Көңүл буруңуздар!

Берилген токтомдун 1-пунктуна КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-майындагы № 241 токтому
менен киргизилген өзгөртүүлөр 2017-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2008-жылдын 26-августу N 471

Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө

( КР Өкмөтүнүн 201 6 -жылдын 11 -майындагы № 241 токтому нун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 190-статьясына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын чегинде кызматкерлерди командировкага жиберүү менен байланышкан чыгымдардын ордун толтуруунун төмөнкүдөй нормалары белгиленсин:

- суткалык акы төлөө - республиканын региондорунда командировкада болуунун ар бир күнүнө 500 сом; Бишкек шаарында - 600 сом;

- турак жайды ижаралоо боюнча акы төлөө - тиешелүү документтер менен ырасталган иш жүзүндөгү сарптоолор боюнча. Ырастоочу документтер жок болгон учурда турак жайды ижаралоо боюнча акы төлөө чыгымдар суткалык чыгымдардын нормасынан 50 процент өлчөмүндө кайтарылат;

- командировка өтүүчү жерге чейин жана кайра кайтуу жол кире чыгымдардын, анын ичинде аталган чыгымдарды тиешелүү документтер менен ырастоо менен транспорттогу жүргүнчүлөрдү милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча төлөмдөрдүн ордун толтуруу иш жүзүндөгү сарптоолор боюнча жүргүзүлөт. Билеттер жок болгон учурда жол кире боюнча чыгымдар ушул токтомдун N 1 тиркемесине ылайык өлчөмдө кайтарылат.

( КР Өкмөтүнүн 201 6 -жылдын 11 -майындагы № 241 токтому нун редакциясына ылайык)

2. Кыргыз Республикасынын чегинен сыртка кызматкерлерди командировкага жиберүү менен байланышкан чыгымдардын ордун толтуруунун төмөнкүдөй нормалары белгиленсин:

- суткалык чыгымдарга жана турак жайды ижаралоо боюнча чектик чыгымдарга акы төлөө - ушул токтомдун N 2 тиркемесине ылайык өлчөмдө , бышыктоочу документтерди тапшыруусуз ;

- командировка өтүүчү жерге чейин жана кайра кайтуу жол кире чыгымдарына, анын ичинде транспорттогу жүргүнчүлөрдү милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча төлөмдөргө, ошондой эле барган өлкөсүндөгү транспорттук чыгымдарга акы төлөө аталган чыгымдарды тиешелүү документтер менен ырастоо менен иш жүзүндө жүргүзүлгөн сарптоолор боюнча жүргүзүлөт.

( КР Өкмөтүнүн 201 6 -жылдын 11 -майындагы № 241 токтому нун редакциясына ылайык)

3. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- кызматкерди Кыргыз Республикасынын чегинен сыртка командировкага жиберүү командировкалык күбөлүктү тариздөөсүз жумуш берүүчүнүн буйругунун (тескемесинин) негизинде жүргүзүлөөрү;

- командировкалык чыгымдардын нормаларын көбөйтүү менен байланышкан кошумча чыгымдар мамлекеттик мекемелер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн тийиштүү жылдын бюджетинде каралган каражаттардын чектеринде жүргүзүлөөрү.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-майындагы № 241 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

- "Командировкалык чыгымдардын нормаларын жана аларды кайтаруу тартибин белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 12-октябрындагы N 635 токтому;

- "Командировкалык чыгымдардын нормаларын жана аларды кайтаруу тартибин белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 12-октябрындагы N 635 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 19-апрелиндеги N 235 токтому;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым нормативдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 19-августундагы N 388 токтому;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым нормативдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 14-сентябрындагы N 409 токтому;

- "Командировкалык чыгымдардын нормаларын жана аларды кайтаруу тартибин белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 12-октябрындагы N 635 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 3-декабрындагы N 567 токтому;

- "Командировкалык чыгымдардын нормаларын жана аларды кайтаруу тартибин белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 12-октябрындагы N 635 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-июнундагы N 266 токтому.

5. Бул токтом кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана анын күчүнө киришине чейин командировкага кеткен кызматкерлерге колдонулбайт.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

И.Чудинов

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2008-жылдын 26-августундагы
N 471 токтомуна
N 1 тиркеме

Кыргыз Республикасынын чегинде билет жок болгон учурда жол кире боюнча чыгымдарын ордун толтуруунун
НОРМАЛАРЫ

Аралык (км)

Жол кире боюнча чыгымдарын ордун толтуруунун нормалары (сом менен)

25-30

20

31-40

28

41-50

38

51-60

48

61-70

58

71-80

68

81-90

78

91-100

88

Ар бир 15 километрден ашык

20

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

 

