай эмес имараттарды капиталдык оңдоо

31112310

Өндүрүштүк имараттарды капиталдык оңдоо

31112320

Институттук имараттарды капиталдык оңдоо

31112330

Аскердик имараттарды капиталдык оңдоо

31112390

Башка имараттарды

31113

Курулуштар

311131

Курулуштарды сатуу

31113110

Өндүрүштүк курулуштарды сатуу

31113120

Жолдорду сатуу

31113130

Көпүрөлөрдү сатуу

31113190

Башка курулуштарды сатуу

311132

Курулуштарды сатып алуу жана куруу

31113210

Өндүрүштүк курулуштарды сатып алуу жана куруу

31113220

Жолдорду сатып алуу жана куруу

31113230

Көпүрөлөрдү сатып алуу жана куруу

31113290

Башка курулуштарды сатып алуу жана куруу

311133

Курулуштарды капиталдык оңдоо

31113310

Өндүрүштүк курулуштарды капиталдык оңдоо

31113320

Жолдорду капиталдык оңдоо

31113330

Көпүрөлөрдү капиталдык оңдоо

31113390

Башка курулуштарды капиталдык оңдоо

3112

Машиналар жана жабдуулар

31121

Транспорт каражаттары

311211

Транспорт каражаттарын сатуу

31121110

Жеңил автомобилдерди сатуу

31121120

Автобустарды сатуу

31121130

Жүк тартуучу машиналарды сатуу

31121140

Поезддерди сатуу

31121150

Суу транспорту каражаттарын сатуу

31121160

Аба транспортун сатуу

31121190

Башка транспорт каражаттарын сатуу

311212

Транспорт каражаттарын сатып алуу

31121210

Жеңил автомобилдерди сатып алуу

31121220

Автобустарды сатып алуу

31121230

Жүк тартуучу машиналарды сатып алуу

31121240

Поезддерди сатып алуу

31121250

Суу транспорту каражаттарын сатып алуу

31121260

Аба транспортун сатып алуу

31121290

Башка транспорт каражаттарын сатып алуу

311213

Транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо

31121310

Жеңил автомобилдерди капиталдык оңдоо

31121320

Автобустарды капиталдык оңдоо

31121330

Жүк тартуучу машиналарды капиталдык оңдоо

31121340

Поезддерди капиталдык оңдоо

31121350

Суу транспорту каражаттарын капиталдык оңдоо

31121360

Аба транспортун капиталдык оңдоо

31121390

Башка транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо

31122

Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар

311221

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды сатуу

31122110

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатуу

31122120

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатуу

31122190

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатуу

311222

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык оңдоо

31122210

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу

31122220

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу

31122290

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу

311223

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык оңдоо

31122310

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо

31122320

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык оңдоо

31122390

Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо

31123

Эмерек, офистик жабдуулар жана шаймандар

311231

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатуу

31123110

Эмерек сатуу

31123120

Офистик жабдууларды сатуу

31123130

Компьютердик жабдууларды сатуу

31123140

Шаймандарды сатуу

31123150

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатуу

31123190

Башка эмеректи жана жабдууларды сатуу

311232

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу

31123210

Эмерек сатып алуу

31123220

Офистик жабдууларды сатып алуу

31123230

Компьютердик жабдууларды сатып алуу

31123240

Шаймандарды сатып алуу

31123250

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатып алуу

31123290

Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу

3113

Башка негизги фонддор

31131

Өстүрүлүп жаткан активдер, анын ичинде өсүмдүктөр жана жаныбарлар

311311

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатуу

31131110

Сертификацияланган үрөндөрдү сатуу

31131120

Өсүмдүктөрдү сатуу

31131130

Жаныбарларды сатуу

31131140

Азыктуулугу жогору малды сатуу

31131150

Унаалык малды сатуу

31131190

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатуу

311312

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатып алуу

31131210

Сертификацияланган үрөндөрдү сатып алуу

31131220

Өсүмдүктөрдү сатып алуу

31131230

Жаныбарларды сатып алуу

31131240

Азыктуулугу жогору малды сатып алуу

31131250

Унаалык малды сатып алуу

31131290

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатып алуу

31132

Материалдык эмес активдер

311321

Материалдык эмес активдерди сатуу

31132110

Автордук укуктарды жана патенттерди сатуу

31132120

Жер казынасына болгон укукту сатуу

31132130

Жыштыкты пайдалануу укугун сатуу

31132190

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатуу

311322

Материалдык эмес активдерди сатып алуу

31132210

Автордук укуктарды жана патенттерди сатып алуу

31132220

Жер казынасына болгон укукту сатып алуу

31132230

Жыштыкты пайдалануу укугун сатып алуу

31132290

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу

312

Запастар

3121

Стратегиялык запастар

31211

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастары

312111

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатуу

31211110

Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатуу

31211120

Дан өсүмдүктөрүн сатуу

31211190

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатуу

312112

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатып алуу

31211210

Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу

31211220

Дан өсүмдүктөрүнүн запастарын сатып алуу

31211290

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатып алуу

3122

Башка запастар

31221

Сырье жана материалдар

312211

Сырьену жана материалдарды сатуу

31221110

Сырьену жана материалдарды сатуу

312212

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу

31221210

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу

31222

Аяктабаган өндүрүш

312221

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу

31222110

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу

312222

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу

31222210

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу

31223

Даяр продукция

312231

Даяр продукцияны сатуу

31223110

Даяр продукцияны сатуу

312232

Даяр продукцияны сатып алуу

31223210

Даяр продукцияны сатып алуу

31224

Кайра сатуу үчүн товарлар

312241

Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу

31224110

Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу

312242

Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу

31224210

Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу

313

Баалуулуктар

3131

Баалуу металлдар жана асыл таштар

31311

Баалуу металлдар жана асыл таштар

313111

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу

31311110

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу

313112

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу

31311210

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу

3132

Маданий мурастык активдер

31321

Маданий мурастык активдер

313211

Маданий мурастык активдерди сатуу

31321110

Маданий мурастык активдерди сатуу

313212

Маданий мурастык активдерди сатып алуу

31321210

Маданий мурастык активдерди сатып алуу

3133

Зер буюмдары

31331

Зер буюмдары

313311

Зер буюмдарын сатуу

31331110

Зер буюмдарын сатуу

313312

Зер буюмдарын сатып алуу

31331210

Зер буюмдарын сатып алуу

314

Жер жана башка өндүрүлбөгөн активдер

3141

Жерлер

31411

Айыл чарба жерлери

314111

Айыл чарба жерлерин сатуу

31411110

Айыл чарба жерлерин сатуу

314112

Айыл чарба жерлерин сатып алуу

31411210

Айыл чарба жерлерин сатып алуу

31412

Айыл чарбасына жараксыз жерлер

314121

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу

31412110

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу

314122

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатып алуу

31412210

Турак-жай имараттары жана курулуштар үчүн жер сатып алуу

