Бөлүм башчысы
НАРБЕК уулу Жаныбек
Телефон. +996(312) 625045
+996(312) 961465

e-mail:

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Президенттин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Өкмөттүн Аппаратынын, Иш башкармасынын ишин материалдык-техникалык жактан камсыздоону уюштуруу;
 • мамлекеттик административдик имараттарды (жайларды) эксплуатациялоого коюлган эрежелерге жана талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, Кыргыз Республикасынын Президентин, Президенттин Аппаратын жайгаштыруу үчүн пайдаланылуучу административдик имараттардагы кызматтык жайларды эксплуатациялык-техникалык жактан тейлөөнү камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы инженердик-техникалык коммуникацияларды, желдетүү-сантехникалык, электр-кубаттуу, насостук, муздаткыч жабдууларды кошкондо өз убагында алдын-ала оңдоону камсыз кылуу;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын өтүнмөлөрү боюнча мамлекеттик деңгээлдеги расмий кабыл алууларды жана башка иш-чараларды өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин имаратындагы жыйындар залдарын жана жайларды өз убагында даярдоону камсыз кылуу;
 • Иш башкармасынын профилдик бөлүмдөрү менен бирдикте тейленүүчү мамлекеттик башкаруунун органдарынын талаптагыдай иштөөсү үчүн Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын кызматтык жайларында талаптагыдай шарттарды түзүү.

Бөлүмдүн негизги функциялары:

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, Президенттин Аппаратын, Өкмөттүн Аппаратын жана Иш башкармасын жайгаштыруу үчүн пайдаланылуучу кызматтык жайларды, техникалык жайларды, ошондой эле жабдууларды, шаймандарды жана товардык-материалдык баалуулуктарды талаптагыдай санитардык-гигиеналык жана техникалык жактан оң абалда күтүү;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, анын ичинде кызматтык жана техникалык жайларды күндөлүк жана капиталдык оңдоого даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын катышуусу менен өтүүчү жыйналыштарды, чогулуштарды жана башка иш-чараларды өткөрүү үчүн жыйындар залдарын даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы кызматтык жайларга Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын кызматкерлерин жайгаштыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы жайларды, инженердик-коммуникациялык тармактарды, кондиционерлөө системасын натыйжалуу пайдаланууну жана сарамжалдуу эксплуатациялоону, ошондой эле сууну, электр жана жылуулук энергиясын пайдаланууну камсыз кылуу;
 • протоколдук жана башка иш-чараларды материалдык-техникалык каражаттар менен камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратынын техникалык абалын аныктоо жана аны эксплуатациялоону жакшыртууга өбөлгө түзүүчү чараларды кабыл алуу боюнча сунуштарды жетекчиликке киргизүү;
 • Бишкек шаарынын мэриясынын кызматтары жана тиешелүү коммуналдык-тирчилик кызматтар менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратынын жанындагы жанаша аймакты абаттоону камсыздоо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратында жайгашкан мамлекеттик органдардын товардык-материалдык баалуулуктарын оңдоо жана түзөө боюнча иштерди жүргүзүү;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын өтүнмөлөрүнө ылайык жүктөө жана жүк түшүрүү иштерин жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратында электр, жылуулук энергиясын жана суу менен жабдууну пайдалануу жөнүндө кварталдык жана жылдык отчётторду түзүү;
 • Бишкек шаарынын Өрткө каршы кызматы менен бирдикте өрткө кооптуу бардык участоктор, кампалар жана жайлар үчүн өрт коопсуздугунун чаралары жөнүндө нускамаларды иштеп чыгуу;
 • Иш башкармасынын кызматкерлери тарабынан өрткө каршы коопсуздук техникасынын эрежелерин, ошондой эле жумуш аткаруу учурунда коопсуз эмгек шарттарын сактоону камсыз кылуу жана бекитилген нускамага ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратында жалпы өрткө каршы абалга ВПЧ-11 менен бирдикте жоопкерчилик тартуу;
 • кыйроолорун, өндүрүш ишинде кырсык жана жаракат алуу учурунда коопсуздук техникасынын бузулуу себептерин белгиленген тартипте териштирүүнү жүргүзүү;
 • кенже тейлөөчү персоналдын жана техникалык кызматтын кызматкерлерине инструктаж өткөрүү;
 • Иш башкармасынын профилдик түзүмдүк бөлүмдөрү менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын, жайларды, имараттын конструкцияларын, инженердик коммуникацияларды жана жабдууларды, желдетүү-сантехникалык системаларды, энергия чарбасын жазгы, күзгү жана кышкы кароону жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын күз-кыш мезгилине ишке даярдоо үчүн алдын алуу жана оңдоо иштерин жүргүзүү боюнча Иш башкармасынын жетекчилигине жыл сайын маалымат берүү;
 • Иш башкармасынын профсоюздук комитетинин катышуусу менен бөлүмдүн кызматкерлеринин эмгегин коргоо жана коопсуздук техникасын жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу;
 • Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрү менен бирдикте чарбалык, жуугуч каражаттарга, канцелярдык товарларга жана башка муктаждыктарынын ченемин иштеп чыгуу;
 • КР УКМК 9-кызматы менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы товардык-материалдык баалуулуктарды которууну, киргизүүнү жана чыгарууну контролдоо жана каттоо;
 • Иш башкармасынын профилдик түзүмдүк бөлүмү менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы, ошондой эле Иш башкармасы тейлөөчү мамлекеттик органдардын жайларындагы товардык материалдык баалуулуктарды жыл сайын инвентаризациялоо;
 • кызматтын кызматкерлеринин эмгегинин коопсуздугун камсыздоо үчүн бөлүмдүн кызматкерлерин материалдар, инструменттер, атайын кийимдер, аптечкалар жана башка коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу;
 • Өкмөт Үйүнүн имаратын гүл жана декоративдүү өсүмдүктөр менен кооздоо жана - жыл сайын Бишкек шаарынын мэриясынын “Бишкек жашыл чарба” МИ менен бирдикте жанаша аймакты жашылдандыруу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратындагы кызматтык, техникалык жайларда жана жалпы пайдалануудагы жерлерде системалуу кургак жана нымдуу тазалоону уюштуруу;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн чечимдеринин, Иш башкармасынын буйруктарынын долбоорлорун иштеп чыгуу;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Иш башкармасына келип түшкөн каттар жана кайрылуулар боюнча өз убагында кароону жана корутундуларды даярдоону камсыз кылуу;
 • Иш башкармасынын жетекчилиги бекиткен тизмеге ылайык Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын ишине кураторлук кылуу.