М.Исмаилов

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2008-жылдын 26-августундагы
N 471 токтомуна
N 2 тиркеме

Кыргыз Республикасынын чегинен сыртка командировкага жиберилген кызматкерлерге суткалык чыгымдардын жана турак жайды ижаралоо боюнча чектик чыгымдардын ордун толтуруунун
НОРМАЛАРЫ

Өлкө

Чет өлкөлүк валютанын аталышы

Командировкада болуунун суткалык нормалары

Турак жайды суткасына ижаралоо
боюнча чыгымдардын
ордун толтуруунун
чектик нормалары

Австралия

АКШ доллары

62

37

150 чейин

Азербайжан Республикасы

АКШ доллары

40

24

180 чейин

Алжир Элдик-Демократиялык Республикасы

АКШ доллары

60

36

60 чейин

Андорра

АКШ доллары

62

37

140 чейин

Антигуа жана Барбуда

АКШ доллары

50

30

150 чейин

Аргентина Республикасы

АКШ доллары

52

30

75 чейин

Египет Араб Республикасы

АКШ доллары

60

36

120 чейин

Багам аралдары

АКШ доллары

46

28

75 чейин

Барбадос

АКШ доллары

46

28

75 чейин

Белиз

АКШ доллары

46

25

57 чейин

Бермуд аралдары

АКШ доллары

54

30

100 чейин

Босния жана Герцеговина

АКШ доллары

60

36

110 чейин

Буркина-Фасо

АКШ доллары

65

39

120 чейин

Люксембург Улуу Герцогствосу

евро

60

36

300 чейин

Венгер Республикасы

АКШ доллары

60

36

250 чейин

Венесуэла

АКШ доллары

64

37

100 чейин

Уругвай Чыгыш Республикасы

АКШ доллары

40

24

70 чейин

Габон Республикасы

АКШ доллары

65

39

100 чейин

Гвинея Республикасы

АКШ доллары

65

39

130 чейин

Гибралтар (Улуу Британиянын аймагы)

АКШ доллары

60

36

75 чейин

Бруней-Даруссалам Мамлекети

АКШ доллары

46

28

100 чейин

Гондурас

АКШ доллары

50

30

60 чейин

Израиль Мамлекети

АКШ доллары

70

42

120 чейин

Катар Мамлекети

АКШ доллары

60

36

160 чейин

Кувейт Мамлекети

АКШ доллары

59

35

250 чейин

Гренада

АКШ доллары

50

30

70 чейин

Грузия

АКШ доллары

40

24

180 чейин

Греция Республикасы

евро

65

39

300 чейин

Доминикан Республикасы

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Конго Демократиялык Республикасы

АКШ доллары

70

42

100 чейин

Сан-Томе жана Принсипи Демократиялык Республикасы

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Шри-Ланка Демократиялык Социалисттик Республикасы

АКШ доллары

62

36

70 чейин

Франциянын чегинен сырттагы аймактары

АКШ доллары

60

36

140 чейин

Иордан Хашемит Королдугу

АКШ доллары

50

30

85 чейин

Иран Ислам Республикасы

АКШ доллары

50

30

110 чейин

Афганистан Ислам Республикасы

АКШ доллары

40

24

100 чейин

Пакистан Ислам Республикасы

АКШ доллары

58

33

100 чейин

Италия Республикасы

евро

65

39

300 чейин

Иемен Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Кайман аралдары

АКШ доллары

60

36

110 чейин

Камбоджа

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Канада

АКШ доллары

65

39

110 чейин

Кытай Элдик Республикасы

АКШ доллары

60

36

250 чейин

Корея Элдик Демократиялык Республикасы

АКШ доллары

50

30

250 чейин

Бахрейн Королдугу

АКШ доллары

66

35

112 чейин

Испания Королдугу

евро

70

42

300 чейин

Лесото Королдугу

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Марроко Королдугу

АКШ доллары

60

36

120 чейин

Сауд Аравия Королдугу

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Свазиленд Королдугу

АКШ доллары

65

39

100 чейин

Таиланд Королдугу

АКШ доллары

58

32

100 чейин

Тонга Королдугу

АКШ доллары

40

24

100 чейин

Бельгия Королдугу

евро

65

39

300 чейин

Дания Королдугу

евро

70

42

300 чейин

Нидерланд Королдугу

евро

65

39

300 чейин

Швеция Королдугу

евро

65

39

300 чейин

Колумбия

АКШ доллары

55

33

100 чейин

Кот-д' Ивуар

АКШ доллары

65

39

100 чейин

Коста-Рика

АКШ доллары

55

33

100 чейин

Лихтенштейн Княжествосу

АКШ доллары

75

45

140 чейин

Монако Княжествосу

АКШ доллары

65

39

130 чейин

Латвия Республикасы

АКШ доллары

55

33

180 чейин

Либерия

АКШ доллры

65

39

100 чейин

Ливан Республикасы

АКШ доллары

55

33

80 чейин

Литва Республикасы

АКШ доллары

55

33

180 чейин

Малайзия

АКШ доллары

60

36

120 чейин

Мали

АКШ доллары

70

42

120 чейин

Мальдивы

АКШ доллары

40

24

90 чейин

Монголия

АКШ доллары

58

30

90 чейин

Бангладеш Элдик Республикасы

АКШ доллары

60

36

80 чейин

Лаос Элдик-Демократиялык Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Самоа Көз карандысыз Мамлекети