31412220

Өндүрүштүк максаттар үчүн жер сатып алуу

31412290

Башка максаттар үчүн жер сатып алуу

32

Финансылык активдер

321

Финансылык ички активдер

3213

Акциялардан башка баалуу кагаздар

32131

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар

321311

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

32131110

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

321312

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу

32131210

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу

32132

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар

321321

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

32132110

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

321322

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу

32132210

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу

3214

Кредиттер, ссудалар жана насыялаар

32141

Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар

321411

Мамлекеттик башкаруунун деңгээлдери тарабынан ссуданы тындыруу

32141110

Жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу

32141190

Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдери тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу

321412

Мамлекеттик башкаруунун башка органдары тарабынан ссудаларды чыгаруу

32141210

Жергиликтүү башкаруу органдарына бюджеттик ссуда чыгаруу

32141290

Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудаларды чыгаруу

32142

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка берилүүчү ссудалар

321421

Ишканалар, финансы мекемелери жана калк тарабынан ссудаларды тындыруу

32142110

Ишканалар жана уюмдар тарабынан ссудаларды тындыруу

32142120

Финансы мекемелери тарабынан ссудаларды тындыруу

32142130

Калк тарабынан ссудаларды тындыруу

321422

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка ссудаларды чыгаруу

32142210

Ишканаларга жана уюмдарга ссудаларды чыгаруу

32142220

Финансы мекемелерине ссудаларды чыгаруу

32142230

Калкка ссудаларды чыгаруу

3215

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары

32151

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары

321511

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

32151110

Акцияларды сатуу

32151190

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

321512

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу

32151210

Акцияларды сатып алуу

32151290

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу

3217

Башка ички дебитордук карыз

32171

Башка ички дебитордук карыз

321711

Башка ички дебитордук карызды тындыруу

32171110

Башка ички дебитордук карызды тындыруу

321712

Башка ички дебитордук карызды таануу

32171210

Башка ички дебитордук карызды таануу

322

Тышкы финансылык активдер

3223

Акциялардан башка, баалуу кагаздар

32231

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар

322311

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

32231110

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

322312

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу

32231210

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу

32232

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар

322321

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

32232110

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

322322

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу

32232210

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу

3224

Кредиттер жана насыялар

32241

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттер

322411

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу

32241110

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу

322412

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди чыгаруу

32241210

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу

3225

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары

32251

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары

322511

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

32251110

Акцияларды сатуу

32251190

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

322512

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу

32251210

Акцияларды сатып алуу

32251290

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу

3227

Башка тышкы дебитордук карыз

32271

Башка тышкы дебитордук карыз

322711

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу

32271110

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу

322712

Башка тышкы дебитордук карызды таануу

32271210

Башка тышкы дебитордук карызды таануу

33

Милдеттенмелер

331

Ички милдеттенмелер

3313

Акциялардан башка, мамлекеттик баалуу кагаздар

33131

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар

331311

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу

33131110

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу

33131190

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу

331312

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу

33131210

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу

33131290

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу

33132

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар

331321

Акциялардан башка, узак мөөнөтүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу

33132110

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу

33132190

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу

331322

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу

33132210

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу

33132290

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу

3314

Ички насыялар

33141

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу

331411

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу

33141110

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу

33141190

Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен насыя алуу

331412

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу

33141210

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу

33141290

Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен алынган насыяны тындыруу

33142

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар

331421

Ишканалардан. уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар

33142110

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар

331422

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу

33142210

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу

3317

Башка ички кредиттик карыз

33171

Башка ички кредиттик карыз

331711

Башка ички кредиттик карыз

33171110

Башка ички кредиттик карыз

331712

Башка ички кредиттик карызды тындыруу

33171210

Башка ички кредиттик карызды тындыруу

332

Тышкы милдеттенмелер

3324

Ички насыя алуулар

33241

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу

332411

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу

33241110

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу

332412

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу

33241210

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу

33242

Көп тараптуу карыздык милдеттенмелер

332421

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу

33242110

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу

332422

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу

33242210

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу

33243

Чет өлкөлүк финансылык институттар

332431

Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу

33243110

Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу

332432

Чет өлкөлүк финансылык институттардан алдындагы милдеттенмелерди тындыруу

33243210

Чет өлкөлүк финансылык институттардан алдындагы милдеттенмелерди тындыруу

33249

Башка тышкы карыз

332491

Башка тышкы насыяларды алуу

33249110

Башка тышкы насыяларды алуу

332492

Башка тышкы насыяларды тындыруу

33249210

Башка тышкы насыяларды тындыруу

 

4-тиркеме

IV. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы

функциянын коду

Функциялардын аталышы

7

 

701

Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар

7011

Аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу органдар, бюджеттик-финансылык маселелер, эл аралык мамилелер

70111

Аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу органдар

70112

Бюджеттик-финансылык маселелер

70113

Эл аралык мамилелер

7012

Чет өлкөлүк экономикалык жардам

70121

Чет өлкөлүк экономикалык жардам

7013

Жалпы кызматтар

70131

Кадрдык тейлөө жалпы маселелери

70132

Пландаштыруу кызматтары жана жалпы багыттагы статистикалык кызматтар

70133

Дагы башка жалпы кызматтар

70134

Калкты каттоо боюнча кызматтар

7014

Фундаменталдуу изилдөөлөр

70141

Фундаменталдуу изилдөөлөр

7015

Жалпы мамлекеттик багыттагы кызматтар менен байланыштуу илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

70151

Жалпы мамлекеттик багыттагы кызматтар менен байланыштуу илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

7016

Башка категорияларга таандык кылынбаган жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар

70161

Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү

70162

Баалуу металлдар

70163

Жалпы багыттагы башка мекемелер

70169

Башка категорияларга таандык кылынбаган жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтын башка кызмат көрсөтүүлөрү

7017

Мамлекеттик карыз жана баалуу кагаздар менен байланыштуу аткарымдар

70171

Мамлекеттик карыз жана баалуу кагаздар менен байланыштуу аткарымдар

70172

Мамлекеттик карыздын жана баалуу кагаздардын негизги суммалары

7018

Ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик башкаруу органдары ортосундагы жалпы мүнөздөгү трансферттер

70181

Категориалдык гранттар

70182

Теңөөчү гранттар

70183

Жергиликтүү бюджеттерге ссудалар

70184

Жергиликтүү бюджетте турган мекемелерге эмгек акы төлөөнү жогорулатууга республикалык бюджеттен багытталган каражаттар

70185

Жергиликтүү бюджетте турган мекемелердин 1-4-класстарынын окуучуларынын тамактануусуна республикалык бюджеттен багытталган каражаттар

70186

Өз ара эсептешүүлөр боюнча республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке багытталган дагы башка каражаттар

702

Коргоо

7021

Куралдуу күчтөр

70211

Аскердик бирикмелер, бөлүктөр жана мекемелер

70213

Чек ара кызматы

70215

Башка коргоо түзүмдөрү

7022

Жарандык коргоо жана өзгөчө кырдаалдар боюнча иш чаралар

70221

Жарандык коргоо

70222

Өзгөчө кырдаалдар

70223

Жарандык коргоо жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башка иш чаралар

7023

Чет өлкөлүк аскердик жардам

70231

Чет өлкөлүк аскердик жардам

7024

Коргоо жагында илим изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

70241

Коргоо жагында илим изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

7025

Башка категорияларга таандык кылынбаган коргоо маселелери

70253

Башка категорияларга таандык кылынбаган коргоо жагында башка кызмат көрсөтүүлөр

70259

Коргоо жагында башка кызмат көрсөтүүлөр

703

Коомдук тартип жана коопсуздук

7031

Укук коргоо органдары

70311

Ички иштер органдары

70312

Ички иштери органдарынын бөлүктөрү

70313

Улуттук коопсуздук органдары

70314

Бажы органдары

70315

Баңги заттарын контролдоо боюнча кызматтар

70316

Финансылык полиция кызматтары

70317

Мамлекеттик коргоо кызматы

70319

Укук коргоо органдарынын башка кызмат көрсөтүүлөрү

7032

Өрттөн коргоо

70321

Өрттөн коргоо

7033

Соттор

70331

Конституциялык сот

70332

Жогорку сот

70333

Сот органдары

70337

Акыйкатчы

70338

Прокуратура

70339

Сот органдарынын башка кызмат көрсөтүүлөрү

7034

Түрмөлөр

70341

Түрмөлөр

7036

Башка категорияларга таандык кылынбаган коомдук тартип жана коопсуздук маселелери