АКШ доллары

48

25

90 чейин

Нигерия

АКШ доллры

55

33

110 чейин

Жаңы Зеландия

АКШ доллары

65

39

130 чейин

Норвегия

АКШ доллары

80

48

150 чейин

Бириккен Араб Эмираттары

АКШ доллары

55

33

300 чейин

Танзания Бириккен Республикасы

АКШ доллары

56

30

100 чейин

Папуа-Жаңы Гвинея

АКШ доллры

55

33

110 чейин

Перу

АКШ доллары

58

33

100 чейин

Португалия Республикасы

евро

61

33

250 чейин

Пуэрто-Рико

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Албания Республикасы

АКШ доллары

60

36

150 чейин

Армения Республикасы

АКШ доллары

40

24

180 чейин

Ангола Республикасы

АКШ доллары

64

38

132 чейин

Бенин Республикасы

АКШ доллары

66

39

95 чейин

Боливия Республикасы

АКШ доллары

63

35

80 чейин

Ботсвана Республикасы

АКШ доллары

54

30

102 чейин

Бурунди Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Вануату Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Гаити Республикасы

АКШ доллары

50

30

80 чейин

Гайана Республикасы

АКШ доллары

52

30

120 чейин

Гана Республикасы

АКШ доллары

54

30

100 чейин

Гамбия Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Гватемала Республикасы

АКШ доллары

50

30

90 чейин

Гвинея-Бисау Республикасы

АКШ доллары

70

42

50 чейин

Жибути Республикасы

АКШ доллары

65

39

100 чейин

Замбия Республикасы

АКШ доллары

60

36

150 чейин

Зимбабве Республикасы

АКШ доллры

60

36

110 чейин

Индия Республикасы

АКШ доллары

50

30

170 чейин

Индонезия Республикасы

АКШ доллары

50

30

110 чейин

Ирак Республикасы

АКШ доллары

70

42

100 чейин

Кабо-Верде Республикасы

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Камерун Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Кения Республикасы

АКШ доллары

50

30

110 чейин

Конго Республикасы

АКШ доллары

70

42

100 чейин

Маврикия Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Мавритания Республикасы

АКШ доллары

55

33

110 чейин

Мадагаскар Республикасы

АКШ доллары

56

33

110 чейин

Малави Республикасы

АКШ доллары

50

30

90 чейин

Мозамбик Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Намибия Республикасы