70361

Жашы жете элек балдардын иштери боюнча инспекция

70362

Жашы жете электер үчүн кабыл алуучу-бөлүштүрүүчү жай

70363

Жашы жеткендер үчүн кабыл алуучу-бөлүштүрүүчү жай

70364

Сот чечимдерин аткаруу

70365

Ырайымсыз мамиленин алдын-алуу боюнча иш чаралар

70369

Коомдук тартип жана коопсуздук мекемелеринин башка кызмат көрсөтүүлөрү

704

Экономикалык маселелер

7041

Жалпы экономикалык маселелер жана чек-араны делимитациялоо

70411

Жалпы экономикалык маселелер

70412

Чек-араны делимитациялоо

70413

Дүйнөлүк соода уюмунун алкагында иш чаралар

7042

Айыл чарбасы, токой чарбасы, балык уулоо жана аңчылык

70421

Айыл чарбасы

70422

Токой чарбасы

70423

Балык уулоо жана аңчылык

70424

Суу чарбасы жана мелиорация

70429

Айыл чарбасынын башка кызмат көрсөтүүлөрү

7043

Отун жана энергетика

70431

Көмүр жана катуу минералдык отундун башка түрлөрү

70432

Нефть жана жаратылыш газы

70435

Жылуулук- жана электроэнергетика

7044

Тоо кен казып алуу өнөр жайы, кайра иштетүүчү өнөр жай жана курулуш

70441

Минералдык отунду кошпогондо минерал ресурстарын казып алуу

70442

Кайра иштетүүчү өнөр жай

70443

Курулуш

70444

Тоо кен казып алуу өнөр жайында, кайра иштетүүчү өнөр жайда жана курулушта дагы башка кызмат көрсөтүүлөр

7045

Транспорт

70451

Автожол транспорту

70452

Суу транспорту

70453

Темир жол транспорту

70454

Аба транспорту

70459

Дагы башка транспорттук кызматтар

7046

Байланыш

70461

Фельдкызмат

70462

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар

70469

Башка байланыш кызмат көрсөтүүлөрү

7047

Экономикалык ишмердиктин башка тармактары

70473

Туризм

7048

Экономикалык ишмердик менен байланыштуу НИОКР

70481

Жалпы экономикалык маселелер менен байланыштуу НИОКР

70482

Айыл чарбасы, токой чарбасы, балык улоочулук жана аңчылык жагында НИОКР

70483

Отун жана энергетика жагында НИОКР

70484

Тоо-кен казып алуу өнөр жайы, кайра иштетүүчү өнөр жай жана курулуш менен байланыштуу НИОКР

70485

Транспорт жагында НИОКР

70486

Байланыш жагында НИОКР

70487

Экономикалык ишмердиктин дагы башка тармактары менен байланыштуу НИОКР

7049

Башка категорияларга таандык кылынбаган экономикалык маселелер

70491

Башка категорияларга таандык кылынбаган экономикалык маселелер

70499

Экономикалык маселелер боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр

705

Айлана чөйрөнү коргоо

7051

Таштандыларды чогултууну жана андан арылууну уюштуруу

70511

Таштандыларды чогултууну жана андан арылууну уюштуруу

70512

Радиоактивдүү таштандыларды дезактивациялоо жана көмүү

7052

Агынды сууларды жоготуу жана тазалоо

70521

Агынды сууларды жоготуу жана тазалоо

7053

Айлана чөйрөнүн булганышына каршы күрөшүү

70531

Айлана чөйрөнүн булганышына каршы күрөшүү

7054

Биологиялык түрдүүлүктү сактоо жана ландшафтты коргоо

70541

Жаратылыш парктары жана коруктар

70542

Жаныбарларды коргоо

70543

Өсүмдүктөрдү коргоо

70544

Эпизоотикалыкка каршы иш чаралар

70545

Ветеринардык диагностика

70546

Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин

70549

Биологиялык түрдүүлүктү сактоо жана ландшафтты коргоо боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр

7055

Айлана чөйрөнү коргоо жагында илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

70551

Айлана чөйрөнү коргоо жагында илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

7056

Башка категорияларга таандык кылынбаган айлана чөйрөнү коргоо маселелери

70561

Башка категорияларга таандык кылынбаган айлана чөйрөнү коргоо маселелери

70569

Айлана чөйрөнү коргоо боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр

706

Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

7062

Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

70621

Турак-жай коммуналдык бирикмелер

70622

Жылуулуккоммунэнерго

70624

Коммуналдык ишканалар комбинаттары жана сөөк коюу боюнча кызматтар

70629

Башка турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

7063

Суу менен жабдуу

70631

Суу менен жабдуу

7064

Көчөлөрдү жарык менен камсыз кылуу

70641

Көчөлөрдү жарык менен камсыз кылуу

7066

Башка категорияларга таандык кылынбаган турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

70661

Башка категорияларга таандык кылынбаган турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

70669

Башка турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

707

Саламаттык сактоо

7071

Медициналык буюмдар, жабдуулар жана аппаратура

70711

Медициналык буюмдар, жабдуулар жана аппаратура

7072

Амбулаториялык кызмат көрсөтүүлөр

70721

Жалпы профилдеги медициналык кызмат көрсөтүүлөр

70722

Адистештирилген медициналык кызмат көрсөтүүлөр

70723

Стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөр

7073

Ооруканалар кызматы

70731

Жалпы профилдеги ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

70732

Адистештирилген ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

70733

Медициналык борборлордун, гинекологиялык ооруканалардын жана төрөт үйлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү

70734

Сакайып келе жаткандар үчүн санаторийлердин жана үйлөрдүн кызматы

70735

Балдарды дарылоо боюнча медициналык борборлордун жана ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

7074

Саламаттык сактоо жагында кызмат көрсөтүүлөр

70741

Тез жана кечиктирилгис медициналык жардам станциялары

70742

Кан куюу станциялары

70743

Санитардык-эпидемиологиялык станциялар жана карантин жана коркунучтуу жугуштуу оорулар борбору

70744

Дезинфекциялык станциялар

70745

Эпидемияга каршы күрөшүү боюнча чаралар

70746

Ымыркайлар үйү, энелер менен ымыркайлардын бөлмөсү

70747

СПИДге каршы күрөшүү борборлору

70748

Ден соолук борбору жана санитардык агартуу боюнча чаралар

70749

Саламаттык сактоо жагында башка кызмат көрсөтүүлөр

7075

Саламаттык сактоо жагында илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

70751

Саламаттык сактоо жагында илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

7076

Башка категорияларга таандык кылынбаган саламаттык сактоо маселелери

70761

Башка категорияларга таандык кылынбаган саламаттык сактоо маселелери

70769

Саламаттык сактоо жагында башка кызмат көрсөтүүлөр

708

Эс алуу, маданият жана дин

7081

Эс алууну жана спорт менен машыгууну уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр

70811

Спорт объектилерин жана эс алуу объектилерин күтүү жана аларды пайдаланууну башкаруу

70812

Спорттук мекемелер жана борборлор

70813

Спорттук иш чараларды уюштуруу менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөр

7082

Маданият жагында кызмат көрсөтүүлөр

70821

Китепканалар

70822

Музейлер жана көргөзмөлөр

70823

Маданият сарайлары жана үйлөрү, клубдар

70824

Театрлар, кинотеатрлар, филармониялар, музыкалык жамааттар, ансамблдер

70825

Маданият боюнча башка иш чаралар

7083

Радио жана телеберүүлөр жана басма иши менен байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр

70831

Телерадиоберүү компаниялары

70832

Басмалар жана редакциялар

7084

Дин менен байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр, жана башка коомдук кызмат көрсөтүүлөр

70841

Дин менен байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр, жана башка коомдук кызмат көрсөтүүлөр

7085

Эс алуу, маданият жана дин жагында НИОКР

70851

Эс алуу, маданият жана дин жагында НИОКР

7086

Башка категорияларга таандык кылынбаган эс алуу, спорт, маданият жана дин маселелери

70861

Жаштар саясатын ишке ашыруу менен байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр

70862

Башка категорияларга таандык кылынбаган эс алуу, спорт, маданият жана дин маселелери

70868

Спорт боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр

70869

Эс алуу, спорт, маданият жана дин маселелери боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр

709

Билим берүү

7091

Мектепке чейинки билим берүү

70911

Мектепке чейинки билим берүү

7092

Орто билим берүү

70921

Орто билим берүү-жалпы билим берүү программалары

70922

Орто кесиптик-техникалык билим берүү

70923

Баштапкы билим берүү - Жалпы билим берүү программалары

7093

Улантылган орто билим берүү

70931

Улантылган орто билим берүү

7094

Жогорку билим берүү

70941

Дипломду алууга алып келбеген, жогорку билим

70942

Жогорку билим берүүчү университеттер жана башка окуу жайлары

7095

Баскычтар боюнча бөлүнбөгөн билим берүү

70951

Кошумча билим берүү жана методикалык иш

70952

Квалификацияны жогорулатуу

7096

Билим берүү системасында кошумча кызмат көрсөтүүлөр

70961

Мектептен тышкары балдар менен иштөө боюнча мекемелер/иш чаралар

70962

Балдар үйү

70963

Музыкалык мектептер

70964

Адистештирилген балдардын окуу мекемелери

70965

Балдарды айыктыруучу уюмдар

7097

Билим берүү жагында НИОКР

70971

Билим берүү жагында НИОКР

7098

Башка категорияларга таандык кылынбаган билим берүү маселелери

70981

Башка категорияларга таандык кылынбаган билим берүү маселелери

70988

Мектепке чейинки билим берүү жагындагы башка кызмат көрсөтүүлөр

70989

Орто жана жогорку билим берүү жагындагы башка кызмат көрсөтүүлөр

710

Социалдык коргоо

7101

Сыркоолор жана эмгекке жарамсыздык

71011

Сыркоолор

71012

Эмгекке жарамсыздык

7102

Карылык

71021

Карылар үйү

71022

Социалдык фонд

71023

Согуш жана эмгек ардагерлеринин иш башкармалыгы

7103

Багуучусуз калган бакмалар

71031

Багуучусуз калган бакмалар

7104

Үй-бүлөө жана балдар

71041

Балдар жатак мекемелери

71042

Жатак түрүндөгү башка мекемелер

71049

Үй-бүлө жана балдар маселелери боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр

7105

Жумушсуздук

71051

Жумушсуздук

7106

Турак-жай

71061

Турак-жай

7107

Башка категорияларга таандык кылынбаган социалдык жөнгө салынбагандык маселелери

71071

Башка категорияларга таандык кылынбаган социалдык жөнгө салынбагандык маселелери

7108

Социалдык коргоо жагында НИОКР

71081

Социалдык коргоо жагында НИОКР

7109

Башка категорияларга таандык кылынбаган социалдык коргоо маселелери

71091

Калкты социалдык коргоо боюнча иш чаралар

71092

Социалдык коргоо бөлүмдөрү жана төлөм борборлору

71093

Жатак түрүндө болбогон мекемелер аркылуу көрсөтүлгөн социалдык коргоо кызмат көрсөтүүлөрү

71099

Социалдык коргоо жагында башка кызмат көрсөтүүлөр

 

5-тиркеме

V. Ведомстволук классификация

Министрлик. ведомcтво

ведомство алдында

Бөлүк

УБ белгиси

Министрликтердин жана ведомстволордун аталышы

11

     