АКШ доллары

60

36

120 чейин

Нигерия Республикасы

АКШ доллары

58

30

110 чейин

Никарагуа Республикасы

АКШ доллары

50

30

90 чейин

Палау Республикасы

АКШ доллары

58

33

100 чейин

Панама Республикасы

АКШ доллары

55

33

50 чейин

Парагвай Республикасы

АКШ доллары

55

33

75 чейин

Сейшель аралдары Республикасы

АКШ доллары

65

39

130 чейин

Сенегал Республикасы

АКШ доллары

70

42

130 чейин

Сингапур Республикасы

АКШ доллары

65

39

120 чейин

Судан Республикасы

АКШ доллары

78

42

110 чейин

Сьерра-Леоне Республикасы

АКШ доллары

54

32

100 чейин

Фиджи Аралдар Республикасы

АКШ доллары

40

24

70 чейин

Филлипины Республикасы

АКШ доллары

55

33

130 чейин

Чад Республикасы

АКШ доллары

65

39

130 чейин

Корея Республикасы

АКШ доллары

68

38

300 чейин

Руандия Республикасы

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Австрия Республикасы

евро

70

40

300 чейин

Болгария Республикасы

АКШ доллары

55

33

250 чейин

Ирландия Республикасы

евро

65

39

300 чейин

Исландия Республикасы

АКШ доллары

70

42

150 чейин

Кипр Республикасы

евро

60

36

300 чейин

Куба Республикасы

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Македония Республикасы

АКШ доллары

60

36

140 чейин

Мальта Республикасы

евро

60

36

180 чейин

Польша Республикасы

доллар США

56

33

250 чейин

Словения Республикасы

АКШ доллары

56

33

130 чейин

Беларусь Республикасы

АКШ доллары

50

30

180 чейин

Казахстан Республикасы

АКШ доллары

55

33

180 чейин

Молдова Республикасы

АКШ доллары

50

30

180 чейин

Таджикистан Республикасы

АКШ доллары

45

27

180 чейин

Узбекстан Республикасы

АКШ доллары

45

27

180 чейин

Румыния

АКШ доллары

56

33

250 чейин

Россия Федерациясы

АКШ доллары

70

42

180 чейин

Эль-Сальвадор Республикасы

АКШ доллары

50

30

90 чейин

Уганда Республикасы

АКШ доллары

52

30

100 чейин

Чили Республикасы

АКШ доллары

50

30

90 чейин

Экватордук Гвинея Республикасы

АКШ доллары

52

30

100 чейин

Сан-Марино Улуу Республикасы

АКШ доллары

65

39

150 чейин

Сент-Люсия

АКШ доллары

55

33

100 чейин

Сербия

АКШ доллары

60

36

110 чейин

Сирия Араб Республикасы

АКШ доллары

62

35

100 чейин

Словакия Республикасы

АКШ доллары

56

33

180 чейин

Сомали Демократиялык Республикасы

АКШ доллары

56

33

100 чейин

Америка Кошмо Штаттары

АКШ доллары

72

40

350 чейин

Мексика Кошмо Штаттары

АКШ доллары

55

33

100 чейин

Вьетнам Социалисттик Республикасы

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Ливия Араб Социалисттик Элдик Жамахирия

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Мьянма Союзу

АКШ доллары

60

36

80 чейин

Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугу

англ.фунт стерлинг

75

45

350 чейин

Сянган(КЭР) Гонконг Атайын администрациялык район

АКШ доллары

67

40

300 чейин

Аомэнь (КЭР) Макао Атайын администрациялык район

АКШ доллары

56

33

100 чейин

Суринам

АКШ доллары

69

40

110 чейин

Оман Султанаты

АКШ доллары

62

35

110 чейин

Республикасы Тоголез

АКШ доллары

60

36

100 чейин

Тринидад жана Тобаго

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Тунис Республикасы

АКШ доллары

45

27

90 чейин

Түрк Республикасы

АКШ доллары

62

35

200 чейин

Түркменстан

АКШ доллары

40

24

180 чейин

Украина

АКШ доллары

50

30

180 чейин

Комор аралдары Ислам Федеративдик Республикасы

АКШ доллары

70

42

120 чейин

Непал Федералдык Демократиялык Республикасы

АКШ доллары

50

30

90 чейин

Эфиопия Федеративдик Демократиялык Республикасы

АКШ доллары

55

33

100 чейин

Бразилия Федеративдик Республикасы

АКШ доллары

60

36

150 чейин

Германия Федеративдик Республикасы

евро

70

42

300 чейин

Финляндия

евро

60

36

300 чейин

Франция Республикасы

евро

62

36

300 чейин

Хорватия

АКШ доллары

60

36

120 чейин

Борбордук-Африкалык Республикасы

АКШ доллары

70

42

100 чейин

Чехия Республикасы

АКШ доллары

56

33

250 чейин

Черногория

АКШ доллары

60

36

110 чейин

Швейцария

евро

70

42

300 чейин

Эквадор

АКШ доллары

50

30

75 чейин

Эстония Республикасы

АКШ доллары

55

33

180 чейин

Түштүк-Африкалык Республикасы

АКШ доллары

60

36

57 чейин

Ямайка

АКШ доллары

50

30

100 чейин

Япония

АКШ доллары

80

48

350 чейин

1. "А" - Көрсөтүлгөн чет өлкөгө Кыргызстандан кыска мөөнөттү командировкага чыккан Кыргыз Республикасынын кызматкерлери үчүн.

2. "Б" - Кыргызстандын көрсөтүлгөн чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлери үчүн, ошондой эле аталган чет өлкөгө жиберилген жана чет өлкөдө болгон учурда, ошол чет өлкөнүн чегинде алардын кыска мөөнөттүү командировкасында эмгек акыны чет элдик валютада алган Кыргызстандын чет өлкөлүк мекемелеринин кызматкерлери үчүн.

Бул нормалар аталган кызматкерлерге чет өлкөдө жумуш өтөөчү жерге чейин чет өлкөлүк аймактар боюнча жол кире үчүн жана кайтып келүүдө чыгымдардын ордун толтурууда жана чет өлкөдөн Кыргызстанга кыска мөөнөттү командировкага барууда жана андан кайтып келүүдө колдонулат.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча расмий делегациялардын курамында кызматкерлердин чет өлкөлүк иш сапарга чыгууда турак жайды ижаралоо боюнча чыгымдардын ордун толтуруунун башка тартиби аныкталышы мүмкүн.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

 

М.Исмаилов