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

11

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши (аппарат)

11

2

1

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иш башкармалыгы

11

2

2

0

Ч.Айтматов атындагы мамлекетке көз каранды эмес Межпарламенттик Ассамблеянын мамлекеттик катышуучуларынын биримдигинин сыйлыгы

11

3

1

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иш башкармалыгынын автоишканасы

11

8

1

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төраганын резервдик фонду

12

     

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты

12

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты (аппарат)

12

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты (жалпы чарбалык иш)

12

8

1

0

Кыргыз Республикасынын Президентинин Резервдик фонду

13

     

Кыргыз Республикасынын Президентинин Архиви

13

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Президентинин Архиви

14

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

14

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

14

8

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн резервдик фонду

15

     

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыктары

15

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыктары

15

1

3

0

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү фонду

15

1

4

0

Мамлекеттик маанидеги чыгымдар

16

     

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту

16

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту (аппарат)

16

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту (Ведомстволук мекемелер)

16

2

1

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы (аппарат)

16

3

1

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти (аппарат)

16

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти (ведомстволук мекемелер)

17

     

Кыргыз Республикасынын Эсептөө Палатасы

17

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Эсептөө Палатасы (аппарат)

17

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Эсептөө Палатасы (аймактар органдар)

18

     

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы

18

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы (аппарат)

18

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы (шайлоо)

19

     

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы (шайлоо)

19

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы (аппарат)

19

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы (аймактар органдар)

20

     

Кыргыз Республикасынын Аскер прокуратурасы

20

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Аскер прокуратурасы (аппарат)

21

     

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Аппараты

21

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Аппараты

22

     

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

22

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (аппарат)

22

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (ведомстволук уюмдар)

22

2

1

0

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизалар мамлекеттик борбору (аппарат)

22

9

1

0

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги "(Кош каржылоо)"

22

9

2

0

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги "(Грант)"

22

9

3

0

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги "(Кредит)"

23

     

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

23

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги (аппарат)

23

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги (ведомстволук өкүлчүлүктөр)

23

1

3

0

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ("Кыргыздипсервис")

23

1

4

0

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги (Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери)

23

1

5

0

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги (дипломатиялык академия)

24

     

Аймактардын резервдик жана башка фонду

24

1

2

0

Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фонду

24

1

3

0

Нарын облусунун өнүктүрүү Фонду

24

1

4

0

Райондордун өнүктүрүү фонду

24

1

5

0

Областтардын өнүктүрүү фонду

24

2

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резервдик фонду

24

3

2

0

Акимдердин резервдик фонду

25

     

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

25

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги (аппарат)

25

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги (аймактык органдар)

25

2

2

0

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору

25

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаменти

25

4

2

0

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик сатып алуу департаменти

25

5

2

0

кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу "Инфосистема" МБ

25

9

1

0

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги "(Кош каржылоо)"

25

9

2

0

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги (Грант)

25

9

3

0

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги (Кредит)

26

     

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги (Мамлекеттик программалар, иш чаралар жана төлөмдөр)

26

6

1

1

Финансы министрлиги (жергиликтүү башкаруу органдарына берилүүчү каражаттар)

26

6

2

1

Финансы министрлиги (дем берүүчү гранттар)

26

6

3

0

Финансы министрлиги (жалпы мамлекеттик чыгашалар)

26

6

4

0

Финансы министрлиги (капиталдык салымдар)

26

6

5

1

Финансы министрлиги (жалпы мамлекеттик иш чаралар жана төлөмдөр)

26

6

6

0

Финансы министрлиги (Түркия кредитинин долбоорлорун ишке ашыруу)

26

7

2

0

Финансы министрлиги (жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өткөрүлүп берилген мекемелер)

26

7

3

0

Финансы министрлиги (райондук бюджеттен республикалык бюджетке өткөрүлүп берилген мекемелер)

27

     

Маалыматтык технологиялар улуттук борбору

27

1

2

0

Маалыматтык технологиялар улуттук борбору

28

     

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

28

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги (аппарат)

28

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги (ведомстволук мекемелер)

28

1

3

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги (Соода өкүлчүлүктөрү)

28

2

2

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу "Бирдиктүү терезе" борбору" МИ

28

2

3

0

кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбору

28

2

4

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө борбору

28

2

5

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Метрологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясы

28

2

6

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу инвестицияларды илгерилетүү агенттиги

28

2

7

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Банкрот иштери боюнча департамент

28

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу "Энергия" Кыргыз илимий-техникалык борбору

28

4

2

1

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Мамлекеттик ишкана "Кыргыз турак-жай коммуналдык бирикмеси"

28

4

3

0

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Мамлекеттик ишкана "Кыргыз турак-жай коммуналдык бирикмеси" (Республикалык атайын комбинат)

28

9

1

0

Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги "(Кош каржылоо)"

28

9

2

0

Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги (Грант)

28

9

3

0

Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги (Кредит)

29

     

Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясы

29

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясы (аппарат)

29

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясы (ведомстволук мекемелер)

30

     

Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети

30

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети (аппарат)

30

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети (ведомстволук мекемелер)

31

     

Кыргыз Республикасынын Аскер соту

31

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Аскер соту (аппарат)

32

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

32

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

32

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу Түзөтүү мекемелерин кайтаруу жана соттолгон адамдарды коштоп жүрүү боюнча департаменти

33

     

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

33

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги (аппарат)

33

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги (ведомстволук мекемелер)

33

1

3

0

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кайгуул кызматы

33

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Мамлекеттик атайын күзөт кызматынын коргоо башкы башкармалыгы

33

4

2

0

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясы

34

     

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

34

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (аппарат)

34

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (билим жана маданият ведомстволук мекемелер)

34

1

3

0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (илим ведомстволук мекемелер)

34

2

2

0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу инвестиция, ремонт жана материалдык камсыздоо департаменти

34

3

1

0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Кесиптик-техникалык билим берүү агенттиги (аппарат)

34

3

2

1

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Кесиптик-техникалык билим берүү агенттиги (ведомстволук мекемелер)

34

9

1

1

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги "(Кош каржылоо)"

34

9

2

1

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (Грант)

34

9

3

1

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (Кредит)

36

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

36

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (аппарат)

36

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ведомстволук мекемелер)

36

1

3

1

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду - Бирдиктүү төлөмчү

37

     

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

37

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (аппарат)

37

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (ведомстволук мекемелер)

37

9

1

1

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги "(Кош каржылоо)"

37

9

2

1

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (Грант)

37

9

3

1

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (Кредит)

38

     

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги

38

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги (аппарат)

38

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги (ведомстволук мекемелер)

39

     

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы

39

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы

40

     

"Кыргыз Республикасынын Согуштун, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын жана тылдын эмгекчилеринин Республикалык Совет Коомдук бирикмеси"

40

1

2

0

"Кыргыз Республикасынын Согуштун, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын жана тылдын эмгекчилеринин Республикалык Совет Коомдук бирикмеси"

41

     

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги

41

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (аппарат)

41

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (ведомстволук мекемелер)

41

1

4

0

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (Түркия кредити)

41

2

1

0

Кыргыз Республикасынын Суу чарбасы жана мелиорация боюнча департаменти айыл чарба жана мелиорация министрлиги (аппарат)

41

2

2

1

Кыргыз Республикасынын Суу чарбасы жана мелиорация боюнча департаменти айыл чарба жана мелиорация министрлиги (ведомстволук мекемелер)

41

2

4

0

Кыргыз Республикасынын Суу чарбасы жана мелиорация боюнча департаменти айыл чарба жана мелиорация министрлиги (Түркия кредити)

41

3

2

1

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (Агрардык өнүктүрүүнүн райондук башкармалыктары)

41

4

2

0

Кыргыз Республикасынын "Кыргызгипрозем" жерди уюштуруу боюнча мамлекеттик долбоордук институту

41

9

1

1

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги "(Кош каржылоо)"

41

9

2

1

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (Грант)

41

9

3

1

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (Кредит)

43

     

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги

43

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги (аппарат)

43

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги (ведомстволук мекемелер)

43

2

1

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жол чарба департаменти (аппарат)

43

2

2

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жол чарба департаменти (ведомстволук мекемелер)

43

2

4

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жол чарба департаменти (Түркия кредити)

43

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жарандык авиация агенттиги

43

4

2

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы салмак-тыш өлчөм көзөмөлдөө Департаменти

43

5

1

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Автоунаа жана суу транспорту мамлекеттик агенттиги (аппарат)

43

5

2

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Автоунаа жана суу транспорту мамлекеттик агенттиги (ведомстволук мекемелер)

43

6

2

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Мамлекеттик фельдъегердик кызматы

43

8

2

1

И.Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык колледж

43

9

1

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги "(Кош каржылоо)"

43

9

2

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги (Грант)

43

9

3

0

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги (Кредит)

44

     

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

44

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги (аппарат)

44

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги (ведомстволук мекемелер)

44

2

1

0

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Туризм департаменти (аппарат)

44

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комитети

44

4

1

0

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Кинематография департаменти (аппарат)

44

4

2

0

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Кинематография департаменти (ведомстволук мекемелер)

44

5

2

1

Кыргыз улуттук "Кабар" маалыматтык агенттиги

44

6

2

0

"Эскерүү" республикалык китебинин редакциялык коллегиясы

44

7

1

0

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти (аппарат)

44

7

2

1

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти (ведомстволук мекемелер)

44

7

3

1

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти (гезиттердин облустук жана райондук редакциялары)

44

7

4

1

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти (облустук телерадиокомпаниялар)

44

8

2

1

Кыргыз улуттук комплекси "Манас Ордо"

45

     

Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги

45

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (аппарат)

45

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ведомстволук мекемелер)

45

1

4

0

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (Түркия кредити)

45

1

5

1

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча Атайын фонддор

45

2

2

1

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу ("Селденсууданкоргоо") мамлекеттик агенттиги

45

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өрткө каршы кызмат мамлекеттик агенттиги

45

4

2

0

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология боюнча агенттиги

45

9

1

0

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги "(Кош каржылоо)"

45

9

2

0

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (Грант)

45

9

3

0

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (Кредит)

46

     

Жерди прикладдык изилдөө Борбордук Азия институту

46

1

2

0

Жерди прикладдык изилдөө Борбордук  Азия институту

47

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

47

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы (аппарат)

47

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы (ведомстволук мекемелер)

48

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

48

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы (аппарат)

48

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы (ведомстволук мекемелер)

49

     

"Азиздер жана дүлөйлөр Кыргыз коомунун" борбордук башкаруусу

49

1

2

0

"Азиздер жана дүлөйлөр Кыргыз коомунун" борбордук башкаруусу

50

     

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия

50

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия

51

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер иштери боюнча Мамлекеттик агенттик

51

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер иштери боюнча Мамлекеттик агенттик (аппарат)

51

9

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер иштери боюнча Мамлекеттик агенттик "(Кош каржылоо)"

51

9

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер иштери боюнча Мамлекеттик агенттик (Грант)

51

9

3

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер иштери боюнча Мамлекеттик агенттик (Кредит)

52

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

52

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги (аппарат)

52

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги (ведомстволук мекемелер)

52

9

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги (Кош каржылоо)

52

9

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги (Грант)

52

9

3

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги (Кредит)

53

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

53

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы (аппарат)

53

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы (ведомстволук мекемелер)

53

3

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Архив агенттиги (аппарат)

53

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Архив агенттиги (ведомстволук мекемелер)

54

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

54

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция (аппарат)

54

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция (ведомстволук мекемелер)

55

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги

55

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги (аппарат)

55

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги (ведомстволук мекемелер)

55

4

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигине караштуу Картография-геодезия мамлекеттик кызматы

56

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери боюнча, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги

56

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери боюнча, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги (аппарат)

56

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери боюнча, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги (ведомстволук мекемелер)

57

     

Кыргыз Республикасынын Экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фонду

57

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фонду (аппарат)

58

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

58

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы (аппарат)

58

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы (ведомстволук мекемелер)

59

     

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы

59

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы (аппарат)

59

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы (ведомстволук мекемелер)

60

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

60

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (аппарат)

60

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (ведомстволук мекемелер)

60

9

1

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги "(Кош каржылоо)"

60

9

2

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (Грант)

60

9

3

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (Кредит)

61

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат

61

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат (аппарат)

61

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат (ведомстволук мекемелер)

62

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

62

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция (аппарат)

62

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция (ведомстволук мекемелер)

63

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Байланыш мамлекеттик агенттиги

63

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Байланыш мамлекеттик агенттиги (аппарат)

63

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Байланыш мамлекеттик агенттиги (ведомстволук мекемелер)

64

     

Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия

64

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия (аппарат)

64

2

2

0

Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын алдындагы Диний кырдаалды изилдөө борбору

65

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңги заттарын контролдоо боюнча мамлекеттик кызматы

65

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңги заттарын контролдоо боюнча мамлекеттик кызматы (аппарат)

66

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сот өкүлчүлүк борбору

66

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сот өкүлчүлүк борбору (аппарат)

67

     

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети

67

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети (аппарат)

67

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети (ведомстволук мекемелер)

67

3

2

0

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-Башкы башкармалыгы

68

     

ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук комиссиясынын катчылыгы

68

1

2

0

ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук комиссиясынын катчылыгы

69

     

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы

69

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы (аппарат)

69

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы (ведомстволук мекемелер)

70

     

Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту

70

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту

71

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

71

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы (аппарат)

72

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги

72

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги (аппарат)

72

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги (аймактык органдар)

73

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы

73

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы (аппарат)

73

1

3

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын өкүлдөрү

73

2

2

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматына караштуу маалыматтык-консультациялык борбору

74

     

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

74

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети (аппарат)

74

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети (ведомстволук мекемелер)

75

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду

75

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду

75

1

6

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна караштуу "Санаторий "Ыссык-Куль Аврора" мамлекеттик ишканасы

76

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

76

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

77

     

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы

77

1

1

0

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы (аппарат)

78

     

Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы

78

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы

79

     

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Коргоо кеңешинин катчылыгы

79

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Коргоо кеңешинин катчылыгы

80

     

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы

80

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы

81

     

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасы

81

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасы

82

     

Кыйноолорду жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын абийирин кемсинткен мамилелердин жана жазалардын алдын-алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору

82

1

1

0

Кыйноолорду жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын абийирин кемсинткен мамилелердин жана жазалардын алдын-алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору (аппарат)

83

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жылуулук-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча Мамлекеттик агенттик

83

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жылуулук-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча Мамлекеттик агенттик

84

     

Журналдардын жана гезиттердин редакциялары

84

1

2

0

"Эркин-Тоо" гезитинин редакциясы

85

     

Кыргыз Республикасынын телерадиоберүүчү компаниялары

85

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы

85

2

2

1

Кыргыз Республикасында мамлекеттер аралык "Мир" телерадиоберүүчү компаниясынын улуттук филиалы

85

3

2

1

Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" Мамлекеттик телерадиоберүүчү компаниясы

86

     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Электрондук башкаруу борбору

86

1

2

0

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Электрондук башкаруу борбору

88

     

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

88

1

2

1

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

92

     

Административдик башкаруунун жергиликтүү органдары

92

1

1

0

Жергиликтүү башкаруу органдары (кеңеш) - аппарат

92

2

1

0

Жергиликтүү администрациялар (аппарат)

92

2

2

0

Жергиликтүү администрациялар (ведомстволук мекемелер)

92

2

3

0

Жергиликтүү администрациялардын Резервный фонд

92

3

1

0

Айыл өкмөтү (аппарат )

92

3

2

0

Айыл өкмөтү (ведомстволук мекемелер )